Statistika

Comments Posted By Valdis Freimantāls

Displaying 1 To 24 Of 24 Comments

Ansis Ataols Bērziņš – cīnītājs par taisnību, likumpārkāpējs vai cilvēks, kam vienkārši nepaveicās?

Esmu stabili Anša pusē! Biju visu notikumu centrā un visu redzēju !!!

Policisti un “demonstranti” spēlēja vienu teātri! (Viss bija sarunāts un organizēts jau iepriekš). Uzvedums fotogrāfiem!

AAB ir krietns patriots, ne nekārtību cēlājs! Nekārtību cēlāji - pretlatviskie politiķi, Latviju jau iedzinuši 11 miljonu valsts parādā! (Un izraisījuši virs 10 000 latviešu pašnāvības).

» Posted By Valdis Freimantāls On 2020. gada 18. aprīlis @ 16:31

Baltiešu tribunāls un Brīvības un miera kuģa brauciens 1985.gada jūlijā

Paldies par informāciju, Ervīn! “Helsinki-86″ pateicas Tev par to.

» Posted By Valdis Freimantāls On 2019. gada 1. oktobris @ 14:52

“Bērtuļa nakts” Rīgas Latviešu biedrībā un tā atskaņas

Ervīna Turla teiktais ir apvainojums atjaunotās Rīgas Latviešu Biedrības tolaiku ap 1500 latviešu kolektīvam! Vēlos tikties ar Ervīnu Turlu un nofilmēt viņa liecību par tā laika notikumiem! Mans e-pasts ir elvismuseumlv@gmail.com.

Paldies par Ervīna Jākobsona opjektīvo un reāli iesakto “žurnālista izmeklēšanu”! Lūdzu Benitu Ziemeli sniegt savu liecību “Laikmeta zīmēm” (Benita ir Jura Ziemeļa atraitne - RLB runasvīrs /delegāts, kura darbojās atjaunotaja RLB 1993. gadā).

» Posted By Valdis Freimantāls On 2018. gada 13. decembris @ 11:02

Dziļā pateicībā ikvienam, kurš izplata valsts apkaroto, P A T I E S O informāciju par 1993.gada 18.februāra nakts asiņainajiem notikumiem!

Mana un manu 10 bērnu dzīves ir izkropļotas! Desmitiem tūkstošu ģimeņu dziļākajā izmisumā ir pametušas Latviju - dzimtās tēva mājas uz neatgriešanos! Vairāk nekā 10 000 latvieši izdarījuši pašnāvības, atstājot mazos bērnus dziļākajā I Z M I S U M Ā ( Skatīt Valsts statistikas pārvaldes datus no 1993.gada 18.februāra).

» Posted By Valdis Freimantāls On 2017. gada 26. jūlijs @ 23:46

Dziļākā pateicība Ervīnam Jākobsonam par spēju skatīties uz mūsu Dzimtenes notikumiem objektīvi un saprotoši!

Tumsas P R E T L A T V I S K I E spēki ir tik viltīgi, ka melnu pataisīs par baltu un balto nomelnos ar savām atslīpētajām metodēm!

Un viss dēļ tā, ka viņi P A N I S K I baidās no latviešu kolektīvas A N A L Ī T I K A S centriem - latviešu biedrībām!

Jāatzīmē, ka Jelgavas Latviešu Biedrība bija divus gadus ātrāk nodibināta par Rīgas Latviešu Biedrību - 1866.gadā.

Jelgava bija hercoga Jēkaba hercogistes galvaspilsēta ar neiedomājami racionālu saimniecību un kultūru!

» Posted By Valdis Freimantāls On 2017. gada 17. jūlijs @ 10:53

Nu jau 24 gadi pagājuši, kopš atjaunotās Rīgas Latviešu Biedrības kriminālās likvidācijas!

Pret mani visus šos gadus tiek pielietotas iespaidošanas represijas.

Provokācijas no pašvaldības policijas, administratīvie sodi, pastāvīga mana īpašuma demolēšana, zagšana, dzīvokļa uzlaušana utt. Tiesu izpildītāju nemitīgie uzbrukumi par nekustamā īpašuma nodokļa piedzīšanu tūkstošos, kaut mana pensija ir 92 eiro mēnesī! Nekāda atbalsta no valsts man - 10 bērnu tēvam.

Par manu “Demogrāfisko un Kultūras programmu NAMEJS” nekad nav bijušas atsauksmes - tikai mērķtiecīga tās APKAROŠANA visās vietās un visos veidos. Gandarījums par Latvijas Daudzbērnu Ģimeņu biedrības izveidi 1987.gadā - man izdevās apvienot latviešus, aizstāvēt savas sabradātās tiesības!

» Posted By Valdis Freimantāls On 2017. gada 17. jūlijs @ 08:00

Rīgas porcelāns. 3.daļa – Darbnīcas. Porcelāns Art Deco stilā

Paldies! Lieliskas ziņas par makslas vertībām!

» Posted By Valdis Freimantāls On 2019. gada 15. novembris @ 22:39

Vēlreiz par Linardu Grantiņu un viņa nedienām Latvijā

Ervīn, vispirms Tev ir jāsaprot, kāpēc komunisti 1940.gadā likvidēja Rīgas Latviešu biedrību?

Otrkārt jāizlasa tās likumīgie statūti, kurus slēpj un no kuriem baidās - 1938.gada statūti.

Treškārt, jāsaprot, ka RLB darbojās pilsoņu komiteja ar 800 000 Latvijas pilsoņu cēlajiem mērķiem - atjaunot Latvijas valsts likumus. Un Aizsargu organizācija, kuras atjaunošana nostiprinās likumības ievērošanu valstī.

Kādēļ liegt Latvijā atjaunot latviešu kultūras tradīcijas? Nekādi nevar saukt par Rīgas Latviešu Biedrību tos, kuri nepieļauj likumīgos 1938.gada statūtus. Tāpat kā nevarētu saukt par banķieriem cilvēkus, kas nakts laikā ielaužas bankā un nelikumīgi, varmācīgi piespiež visus sevi uzskatīt par bankas darbiniekiem - viens kasieris, cits direktors!

Jau 22 gadus Rīgas Latviešu Biedrības vairs nav - kriminālnoziedznieki sevi sauc par Rīgas Latviešu Biedrības biedriem!

» Posted By Valdis Freimantāls On 2015. gada 2. oktobris @ 22:52

Ervīn!

Dialogs ar Grantiņu ir gan iespējams, gan vajadzīgs. Jo Tribunālu lasa visā pasaulē. Nemazgā baltas Latvijas amatpersonas.

Mana pieredze ir rūgta un smagu kriminālnoziedznieku Latvijas augstos valsts amatos netrūkst. Paprasi tautai! Uztaisi aptauju. Puse valstī runās tieši ar Grantiņa vārdiem.

Bet pagaidām lūdzu Tevi iesākt žurnālista izmeklēšanu par Rīgas Latviešu Biedrības brutālo likvidēšanu 1993.gada 18.februāra naktī.

Ar cieņu - Valdis Freimantāls.

» Posted By Valdis Freimantāls On 2015. gada 29. septembris @ 16:20

Grantiņš ir Latvijas redzamākais politiķis, kuru nav izveidojusi KGB-istu pretlatviskā, prethumānā un totalitārā valsts pārvalde. Katrs viņa teiktais vārds ir apsūdzība komunistiem un čekistiem! Negribu teikt, ka komunistu un čekistu noziegumu slēpšana ir galvenais 4.maija valsts uzdevums, bet tendenci slēpt tos no tautas varam redzēt uz katra soļa Latvijā.

Grantiņa pretkomunistiskā darbība pelna visaugstāko novērtējumu. Tautas Tribunāla vietne ir vienīgais latviešu ģimeņu tiesību aizstāvības mehānisms, kas reāli darbojās. Paldies Grantiņam par iespēju lasīt patiesību, analizēt faktus un pārspriest situāciju Latvijā un pasaulē.

Dažādu viedokļu līdzāspastāvēšana ir normālas sabiedrības pamats. Demokrātijas un likumības pamats. Humānas sabiedrības pamats! Latvijas valsts amatpersonām bija jāņem vērā tas un jāsāk dialogs ar H86. Tas netika darīts, jo korumpētie komunistu un čekistu varas pārstāvji baidās no atklātas, godīgas, civilizētas diskusijas.

Rīgas Latviešu Biedrības brutālā prettiesiskā likvidācija 1993.gada 18.februāra naktī vien ir pietiekams iemesls, lai tiesātu augstas valsts amatpersonas par KAITNIECĪBU un pretvalstisku darbību. Netaisnība un totāla korupcija ir 4.maija Latvijas vizītkarte.

Paldies Dievam, ka Latvijas patriots Linards Grantiņš aizstāv latviešu ģimeņu tiesības literāri un juridiski!

Paldies vietnei “Laikmeta zīmes” par iespēju dokumentēti diskutēt.

» Posted By Valdis Freimantāls On 2015. gada 28. septembris @ 15:04

“Tautas tribunāls” - trakonams vai provokācija?

Tagad, 2018.gada nogalē daudz kas ir izgaismojies un kļuvis skaidrāks, saprotamāks! Vispirms tas, ka vara un latviešu tauta nav viens un tas pats! Parastā tauta ienīst pastāvošo varu un ar 95% ar referenduma balsojumu liktu arestēt visu Latvijas valdību un tiesāt par apzinātu genocīda veikšanu pret latviešiem! Uzkundzējoties, partiju demagogi slēpj no tautas Rīgas Latviešu Biedrības varmācīgo, PRETTIESISKO iznīcināšanu 1993.gada 18.februāra naktī!

Dievs, stāvi klāt Latvijai un latviešiem šajos grūtajos laikos! Mums, ticīgajiem latviešiem, novēlu izturību un vienotību! Latviešiem visā pasaulē sirsnīgs sveiciens!

» Posted By Valdis Freimantāls On 2018. gada 20. decembris @ 19:35

Visdziļākā pateicība “Laikmeta zīmēm” par rakstu “Bērtuļa nakts RLB”. Analītisks un nevainojams raksts. Paldies par G O D A P R Ā T U , Ervīn!

» Posted By Valdis Freimantāls On 2017. gada 31. jūlijs @ 12:30

Bertai Rūmniecei atbildu.

Mīļā sirsniņa, vai saproti ar, kas ir kriminālnoziegums?

Iznīcināt biedrību, kura darbojās likumīgi? Atbilstoši saviem 1938.gada statūtiem! Izlaupīt nacionālās mākslas galeriju?

Nekad neatbalsti nelikumības, mīļā Berta!

» Posted By Valdis Freimantāls On 2016. gada 10. janvāris @ 19:48

Ervīn, drošie draugi ir cilvēki ar patstāvīgiem spriedumiem, taisnā ceļa gājēji! Cilvēki, kuri apzināti nemelo, lai iegūtu sev materiālus labumus, cilvēki, kuru pārliecību vienmēr var un drīkst apšaubīt, jo viņi argumentēti diskutēs par visiem svarīgajiem jautājumiem!

Drošos cilvēkus var atpazīt viegli - viņu domas paliek tautām, sabiedrībai, tās folklorizējās un dzīvo pilnvērtīgu dzīvi paaudžu paaudzēs, gadu simtos, tūkstošos.

Drošie draugi nemelo, nepin viltības, neatbalsta NOZIEGUMU plānotājus un veicējus, bet nosoda viņu rīcību, nepagurstot, aizstāvot nevainīgos un GODPRĀTĪGOS.

Laimīgu Mērkaķgadu Tev, Ervīn, un visiem Taviem mīļajiem! Un visiem “Laikmeta zīmju” lasītājiem!

» Posted By Valdis Freimantāls On 2016. gada 7. janvāris @ 12:25

Ervīn, tagad pēc Parīzes slaktiņiem pasaules uzskatus ieteicams koriģēt un izvēlēties atbilstošus, drošus draugus!

» Posted By Valdis Freimantāls On 2015. gada 16. novembris @ 22:58

Ervīn, Ilmāru Drulli par Rīgas Latviešu Biedrības priekšnieku ievēlēja Rīgas Latviešu Biedrības pilnsapulcē 1992.gada 18.jūlijā, kad Latvijas tautai pirmo reizi tika dota iespēja iepazīties ar 1938.gada likumīgajiem - absolūti noslepenotajiem Rīgas Latviešu biedrības statūtiem. Par biedrības priekšnieku ievēlēja Ilmāru Drulli, par vietnieku Vilni Zālīti. No 18.jūlija RLB sāka pilnvērtīgu atjaunotnes darbu, jo beidzot tika radīti VISI priekšnoteikumi.

Kas attiecās uz Graudoni - viņš ignorēja šo pilnsapulci un kopā ar komunistu un čekistu pretlatviskiem darboņiem pat nepieļāva domu, ka Māmuļā ir jāievēro likumīgie ULMAŅLAIKU statūti, kuri reģistrēti Sabiedrisko lietu ministrijā un kurus neviens nekad nav atcēlis.

Atgādinu, ka no 1992.gada 18.jūlija kopsapulces Rīgas Latviešu Biedrība sāka pilnvērtīgu, juridiski perfektu, likumīgu darbu un es izveidoju savu kultūrvēsturisko ekspozīciju “Latvijas Kultūra” ar vairāk nekā 10 000 unikāliem eksponātiem. Mana ekspozīcija uzskatāma per nozīmīgāku un plašāku par Graudiņa kolekciju Dauderos. Piebildīšu, ka visu ekspozīciju izdemolēja un pilnībā IZLAUPĪJA.

Laupīšana, vardarbība, melošana valsts augstāko amatpersonu līmenī ir komunistu un čekistu valsts pārvaldes stils! Un citādāk viņi valdīt neprot.

Vai tad Tu atbalsti lielas sabiedrības grupas kriminālnoziegumus? Hitlera grupējums arī nebija mazs!

» Posted By Valdis Freimantāls On 2015. gada 5. novembris @ 22:06

Ervīn!

Ak Dievs, kāds Tev naivums!!!

Neviens nepalika Māmuļā!

Absolūti visus mūs, kuri darbojamies pēc likumīgajiem statūtiem vairs nelaida RLB. Vairs statūtus NEATZiNA.

Biedrības priekšnieku Ilmāru Drulli, apsardzes priekšnieku Vili kalēju arestēja. RLB telpās sita un šāva. Ikviens Rīgas Latviešu Biedrības biedrs jutās kā uz nāvi notiesātais! Par savu dzīvību neviens nebija drošs. Biedrības lietvedei Līgai Krūmiņai izsita priekšzobus.

Šķiet, ka Tu attaisno kriminālnoziegumus, ja tie veikti lielā grupā! Ja tie ir plānoti. Ja tie ir vajadzīgi varas noturēšanai valstī pie varas esošajiem komunistiem un čekistiem. Tu varētu vēl pateikt, ka tie ebreji, kuriem nepatika gāzu kameras, taču varēja braukt uz kādu kūrortu sauļoties! Pat vairāk - tie latvieši, kurus naktīs sadzina kravas mašīnu kravas kastēs izvešanai, taču varēja braukt ar taksometru komfortablāk līdz dzelzceļa stacijai! Vai izvarota un nogalināta meitenīte taču varēja iemīlēt to puisi, kurš viņu nogalinājis!

Drausmīgs, pretlatvisks čekistu noziegums nekādi nav attaisnojams! RLB iznīcināšana pielīdzināma visas latviešu tautas IZNĪDĒŠANAI. Tāpat kā izvešanas.

» Posted By Valdis Freimantāls On 2015. gada 4. oktobris @ 00:49

Ervīn!

Pārlasīju sevis rakstīto un nolēmu paskaidrot vēl sīkāk!

22 gadus neielaist pašus Rīgas Latviešu Biedrības biedrus Māmuļā turpināt iesākto darbu ir pielīdzināms - mātei pēc pusgada atņemt bērnu un bērnam māti!

Tā ir komunistu un čekistu patvaļas un totālās korupcijas ārprāta izpausme Latvijā.

Katrs, kas to atbalsta, nav cilvēka vārda cienīgs.

Katrs, kas to slēpj, ir NOZIEDZNIEKS pret cilvēci!

» Posted By Valdis Freimantāls On 2015. gada 28. septembris @ 21:06

Vikipēdija melo. KGB-istu ierakstītais ir nozieguma slēpšana!

Cienījamais Ervīn, pats redzi, ka likumīgos 1938.gada statūtus nav iespējams izlasīt ne Tev, ne kādam citam interneta lietotājam! Lūdzu padomā - kādēļ?

Bet galvenā iebilde man ir par Tavu neizpratni - varmācīgi nakts laikā pārtraukta Rīgas Latviešu Biedrības atjaunotnes darbība - un tas Tev nav kliedzošākais noziegums pret latviešiem, Latvijas kultūru un latviešu kultūras tradīcijām?

Manā bērnu un kultūras aizstāvības komisijā vien bija 250 cilvēki. Un mūs vairs neielaida Māmuļā 19.februāra rītā, jo darbojamies atbilstoši likumīgajiem 1938.gada statūtiem. Komisijā bija ļoti daudz daudzbērnu ģimenes. Pēc 1993.gada 18.februāra nakts viss beidzās - pilnīga beztiesība un IZMISUMS nu jau 22 gadus. Vai var būt lielāka netaisnība?

Otrs jautājums - manas nacionālās mākslas galerijas pastāvīgās ekspozīcijas iznīcināšana ir miljons reižu mazsvarīgāks, jo ir tikai KRIMINĀLNOZIEGUMS par 12 miljonu vērtās unikālās kultūrvēsturiskās ekspozīcijas iznīcināšanu. Domāju, ka visu laiku lielākās Rīgas Latviešu Biedrības pastāvēšanas laikā. Un nozīmīgākās.

Lūdzu Tevi iepazīties ar lietas būtību un izdarīt secinājumus, pieaicinot juristus.

» Posted By Valdis Freimantāls On 2015. gada 28. septembris @ 16:29

Sirsnīgs sveiciens visiem!

Pārlasīju šīs nodaļas rakstus. Pateicos visiem par sava viedok’la izkl’astu!

Inteli’gentais diskusijas stils ‘lauj cer’et uz vajadz’igaj’am p’armai’n'am Latvij’a un mazin’at dzi’lo plaisu starp varu un tautu.

» Posted By Valdis Freimantāls On 2015. gada 24. septembris @ 08:09

Atbilde Ervīnam Jākobsonam.

Grūti aptvert, kā var melot par lietām, kur visi pierādījumi ir absolūti NEPĀRPROTAMI?

1992.gada 18.jūlija pilnsapulcē RLB nolēma vienbalsīgi - darboties atbilstoši 1938.gada likumīgajiem statūtiem. Līdz tam laikam nevienam RLB biedram nebija zināmi šie īstie statūti. Jo komunisti un čekisti vairāk par visu baidījās no RLB atjaunošanas. Viņi saprata, ka tad viņu privilēģijas beigsies. Pat vairāk - būs jāatbild par saviem NOZIEGUMIEM!

Bet liktenis bija lēmis vienu mazo statūtu grāmatiņu saglabāt cauri visiem komunistu varas melnajiem laikiem. Tieši šis mazais “graudiņš” uzdīga 18.jūlijā 1992.gada kopsapulcē un deva Rīgas Latviešu Biedrībai iespēju likumīgi ATDZIMT.

Pusgadu Māmuļā notika neiedomājami intensīvs latviešu kultūras tradīciju atjaunošanas darbs. Cilvēki stājās biedrībā un jutās droši latviešu kolektīvās analītikas centrā. Jutās lepni un laimīgi.

Bet 1993.gada 18.februāra naktī komunistu un čekistu bandīti iznīcināja visus /ap 3500 arhīva vienības/ biedrības dokumentus, sita un šāva, paralizēja biedrības darbu, neielaida Māmuļā vairs biedrus, izlaupīja seifu, nolaupīja nenovērtējamas mākslas un vēsturiskās relikvijas 12 000 000 USD vērtībā. Arestēja biedrības likumīgi ievēlētos vadītājus. Brutāli un pretlikumīgi, pārkāpjot Latvijas likumus, iznīcināja tautas iesākto Latvijas kultūras tradīciju atjaunošanu - demokrātijas atjaunotnes centru, Rīgas Latviešu Biedrību. Vēlāk tās vietā radot komunistu un čekistu noziegumu piesedzēju un slēpēju bāzi ar pašu sadomātiem statūtiem un galveno uzdevumu - neļaut turpināt Rīgas Latviešu Biedrības gadsimtu koptās tradīcijas. Nepieļaut 1938.gada statūtu atzīšanu un cienīšanu Māmuļā.

» Posted By Valdis Freimantāls On 2015. gada 23. septembris @ 23:56

Tipisks komunistu un čekistu raksts, kas atbalsta prettiesisko patvaļu Latvijā!

Kopš 1993.g. 18.februāra nakts Latvijas tiesībsargājošās institūcijas ir nostājušās pret tiesisku Rīgas Latviešu Biedrības 1938.gada statūtu darbību Māmuļā - kolektīvās analītikas likumīgajā ēkā Merķeļa ielā 13.

Miljonāru un miljardieru aizstāvības raksts - komunistu un čekistu reabilitācijas pasūtījuma raksts. Visas tautas izmisuma, pazemojumu un ciešanu apspļaudīšana ir raksta autora uzdevums - ar kuru viņš ir ticis galā godam.

Man, 10 bērnu tēvam, pazemotam un aplaupītam, sistam un šautam, spīdzinātam 22 gadus, kopš iznīcināja manu mūža darbu - Nacionālās Mākslas Galeriju LATVIJAS KULTŪRA un to izzaga Merķeļa ielā 13, ir simpātiski visi, kuri atmasko noziedzniekus - valsts amatpersonu augstajos krēslos.

Atgādinu, ka komunists un vecākais kriminālmeklēšanas inspektors Vitālijs Gončarenko tiesas zālē tika saslēgts roku dzelžos un konvojēts uz cietumu.

Atgādinu, ka man Iekšlietu ministrija izmaksāja 15 912 rubļus par valsts amatpersonu noziegumiem!

Arī Latvijas tauta ir apzagta, piesmieta un pazemota un Grantiņš konsekventi pieprasa saukt pie atbildības visus VAINĪGOS.

Atbrīvot Linardu Grantiņu un uzstādīt viņam tautas saziedoto pieminekli Bastejkalna kanālmalā ir latviešu goda pienākums!

Asins sūcēju visvarenība mūsu bērnu dēļ ir jāpārtrauc.

» Posted By Valdis Freimantāls On 2015. gada 16. augusts @ 18:27

VEF - Latvijas lepnums. 1.daļa - Pirmās brīvvalsts laiks

Paldies, Ervīn!

» Posted By Valdis Freimantāls On 2019. gada 25. maijs @ 22:28

Aizraujošā kolekcionēšanas pasaule

Nu ko? Jāsaka paldies un jāuzteic Ervīna kolekcionāru nodaļas rašanās!

Viss, ko autors raksta, ir saprotams un loģisks. Kolekcionārs kolekcionāru pazīs no pirmās tikšanās, cienīs un respektēs viens otru.

Lieliskais un krietnais Vidvuds Eglītis - Anšlāva Eglīša brālis, Viktora Eglīša dēls, mani uzskatīja un nosauca par Latvijas lielāko kolekcionāru. Tas bija pagodinājums!

» Posted By Valdis Freimantāls On 2015. gada 31. oktobris @ 20:22

«« Back To Stats Page