Aptauju arhīvs

Vai Tavos vaļaspriekos ietilpst arī kolekcionēšana?

 • Jā, es ar to aizraujos nopietni (15.0%, 2 balsis)
 • Jā, bet amatieru līmenī (31.0%, 4 balsis)
 • Skolas gados nodarbojos, bet tagad vairs ne (23.0%, 3 balsis)
 • Nē, man tam neatliek laika (23.0%, 3 balsis)
 • Fui, tās ir pilnīgas muļķības (8.0%, 1 balsis)

Kopā: 13

No: 2009. gada 7. decembris @ 07:00
Līdz: 2009. gada 29. decembris @ 11:13

KAS JUMS IR JŪSU MĀJAS MĪLULIS?

 • Vienkārši mājdzīvnieks (0.0%, 0 balsis)
 • Patiess ģimenes loceklis (80.0%, 12 balsis)
 • Noteikta darba veicējs - sargs, peļu ķērājs utt. (7.0%, 1 balsis)
 • Man nav mājdzīvnieku (13.0%, 2 balsis)

Kopā: 15

No: 2010. gada 13. decembris @ 07:00
Līdz: 2010. gada 19. decembris @ 23:59

Vai esi kādā savas dzīves situācijā piedzīvojis dievišķo žēlastību?

 • Jā, ik dienas (78.0%, 14 balsis)
 • Jā, bet reti (17.0%, 3 balsis)
 • Kaut arī Dievu nepazīstu, tomēr bijuši gadījumi, kad piedzīvoju pārdabisku palīdzību (6.0%, 1 balsis)
 • Nē, es Dievam neticu (0.0%, 0 balsis)

Kopā: 18

No: 2009. gada 23. novembris @ 07:00
Līdz: 2009. gada 30. novembris @ 12:43

Vai tu esi Latvijas patriots?

 • Jā, tomēr es mīlu šo zemi, bet ne valsti (55.0%, 6 balsis)
 • Jā, man ir svēti 1918. gada Latvijas Republikas mērķi un ideāli (36.0%, 4 balsis)
 • Nē, es pametīšu šo zemi un valsti pie pirmās iespējas (0.0%, 0 balsis)
 • Mans moto: kur labi, tur dzimtene (9.0%, 1 balsis)

Kopā: 11

No: 2009. gada 16. novembris @ 07:00
Līdz: 2009. gada 23. novembris @ 08:57

Kas jūsuprāt ir Latvijas neatkarības lielākais garants?

 • ES, NATO un citas Rietumu struktūras (14.0%, 1 balsis)
 • Citu valstu kapitāla klātbūtne (0.0%, 0 balsis)
 • Valsts iekšējā sakārtotība un saskaņa sabiedrībā (14.0%, 1 balsis)
 • Integrēšanās Rietumu struktūrās + citvalstu kapitāls + valsts sakārtotība (43.0%, 3 balsis)
 • Latvijai nav jācer ne uz vienu un jāizstāv tikai savas intereses (43.0%, 3 balsis)

Kopā: 7

No: 2009. gada 9. novembris @ 07:00
Līdz: 2009. gada 16. novembris @ 10:22

Vai jums ir gadījies saskarties ar medicīnas darbinieku neiejūtību un nesmalkjūtību?

 • Jā, bieži (20.0%, 1 balsis)
 • Jā, atsevišķos gadījumos (20.0%, 1 balsis)
 • Nē, visi mediķi vienmēr bijuši laipni un pieklājīgi (0.0%, 0 balsis)
 • Medicīnas darbinieku laipnība un iejūtība atkarīga no honorāra (60.0%, 3 balsis)

Kopā: 5

No: 2009. gada 2. novembris @ 07:00
Līdz: 2009. gada 9. novembris @ 11:08

Kā strukturāli būtu jāapvienojas vietējām draudzēm?

 • Jāpievienojas kādai konkrētai konfesijai (Baznīcai) (0.0%, 0 balsis)
 • Vienas konfesijas ietvaros var būt vairākas ticīgo apvienības (denominācijas) (67.0%, 2 balsis)
 • Draudzei jābūt neatkarīgai un jāīsteno savs no Dieva dots redzējums (33.0%, 1 balsis)

Kopā: 3

No: 2009. gada 26. oktobris @ 07:00
Līdz: 2009. gada 2. novembris @ 09:03

Kāda būs Latvija pēc 10 gadiem?

 • Krievijas protektorāts (13.0%, 1 balsis)
 • Tiks pievienota Krievijai kā tās sastāvdaļa (0.0%, 0 balsis)
 • Kļūs par unificētas vienotas Eiropas Savienības sastāvdaļu (38.0%, 3 balsis)
 • Joprojām būs neatkarīga, demokrātiska valsts (50.0%, 4 balsis)

Kopā: 8

No: 2009. gada 19. oktobris @ 07:00
Līdz: 2009. gada 25. oktobris @ 23:59

Kādām īpašībām būtu jāpiemīt mūzikai, kuru apzīmē kā "kristīgo mūziku"?

 • Jādzied tikai par Dievu, Kristu un Bībeli (26.0%, 5 balsis)
 • Saturs nav svarīgs, galvenais, ka to izpilda kristieši (0.0%, 0 balsis)
 • Svarīga ir gan autoru un izpildītāju personība, gan vēsts (26.0%, 5 balsis)
 • Var dziedāt par jebkuru tēmu, svarīgi, lai tas atbilstu kristīgam pasaules uzskatam (47.0%, 9 balsis)

Kopā: 19

No: 2009. gada 1. oktobris @ 12:00
Līdz: 2009. gada 18. oktobris @ 23:59

Kas pēc jūsu domām ir īsta atmoda, bet kas tikai īslaicīgs garīgs pacēlums?

 • Svarīga atmodas pazīme ir zīmes un brīnumi (0.0%, 0 balsis)
 • Patiesa atmoda ir cilvēku masveida atgriešanās pie Dieva (22.0%, 2 balsis)
 • Atmodā cilvēki masveidā meklē Dievu, tas skar visu sabiedrību, un Dievs apstiprina vārdu ar zīmēm un brīnumiem (67.0%, 6 balsis)
 • Tādas atmodas nemaz nav, tas ir reliģisku fanātiķu izdomājums (11.0%, 1 balsis)

Kopā: 9

No: 2009. gada 14. septembris @ 08:10
Līdz: 2009. gada 30. septembris @ 23:59