Vardes kurkst, pa grāvi atkal Ruben’s rūc… Pārdomas par kādu grāmatu - 2.daļa

Ievietoja | Sadaļa Riska zona | Publicēts 06-02-2017

Ieteikt draugiemPačivini Share on Facebook Izprintē Nosūti draugam e-pastu

2016.gadā izdotā Jura Rubeņa grāmata “Viņa un viņš. Mīlestība. Attiecības. Sekss” kļuvusi par bestselleru Latvijā. Par grāmatas iznākšanu ziņojuši teju visi plašsaziņas līdzekļi - TV, radio, interneta portāli, ziņu aģentūras. Šķiet dīvaini, ka grāmatai, kura tiek definēta kā kristīgā literatūra, ir tik plašs atbalsts sekulārajā vidē. Tas dara uzmanīgu. Un tiešām - rūpīgi iepazīstoties ar grāmatas saturu, atklājas, ka tai ar kristietību ir maz sakara, lai neteiktu - nekāda. Grāmata ir pilna ezotērikas un uz Austrumu reliģijām bāzētu maldu. Turpinām publicēt saīsinātu un rediģētu grāmatas analīzi, ar kuru pilnībā variet iepazīties interneta vietnē izgaismots.lv.

****

Turpinājums.

12. Homoseksualitātes attaisnošana (161.-163., 167.lpp.)

“…Katra cilvēka uzdevums ir viņam/viņai dotajos dzīves apstākļos mācīties godprātīgi attīstīties un augt. Cilvēka kā Dieva radītas būtnes cieņai atbilst tas, ka viņš/viņa mēģina atrast patiesākos un labākos sev pieejamos risinājumus, lai sevi attīstītu neatkarīgi no seksuālās identitātes. Mūsdienu kristīgā paradigma māca meklēt vienotību dažādībā. Kristietība norāda uz visu cilvēku principiālo vērtību un vienotību garā (dziļumos), kas pārspēj visas robežas. Attiecības kā divu dzimumu - vīrišķās un sievišķās enerģijas - savienība joprojām paliek kā neatceļams radīšanas princips. Abas enerģijas izpaužas arī homoseksuālajās attiecībās. Taču arī heteroseksuālajās attiecībās šai polaritātei piemīt gan fiziskā, gan psihiskā dimensija, gan ārējais, gan iekšējais aspekts. Homoseksuālajās attiecībās parādās tikai šīs polaritātes psihiskā jeb iekšējā puse.” (162.lpp)

Homoseksualitātes attaisnošana grāmatā nenotiek tiešā veidā, taču autors lasītāju vedina uz šādām domām, lai gan būtu stingri jānostājas pret šo tendenci, jo to vairākkārt skaidri saka Dieva Vārds, un no tā nevar būt nekādas atkāpes. Protams, ne jau nicinot vai, ienīstot homoseksuālus cilvēkus, bet arī ne attaisnojot vai pieņemot grēku, ko viņi piekopj: “…sievietes apmainījušas dabisko dzimumu kopdzīvi ar pretdabisko. Tāpat arī vīrieši, atmezdami dabisko kopdzīvi ar sievieti, cits pret citu iekaisuši savā iekārē, piekopdami netiklību, vīrietis ar vīrieti, paši saņemdami sodu par savu maldīšanos.” (Rom. 1:26-27)

13. Garīgu līmeņu meklēšana seksualitātē, seksualitātes evolūcija (121.-152., 170.-172.lpp. u.c.)

“Mēs varam cits citu un Dievu atzīt, iepazīt tikai caur dzīvi, matēriju, ķermeni, saskarsmi ar realitāti, kuras centrālā izpausme ir seksualitāte.” (123.lpp.)

“Līdzīgas intonācijas kā tantrā bieži sastopamas arī viduslaiku kristīgajā mīlestības mistikā, kas tiek izpausta jutekliski erotiskos tēlos: “Ak, Kungs, mīlējies ar mani spēcīgi un mīlējies ar mani bieži un ilgi. Jo biežāk tu ar mani mīlēsies, jo tīrāka es kļūšu, jo spēcīgāk tu ar mani mīlēsies, jo skaistāka es kļūšu, jo ilgāk tu ar mani mīlēsies, jo svētāka es kļūšu virs zemes.” Varētu domāt, ka kāda pēc vīrieša izslāpusi sieviete projicē savas seksuālās ilgas Debesu Vīrietī - Jēzū. Bet šis teksts iegūst neaptveramu grandiozitāti, dziļumu, ja mācāmies seksualitāti uztvert plašāk, sākot saskatīt tās dievišķo potenciālu.” (146.lpp.)

“Dimanta” orgasms atver durvis uz Visumu. Ķermenis kļūst caurspīdīgs, neierobežots, tas atveras kosmiskās telpas bezgalīgiem plašumiem. Cilvēks, kas sevi pieredz kā kosmisko deju, ir pārspējis telpu un laiku un nonācis bezgalībā. Visu laikmetu mistiķi un mistiķes ļoti līdzīgi apraksta dievišķā sastapšanas pieredzi.” (152.lpp.)

Nenoliedzami, seksuāls akts nav tikai fizisks, bet arī garīgs. Par to šaubu nav, tas minēts Bībelē. Bet šeit tiek sētas šaubas, vai seksuālās attiecības ir vienkārši lietojamas un baudāmas, formulējot, ka tās ir daudz sarežģītākas. Grāmatā seksuālās attiecības paceltas līdz slimīgi garīgam līmenim un pilnībā pazaudē saikni ar Dieva Vārdu. Turklāt atkal lietoti jēdzieni “evolūcija”, “attīstība” utt., mēģinot lasītājam iestāstīt, ka ar seksuālām attiecībām nevienam īsti nav kārtībā, ka jāmeklē “augstākas virsotnes”, seksuāla evolūcija, kosmiski reliģiska savienošanās.

Dieva Vārda atziņa ir viennozīmīga: “Jo, runādami lepnus, tukšus vārdus, tie vilina ar miesas kārībām netiklās baudās tos, kas tikko izbēguši maldu ceļu gājējiem. Apsolīdami tiem svabadību, paši viņi kalpo postam, jo, kura kāds ir uzvarēts, tā kalps viņš ir.” (2.Pēt. 2:18-19)

14. Tantriskā seksa apskats (142., 143., 146.lpp. u.c.)

“Tantras seksuālā ekstāze vēlas aizvest līdz kosmiskam savienošanās brīdim, kurā cilvēks kļūst spējīgs sevī un partnerī satikt dievišķo. Kad vīrišķais un sievišķais pols satiekas, šī jaunā apzināšanās var pacelt pāri ķermenim garīgā pieredzē, kas tālu pārsniedz personiskās robežas. Tāpēc tantrā seksuālā savienošanās ir identiska ar reliģisko.” (143.lpp.)

Tantra ir hinduisma un budisma seksuāli garīga sistēma, kas pat vārda pēc nav kristietim nepieciešama, kur nu vēl apgūstama. Sekss tiek pasniegts kā lieta, kura ir spējīga palīdzēt sastapties ar “dievišķo”. Lai gan Dievs ir radījis seksu, Bībelē nekur nav izteikts aicinājums sastapt Dievu seksā, bet gan Jēzū Kristū. J.Rubenis seksam piešķir dievišķu piegaršu, kas padara to par elku.

15. Attaisnotas pirmslaulību dzimumattiecības, kā arī šķiršanās un atkal apprecēšanās
(166., 167., 207., 216.lpp. u.c.)

“… Šķīrušos un no jauna laulātos katoļus nepieciešams pilnīgāk integrēt Baznīcā. Mums vairs nevajadzētu runāt par cilvēkiem, kas “dzīvo grēkā”. Tas, kas varētu būt pieņemams vienā jomā, var tāds nebūt citā. Tradicionālā mācība par laulību tiek apstiprināta, bet Baznīcai nebūtu jāapgrūtina cilvēki ar nereālistiskām gaidām…” (166.-167.lpp.)

Tās ir pilnīgi pretējas idejas un principi Dieva norādījumiem Bībelē. Bībele saka: “…ko nu Dievs savienojis, to cilvēkam nebūs šķirt.” (Mat. 19:6)

16. Dieva Vārda YHWH nelietīga valkāšana, kā meditācijas forma jebkuram (187.lpp.)

“Daudzi teologi ir pārliecināti, ka Dieva Vārda Jahvē pareizu izrunu var salīdzināt ar ieelpas un izelpas skaņu jah-vē. Dieva Vārds ir neizrunājams, tas ir tikai elpojams! Ar Dievu mēs satiekamies elpā! Tādējādi katrā savas dzīves mirklī mēs izrunājam Dieva Vārdu. [..] Vai tas nav skaisti, ka elpa, vējš, gars un gaiss, no vienas puses, nav itin nekas, bet, no otras puses, tas ir pilnīgi viss? Elpojot mēs esam līdzīgi mūzikas instrumentam - Dieva flautai, kas ļauj sevi spēlēt. Meditācijā mēs vienkārši ļaujam sevi caurlūgt un piedalāmies visu esību aptverošajā lūgšanā, ļaujot cauri mums plūst elpai.” (187.lpp.)

Doma, ka Dieva Vārds ir kā ieelpa - izelpa (meditatīvi principi) un, ka visos cilvēkos (arī neticīgajos) Dievs ir klātesošs, ir maldi, jo Dieva Svētais Gars mājo tikai un vienīgi jaunpiedzimušos kristiešos.

17. Iņ - Jaņ simbola lietošana (190.lpp.)

Kaut, grāmatā šis minēts kā seksualitātes simbols, pamatā tas tiek lietots Austrumu filozofijā kā labā un ļaunā vienlīdzības un savstarpējas nepieciešamības simbols, kas ir pretēji Dieva atklāsmei Bībelē.

18. Eneagrammas lietošana (210., 211.lpp.)

“Viena no metodēm, kas patiešām palīdz izprast un dziedināt sevi un attiecības, ir eneagramma. Šī mācība cilvēkus sadala deviņos tipos. Piederību pie konkrētā tipa ir iespējams noskaidrot tikai tad, ja cilvēks atklāj savu lielāko problēmu, ko parasti no sevis slēpj. Eneagramma ne tikai palīdz cilvēkam atrast savu konkrēto tipu, bet arī parāda, kā katra tipa pārstāvis var evolucionēt, piedzīvojot izaugsmi un mainot sevi.” (211.lpp.)

Mācība, kas balstīta nepārbaudāmās tuksneša tēvu pieredzēs, pitagoriskajā (sengrieķu) filozofijā un nezināmas izcelsmes ezotēriskos avotos. Šī viennozīmīgi nav Bībeles atziņās balstīta sistēma, un Bībele par to saka: “Uzmaniet, ka neviens jūs nesagūsta ar savu filozofiju un tukšu maldināšanu, kas balstās uz cilvēku mācībām un pasaules pirmspēkiem, bet ne uz Kristu.” (Kol. 2:8)

19. Jēzus zaimošana, sakot, ka, iespējams, Viņš bijis precējies (212.-215.lpp)

Šādu zaimu dēļ vien šī grāmata uzskatāma par pievilšanu. Jēzus uz šīs zemes nāca, nevis lai meklētu miesiskas baudas, bet lai Sevi upurētu par cilvēku grēkiem. Lieki piebilst, ka Bībelē nav ne mazākās norādes par Jēzus seksualitāti vai sievu. Autora interpretācija uzskatāma par klajiem meliem, lai pieviltu lasītāju un apzināti sagrozītu Dieva Vārdu!

20. Attēli ar krustā piesista Kristus seksuālu aktu ar sievieti (213., 214.lpp.)

Šie zaimojošie attēli (Ēriks Gils “Nuptials of God” (”Dieva kāzas”) un Marks Šagāls “Le Christ au Ciel bleu” (”Kristus zilās debesīs”) pārspēj pat “Charlie Hebdo” (bēdīgi slavens franču karikatūru laikraksts) zaimus un velnišķīgā veidā zaimo kristīgās ticības augstāko svētumu - Kristus upura nāvi pie krusta! Ievietojot šādus pretīgus Jēzu Kristu zaimojošus attēlus savā grāmatā, autors iesaistās to tiražēšanā.

21. Psihoterapijas pielietošana darbam ar savu “ēnu” (221.-251.lpp.)

“Atcerēsimies nozīmīgo evaņģēlija tēlu – pirms atklātās darbības sākuma Gars Jēzu ved tuksnesī, kur viņš sarunājas ar kārdinātāju, nenoraidot dialogu ar to. Bībele satriecošā atklātībā parāda, kā Jēzus, būdams patiess cilvēks, izskaidrojas arī ar savām ēnām. Atsacīties no projekcijām, pavērst tās atpakaļ pret sevi un “piemērīt” sev ikdienā – tas ir darbs ar ēnu.” (242.lpp.)

“Tātad uzrunājiet tieši jūsu uztveres personu, situāciju, tēlu vai izjūtu. Vispirms varat uzdot jautājumus, piemēram: “Kas tu esi? No kurienes tu nāc? Ko tu no manis gribi? Ko tu man gribi teikt? Kādu dāvanu man esi sagatavojis?” Tad ļaujiet šim traucējošajam aspektam jums atbildēt! Mēģiniet pavisam reālistiski iedomāties, ko jūsu sarunu partneris saka, un pierakstiet to! Ļaujiet sevi pārsteigt tam, kas atklājas šī dialoga gaitā!” (248.lpp.)

“Tagad rakstiet vai runājiet pirmajā personā, lietojot vietniekvārdu es, man, mans, un kļūstiet par personu, situāciju, tēlu vai izjūtu, ko pētāt! Palūkojieties uz pasauli šīs personas, situācijas, tēla vai izjūtas perspektīvā! Jums nav jāatklāj tikai līdzība starp sevi un pētāmo parādību, bet jāizjūt, ka patiešām esat viens un tas pats. Beidzot nosauciet šo identifikāciju: es esmu bailes, es esmu dusmas, es esmu skaudība, es esmu alkatība…” (249.lpp.)

Kādi iespējams nepiekritīs, taču kristietība un psihoterapija ir pretpoli, jo psihoterapija balstīta uz Z.Freidu, K.G.Jungu, A.Adleru, kuri savukārt balstās gan sengrieķu filozofijā, gan citās pasaulīgās metodēs un praksēs, kas nesaskan ar Dieva norādījumiem: “Bet tagad, kad jūs Dievu esat atzinuši vai, labāki sakot, kad Dievs jūs ir atzinis, kā tad jūs atkal atgriežaties pie nespēcīgajiem un nabadzīgajiem pirmspēkiem un tiem atkal no jauna gribat kalpot?” (Gal. 4:9) Bībelē ir skaidri definēts, ka ar garīgiem ievainojumiem, sāpēm, raksturu, nepiedošanu un grēku, ir nevis jāsadzīvo, jāsarunājas vai pat jāsaplūst, kā māca šī grāmata, bet jātiek galā Dieva spēkā, tos pilnībā dziedinot, atmetot, atdodot Dievam, lai iegūtu brīvību: “…ar Viņa brūcēm jūs esat dziedināti” (1.Pēt. 2:24) “…lai nekāda rūgta sakne, augstu izaugusi, jums nekaitētu un daudzi ar to netiktu apgānīti” (Ebr. 12:15) Ir jāapzinās, ka caur šādām “ēnām” jeb nedziedinātiem emocionāliem ievainojumiem mūs var ietekmēt vai pat kontrolēt dēmoniski spēki, tādēļ no tām jākļūst brīviem.

Grāmatas autors nopietni maldina lasītāju, liekot domāt, ka Jēzum būtu bijušas kādas ēnas, ar kurām Viņš it kā izskaidrojies un veidojis dialogu. Jēzum nebija pat vismazākā “ēna”, ievainojums vai grēks. Viņš nediskutēja ar “ēnu” vai abstraktu “kārdinātāju”, bet atbildēja konkrētai personai - kritušajam eņģelim sātanam. Jēzus trīs reizes, lietojot Dieva Vārdu no Svētajiem Rakstiem, pilnībā noraidīja sātana piedāvājumus, bez jebkādas diskusijas vai turpmākas izskaidrošanās:

“Un kārdinātājs piestājās pie Viņa un sacīja: “Ja Tu esi Dieva Dēls, tad saki, lai šie akmeņi top par maizi.” Bet Viņš atbildēja un sacīja: “Stāv rakstīts: cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikkatra vārda, kas iziet no Dieva mutes.” Tad velns Viņu noveda sev līdzi uz svēto pilsētu, uzcēla Viņu pašā Dieva nama jumta galā un saka: “Ja Tu esi Dieva Dēls, tad nolaidies zemē, jo stāv rakstīts: Viņš Saviem eņģeļiem par Tevi pavēlēs, un tie Tevi nesīs uz rokām, ka Tu Savu kāju pie akmens nepiedauzi.” Tad Jēzus tam sacīja: “Atkal stāv rakstīts: Dievu, savu Kungu, tev nebūs kārdināt.” Atkal velns To ved sev līdzi uz ļoti augstu kalnu un rāda Viņam visas pasaules valstis un viņu godību, un Viņam saka: “To visu es Tev gribu dot, ja Tu, zemē mezdamies, mani pielūgsi.” Tad Jēzus viņam saka: “Atkāpies, sātan! Jo stāv rakstīts: tev būs Dievu, savu Kungu, pielūgt un Viņam vien kalpot.” Tad velns Viņu atstāja…” (Mat. 4:3-11)

22. Izmainīta un interpretēta Tēvreize (257.lpp.)

“Mūsu Tēvs, kas pāri visam, Tavs Vārds ir svēts. Tava Klātbūtne aizvien tuvāka. Tavs Nodoms piepildās debesīs un virs zemes. Tu mums dod mūsu dienišķo daļu un mūsu nepadarīto neatprasi - lai arī mēs neatprasītu viens otram. Neieved mūs šajā kārdinājumā, bet atturi no ļaunuma. Jo Tu esi Klātbūtne, Spēks un Gaišums vienmēr un visur!” (256.-257.lpp.)

Tā ir vienas no Bībeles pamatpatiesībām - vienīgās Jēzus mācītās lūgšanas pareizības apšaubīšana un sagrozīšana. Jāuzsver, ka gan citās valodās tulkotajās Bībelēs, gan arī jaunajā Bībeles tulkojumā latviešu valodā (2012), nekas šajā tekstā nav mainīts.

****

Šie nav vienīgie punkti, kuros sagrozītas un ar maldiem apaudzētas Bībeles patiesības. Grāmatā to ir daudz vairāk. “Arī jūsu starpā būs viltus mācītāji, kas paslepen ienesīs aplamas posta mācības, noliegdami pat To Kungu, kas viņus atpircis… (2.Pēt. 2:1) Jo nāks laiks, kad viņi nepanesīs veselīgo mācību, bet uzkraus sev mācītājus pēc pašu iegribām, kā nu ausis niez, un novērsīs ausis no patiesības, bet piegriezīsies pasakām. (2.Tim. 4:3-4) Atstājiet tos! Tie ir akli akliem ceļa rādītāji; bet, ja akls aklam ceļu rāda, tad abi divi iekritīs bedrē.” (Mat. 15:14)

Secinājumi par grāmatu

Šo grāmatu lasot (ko gan nebūtu ieteicams darīt), rodas baisa sajūta, ka tekstā “starp rindiņām” iepīts pilnīgi cits gars un atziņa, pretstatā tam, ko saka Bībele. Var rasties maldīga sajūta, ka autors beidzot “atšifrējis” gadu tūkstošos neizprastos dievišķos noslēpumus un nu laipni dalās ar jaunās zināšanas uzņemt kāro lasītāju. Grāmatā daudz citēti jezuītu, franciskāņu un benediktiešu mūki, mistiķi, psihoterapeiti un zinātnieki, kas saistāmi ar dažādas prakses ietverošu filozofiju un ezotērisku misticismu, kam nav izsekojama ne izcelsme, ne avoti.

Autors diezgan skaidri liek nojaust, ka esības dzīles atrodamas mūsos pašos, ka mēs paši sevi varot sakārtot, kontrolēt, garīgi pilnveidot, pat izglābt sevi. Caur šādu prizmu raugoties, lasītājs var iedomāties, ka būtībā mums tādu Dievu vajag tikai “labas izkārtnes” dēļ, bet ne kā vienīgo risinājumu. Lielākā daļa “dziļās” atziņas šajā grāmatā nav no Bībeles. Bībele ir tikai kā vēdeklis, ar ko sakustināt gaisu vai aiz kā paslēpties, jeb balts diegs, ar ko visu saaust kopā.

Ļaunākais ir tas, ka šī grāmata apšauba un grauj Dieva Vārda autoritāti un identitāti meklē nevis Jēzū Kristū, bet praksēs, kas vērstas uz sevis attīstīšanu, pielietojot ārpus Dieva Vārda esošas metodes. Gandrīz neviena no grāmatā minētajām filozofijām, psiholoģijas metodēm un Austrumu reliģijām neatzīst, ka Jēzus Kristus ir vienīgais ceļš, iemiesojies Dieva Dēls, kas izpērk cilvēku grēkus un uzvar nāvi. Tādēļ tās nav kristīgas, bet antikristīgas, un kristiešiem ar tām nevar būt nekā kopīga.

Būtībā šāda literatūra ir “New age” (visas metodes ir labas) un universālisma (visi ceļi ved pie viena dieva) kustības pieteikums kristīgajās draudzēs un sabiedrībā kopumā. Ar to Kristus sekotājiem nevar būt nekāda sakara un no tā pilnībā jātop atbrīvotiem, attīrītiem, nošķirtiem, jo šis virziens sludina pseidoreliģiju, kas piesavinās un manipulē ar kristīgu nosaukumu!

Ir draudzes, kas cieši saistītas ar šo maldu kustību. Tajās aktīvi praktizē budisma tipa kontemplatīvas meditācijas, eneagrammu pielietošanu, veido mandalas, nodarbojas ar cigun un citām Austrumu reliģiju metodēm un psihoterapiju. Nesen TV raidījumā “100 grami kultūras. Personība”, kas stāstīja par Juri Rubeni, operators pievilka kadru ar plauktā novietotu Budas galvu, Šivas dejas statuju un grāmatu par čakru terapiju. Rodas jautājums, kādēļ vispār mocīties ar Kristus mācību - tad jau, iespējams, labāk pilnīgi nodoties budisma un hindu mācībām.

Secinājumi ir skarbi un tieši - jaunā J.Rubeņa grāmata un citi šī autora darbi, kā arī visa šī kustība kopumā, ir dziļa pievilšana un sinkrētisms (absolūti atšķirīgā sajaukums), kuru ne kristietim, ne Dieva meklētājam noteikti nevar ieteikt ne lasīt, ne šīs metodes praktizēt. Iesakiet to nedarīt arī saviem draudzes brāļiem un māsām, radiniekiem un draugiem.

****

Lai izšķirtu, kas pareizs vai nepareizs, kas no Dieva, bet kas no pretinieka velna vai mums pašiem, ir svarīgi lasīt un pārzināt mums katram brīvi pieejamo Bībeli, īpaši Jauno Derību, pirms tam lūdzot, lai Dievs vada un atklāj lasīto. Dieva Vārdā ietverta dievišķā gudrība un dziļumi. Tāpat atrodiet draudzi vai kristīgu mājas grupu, lai mācītos pieaugt ticībā, savstarpējā mīlestībā, palīdzībā, aizlūgšanās. Necentieties sadzīvot ar savu “ēnu”, bet Svētajā Garā sacērtiet visas saites neatgriezeniski. Nesadzīvojiet arī ar grēku un sliktām rakstura īpašībām, bet tieciet no tām vaļā Dieva vadībā un spēkā. Ja nepieciešams, atrodiet kristīgus kalpotājus, kam ir pieredze dvēseļu aprūpē, un kas Dieva vadībā var palīdzēt atrisināt sarežģītas personiskas problēmas vai atraisīt no ļauno spēku saitēm. Visbeidzot, dzīvojiet svētu dzīvi - nevis ārēji svētu, bet iekšēji svētu Dieva vadītu dzīvi, kas tad būs ieraugāma arī ārēji: “…esiet svēti, jo Es esmu svēts.” (1.Pēt. 1:16)

Nepievilieties! Ne visi ceļi un prakses ved pie Dieva, bet tikai viens vienīgs! Dievs skaidri saka, ka ir tikai viens ceļš un viena prakse - sekot Jēzum Kristum: “Nav pestīšanas nevienā citā; jo nav neviens cits vārds zem debess cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana.” (Ap.d. 4:12) Jēzus teic: ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani.” (Jāņa ev. 14:6)

****

“Laikmeta zīmju” komentārs: - Pirms kāda laika viens no mūsu lasītājiem kādā komentārā par Juri Rubeni teica šādus neglaimojošus vārdus: “Tas ir okultisma un ezotērikas pilnīgi saēsts cilvēciņš!” Lai gan zinājām par Rubeņa aizraušanos ar Austrumu stila meditāciju un citām kristietim dīvainām izdarībām, tomēr tobrīd nodomājām, ka tas nu ir par stipru teikts - jā, cilvēks patiesi ir nomaldījies no patiesības ceļa, bet pamatos tomēr balstās kristīgajā atklāsmē. Taču iepazīstoties ar jauno Rubeņa grāmatu, top pilnīgi skaidrs, ka komentāra autoram diemžēl bijusi taisnība. Juris ir iestidzis dziļā ezotērikas un sinkrētisma purvā. Žēl. Savulaik viņš patiešām bija daudzu cienīts un svētīgs mācītājs. Diemžēl Kristus mācības dievišķo cildenumu viņš tagad apmainījis pret ezotēriskiem mēsliem.

Kad publicējām šī raksta 1.daļu, vēl nezinājām, kādu skandālu sabiedrībā izraisīs Latvijas Kristīgā radio raidījums “Aktuāla diskusija” par šo pašu tēmu. Raidījuma noslēgumā LKR prezidents Tālivaldis Tālbergs atļāvās aicināt cilvēkus nevis vienkārši izsviest, bet sadedzināt J.Rubeņa grāmatu kā garīgu indi. Ap šo aicinājumu tika sacelta milzīga ažiotāža. Izraujot no konteksta, šo tēmu apsprieda visi, kam vien nebija slinkums. Dažs aizrunājās pat tiktāl, ka Tālbergu nosauca par sektantu un aicināja aizliegt LKR darbību. Par to, vai grāmatas kritika no kristīgā skatupunkta ir pamatota vai nav, vispār netika runāts. Nožēlojami šajā situācijā izturējās lielo konfesiju bīskapi, publiski norobežojoties no notikušā, kaut privātās sarunās gandrīz visi piekrīt Biķa un Tālberga nostājai. Viss šis tracis tikai pierāda, ka Jāņa Biķa raksts un LKR raidījums pamatīgi uzkāpis sātanam uz varžacīm. Mums ir patiess prieks, ka varam dot arī savu artavu dvēseļu ienaidnieka melu atmaskošanā. Jo katra kristieša patiesais uzdevums ir stāstīt cilvēkiem patiesību, lai Dievs neatprasītu viņu asinis no mūsu rokām (Ec. 33:1-9).

Šīs publikācijas virsrakstā esam likuši vārdus no kādreiz populārās Edgara Liepiņa dziesmas: “Vardes kurkst, pa grāvi atkal Ruben’s rūc”. Juris Rubenis šobrīd ir iestidzis dziļā garīgā grāvī, no kurienes turpina “rūkt”, maldinādams un aizvildams cilvēkus no Kristus. Atcerēsimies šīs dziesmas nākamo rindiņu: “Līksmas kviekšanas pilna sivēnu kūts”. Patiesi, sekulārā un pat daļa kristīgās sabiedrības ir sajūsmā un dedzīgi aizstāv Rubeņa maldu mācību. Nostāja ir akmenscieta - Rubenis, lūk, esot viens no gaišākajiem prātiem Latvijā, tāpēc viņam vienmēr taisnība. Kas tie Biķis un Tālbergs tādi?! Taču mums, kas saprotam, kādās garīgās važās šobrīd atrodas Juris Rubenis, kaut pats maldīgi domā, ka kļuvis brīvāks un viedāks nekā agrāk, atliek nest šo nomaldījušos cilvēciņu lūgšanās Dieva priekšā, lai Kungs atvērtu viņa gara acis un izrautu no maldu slīkšņas. Tāpēc mēs, neskatoties uz sabiedrības negatīvo attieksmi, arī turpmāk brīdināsim cilvēkus no Rubeņa pēdējās grāmatās izklāstītās dēmoniskās prakses un metodēm, kas ved projām no Dieva un dievišķās patiesības. Āmen.

© Jānis Biķis (izgaismots.lv), Ervīns Jākobsons (redakcija, priekšvārds). Pārpublicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz autoru un interneta vietni www.laikmetazimes.lv obligāta.

Līdzīgie raksti:

Komentāri (15)

 1. “kaut privātās sarunās gandrīz visi piekrīt Biķa un Tālberga nostājai”

  Vai uz šīm “privātajām sarunām” ir kāda atsauce, vai arī autors it kā privāti ir runājis ar visiem bīskapiem?

 2. Es jūsu rakstam piekrītu pilnībā. Bet man ir viens jautājums - vai Tēvreize, ja pareizi uzrakstīju, ir jāskaita kā mantra, tikai tā un ne savādāk? Vai nav te dots paraugs, par ko un kādā secībā būtu pareizi nevis jāskaita, bet jālūdz? Vai tā ir kāda maģiska pantiņa skaitīšana, vai dots paraugs, kā pie Dieva jāgriežas pēc palīdzības? Ar cieņu, Jānis.

 3. Gati,
  nē neesmu ar katru bīskapu individuāli runājis par Rubeņa grāmatu. Tomēr zinu vairumu Latvijas bīskapu domas par Rubeņa aizraušanos ar Austrumu tipa meditāciju un citām ezotērikas lietām. Un šīs domas viennozīmīgi nav Rubeņa pusē. Tāpēc mani izbrīna Vanaga visai izvairīgā nostāja - Cālīti savulaik izslēdza no Baznīcas bez lielām diskusijām, bet Rubeni, kurš pats atteicies būt par luterāņu mācītāju un pievērsies no luteriskās Baznīcas viedokļa visai apšaubāmām mācībām un praksēm, nez kāpēc saudzē. Varbūt iepriekšējo nopelnu dēļ, bet varbūt cer, ka vēl atgriezīsies uz Dieva ceļa?

 4. Jāni,
  es gan neesmu raksta autors, bet Jānis Biķis. Par Tēvreizi - protams, ka tā nav mantra, bet paraugs, ko lūgt un kā. Tomēr laiku pa laikam visās kristīgās konfesijās šo lūgšanu lūdz tieši tiem vārdiem, kā Jēzus to mācīja. Kas attiecas uz Rubeņa doto versiju, tad tā tomēr nav brīva šīs lūgšanas interpretācija,kā varētu domāt. Es tajā dažās niansēs saredzu tīšu Kristus domas pārveidošanu, kā iznākumā arī saturs kļūst pavisam cits.

 5. Cik atceros, Cālīti izslēdza ne jau par aizraušanos ar Austrumiem un ezotēriku, bet par atbalstu homoseksuāļiem. Bet varbūt kļūdos.

 6. Gati,
  tu nekļūdies. Cālītim bija divi grēki - pretēji Baznīcas kopējam viedoklim, viņš atbalstīja homoseksuāļu dievkalpojumus, tāpat iesaistīja homoseksuāļus Baznīcas kalpošanā. Otrs grēks bija - viņš bija piedalījies kopīgā Vakarēdiena baudīšanā ar mūnistiem, kurus visas kristīgās konfesijas uzskata par pseidokristīgu maldu kultu. Izslēgšana bija gluži likumsakarīga. Taču tikpat likumsakarīga būtu Rubeņa izslēgšana, jo Austrumu reliģiju un filozofiskās prakses, kādas piekopj un māca Rubenis, tāpat oficiāli neakceptē neviena Latvijas kristīgā Baznīca, tostarp arī LELB.

 7. Domāju, ka tas drīzāk varētu būt tāpēc, ka šodien ir citi laiki un, otrkārt, Rubenis tautā ir visai mīlēts, ne tikai kristišu vidū. Liela tautas daļa (ķipa kristieši - nu, tie, kuriem ir svarīgi, ka tikai labs cilvēks) LELBu noēstu bez sāls un, domāju, ka arhibīskaps tāpēc, piekrītu - gļēvi, bāž galvu smiltīs, it kā uz viņu tas neattiektos.

 8. Rubeni var un vajag kritizēt. Paldies par iniciatīvu kā tādu. Taču problēma ir tā, ka Biķa “kritika” ir ļoti augstprātīga (visticamāk, to nenojaušot), tendencioza, tālu no satura, brīžam pat melīga. Viņš lielākoties runā par savām izjūtām, nevis par Rubeņa teikto. Biķis ielasa Rubeņa tekstā un kritizē pats savus priekšstatus par lasīto. Gala rezultāts nožēlojams, kristieša necienīgs. Tieši šis neatbilstošais kritizētāja uztveres līmenis dara gandrīz neiespējamu tēmas apspriešanu atbilstoši saturam. Biķis stipri maldina savus lasītājus un klausītājus (LKR), kuri nav lasījuši Rubeni pašu. Doveiko (ar savu kapacitāti) raidījumā kā tāds partizāns par to nekā nesaka!? Paviršu kritiku neviens neņems nopietni, drīzāk nevarēs beigt par to šausmināties, kas arī notiek. Beidziet blamēties (jau kuro reizi) un godīgi apklustiet vai celiet priekšā nopietnu kritiku Dieva Vārdam par godu, nevis veltīgi valkājot.

 9. Ēvald Bērziņ,
  var jau būt, ka Jums taisnība, tomēr… Es lasu Biķa publicētos citātus no Rubeņa grāmatas un, piedodiet, tāpat redzu vienu vienīgu maldu mācību. Var jau teikt, ka šie citāti izrauti no konteksta, taču par cienījamā teologa uzskatiet spriež ne tikai pēc šīs grāmatas, bet arī viņa teikto dažādos avotos pirms tam, viņa pēdējo gadu aizraušanos ar Austrumu tipa meditāciju un citām praksēm utt. Jūs taču negribēsiet apgalvot, ka tā visa nav un Rubenis savā grāmatā mudina uz kristālskaidru kristietību? Zinot viņa pēdējo gadu uzskatus, esmu pārliecināts, ka Biķim daudzos punktos ir taisnība. Viņš savā rakstā arī norāda, ka Rubeņa grāmatā daudzas lietas ir minētas tikai kā piemēri, tāpat tas, ka daudz kas tur ir vērā ņemams un noderīgs, tomēr maldu šajā grāmatā ir daudz vairāk nekā kristietības un tādēļ tā ir bīstama. Jo sajaucot kristietību ar Austrumu reliģiskajām un filozofiskajām mācībām un praksēm, sanāk NEW AGE, ko arī Rubenis lielā mērā šobrīd pārstāv.

 10. Jūs tad būtu tas “eksperts”, lai analizētu Rubeņa grāmatu? Rubenim vienmēr ir bijis raksturīgs daudz plašāks - starpkonfesionāls un nu jau arī starpreliģiozs skatījums. Tālbergvedīgie ir nožēlojamas farizejiskas atraugas ar viduslaiku lielinkvizitoru “domāšanu” - atturēšanās no visa, īpaši no tā, kas labs… Nesaku, ka Rubeņa pozīcija un pati grāmata ir nevainojama, nekas nav ideāls un svēts, izņemot Dievu, bet skaidrot bībeli ar bībeli ir tumsonīgi…

 11. Arti,
  es neesmu eksperts un tas nav mans raksts. Tomēr ikviens kristietis, kurš lasa Bībeli un kam ir pietiekami liela pieredze, drīkst apspriest un iztirzāt jebkura teologa vai mācītāja sacīto Svēto Rakstu gaismā. “Neticiet katram garam, bet pārbaudiet garus, vai viņi ir no Dieva, jo daudz viltus pravieši ir izgājuši pasaulē” (1.Jņ. 4:1) “Bet pravieši lai runā divi vai trīs, un citi lai apspriež.” (1.Kor. 14:29) “Pārbaudait visu; kas labs, to paturiet! Atraujaties no visa, kas ļauns.” (1.Tes. 5:21-22) Pārbaudīt visu Dieva Vārda gaismā, jeb kā jūs sakāt, Bībeli skaidrot ar Bībeli - tas ir kristietības pamatu pamats. Ja jums tas šķiet tumsonīgi, atliek vien nožēlot, jo jums trūkst garīgā pamata, uz ko balstīt savu ticību.

  Starpkonfesionāls skatījums kristietības ietvaros ir pozitīva lieta, taču starpreliģiju… Piedodiet, bet Jēzus teica: “ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani.” (Jņ. 14:6) Tas izslēdz jebkuru citu ceļu pie Dieva. Par citiem ceļiem tas pats Jēzus saka: “Kas neiet pa durvīm avju kūtī, bet citur kāpj iekšā, ir zaglis un laupītājs.” (Jņ. 10:1) Manuprāt, pietiekami daiļrunīgi. Citas reliģijas ir ceļš projām no Dieva nevis pie Dieva.

  Runājot par tumsonību - tumsonība ir novēršanās no mūžīgā un nemainīgā Dieva Vārda - Bībeles, un pievēršanās liberālās teoloģijas murgiem. Tumsonība ir pievērsties elku pielūdzēju filozofijai un garīgajām praksēm. Tumsonība ir teikt, ka visi ceļi ved pie Dieva un visas reliģijas ir labas. Tumsonība ir norādīt, ka Dievs neko nav sapratis, dodot cilvēcei Savus likumus, ka mūsdienu “apgaismotais” cilvēks visu saprot labāk nekā pats Radītājs. Tumsonība ir teikt, ka Bībele nav Dieva inspirēta un TIKAI satur Dieva Vārdu, nevis IR Dieva Vārds. Ja jums šķiet, ka tā ir pareizā kristietība, tad palieciet vien pie sava “apgaismota” un “moderna” cilvēka pārliecības. Bet, ja jūtat kaut mazāko bijību Dieva un Viņa dēla Jēzus Kristus priekšā, pārstājiet ticēt liberāļu meliem un atgriezieties pie dzīvā Evaņģēlija patiesības.

 12. Cienītais, Ē.Bērziņ! Pirmkārt, Jūs, nevis runājat par lietu, bet personīgi apvainojat, kritiku nosaucot par augstprātīgu, melīgu utt. Kur tieši ir augstprātība, meli? Rakstā viennozīmīgi tiek kritizēts J.Rubeņa paustais, nevis izjūtas, turklāt Bībeles gaismā. Netiek kritizēti personīgi priekšstati, bet gan grāmatā paustās antikristīgās idejas. Un nosaucot kritizētāja uztveres līmeni par neatbilstošu, Jūs atkal personīgi uzbrūkat, atklājot savu “līmeni”. Ar ko tieši tiek maldināti raksta lasītāji un klausītāji? Atkal meli no Jūsu puses! Vēl J.Doveiko apsūdzat, lai gan viņš skaidri pateica, ka šāda ir normāla kristieša reakcija uz dziļiem maldiem. Jāpiebilst, ka raksts nav pavirša kritika, kā Jūs sakāt, bet Bībelē un kristīgās pamatpatiesībās balstīts izvērtējums, ko pirms publicēšanas, izlasīja un koriģēja 3 mācītāji! Turklāt, ja vēlaties publicēt dziļu teoloģisku analīzi - lūdzu, uz priekšu, turēsim Jūs pie vārda! Jāsaka gan, ka bieži vien šādās dziļi analītiskās un teoloģiskās pārdomās var pazaudēt pašu būtību - vai šāda literatūra ir pievilšana vai nav. Tas ir jāpasaka tieši un skaidri, visiem saprotami nevis pārgudri, tolerējoši, plurālistiski. Skumji, ka Jūs tāpat kā daudzi cīnāties pret veidu, kā patiesība tiek izgaismota, nevis par būtību, kas ir pats galvenais - ka šāda integrālā liberālā teoloģija ir rafinēta maldu mācība, kas nav kristietība!

 13. Kā vietnes autoram derētu būt zinošākam. Vanags kopā ar Vairu piedalījās kādas tur Tikvinas kaut kāda tur dieva mātes bildes pasākumā un ar to lepojās, LV radio rīta svētbrīdī, kur stāstīja, ka esot saņēmis redzes dziedināšanu. Pēc brīža apgrēkojies un dziedināšana beigusies. Arī Austrumu meditācija Vanagam ir topā un māca arī citus. Publiski redzams Aglonas pastaigās, kur kāda māte kaut kur braukusi. Vanags pats apstiprina, ka maldu mācības un Dieva zaimošana ir OK LTV intervijā par to Tālberga ugunskuru. LELB galvenais esot kaut kāds tur vienots pamats un mācība. LELB strausa politika, galva smiltīs mūs neglābs. Nez par ko Ervīns brīnās, jo informācija ir publiski pieejama. Man skumji par manu Baznīcu, no kuras viņi iznākuši, bet viņi nav mūsējie (Jņ. vēstule). Rubenis būtu jāizslēdz no LELB par maldu sludināšanu. Bet tautai patīk kā viņš māk runāt un abi ar Cālīti tautā iemīļoti runas vīri, visiem dzīves gadījumiem un vanadziņš arī pievienojas. Kontrreformācija LELB turpinās un tas ir skumji.

 14. Šī ir brīnišķīgākā grāmata, ko esmu lasījusi daudzu pēdējo gadu laikā. Diemžēl to varēs pa īstam izprast un novērtēt tikai tie, kuru pasaules izpratne ir vairāk vai mazāk, bet ārpus pieņemtās standartdomāšanas un priekšstatiem. Tā ir īsta bumba, garīga bumba.

  Tādi cilvēki kā T.Tālbergs un viņam līdzīgi domājošie ir īstie tumsoņas, ko labi raksturo viņa vēlme grāmatu sadedzināt. Grāmata nav tikai par reliģiju, tās tur ir visai pamaz manā skatījumā, un es to drīzāk nesauktu par reliģiju, bet gan pārliecību, par Spēku vai Apziņu, kas nosaka visu un caurvij visu. Tā ir reizē garīga un psiholoģiska rakstura lasāmviela, ko nevar lasīt kā daiļliteratūru, bet, kas prasa iepriekšēju sagatavotību un galvenais - prasmi un vēlmi DOMĀT, PĀRDOMĀT. Tā ir pēc savas būtības dziļi un plaši integrāla gan vertikāli, gan horizontāli. Un to lasot, jau no pirmajām lappusēm gribējās noliekt galvu dziļā cieņā un pateicībā J.Rubeņa un viņa zināšanu un vieduma priekšā. Tādas grāmatas sarakstīšanu, viennozīmīgi, iniciējis Dievs, vai kā nu kurš To dēvē.

 15. Dace Dace,
  neviens neapstrīd, ka Juris Rubenis ir izglītots, zinošs un intelektuāls teologs. Tomēr cilvēka zināšanām nav nekādas nozīmes, ja tās nepauž Dieva patiesību. Bībele mums vēsta: “Šīs pasaules gudrība Dieva priekšā ir ģeķība [lasi – muļķība, stulbums]” (1.Kor. 3:19). Kāpēc Dievs ir tik radikāls? Ļoti vienkārši – ja gudrība nepauž Dieva patiesību, tā nav gudrība, bet tukša filozofija un cilvēku maldināšana. Diemžēl J.Rubenis šobrīd ir atkāpies no Dieva patiesības un ved cilvēkus projām no Dieva.

  Jūs rakstāt, ka jaunā Rubeņa grāmata ir garīga bumba. Jā, tā ir bumba, tikai tāda, kas nevis ceļ, bet garīgi izposta cilvēku. Te nav runa par grāmatas tēmu. Tajā ir arī daudz vērtīgu padomu attiecību veidošanai un uzlabošanai, taču šie labie graudi noslīkst milzīgajā garīgo pelavu jūrā. Garīgi nobriedis un zinošs kristietis šos graudus izsijās, taču lielākā daļa Rubeņa grāmatas lasītāju tādi nav. Šajā dažādo garīgo prakšu un mācību sajaukumā viņi tiek maldināti un vesti prom no vienīgās Dieva patiesības.

  Rubeņa grāmata patiesi nav reliģiska, taču noteikti tā ir garīga. Tomēr garīgums vēl nenozīmē kristietību. Rubenis, lai gan sen vairs nav praktizējošs mācītājs, joprojām turpina sevi identificēt kā kristīgu teologu, un cilvēki viņa vārdu viennozīmīgi saista ar kristīgo Baznīcu. Taču tas, ko viņš šodien sludina, nav kristietība, bet dažādu reliģisko uzskatu, mācību un prakšu sajaukums. Ja Juris godīgi pateiktu, ka viņa uzskati ir izgājuši ārpus kristīgās mācības ietvariem, cilvēki netiktu maldināti. Katram cilvēkam drīkst būt sava pārliecība, par to viņu nevar nosodīt, taču nav ētiski slēpties aiz svešām spalvām, maldinot cilvēkus, kuri to uzskata par vistīrāko kristietību. Biznesa pasaulē to sauktu par apzinātu klientu maldināšanu.

  Jūs, Dace, neesat vienīgā, kam Rubenis šķiet ne vien zinošs, bet arī vieds. Taču Bībelē Dievs saka: “Es [..] likšu kaunā prātnieku prātu. - Kur paliek gudrie? Kur rakstu mācītāji? Kur šīs pasaules vārdu meistari? Vai tad Dievs nav pārvērtis pasaules gudrību ģeķībā [muļķībā]? Jo, kad pasaule ar savu gudrību Dievu Viņa gudrībā neatzina, tad Dievam labpatika izglābt ticīgos ar ģeķīgu sludināšanu” (1.Kor. 1:19-21). Atslēgvārds - kad pasaule ar savu gudrību Dievu Viņa gudrībā neatzina. Kāds varētu teikt: Rubenis taču ir kristietis, tātad atzinis Dieva prātu! Kādreiz varbūt arī atzina, taču pēdējos gados Juris Dieva gudrībai mēģina pievienot dažādu reliģiju gudrību un praksi. To spilgti apliecina arī šī grāmata. Taču Dieva gudrība ir pilnīga un nav nepieciešams tai ko pievienot.

  Jūs rakstāt, ka grāmatu novērtēs tie, kuru izpratne ir “ārpus pieņemtās standartdomāšanas un priekšstatiem”. Te arī slēpjas problēma. Jūsu teiktais, ka Rubeņa grāmatu “viennozīmīgi, iniciējis Dievs, vai kā nu kurš To dēvē”, uzskatāmi parāda, ka jūsu izpratne par Dievu, tāpat kā daudziem šodien, ir kā par bezpersonisku Visuma enerģiju vai spēku, ko nav iespējams formulēt. Taču kristiešiem Dievs ir konkrēta Persona – Radītājs, Tēvs, Glābējs, Atbrīvotājs. Cilvēki, kuri nepazīst Dievu personīgi, Rubeņa grāmatu lasīs bez problēmām un sajūsmināsies par autora viedumu, jo tajā iekodētās mācības un prakses visumā atbilst viņu pašu priekšstatiem. Bet kristieši, kuri ne tikai lasījuši, bet arī pārzina Bībeli, un kuriem prāti nav sajaukti ar liberālās teoloģijas visu pieņemošo toleranci, neatkarīgi no konfesionālās piederības pateiks, ka Rubeņa grāmata no kristīgās mācības viedokļa viennozīmīgi ir herēze.

  Te nonākam līdz skandālam, kurš radās sakarā ar Tālberga izteicieniem. Pirmkārt, viņi vārdi tika izrauti no konteksta. Otrkārt, ko darīt kristietim, kas saprot, ka Rubeņa grāmata ir garīga inde skaistā iesaiņojumā? Atdot citiem? Tas būtu tas pats, kas piedāvāt saindētu ēdienu saviem tuvākajiem, zinot, ka tas viņiem atnesīs nāvi. Tālberga aicinājums bija domāts tiem, kas patiesi sapratuši šīs grāmatas kaitīgumu un nezina, ko ar to iesākt. Arī Bībelē Apustuļu darbu grāmatā aprakstīts notikums Efezā, kur “labs skaits to, kas bija nodarbojušies ar burvju mākslām, sanesa grāmatas un tās sadedzināja visu acu priekšā” (Ap.d. 19:19). Ja Rubeņa grāmata būtu daiļliteratūra, neviens par to nestrīdētos, jo daiļliteratūra ir tikai fantāzija. Taču šī grāmata pretendē uz “garīga un psiholoģiska rakstura lasāmvielu”, tāpēc, ņemot vērā tās saturu, garīgi nezinošam cilvēkam tā var būt bīstama lasāmviela.

  Tumsonība? Pasaules gudrie var tā uzskatīt, ja grib. Taču Dieva Vārds un Patiesība ir nemainīgi cauri gadsimtiem. Tos nedrīkst un nevar pieskaņot katra laikmeta sabiedrības uzskatiem, tikumiem un tradīcijām. Šodien mēdz teikt, ka katram esot sava patiesība. Tomēr Patiesība ir tikai viena – Dieva dota un noteikta. Rubenis ir atkāpies no šīs Patiesības, pievienodams tai savu un citu autoru patiesību. Taču Dieva Patiesībai nedrīkst pievienot neko, tāpat kā nedrīkst neko atņemt no tās, jo tad tā pārstāj būt Patiesība. Dieva Vārds brīdina: “Ja kas tiem ko pieliek, tam Dievs uzliks tās mocības, par kurām rakstīts šinī grāmatā. Ja kas ko atņem no šīs grāmatas pravietojuma vārdiem, tam Dievs atņems viņa daļu pie dzīvības koka” (Atklāsme 22:18-19). Tāpēc – lai Dievs žēlīgs Jurim Rubenim un viņa sekotājiem, un lai Svētais Gars ved viņu atpakaļ uz Patiesības ceļa.

Uzraksti komentāru