Latvija Jēzus asinīs baltāka kā sniegs

Ievietoja | Sadaļa Interesanti par šo un to | Publicēts 15-10-2018

Ieteikt draugiemPačivini Share on Facebook Izprintē Nosūti draugam e-pastu

2018.gada 20.oktobrī Rīgā, “Skonto” hallē, notiks starpkonfesionāls kristiešu lūgšanu dievkalpojums “Dievs, svētī Latviju!” Šāds kopīgs kristiešu lūgšanu pasākums norisinās pirmo reizi un domāts kā aizlūgums par mūsu zemi, tautu un valsti tās simtgadē. Pirms pusotra mēneša Rīgā jau bija liels kristiešu pasākums - “Awakening Europe Baltija”. Tā ietvaros, 2018.gada 2.septembrī, notika Latvijas draudžu kopīgs nacionālais dievkalpojums. Tajā īsas uzrunas teica vairāku draudžu un kristīgo organizāciju mācītāji un līderi. Piedāvājam šo uzrunu saīsinātās versijas, kas domātas kā uzmundrinājuma un svētības vārdi Latvijas kristiešiem un visai sabiedrībai mūsu valsts 100 gadu jubilejā. Dievs, svētī Latviju!

****

Vilnis Gleške, kristiešu draudzes “Prieka Vēsts” vecākais mācītājs

Jaunajā Derībā pēc četriem Evaņģēlijiem un Apustuļu darbu grāmatas seko vēstules tā laika kristīgajām draudzēm - romiešiem, korintiešiem, galatiešiem, efeziešiem, filipiešiem, kolosiešiem, tesalonikiešiem. Ja tajā laikā būtu bijusi draudze Rīgā, Bībelē būtu arī vēstule latviešiem. Draudze ir kā ģimene. Ģimenē ne vienmēr ir viegli. Dažkārt vislielākās cīņas norit tieši starp brāļiem un māsām. Taču tā ir tava ģimene. Visi grib, lai viņiem būtu ģimene. Esmu pārliecināts, ka arī Dievs grib, lai mums katram būtu garīgā ģimene - draudze. Ja tev tādas vēl nav, atrodi to un iesakņojies Dieva ģimenē.

Ar vislielāko pateicību es pieminu tās kristiešu paaudzes, kas bija pirms mums. Šie cilvēki kalpoja ļoti sarežģītā laikā, ko sauc par komunisma laikmetu, čekas laikmetu. Un tomēr viņi nebaidījās, bet droši sludināja Evaņģēliju. Viņi zaudēja savu karjeru, zaudēja daudzas izdevības, daži pat sēdēja cietumā, tomēr gāja un sludināja Evaņģēliju. Mūsu paaudzei bija daudz vieglāk, jo šie priekšgājēji sagatavoja ceļu. Viens no šādiem cilvēkiem ir vasarsvētku draudžu goda bīskaps Jānis Ozolinkevičs. Es vēl gāju skolā, kad šis vīrs jau bezbailīgi sludināja Evaņģēliju. Paldies Tev, Dievs, par kristiešiem leģendām!

Nav nekā labāka, ko var iedot kādai zemei un tautai, kā Evaņģēlija vēsts. Tā ietekmē politiku, ekonomiku, attiecības, kultūru - itin visu. Evaņģēlijs ir tautas uzplaukuma metode. Baltijas valstis šogad svin savas pastāvēšanas 100 gadus. Un latvieši jau 100 gadus dzied savas valsts himnu: Dievs, svētī Latviju! Vēstules Efeziešiem 1.nodaļas 3.pantā teikts: “Lai slavēts mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, kas mūs Kristū ir svētījis ar visāda veida garīgu svētību Debesīs”. Viņš jau ir svētījis! Mums vairs nav nemitīgi jālūdz: Dievs, svētī Latviju! Mēs jau esam svētīti un varam droši lūgt: “Paldies Tev, Dievs, ka tu jau svētī Latviju!” Mūsu labākās dienas nav pagātnē - tās ir mums priekšā!

Mateja evaņģēlija 18.nodaļas 18.pantā Jēzus teica šādus vārdus: “Patiesi Es jums saku: ko vien jūs virs zemes siesit, tas būs siets arī Debesīs; un, ko vien jūs virs zemes atraisīsit, tas būs atraisīts arī Debesīs”. Mums nav jāskatās zvaigznēs, lai pateiktu, vai nākamais gads būs slikts vai labs. Debesis ir tās, kas klausās mūsos! Ko mēs atraisīsim, to Debesis atbalstīs. Daudzi kristieši par visu pieraduši runāt negatīvi. Bet kā būtu, ja mēs teiktu: “Mums ir brīnišķīgi mācītāji, brīnišķīgas draudzes, svētīti jaunieši! Mēs esam gudri cilvēki, Dievs ir svētījis mūsu zemi!” Debesis klausās, ko mēs sakām!

Kad eņģelis Gabriels atnāca pie Jāzepa, viņš teica: “Es atnācu piepildīt, ko viens vīrs pasludināja pirms simtiem gadu!” Un viņš citēja pravieti Jesaju. Eņģelis citēja cilvēku! Citēja vīru, kurš uzdrošinājās noticēt: “Jaunava būs grūta un dzemdēs Dēlu, un Viņa vārdu sauks Imanuēls!” Tas taču ir pret visiem dabas un sabiedrības likumiem! Viņš bija Dieva pravietis - tāpat kā tu un es. Dievs arī tev un man dod Savus vārdus, lai mēs uzdrošinātos pateikt - mēs esam svētīta nācija! Mēs dzīvojam īstajā laikā! Dievs mums palīdz! Un, ja Dievs mums palīdz, mēs neesam pēdējie, atpalikušie, bezcerīgie! Mēs esam svētītie! Mēs varam būt radoši, stipri, bagāti, svēti! Mēs atvedīsim savu nāciju pie Kristus!

Ja tas notika vienreiz, kādēļ lai eņģelis neatnāktu atkal un neteiktu: “Jānis teica, ka šī zeme ir svētīta! Vilnis ticēja, ka Dievs spēj pacelt latviešus!” Vēsturē latvieši jau ir bijuši misionāri. Kāpēc lai mēs neatgrieztos savā vēsturiskajā vietā un nebūtu par svētību pasaulei. Es ticu, ka tas ir mūsu rokās. Ko mēs ar savu muti atraisīsim, to Debesis atbalstīs. Ko mēs atraisīsim pār mūsu Latviju? Ko atraisīsim pār Eiropu? Neatdosim to ienaidniekam, jo tā ir mūsu Eiropa! Tāpēc, ka tā ir Viņa - Kristus Eiropa!

Ja tu šodien esi aizvainotais, kurš saka: “Tā draudze man neder! Tas mācītājs man nepatīk!”, tad atceries, ka eņģeļi klausās, ko tu saki. Pievienojies kādai draudzei un padari to labāku. Ja tur kaut kas nav pareizi, padari to labāku ar savu mīlestību, savu ticību, savu nodošanos, savu dāvanu. Latvieši - ko jūs atraisīsiet, to Debesis atbalstīs. Svētījiet šo zemi un svētība atgriezīsies pie jums. Āmen!

Modris Ozolinkevičs, Latvijas Vasarsvētku Draudžu Apvienības (LVDA) bīskaps,
Rīgas vasarsvētku draudzes “Dzīvības Avots” vecākais mācītājs

Šis ir Dieva laiks Latvijai, Dieva laiks Eiropai. Šis laiks nebija vakar un nebūs rīt - šis laiks ir šodien. Šodien ir labvēlīgais laiks, šodien ir pestīšanas diena! Laiks latviešiem piecelties un pateikt - šī ir mūsu diena, mūsu laiks! Esmu pateicīgs Dievam par paaudzēm, kas bijušas pirms mums, un arī nākotnē es lūkojos ar ticību, cerību un optimismu. Tajā pašā laikā es zinu, ka Dievs man ir devis laiku, kurš ir šeit un tagad. Rītdiena mums nepieder, tādēļ mūsu laiks vienmēr ir šodien, šeit un tagad.

Kad Jēzus atklāja savu godību Kānā, Galilejā, pirmais brīnums, ko viņš darīja - pārvērta ūdeni vīnā. Galda uzraugs bija pārsteigts un teica līgavainim: “Ikviens cilvēks vispirms ceļ priekšā labo vīnu, un, kad viesi ieskurbuši, mazāk vērtīgo, bet tu labo vīnu esi pataupījis līdz šim.” Dzirdat - pataupījis līdz šim! Tagad ir vislabvēlīgākais laiks! Garīgās druvas ir baltas pļaujai! Eiropa ir gatava pļaujai! Latvija ir gatava pļaujai! Rīt nebūs labvēlīgāks laiks. Vakar nebija labvēlīgāks laiks. Mums pieder tikai šodiena.

Ir laiks piecelties un pateikt - šis ir mans laiks! Šī ir mana zeme un es to neatdošu nevienam! Pasludini to šodien! Dievs mums ir devis šīs robežas, šo valsti, zemi un tautu. Saki - es piepildīšu Dieva plānu savai dzīvei! Es atnesīšu garīgu atmodu manai tautai šajā man uzticētajā laikā! Āmen!

Andrejs Čebatarjovs, vasarsvētku draudzes “Labā Vēsts” vecākais mācītājs

Esmu dzīvē daudz domājis par to, kāpēc man moldāvam ir jābūt šeit Latvijā. Mēs esam tik dažādi un tik atšķirīgi. Tomēr mums visiem ir arī kaut kas kopējs - mēs esam atsaukušies Dieva aicinājumam. Un Dievs ir tas, kurš nosaka laiku un vietu, kad un kur katram dzīvot. Dažādas kultūras, dažāda pagātne, dažādas ilgas - tomēr vienoti garā. Dimantu briljantā pārvērš slīpējums. Dieva Baznīca ir skaista, kad esam vienoti. Katra draudze, katra šķautne atdod vislabāko, lai briljants varētu patiesi mirdzēt.

Dievs mūs katru aicinājis no dažādas pagātnes, taču mēs visi esam satikušies pie Kristus krusta. Mēs esam piedzimuši no vienām asinīm - Jēzus Kristus izlietās asinis padara mūs par vienu ģimeni! Ģimenē mēdz būt dažādi cilvēki. Kad Jēkabs svētīja savus dēlus, viņš pravietoja par katra nākotni. Par Rūbenu viņš teica: “Verdošs kā ūdens”. Simeons un Levijs bija varmācības rīki, Jūda - jauns lauva, Isašars - kaulains ēzelis, Dans - čūska uz ceļa, Naftals - tramīga stirna, bet Jāzeps - augļu koks. Kāds gan ir teicis, ka viņi drīzāk atgādināja zoodārzu nevis ģimeni. Tomēr tā bija viena ģimene. Un Dievs ar viņiem izdarīja kaut ko neticamu - padarīja par tautu, caur kuru pasaulē ienāca Glābējs Jēzus Kristus.

Arī mūs Dievs, neskatoties uz mūsu pagātni, ir darījis par īpašu tautu. Nav svarīgi, kur katrs dzīvojam - mums visiem ir viens Kungs, viens Ķēniņš un ceļamērķis. Mums visiem ir viena valoda - mīlestības valoda. Mums ir kopīga veselības aprūpes sistēma - Jēzus Kristus brūcēs mēs esam dziedināti. Dieva principi nodrošina, ka mūsu ekonomika darbojas teicami. Mūsos verd Dieva dzīvība. Es ticu, ka visa zeme reiz atkal tiks piepildīta ar Dieva godību un Latvijai būs īpaša loma šajā notikumā. Āmen!

Olga Ļedjajeva, draudžu “Jaunā Paaudze” Rīgas Centra draudzes mācītāja

Mēs dzīvojam īpašā laikā. Laikā, kad Jēzus Kristus ir nācis uz šo zemi, lai paceltu mūs jaunā, dievišķā līmenī. Rakstos teikts: “Cik jauki un cik mīļi, kad brāļi kopā dzīvo vienprātīgi.” Es gribētu teikt: “Cik jauki un mīļi, kad brāļi un māsas kopā dzīvo vienprātīgi.” Vienotība, ko Dievs dod saviem bērniem, apslēpta Jēzū Kristū. Atklāsmes grāmatas 5.nodaļas 9. un 10.pantā teikts: “Tu tapi nokauts un esi atpircis Dievam ar Savām asinīm cilvēkus no visām ciltīm, valodām, tautām un tautībām, un Tu esi padarījis viņus mūsu Dievam par ķēniņiem un priesteriem, kas valdīs pār visu zemi.” Mēs, kas agrāk nebijām tauta, tagad esam Dieva tauta! Kas agrāk nebijām apžēloti, tagad esam apžēloti! Mēs esam svētīti!

Svētībā slēpjas milzīgs spēks. Jēzus teica: “Svētījiet! Svētījiet ienaidniekus, svētījiet tos, kas jūs ienīst, svētījiet tos, kas jūs nolād!” Ja mēs lietosim šo atslēgu un sāksim svētīt, pārmaiņas notiks gan mūsu personīgajā dzīvē, gan mūsu apkārtnē, gan visā sabiedrībā. Svētījot mēs darīsim cilvēkus brīvus un arī paši tiksim svētīti. Tāpēc teiksim cits citam svētības vārdus, kurus Dievs deva Mozum, lai Dieva tauta svētītu cits citu: “Tas Kungs lai tevi svētī un lai tevi pasargā! Tas Kungs lai apgaismo Savu vaigu pār tevi un lai ir tev žēlīgs! Tas Kungs lai paceļ Savu vaigu uz tevi un lai dod tev Savu mieru!” Āmen!

Dāvids Gleške, kristiešu draudzes “Prieka vēsts” jauniešu mācītājs

Latviešu tautai ir nepieciešama atmošanās. Lai Latvija tiktu glābta, Eiropa tiktu glābta. Dievs darbojas savos bērnos, Latvija būs glābta! Mēs varam to pravietot, varam par to lūgt. Vecajā Derībā lasām, ka Izraēla tauta ar katru jaunu valdnieku te atkāpās no Dieva, te nākamajā paaudzē no jauna tuvojās Dievam, bet tad atkal atkrita. Šodien mēs varam pasludināt un ticēt, ka mūsu zemē tā nenotiks. Latvijā jau ir bijušas garīgas atmodas, tāpēc mēs droši pasludinām - šī paaudze kalpos Tam Kungam! Mēs pasludinām, ka esam paaudze, kas pazīst Dievu, pazīst Viņa darbus, dzīvo Viņa spēkā! Mēs esam gatavi cīnīties par mūsu ģimenēm, mūsu draudzēm - par to, lai Dievs mūsu zemē varens atklātos!

Kad biju mazs puika, es bēgu no Dieva. Taču man tēvs man laiku pa laikam atgādināja: “Tu kalposi Dievam!” Pateiksimies Dievam par mūsu dievbijīgajiem vecākiem! Kādu dienu es piedzīvoju Dievu. Varētu domāt, ka tagad manam tēvam jābūt laimīgam. Taču viņš neapstājās, bet turpināja man pravietot: “Tev būs lielāks Dieva svaidījums nekā man, tu sasniegsi vairāk nekā es, tava kalpošana izplatīsies tālāk nekā manējā!” Lūk, kas vajadzīgs Latvijai - vecāki, kas tic savu bērnu nākotnei! Jaunieši, mums ir vajadzīgs iepriekšējo paaudžu atbalsts. Es varbūt pats savai nākotnei vēl nespēju noticēt, bet man ir svarīgi, ka mans tēvs man tic. Un visam pāri - ka man tic mans Debesu Tēvs.

Jaunieši, Dievs jums tic! Viņš ir pārliecināts, ka to, kam Viņš jūs aicinājis, jūs dzīvē arī piepildīsiet. Bībelē ir stāsts par Noa. Viņam bija dēls Hams. Noa nebija pilnīgs un kādu dienu krita grēkā. Viņš piedzērās un kails gulēja savā teltī. Viņa dēls Hams to ieraudzīja, pastāstīja saviem brāļiem un pasmējās par savu tēvu. Tas atnesa Hama dzīvē lāstu. Tie, kas gājuši ticības ceļu pirms mums, arī nebija pilnīgi. Taču, ja atļaujamies par to pasmieties, mēs varam kļūt nolādēti. Godāsim tos, kas gājuši ticības ceļu pirms mums. Bībele atklāj, ka pienāks laiks, kad Dievs pievērsīs tēvu sirdis dēliem un dēlu sirdis tēviem. Dieva prāts nav, ka paaudzēm būtu jācīnās savā starpā. Mums plecu pie pleca jācīnās kopā, jo vēl ir tik daudz darāmā Dieva druvā. Vieni mēs to nespēsim paveikt, tikai kopā.

Jesajas grāmatas 40.nodaļā Dievs saka: “Jaunekļi piekūst un pagurst, un jauni vīri sabrūk, bet, kas paļaujas uz To Kungu, tie dabū jaunu spēku, tā ka viņiem aug jaunas spārnu vēdas kā ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst.” Vienalga, cik vecs tu esi - mūsu paļāvībai jābūt Kungā. Mums visiem ir viens uzdevums - sludināt Prieka Vēsti. Dievs ir tas, kurš dod tam spēku. Mēs Tev pateicamies, Dievs, ka Tu esi mūsu spēka avots, Gaisma, Dzīvība un Kungs mūsu tautai! Āmen!

Inga Bite, politiķe, bijusī Saeimas deputāte

Latvija Dievam ir svarīga un mīļa. Dievam nav vienalga, kas šeit notiek un kā cilvēki šajā valstī jūtas. Latvija ir skaista zeme. Latvija ir viesmīlīga zeme. Tā ir Dieva sirds, ko mēs gribam un varam nest Eiropai. Mēs reizēm domājam, ka esam mazi gan teritorijas, gan cilvēku ziņā, un neko nespējam. Bet Dievs ir teicis, ka cilvēku nespēkā Viņa spēks varens atklājas. Tas, ka paši sev šķietam mazi un nespēcīgi, ļauj Dievam darboties caur mums vairāk un spēcīgāk. Es ticu, ka Latvija var nest svētību Eiropai. Ticu, ka Latvija var parādīt Eiropai patiesu Dieva mīlestību, iecietību un līdzjūtību.

Kungs, mēs Tev pateicamies par mūsu Latviju! Pateicamies par Tavu klātbūtni un Tavu Garu šajā zemē. Mēs lūdzam, lai latvieši šo svētību varētu saglabāt, pavairot un nest tālāk - vispirms savā valstī un tautā, pēc tam visā Eiropā. Lai svētība, kas mums dota caur Jēzus Kristus upuri un Tavu Vārdu, varētu izplatīties. Lai Tavs spēks var varens atklāties mūsu nespēkā. Lai Latvija būtu kā pērle Eiropā, kas izplata Tavas atziņas labo smaržu visās kontinenta malās. To lūdzam Jēzus Kristus vārdā! Āmen!

Tālivaldis Tālbergs, Latvijas Kristīgā radio prezidents

Reiz kāds vīrs vārdā Jesaja parādībā tika aizvests Dieva troņa priekšā. Viņš nokrita ceļos un teica: “Esmu nāvi pelnījis!” Kāpēc tā? “Jo man ir nešķīstas lūpas!” Pravietim nešķīstas lūpas? Vai Dieva bērnam var būt nešķīstas lūpas? Jesaja tā saka. Taču, kad Dievs caur eņģeli šķīstīja Jesajas lūpas, Viņš uzdeva jautājumu: “Ko lai Es sūtu?” Arī šodien Viņš jautā: “Ko lai Es sūtu?” Šis jautājums domāts tev un man: “Ko lai Es sūtu? Ko lai Es sūtu Latvijā? Ko lai Es sūtu Eiropā? Ko lai Es sūtu Brazīlijā un Amerikā?” Cik brīnišķīgi ir tad, ja kāds atsaucas šim aicinājumam. Taču nevar atsaukties, ja nepazīst Kristu. Atsaukties Dieva aicinājumam mēs varam tikai tad, ja esam lūguši: “Dievs, šķīsti mūs! Piedod mūsu grēkus!” Pat ja tu jau gadiem esi kristietis, vienalga tev jālūdz: “Dievs, šķīsti manas lūpas!”

Dievs, paldies, ka Tu esi tik varens! Paldies, ka devi mums Savu dēlu Jēzu Kristu! Viņa asiņu spēkā manas lūpas tiek šķīstītas! Viņa asiņu spēkā grēki, kas bija sarkanāki par asinīm, kļūst baltāki nekā sniegs! Kungs, mēs Tevi slavējam, ka Tu joprojām aicini un sauc: “Ko lai Es sūtu?!” Sūti mani, Kungs! Visi, kas gatavi iet, sakiet: “Sūti mani!” Mēs Tev pateicamies, Dievs, Jēzus Kristus vārdā! Āmen!

© Ervīns Jākobsons (priekšvārds, redakcija, korektūra). Pārpublicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz uzrunu autoriem un vietni www.laikmetazimes.lv obligāta.

Līdzīgie raksti:

    Nekas nav atrasts

Uzraksti komentāru