Starpkonfesionāla tautas lūgšanu sapulce “Dievs, svētī Latviju!”

Ievietoja | Sadaļa Jaunumi! | Publicēts 08-10-2018

Ieteikt draugiemPačivini Share on Facebook Izprintē Nosūti draugam e-pastu

2018.gada 20.oktobrī “Skonto” hallē Rīgā notiks Latvijas 100 gadiem veltīta starpkonfesionāla tautas lūgšanu sapulce “Dievs, svētī Latviju!” Slavēšanu un pielūgsmi tajā vadīs vadošie slavēšanas līderi no dažādām Latvijas draudzēm un vairākus simtus dziedātāju liels starpkonfesionāls kopkoris. Uzrunas teiks un par Latviju aizlūgs dažādu konfesiju un draudžu bīskapi, garīgie vadītāji un pārstāvji. Pasākuma laikā dažādu Latvijas draudžu mācītāji arī individuāli aizlūgs par cilvēku vajadzībām. Lūgšanu sapulces iniciatīva pieder draudzei “Kristus pasaulei” un tās mācītājam Mārcim Jencītim, taču tās organizēšanā piedalās sadarbības partneri no dažādām Latvijas draudzēm. Šis nav vienas konfesijas vai draudzes, bet visus Latvijas kristiešus vienojošs pasākums kā svētības vēlējums Latvijas valsts simtgadē.

AICINĀJUMS

Latvijas Republikas Satversmē kristīgās vērtības noteiktas par vienu no mūsu valsts pamatiem. Tur arī teikts, ka valsts iktenis ir mūsu pašu rokās: “Latvijas identitāti Eiropas kultūrtelpā kopš senlaikiem veido latviešu un lībiešu tradīcijas, latviskā dzīvesziņa, latviešu valoda, vispārcilvēciskās un kristīgās vērtības. Uzticība Latvijai, latviešu valoda kā vienīgā valsts valoda, brīvība, vienlīdzība, solidaritāte, taisnīgums, godīgums, darba tikums un ģimene ir saliedētas sabiedrības pamats. Ikviens rūpējas par sevi, saviem tuviniekiem un sabiedrības kopējo labumu, izturoties atbildīgi pret citiem, nākamajām paaudzēm, vidi un dabu.” Dievs caur Savu Draudzi ir mūsu valsts labklājības un brīvības pamats.

Apustuļa Pāvila 1.Vēstulē Timotejam 3:15 ir teikts: “…Dieva namā, kas ir dzīvā Dieva Draudze, patiesības balsts un pamats.” Kristīgā Draudze ir tā, kas uztur tautas garīgumu un morāli, kas savukārt ceļ tautas pašapziņu, spēku, brīvības apziņu, vienotību, ekonomiku, drošību. Taču tikai tad, ja Draudze aug, ja tā ir vienota lūgšanā un tai ir vienota balss sabiedrībā. Mūsu valsts rašanās, kā arī mūsu himnas vēsture iesniedzas 18.gadsimta Brāļu jeb hernhūtiešu draudžu garīgajā atmodā. Tāpēc atgriezīsimies pie Latvijas valsts saknēm - Jēzus Kristus! Galvenais Draudzes un tautas ierocis ir lūgšana. Arī mūsu valsts himna ir lūgšana: “Dievs, svētī Latviju!”

Lūkas evaņģēlijā 11:9 teikts: “Lūdziet, tad jums taps dots, meklējiet, tad jūs atradīsit, klauvējiet, tad jums taps atvērts.” Aicinām visus garīgos vadītājus, bīskapus, mācītājus, visu draudžu apmeklētājus un dalībniekus, visu Latvijas tautu vienoties kopīgā lūgšanā par mūsu Latviju, par mums, par tautu. Tas būs vienreizējs un grandiozs dievkalpojums, kas garīgi un pozitīvi satricinās mūsu valsti! Mēs esam Latvija, mēs esam tās tauta! Ja ne tagad, tad kad? Ja ne tu, tad kurš?

Šis nav aicinājums vienoties mācībā vai konfesionālajā piederībā. Šis nav aicinājums uz neveselīgu ekumēnismu. Šis ir aicinājums uz kopēju lūgšanu, katram paliekot savā mācībā un draudzē. Mēs esam atšķirīgi, un tas ir labi, ka neesam vienādi kā roboti no konveijera. Arī ģimenes veido atšķirīgi cilvēki, kas strīdas, apvainojas, pēc tam izlīgst un iet tālāk, jo viņiem ir kopīgs mērķis. Šis ir aicinājums vienoties par to, kas mūs vieno. Tas ir Jēzus Kristus un mūsu Latvija! Ir laiks vienoties cēla mērķa labā - Latvija Jēzus asinīs šķīstīta baltāka nekā sniegs! Ir laiks vienoties, laiks lūgšanai, laiks pārmaiņām!

“Viens Kungs, viena ticība, viena kristība” (Vēstule Efeziešiem 4:5).

MĒRĶI

Izaugsme. Katrai kristiešu draudzei ir jāpieaug garīgi un skaitliski savas konfesijas mācības ietvaros. Primāri katrai draudzei jārūpējas par savu izaugsmi un sekundāri jāpiedalās starpkonfesionālās lūgšanās un pasākumos. Nekādi starpkonfesionāli pasākumi nedrīkst traucēt draudzēm darboties un augt savu doktrīnu ietvaros. Cienīsim atšķirības un vienosimies Jēzus Kristus vārdā.

Lūgšana. Visām Latvijas kristiešu draudzēm vienotībā jāsanāk kopā reizi gadā uz kopīgu lūgšanu par Latviju, tautu, atmodu un reformāciju Latvijā. Jāveicina reģionālu lūgšanu tīklu izveide un darbība, kā arī lūgšanu tradīcija Latvijas draudzēs kā tāda. Vienotībā un vienotā lūgšanā ir pārdabisks spēks!

Balss. Visām Latvijas draudzēm ir jāapvienojas, lai nodotu savu balsi Latvijas valdībai par fundamentāli svarīgiem lēmumiem attiecībā uz Latvijas tautu un kristīgām vērtībām.

LŪGŠANU SAPULCES PROGRAMMA

12.00 - Ieeja atvērta
13.00 - Mācītāju reģistrācija
14.00 - Dievkalpojuma sākums, valsts himna
14.10 - Dieva slavēšana dziesmās
14.40 - Ziņojumi, ziedojums
15.10 - Dieva pielūgsme dziesmās
15.30 - konfesiju un draudžu bīskapu un pārstāvju uzrunas un lūgšanas
17.15 - Dieva slavēšana un pielūgsme dziesmās
17.45 - Evaņģēlija pasludināšana, aicinājums pie Kristus
18.15 - Latvijas draudžu mācītāju individuālas aizlūgšanas par cilvēku vajadzībām
19.00 - Noslēguma dziesma

Pasākuma laikā būs iespēja parakstīt petīciju par kristīgo vērtību saglabāšanu, kas tiks iesniegta Latvijas valdībai.

Maksas autostāvvietas būs pieejamas visapkārt “Skonto” hallei laukumos un ielās.
Pasākuma laikā “Skonto” hallē darbosies divas kafejnīcas.
Būs pieejamas atsevišķas telpas bērniem.

KĀ PALĪDZĒT

  • Esam iespieduši informatīvus flaijerus un afišas. Vari tos saņemt bez maksas un izplatīt savā draudzē kā informāciju par gaidāmo notikumu.
  • Vari uzaicināt pasākuma organizatorus uz savu organizāciju vai draudzi. Mēs ar prieku prezentēsim, skaidrosim, kalposim, informēsim un sadarbosimies.
  • Vari lūgt un aicināt piedalīties arī citus, kā arī iekļaut šo pasākumu savas draudzes lūgšanu sarakstā.
  • Vari sociālos tīklos izplatīt informāciju par gaidāmo pasākumu.
  • Vari ievietot savā blogā vai savas draudzes, organizācijas mājas lapā informāciju no vietnes www.dievssvetilatviju.info vai no šīs lapas.
  • Vari paziņot savā draudzē par gaidāmo lūgšanu sapulci. Vari vienkārši stāstīt par to cilvēkiem un skaidrot pasākuma nozīmīgumu.
  • Vari jau laicīgi sākt domāt un organizēt braucienu ar īrētu autobusu no savas pilsētas.
  • Vari atbalstīt finansiāli. Pasākuma kopējais budžets ir aptuveni 40 000 eiro.

ZIEDOJUMI

Ja vēlies ziedot Tautas lūgšanu sapulces organizēšanai, savu ziedojumu ar bankas pārvedumu nosūti uz zemāk minēto kontu:

EKD “KRISTUS PASAULEI”
Reģ.Nr. LV 99500003902
AS “SEB Banka”
SWIFT kods: UNLALV2X
Konta numurs: LV77UNLA0050 0080 7490 9
Ar norādi: Dievs, svētī Latviju!

SATIKŠANĀS

Kad: 2018.gada 20.oktobrī
Kur: “Skonto” halle, Rīga, E.Melngaiļa iela 1a
Cikos: 14.00

INFORMĀCIJA

Tālrunis: +371 29335196
e-pasts: marcis.jencitis@inbox.lv
Web: www.dievssvetilatviju.info

Līdzīgie raksti:

    Nekas nav atrasts

Uzraksti komentāru