Par Latviju! Par ģimeni! Par kristīgām vērtībām!

Ievietoja | Sadaļa Jaunumi! | Publicēts 05-11-2018

Ieteikt draugiemPačivini Share on Facebook Izprintē Nosūti draugam e-pastu

2018.gada 20.oktobrī Rīgā “Skonto” hallē norisinājās pirmā Tautas lūgšanu sapulce “Dievs, svētī Latviju!”. Īsi pirms pasākuma tā idejas autors un organizators, draudzes “Kristus pasaulei” mācītājs Mārcis Jencītis, aicināja uz tikšanos visus pasākumā iesaistītos oficiālos Latvijas kristīgo konfesiju un draudžu pārstāvjus, lai cita starpā klātesošie svinīgi parakstītu petīciju “Par kristīgām un ģimenes vērtībām”.

Petīciju parakstīja Romas Katoļu Baznīcas kardināls Jānis Pujats, RKB arhibīskapa, metropolīta Zbigņeva Stankeviča pārstāvis - Rīgas arhidiecēzes ģenerālvikārs un Rīgas Sv.Marijas Magdalēnas draudzes prāvests Andris Kravalis, Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas arhibīskapa Jāņa Vanaga pārstāvis - LELB Rīgas iecirkņa prāvests un Vecās Sv.Ģertrūdes draudzes mācītājs Krists Kalniņš, Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps Kaspars Šterns, Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības goda bīskaps Jānis Ozolinkevičs, LVDA bīskaps Modris Ozolinkevičs, Metodistu Baznīcas superintendents Edgars Šneiders, draudzes “Jaunā Paaudze” bīskaps Aleksejs Ļedjajevs, Latvijas Kristīgā radio prezidents Tālivaldis Tālbergs, draudzes “Labā Vēsts” vecākais mācītājs Andrejs Čebotarjovs, Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Ameriks, Latvijas Nacionālo bruņoto spēku virskapelāns Elmārs Pļaviņš, Mateja baptistu draudzes mācītājs, Rīgas domes deputāts Ainars Baštiks. Kopumā petīciju tajā dienā parakstīja 1500 Tautas lūgšanu sapulces dalībnieki.

Lai par šo petīciju varētu parakstīties arī elektroniski, internetā izveidota jauna sabiedriskās līdzdalības platforma “Par Latviju”. Tā ir iespēja ikvienam Latvijas pilsonim uzņemties atbildību par savu valsti un parakstīt izvirzītās iniciatīvas Latvijas valsts labklājības vārdā, kas pēc tam tiks iesniegtas Saeimā. Lai sagatavotu kolektīvo iesniegumu Saeimā, nepieciešams 10 000 parakstu. Kad tādi tiks savākti, konkrēto iniciatīvu iesniegs Saeimā, bet parakstītāju datus salīdzinās ar pilsoņu reģistru, lai pārbaudītu parakstītāju identitāti. Personu dati tiks saglabāti aizsargātās datu bāzēs.

“Latvijas identitāti Eiropas kultūrtelpā kopš senlaikiem veido latviešu un lībiešu tradīcijas, latviskā dzīvesziņa, latviešu valoda, vispārcilvēciskās un kristīgās vērtības. Uzticība Latvijai, latviešu valoda kā vienīgā valsts valoda, brīvība, vienlīdzība, solidaritāte, taisnīgums, godīgums, darba tikums un ģimene ir saliedētas sabiedrības pamats. Ikviens rūpējas par sevi, saviem tuviniekiem un sabiedrības kopējo labumu, izturoties atbildīgi pret citiem, nākamajām paaudzēm, vidi un dabu” - vēsta Latvijas Republikas Satversmes preambula. Satversmē teikts, ka mūsu valsts labklājība un liktenis ir mūsu pašu - tautas rokās. Tava balss ir ļoti svarīga! Tā spēj izšķirt svarīgu likumu ieviešanu vai neieviešanu mūsu valstī! Tādēļ esi aktīvs! Balso par izvirzītajiem likumprojektiem un tautas iniciatīvām!

Petīcijas “Par kristīgām un ģimenes vērtībām” mērķis ir atbalstīt kristīgās un ģimenes vērtības, kas ierakstītas mūsu valsts pamatlikumā. Saliedētas un stipras valsts pamats ir stipra ģimene. Diemžēl šobrīd mūsu valstī vērojama tādu organizāciju aktīva darbība, kuras cenšas uzspiest Latvijas bērniem agrīnu seksualizāciju un dzimumneitrālu audzināšanu izglītības iestādēs, izstumt Dieva Vārdu no skolu mācību programmām. Ar šo petīciju tās sastādītāji un parakstītāji apliecina sabiedrības vairākuma atbalstu tradicionālai laulībai, stiprām ģimenēm un kristīgām vērtībām.

Šogad mūsu valsts svin savas pastāvēšanas simto gadadienu. Tā ir Dieva svētība, ka tik maza tauta ir spējusi pastāvēt un izdzīvot gadsimtiem ilgos pārbaudījumos. Mums, Latvijas iedzīvotājiem, ir pienākums sargāt šo mūsu tautai uzticēto dāvanu un rūpēties, lai tiktu saglabātas tautas morāles normas un vērtības. Satversme nosaka, ka Latvija ir demokrātiska un arī kristīga valsts. Vairākums Latvijas iedzīvotāju uzskata sevi par kristiešiem, kas pieder dažādām konfesijām (Baznīcām) - Romas katoļu, Evaņģēliski luteriskās, Pareizticīgo, Vecticībnieku, Baptistu, Septītās dienas adventistu, Metodistu, Vasarsvētku, Evaņģēlisko kristiešu un citām. Kristieši ir pateicīgi tiem tautas pārstāvjiem Saeimā un valdībā, kuri līdz šim ievērojuši Satversmi un aizstāvējuši tautas tradicionālās vērtības.

Satversmes 110.pants nosaka, ka “valsts pienākums ir aizsargāt un atbalstīt laulību - savienību starp vīrieti un sievieti”. Kristīgās un ģimeniskās vērtības ir daļa no Latvijas tautas identitātes. Taču šodien Latvijā kļūst acīmredzama dažādu organizāciju, iestāžu un sabiedriski aktīvu personu darbība, kas ir pretrunā Satversmei un tautas interesēm. Šīs darbības mērķis ir ar likumu uzspiest sabiedrībai bērnu seksualizāciju un dzimumneitrālu audzināšanu, veicināt nepamatotu bērnu izņemšanu no ģimenēm, izskaust no izglītības programmām kristīgo mācību un visu, kas saistīts ar Dievu.

Petīcija “Par kristīgām un ģimenes vērtībām” vēlas atgādināt Saeimas deputātiem un valdībai, ka Satversme aizsargā tradicionālo ģimenes modeli, un tā ir nemaināma vērtība. Petīcija aicina mūsu priekšstāvjus atbalstīt tikai tādas idejas, iniciatīvas, aicinājumus, likumdošanas projektus un noteikumus, kas atbilst valsts Satversmē noteiktajām vērtībām. Šo pozīciju ir svarīgi apzināties un uzturēt, lai veidotu Latviju par spēcīgu, stabilu un perspektīvu valsti nākamajām paaudzēm. Petīcija iestājas par Latviju kā līdztiesīgu un spēcīgu valsti Eiropas ģeopolitiskajā telpā ar savām vērtībām un pārliecību, kas cieši balstīta Satversmē. Cienīsim sevi, tad arī citi cienīs mūs.

Elektroniski petīciju varat parakstīt, autorizējoties caur savu banku.

Par citām iespējām parakstīties lūdzam sazinieties ar vietnes “Par Latviju” projekta īstenotājiem
EKD “KRISTUS PASAULEI”.

E-pasts: infoparlatviju@gmail.com
Tālrunis: +371 29335196

****

Lai uzturētu un attīstītu portālu, kā arī popularizētu tajā izvirzītās iniciatīvas, izmaksas ir lielas. Tāpēc aicinām ikvienu portāla apmeklētāju atbalstīt “Par Latviju” tālāku attīstību ar ziedojumiem, kas tiks izlietoti vietnes uzturēšanai, attīstīšanai un iniciatīvu virzīšanai uz priekšu. Vienlīdz liela vērtība ir gan jūsu balsojumam, gan ziedojumam. Jūs varat ziedot, pārskaitot ziedojumu uz sekojošu kontu:

EKD “KRISTUS PASAULEI”
Reģ. Nr. 99500003902
Konta Nr. LV77UNLA0050008074909
AS “SEB banka”
Ar norādi “Par Latviju” atbalstam

Arī tiem, kuri izmanto “PayPal”, vai vēlas ziedot ar bankas karti, to izdarīt ir ērti un vienkārši. “PayPal” jau ilgus gadus sevi pierādījis kā uzticams un ērts rīks ziedošanai. Lai ziedotu ar bankas karti vai caur savu “PayPal” kontu, atliek vien nospiest pogu “Ziedot ar PayPal” vietnes “Par Latviju” sadaļā “Atbalsti mūs”. Pateicamies par jūsu ziedojumiem! Jūs esat mūsu partneri kopīgajā darbā Latvijas nākotnei!

https://parlatviju.lv

Līdzīgie raksti:

  Nekas nav atrasts

Komentāri (8)

 1. Dievam, pat ja tāds būtu, varētu būt diezgan vienalga par valstīm, ne?

  Un kas ir latviskā dzīvesziņa, autoraprāt? Šī bezjēdzīgā frāze tiek mētāta kā graudi vistām, bet man interesanti, ko tur katrs saskata/saprot. Es nesaprotu. Kapusvētki, aprunāšana, skaušana - kas tur vēl varētu būt?

 2. mans vārds,
  Dievam kā pasaules Radītājam un vēstures virzītājam nav vienaldzīgs nekas, kas notiek uz šīs zemes. Arī valstu liktenis ne. Protams, ne jau politiski, bet Savu bērnu (kristiešu) dēļ, kuri dzīvo konkrētā valstī (mūsu gadījumā - Latvijā), Viņam rūp šīs valsts labklājība un liktenis. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai tie, kas to saprot, paliktu nomodā ar lūgšanām par savu valsti un tautu. Diemžēl, ja lielākā sabiedrības daļa ir Dievu atmetusi un dzīvo savās baudās un kārībās, legalizējot visu šo nešķīstību ar likuma spēku, tas šādu sabiedrību tik un tā agri vai vēlu novedis līdz degradācijai un bojāejai. Tāpēc kristiešiem un visiem labas gribas cilvēkiem ir gan jālūdz par savu zemi, gan kaut kas jādara praktiski, lai šādi sabiedrību degradējoši likumi netiktu pieņemti. Kaut vai parakstoties par likumdošanas iniciatīvām, protestējot pret likumiem, kas posta sabiedrības morāli un tikumību, runājot un izskaidrojot sabiedrībai šādu likumu garīgi postošās sekas.

  Latviskā dzīvesziņa? Tās ir iekšējās morālās un tikumiskās vērtības, ko katra tauta, arī latvieši, ir radījusi gadsimtu gaitā un pēc kurām cenšas dzīvot. Žēl, ka tu tik zemu vērtē savu tautu, ka redzi tikai negatīvās īpašības, kas nav ne vērtības, ne tikums, ne tautas dzīvesziņa, bet drīzāk netikumi. Dzīvesziņa ir tās labās morālās vērtības, ko latvieši pieņēmuši gadsimtu gaitā un centušies pēc tām dzīvot, un kas daļēji balstās arī kristīgajās vērtībās un dzīvesveidā.

 3. Lai cīnītos, ir jāzina ienaidnieka stratēģija. Pētījums par to, kā tik tālu viss nonāca, kā sākās, pārņēma varu un ietekmi genedrisma idejas. Atbalstītāji, sponsorētāji, klaigātāji, izpildītāji un beigās likumdevēji. Kā tika ieņemts “pasts un telegrāfs”. Ar petīcijām nekas nebūs līdzēts. Tā ir ilūzija. Uz ilūziju pamata pēc tam var nākt liela vilšanās.

 4. zebra,
  tā stratēģija jau sen ir zināma. Homoseksuālisma kontekstā par to var lasīt mūsu publikācijās Homoseksuālisms (I): norma vai morāla kroplība, Homoseksuālisms (II): ideoloģiskā cīņa un Homoseksuālisms (III): divu pasauļu sadursme. Savukārt par tehnoloģiju, kā tas tiek darīts, stāsta raksts Overtona logs - tehnoloģija smadzeņu skalošanai.

  Ar petīcijām vien līdzēts nebūs, taču petīcijas rāda tautas noskaņojumu, bet deputātiem var šķist svarīgi neiet gluži pret vairākuma straumi. Bez tam, kā tas jau pierādījies, par dažādām morālām kroplībām, ko atklātāk vai slēptāk cenšas ieviest arī Latvijā, ir jārunā skaļi un jābrīdina cilvēki. līdz ši saceltais “troksnis” izrādījies efektīvs, lai šādas kroplības vismaz uz laiku apturētu.

 5. Labi, Jūsu izpratnē tātad dzīvesziņa ir tā kā morālo vērtību kopums. Bet kas tur tajā tieši tāds latvisks? Manuprāt, tā ir aptuveni vienāda visiem normālu līmeni sasniegušiem cilvēkiem/tautām. Būt labam, darīt citiem labu utt. - tās ir universālas patiesības. Kas tieši tik īpati latvisks tur?

 6. mans vārds,
  jā, morālās un tikumiskās vērtības daudzām tautām ir līdzīgas, jo to pamatā ir Dieva noliktie likumi. Pasaulē ir arī tautas, kuru morāle ir pavisam citāda - piemēram, piekrāpt otru skaitās lielākais gods un tikums. Vai arī aizliegts palīdzēt cietējiem, jo tā viņi izpērkot savu karmu. Vai arī lielākais gods ir apēst pretinieku vai viņa sirdi, tā iegūstot viņa spēku. Tā ka ne visi cilvēki un tautas ir vienādi tikumiskā un vērtību ziņā. Bet latvieši, protams, pieder Eiropas kristīgajai kultūrai ar no tā izrietošajām tikumiskajām un morāles vērtībām.

  Tas, ka šādas vērtības ir arī citām tautām, nenozīmē, ka tās nevar saukt par latviskām, ja tādas mūsu tautā ir. Daudzi, runājot par latvisko dzīvesziņu, saprot tikai mūsu senču pirmskristīgās, pagāniskās tradīcijas un gada rituma svētkus. Taču latviešiem ir arī šī kristīgā dzīvesziņa - pateikties Dievam, pirms sākt kādu darbu, svētdienās sanākt kopā visai saimei, lai lasītu Dievvārdus un lūgtu, utt. Latviešu dzīvesziņa ir arī Brāļu draudžu garīgā atmoda Vidzemē (lasi ŠEIT un ŠEIT), kas deva mūsu tautai pirmos tautas darbiniekus, kuru idejas vēlāk noveda pie Latvijas valsts dibināšanas 1918.gadā.

  Tā kā raksts lielā mērā runā par Latviju, tad šīs kopējās, kristietībā balstītās vērtības tika nosauktas par latvisko dzīvesziņu, kas tās arī ir. Ir runa par latviešu un citas šīs valsts iedzīvotāju kopīgo izpratni par to, kas labs un kas ļauns, par morāli un tikumību. Par to, ka vīrietim jāprec sieviete nevis otrs vīrietis, ka sievietei kopdzīve jāveido ar vīrieti, ka tikai tā ir laulība, kurā dzimst bērni, ka Dievs radījis divus noteiktus dzimumus, nevis “varavīksnes” dzimumu buķeti, ka nogalināt bērnu mātes miesās arī ir slepkavība, utt. Tās ir katra normāla cilvēka, arī latviešu, dzīvesziņa un vērtības.

 7. Visu cieņu par izsmeļošo paskaidrojumu, bet tā arī nesapratu, kāpēc ir jāizceļ tieši kaut kāda LATVISKĀ dzīvesziņa, izņemot to, ka tā vienkārši ir. Tad jau var uzsvērt, piemēram, bārbeliešu dzīvesziņu, jo viņi noteikti uzskatītu, ka vecumniekieši ir ne īsti normāli utt.

 8. Prieks, ka par šādām lietām stāsta, man liekas, ka ir svarīgi, ka kristieši vienoti iestājas par savām vērtībām un cenšas arī gūt tam atbalstu.

Uzraksti komentāru