Par vietni

Interneta vietne “Laikmeta zīmes” ir hobijžurnālista Ervīna Jākobsona veidots un rediģēts blogs. Sākotnējā iecere bija apkopot tajā minētā autora intervijas un rakstus, kas savulaik bija publicēti Latvijas Kristīgā Radio žurnāla “Tikšanās” vasarsvētku draudžu un kristīgās mūzikas sadaļās.  Žurnāls drukātā formātā šobrīd kļuvis par bibliogrāfisku retumu un daudziem nav pieejams, taču cilvēki joprojām vēlas izlasīt vai pārlasīt konkrētus rakstus un publikācijas. Ar laiku šiem rakstiem pievienojās citi raksti par visdažādākajām tēmām, padarot “Laikmeta zīmes” tematiski daudz plašākas. Līdzās Ervīna Jākobsona rakstiem reizēm tiek publicēti arī citu autoru raksti.

Cilvēki, kas “Laikmeta zīmju” īpašnieku un veidotāju pazīst kā kristieti, ir iebilduši, ka neesot pareizi vienā vietnē apkopot tik daudzas un dažādas tēmas. Vajagot atsevišķu vietni kristīgajai tematikai un atsevišķu pārējām. Zinot, ka šāds viedoklis pastāv, brīdinām, ka “Laikmeta zīmes” nav kristīga lapa šī jēdziena tradicionālajā izpratnē. Lai gan labprāt stāstām cilvēkiem par Dievu un Viņa darbiem visā to dažādībā un izpausmēs, tomēr nevajadzētu šajā lapā meklēt sarežģītus teoloģiskus apcerējumus, moralizējošus sprediķus vai didaktiskas pamācības. To, kāds Dievs patiesi ir, ikviens var iepazīt Viņa Vārdā - Bībelē. Šeit piedāvājam iepazīties ar dažāda vecuma, tautību un sociālo grupu cilvēku pieredzi attiecībās ar Dievu un šīs pieredzes reālu nozīmi ikdienas dzīvē.

Mūsuprāt kristietība nav tikai Baznīca, sakramenti vai dievkalpojumi. Tā ir pasaules uztvere, domāšana un dzīvesveids, kas atspoguļojas parastās ikdienas norisēs un situācijās. Tādēļ mūsu tēmu loks ir tik plašs un aptver visdažādākos ikdienas dzīves aspektus - gan Baznīcu un kristietību, gan valsti, politiku, sabiedrību, nāciju, patriotismu, vēsturi. Stāstām arī par ceļojumiem uz tuvām un tālām zemēm, dažādiem vaļaspriekiem un hobijiem, notikumiem, lietām, cilvēkiem.

Kādēļ “Laikmeta zīmes”? Bībele mūs māca uzmanīgi vērot laikmeta zīmes, izprast laikmeta garu, norises un kopsakarības. Laikmeta zīmes norāda, kādā ātrumā rit Dieva iegrieztais vēstures rats, un cik tuvu ir cilvēcei doto Dieva apsolījumu piepildīšanās un Kristus otrā atnākšana. Šādā kontekstā laikmeta zīmes ir arī tas, par ko runāts šajā vietnē - viss, kas raksturo šo laikmetu.

Lai gan “Laikmeta zīmes” nav tradicionāli kristīga vietne, tās autori lielākoties ir kristieši. Tas gan nenozīmē, ka tiek pausti tikai konkrētas Baznīcas vai konfesijas uzskati - mēs respektējam arī rakstu autoru personīgās domas un viedokli. Kaut arī viedokļus, kas pilnīgi nesaskan ar redakcijas uzskatiem, nepublicējam, tomēr viedokļu plurālisms tiek pieļauts komentāros. Mērķis ir veicināt diskusiju lasītāju starpā. Publicējam visus iesūtītos komentārus, izņemot atklāti Dievu zaimojošus un oponentus ķengājošus tekstus. Vēlamies, lai lasītāji ievērotu diskusiju kultūru un cienītu savus oponentus. Skarbāka retorika tiek pieļauta, tomēr tai jāpaliek pieklājības robežās.

“Laikmeta zīmes” savu darbību sāka 2008. gada janvārī. Jau pirmajā gadā piedzīvojām 49 000 unikālo apmeklējumu. Atklājot otro darba sezonu, apmeklētājiem tika piedāvāta vietnes jaunā, uzlabotā versija, vēl pēc laika “Laikmeta zīmes” ieguva pati savu domēna adresi. 2018.gadā nosvinējām vietnes 10 gadu jubileju. Aizvadītajos gados “Laikmeta zīmēs” publicēti gandrīz 600 raksti, kas aptver 28 tēmas. Ceram, ka arī nākotnē mūsu vietne kļūs ar katru gadu arvien saturīgāka un saistošāka visdažādāko interešu un uzskatu lasītājiem. Ja ieskatīsieties mūsu lapā vismaz reizi nedēļā, nepalaidīsiet garām nevienu jaunumu. Ticam, ka ikviens atradīs šeit kaut ko sev noderīgu!

Laipni lūgti “Laikmeta zīmēs”!