Aptauju arhīvs

VAI BŪTU JĀATTURAS NO TAUTASDZIESMU, ETNOGRĀFISKO RAKSTU ZĪMJU UN TRADĪCIJU PIEKOPŠANAS, JA TO SĀKOTNĒJĀ NOZĪME SAISTĪTA AR MAĢIJU?

 • Jā, jo tās ir reālas garīgas saites, pat ja cilvēks to neapzinās (22.0%, 2 balsis)
 • Nē, ja vien cilvēks to nedara kā okultu rituālu (22.0%, 2 balsis)
 • Mūsdienās neviens vairs šīs maģiskās lietas neuztver nopietni; tradīcijas ir tikai latviskās identitātes kopšana (56.0%, 5 balsis)

Kopā: 9

No: 2011. gada 7. marts @ 07:00
Līdz: 2011. gada 13. marts @ 23:55

KĀ VĒRTĒJAT LATVIEŠU KARAVĪRUS SARKANĀS ARMIJAS RINDĀS 2. PASAULES KARĀ?

 • Varoņi, kas palīdzēja uzvarēt "brūno mēri". (0.0%, 0 balsis)
 • Kolaboracionisti, kas palīdzēja Latvijā atgriezties padomju okupācijas režīmam. (0.0%, 0 balsis)
 • Vēstures gaitā latviešiem vienmēr lemts cīnīties svešos karapulkos, tāpēc ikviena latviešu karavīra varonība vērtējama pozitīvi. (100.0%, 5 balsis)

Kopā: 5

No: 2011. gada 7. februāris @ 07:00
Līdz: 2011. gada 20. februāris @ 23:55

KĀDS TAVUPRĀT IR KRISTĪGĀS MŪZIKAS GALVENAIS UZDEVUMS?

 • Pasludināt Kristu un vest cilvēkus tuvāk Dievam (75.0%, 6 balsis)
 • Vēstīt par lietām un notikumiem no kristīgā redzesviedokļa, bet darīt to neuzbāzīgi (25.0%, 2 balsis)
 • Nav obligāti jādzied par Dievu un Kristu, galvenais ir kristīga dzīve (0.0%, 0 balsis)
 • Mūzika vispār nav jādala kristīgajā un nekristīgajā (0.0%, 0 balsis)

Kopā: 8

No: 2011. gada 31. janvāris @ 12:40
Līdz: 2011. gada 6. februāris @ 23:55

VAI JUMS IR INTERESANTI LASĪT CILVĒKU DZĪVESSTĀSTUS LAIKMETA VĒSTURES KONTEKSTĀ?

 • Jā, tas ir interesanti un aizraujoši (75.0%, 6 balsis)
 • Dažkārt tas ir interesanti, tomēr vairāk interesē šodienas aktualitātes (25.0%, 2 balsis)
 • Nē, mani interesē tikai tas, kas notiek manā dzīvē (0.0%, 0 balsis)

Kopā: 8

No: 2011. gada 24. janvāris @ 12:39
Līdz: 2011. gada 30. janvāris @ 23:55

VAI SPĒJAT SASKATĪT DIEVA BRĪNUMDARBUS SAVĀ IKDIENAS DZĪVĒ?

 • Jā, saskaros ar tiem pastāvīgi. (44.0%, 4 balsis)
 • Varbūt, ka tādi ir, bet nespēju saskatīt Dievu sīkumos. (44.0%, 4 balsis)
 • Nē, viss, kas ar mani notiek, ir racionāls un izskaidrojams. (0.0%, 0 balsis)
 • Dzīvē paļaujos tikai pats uz saviem spēkiem. (11.0%, 1 balsis)

Kopā: 9

No: 2011. gada 17. janvāris @ 07:00
Līdz: 2011. gada 23. janvāris @ 23:55

KO TU JŪTI, KAD REDZI BRĪNIŠĶĪGU DABAS AINAVU VAI VEIDOJUMU?

 • Skaista vieta, kur dzīvot un atpūsties. (33.0%, 2 balsis)
 • Kā evolūcijas rezultātā varēja rasties tik skaistas un brīnišķīgas lietas? (0.0%, 0 balsis)
 • Dieva varenība, gudrība un mīlestība patiesi saskatāma Viņa darbos! (67.0%, 4 balsis)

Kopā: 6

No: 2010. gada 20. decembris @ 07:00
Līdz: 2010. gada 26. decembris @ 23:55

KO JŪS DOMĀJAT PAR LATVIEŠU KRISTĪGO MŪZIKU?

 • Ar nepacietību gaidu katru jaunu dziesmu vai albumu (50.0%, 5 balsis)
 • Ir viena otra pērle, bet visumā provinciāli (10.0%, 1 balsis)
 • Noklausos tikai tāpēc, ka latviešu valodā (10.0%, 1 balsis)
 • Nebaudāmi (30.0%, 3 balsis)

Kopā: 10

No: 2010. gada 6. decembris @ 12:44
Līdz: 2010. gada 12. decembris @ 23:59

Kas bija Cerības festivāls?

 • Patiesa Evaņģēlija pasludināšana tautai (46.0%, 6 balsis)
 • Koncerts ar evaņģēlisku ievirzi (23.0%, 3 balsis)
 • Kārtējais kristiešu tusiņš (23.0%, 3 balsis)
 • Dieva zaimošana (8.0%, 1 balsis)

Kopā: 13

No: 2010. gada 29. novembris @ 07:00
Līdz: 2010. gada 5. decembris @ 23:59

Vai jums ārzemēs kādreiz ir gadījušies pārpratumi valodas jomā?

 • Jā, ne vienu reizi vien. (50.0%, 1 balsis)
 • Jā, bet reti. (0.0%, 0 balsis)
 • Nē, nekas interesants nav atgadījies. (50.0%, 1 balsis)
 • Nemācies svešvalodas un pārpratumu nebūs - vīslabāk sazināties zīmju valodā :). (0.0%, 0 balsis)

Kopā: 2

No: 2010. gada 31. maijs @ 07:24
Līdz: 2010. gada 7. jūnijs @ 11:35

Vai tetovējumi, pīrsings u.tml ir pieņemami kristiešiem, kas Kristus vēsti sludina vidē, kur tas ir pieņemts?

 • Jā, tās visas ir miesas lietas un tām nav nozīmes garīgajā plāksnē. (18.0%, 2 balsis)
 • Nē, jo šīs lietas raksturīgas pagānismam. (18.0%, 2 balsis)
 • Kristiešiem nav jākļūst līdzīgiem pasaulei, pat ar vislabākajiem nodomiem. (64.0%, 7 balsis)

Kopā: 11

No: 2010. gada 25. maijs @ 16:04
Līdz: 2010. gada 31. maijs @ 06:58