Bīskaps Modris Ozolinkevičs: “No mīnusa uz plusu 2016”. Post scriptum

Ievietoja | Sadaļa Jaunumi! | Publicēts 20-06-2016

Ieteikt draugiemPačivini Share on Facebook Izprintē Nosūti draugam e-pastu

“Pieaicinājis divus no saviem mācekļiem, Jānis sūtīja pie Kunga, likdams jautāt: “Vai Tu esi Tas, kam jānāk, vai lai citu gaidām?” [..] Tobrīd Jēzus daudzus dziedināja no slimībām, kaitēm un ļauniem gariem un daudziem akliem dāvāja redzi. Un Viņš tiem atbildēja: “Ejiet un sakiet Jānim, ko skatījāt un dzirdējāt: akli redz, kropli staigā, spitālīgi top šķīstīti un kurli dzird, mirušie augšāmceļas un nabagiem tiek sludināta prieka vēsts. Un laimīgs ikviens, kas Manis dēļ neapgrēcinās.” (Lūkas ev. 7:18-19; 21-23; jaunais tulkojums)

Pasaulē ir iekārtots tā - cik cilvēku, tik viedokļu. Tāpat ir arī ar evaņģelizācijas dievkalpojumiem “No mīnusa uz plusu” un evaņģēlistu Nātanu Morisu. Ir cilvēki, kas saka: “Mēs šajos dievkalpojumos piedzīvojām lielu Dieva tuvumu, Dieva godību!” Un ir tādi, kas saka: “Es neko īpašu nepiedzīvoju. Biju gaidījis vairāk.” Kā zināt, kad Dievs darbojas? Jēzus teica: “Skatieties un dzirdiet!” Jā, bet Bībele saka, ka “celsies viltus kristi un viltus pravieši un rādīs lielas zīmes un brīnumus, lai pieviltu, ja tas iespējams, arī izredzētos” (Mateja ev. 24:24). Taču tā pati Bībele arī saka: “Jūs viņus pazīsiet pēc augļiem” (Mateja ev. 7:16). Tāpēc parunāsim par augļiem.

Personīgi man šādi augļi ir izmainītas cilvēku dzīves. Es redzu augļus, kad uz dievkalpojumiem atbraukušie ukraiņi atkal un atkal saka paldies Latvijai par šo pasākumu, jo ir reāli piedzīvojuši pozitīvas pārmaiņas savā kalpošanā un draudzēs. Paldies Dievam, ka mums šogad bija iespēja atbalstīt 30 cilvēku lielas grupas ierašanos uz dievkalpojumiem no Ukrainas. Bija atbraukuši arī cilvēki no Igaunijas, Lietuvas, Krievijas, Norvēģijas, Vācijas, Zviedrijas, Spānijas. Lai gan pasākumu rīko Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienība, iepriecināja ievērojamais skaits brāļu un māsu no citām konfesijām. Šogad pārstāvētas bija teju visas Latvijas kristīgās konfesijas. Uz dievkalpojumiem bija atnākuši pat mācītāji, kas līdz šim ļoti skeptiski raudzījās uz šo pasākumu. Slava Dievam par to!

Evaņģelizācijas dievkalpojumos “No mīnusa uz plusu” kopumā kalpoja ap 250 cilvēku. Aizlūgšanu kalpošanā piedalījās ap 40 cilvēku liela komanda mācītāja Jāņa Sadovska vadībā, kas lūdza, gavēja, pārbaudīja savas sirdis Dieva priekšā un tad gāja un aizlūdza par cilvēkiem. Par kārtību rūpējās 40 kārtībnieku (ašeru) Jāņa Ceimera vadībā. Kārtībnieku kalpošana ir grūta un atbildīga - pirmkārt, viņi ir levīti, jo Bībelē teikts, ka levīti sargāja arī Tempļa vārtus. Kārtībniekam jārūpējas gan par to, lai cilvēki varētu netraucēti pielūgt Dievu, gan tajā pašā laikā jātur acis vaļā un jāraugās, kas notiek viņam uzticētajā sektorā. Tāpat dievkalpojumos kalpoja ap 30 svētdienskolu skolotāji, kas rūpējās par 280 bērnu uzraudzīšanu. Pirmajā vakarā šādu bērnu bija 69, otrajā - 90, bet trešajā vakarā - pat 120 bērni.

Slavas un pielūgsmes kalpošanā bija iesaistīti vairāk nekā 60 cilvēki - koris, vokālisti, mūziķi. Dažādos dievkalpojumos pielūgsmi vadīja Nauris Malahovs, Valdis Indrišonoks un Sanita Freidenfelde. Tulkojumu svešvalodās nodrošināja 6 tulki. Cilvēkiem, kuri nesaprot angļu vai latviešu valodu, tulkojumam bija sarūpēti 450 galvas telefoni (austiņas). Pasākuma tehnisko pusi nodrošināja 25-30 darbinieki, kas rūpējās par video, apskaņošanu, gaismošanu, datortehniku. Informācijas centrā un viesmīlības kalpošanā kalpoja ap 20 -30 cilvēkiem. Paldies visiem kalpotājiem par ieguldīto sirdi, laiku un darbu. Daži no viņiem to dara gadu no gada. Kāpēc? Tāpēc, ka redz augļus. Mums nenākas grūti motivēt cilvēkus kalpot, jo viņi redz izmainītas dzīves, dziedinātus un garīgi atbrīvotus cilvēkus.

Visu šo gadu laikā, kopš notiek dievkalpojumi “No mīnusa uz plusu”, visbiežāk uzdotais jautājums nemainīgi ir: vai jūs samaksājāt visus rēķinus? Paldies Dievam - mēs esam samaksājuši visus rēķinus un nevienam neko neesam palikuši parādā! Personīgi man kā viens no lielākajiem apliecinājumiem tam, ka Dievs ir patiesais šo dievkalpojumu rīkotājs, kalpo fakts, ka cilvēki turpina ziedot arī pēc pasākuma. Tā bija pērn un tā ir arī šogad. Tas nozīmē, ka viņi šajos dievkalpojumos ir kaut ko no Dieva saņēmuši un vēlas svētīt arī citus. Paldies Dievam par šādiem cilvēkiem!

Šogad mēs pirmo reizi varējām dievkalpojumu telpas - Ķīpsalas Starptautiskās izstāžu halles - nomas maksu samaksāt jau pirms pasākuma. Tas ļoti iepriecināja un no jauna apliecināja, ka Dievs ir uzticams. Cilvēki mēdz finansēt dažādus pasākumus. Oktobrī Latvijā viesosies Dalailama un virkne uzņēmēju no savas naudas finansēs šo pasākumu. Jā, arī sātans nesnauž. Evaņģelizācijas pasākuma “No mīnusa uz plusu” kopējais budžets bija ap 50 000 eiro. Pateicoties kristīgo ziedotāju nesavtībai un dāsnumam, mēs esam samaksājuši visu, kas nepieciešams, un vēl tikuši svētīti ar sēklu nākamā gada pasākumam. Esmu ļoti pateicīgs visiem, kas lūdza, ziedoja un piedalījās.

Kopumā šos dievkalpojumus apmeklēja ap 10 000 cilvēku. Pirmajā vakarā atnāca aptuveni 2500, otrajā un trešajā vakarā - katrā apmēram 3000 cilvēki. Svētā Vakarēdiena dievkalpojumā piedalījās ap 1000 cilvēku, bet konferencē vīriem - aptuveni 300 vīru. Sociālā tīkla “Facebook” profilā “No mīnusa uz plusu” bijis ap 15 000 skatījumu, savukārt dievkalpojumu tiešraidēm sekoja 11 000 interneta lietotāju, bet pilnībā kādu no dievkalpojumiem noskatījās 3326 cilvēki vismaz 34 pasaules valstīs, ieskaitot Ķīnu. Vairākās pilsētās Latvijā un Lielbritānijā cilvēki bija noīrējuši telpas, lai uz lielā ekrāna kopīgi noskatītos šos dievkalpojumus. Tā kāda no Latvijas izceļojušu čigānu draudze Londonā liecina, ka brīdī, kad Nātans Moriss aicinājis cilvēkus sadoties rokās, Dieva Gars spēcīgi nonācis arī pār viņiem.

Mums parasti jautā: cik tieši cilvēku tika izglābti Mūžībai,atpestīti? To nav iespējams precīzi pateikt, jo mēs cilvēkus nereģistrējam. Tas, ko varam teikt - ik reizi, kad atskanēja altāra aicinājums, altāra priekša bija cilvēku pilna. Arī mācītāji, kas aizlūdza par cilvēkiem, stāsta, ka ik vakaru ļaudis vēlējās nodot savu dzīvi Kristum. Veci un jauni, vīrieši un sievietes. Kāds puisis, kas uz dievkalpojumiem atveda 15 savus neticīgos draugus, liecina, ka lielākā daļa no viņiem nākamajā svētdienā bijuši draudzes dievkalpojumā. Dievs dziedināja arī sairušas ģimenes saites un ievainotas attiecības.

Kā ik gadu, arī šogad Dievs sludināto Vārdu apstiprināja ar līdzejošām zīmēm un brīnumiem. Cilvēki tika dziedināti un atbrīvoti no garīgām važām. Kādam četrus gadus vecam puisītim Dievs atvēra dzirdi. Kādai sievietei tika dziedināta redze. Bija vairāki vīri, kas tika dziedināti no dažādām locītavu sāpēm un vainām. Kāda ukraiņu mācītāja sievai Dievs dziedināja sāpošo roku. Kādam vīram, kurš bija zaudējis spēju sajust smaržas, Dievs atjaunoja šo funkciju. Mācītājam Agrim Ozolinkevičam Dievs dziedināja pļaujmašīnā traumēto kājas pirkstu. Kāda māsa tika dziedināta no Laima slimības sekām. Varbūt kāds pasmaidīs par šīm vainām, jo ir vesels un viņam viss ir kārtībā, taču, kad pašam sāp vai ir kāds trūkums, cilvēks no sirds pateicas Dievam par dziedināšanu. Iepriekšējos gados Dievs ir dziedinājis arī no vēža un es ticu, ka mēs vēl dzirdēsim daudz liecību par to, ko Dievs darījis šogad.

Protams, jautājums paliek: Dievs, kāpēc ne visus? Cilvēki saka: ja tas būtu Dievs, tad visi tiktu dziedināti! Es esmu domājis par šo jautājumu. Bībelē mēs lasām, ka pie Betzatas dīķa bija daudz slimo, taču Jēzus piegāja tikai pie viena (Jāņa ev. 5:2-14). Pravieša Elijas dienās bija daudz atraitņu Israēlā, bet viņš tika sūtīts tikai pie vienas (1.Ķēniņu gr. 17:8-16). Es iesaku fokusēties uz to, ko Dievs IR darījis, nevis uz to, kas nav noticis. Pasaki Dievam paldies par to, kas IR. Nemēģini iestāstīt tai atraitnei, ka Elijam nebija jānāk pie viņas, jo bija taču daudz citu atraitņu. Tāpēc, ka Dievs sūtīja Eliju pie viņas, atraitne un viņas dēls palika dzīvi. Un arī tie, kas šajos dievkalpojumos saņēma dziedināšanu, par to slavē Dievu. Kādu vakaru, kad gājām projām no halles, pie kanceles stāvēja piesliets kruķis. Cilvēks bija aizgājis mājās, bet kruķis palicis. Acīmredzot, tas viņam vairs nebija vajadzīgs - viņš bija dziedināts. Ja kāds saka, ka tas nav Dievs - es tomēr tajā saredzu varenu Dievu!

Dažus cilvēkus uztrauc jautājums par krišanu Svētā Gara spēkā. Mums saka - ja kāds krīt uz priekšu, tas ir no Dieva; ja atmuguriski - no velna. Šajos dievkalpojumos ļoti skaidri varēja redzēt, kur ir Dievs, bet kur - velns. Jā, arī velns demonstrēja sevi. Velns vienmēr demonstrē sevi Jēzus klātbūtnē. Esmu pamanījis interesantu faktu - tiklīdz kāda draudze kļūst dedzīgāka, dievkalpojumos sāk parādīties dažādi dīvaiņi, sātana saistīti cilvēki, kam vajadzīga atbrīvošana. Dieva Gara tuvumā ļaunais vienmēr parādīsies atklāti - tas nevar palikt apslēpts. Taču ikviens var skaidri ieraudzīt, kāda ir atšķirība, kad cilvēks nokrīt Dieva spēka skarts, vai kad sātans viņu nogāž. Esmu dzirdējis ne mazums liecību, ka Dievs cilvēkus dziedinājis tieši tad, kad viņi bija nokrituši Dieva svaidījuma skarti.

Mums pārmet, ka pasākums ir pārāk skaļš, ka evaņģēlists pārāk kliedz un svīst, ka pārāk daudz cilvēku krīt. Neticīgie taču aizmuks no tāda dievkalpojuma! Varbūt kāds arī aizmūk, taču lielākā daļa nekur mukt negrasās. Jo Dievs ir tas, kurš pārmaina cilvēku sirdis un dzīves. Mēs pārāk fokusējamies uz ārējām lietām. Līdz šim, kad dzirdēju kārtējās skeptiķu naidpilnās vaimanas, mēģināju viņiem kaut ko paskaidrot, bet tad sapratu - Kungs, ko es daru?! Arī par Jēzu taču teica, ka Viņam ir ļauns gars un Viņš sajucis prātā. Mums nav jātaisnojas, bet jālūdz par augļiem, kas paliek. Ar skeptiķiem nav jāstrīdas un nav arī jābaidās pašiem. Reizēm cilvēki baidās aicināt cilvēkus uz dievkalpojumiem, jo domā, ka viņi varētu kaut ko nesaprast, pie kaut kā piedauzīties, taču Svētais Gars pazīst šos cilvēkus un zina, kas viņiem vajadzīgs. Reizēm mēs domājam: ja Jēzu skaisti “iesaiņos”, cilvēki to ātrāk “norīs”. Nē, Jēzus vienmēr atnāk pats. Un Viņš nāk ar spēku, tāpēc svētīgs, kas Viņa dēļ neapgrēcinās.

Sastopoties ar cilvēkiem, kas kritizē šos dievkalpojumus, es lūdzu, lai Dievs man dod gudrību netaisnoties, neattaisnoties, neaizstāvēties, bet lai mana dzīve ir tā, kas pierāda, ka šeit darbojas Dievs. Dievam nav vajadzīga mūsu aizstāvība, bet mums jābūt liecībai, ka Dievs patiesi ir ar mums. Mūsu dzīvei jābūt šādai liecībai, mūsu draudzēm jābūt liecībai. Jo, kad cilvēki pa īstam sastopas ar Dievu, visi viņu argumenti izplēn kā nebijuši. Protams, “farizeji un rakstu mācītāji” var mēģināt tevi “norakt”, viņi pat var tevi “piesist krustā”, taču zini - patiesība vienmēr uzcelsies no miroņiem!

Daudzi man jautā: vai Nātans Moriss atbrauks arī nākamgad? Es gribētu, lai kristieši uz šo lietu palūkotos citādāk. Jēzus darīja zīmes un brīnumus, bet kad Jēzus devās uz Debesīm, zīmes un brīnumi ar to nebeidzās. Viņš teica: “Jums ir labāk, ka Es aizeju. Ja Es neaizeju, Aizstāvis pie jums nenāks, bet, ja Es aizeju, Es Viņu sūtīšu pie jums” (Jāņa ev. 16:7). Nātans Moriss nav Jēzus - viņš ir tikai Dieva trauks, kam Dievs sirdī ielicis Latviju. Viņš nevar atnest atmodu Latvijai. Taču, kad redzam, ka kāds tiek dziedināts, kāds iegūst brīvību no dēmoniem, ka cilvēki mainās un kļūst dedzīgi Dievam, kad esam Dieva namā un sajūtam Viņa klātbūtni - lai mūsu lūgšana tad ir: Dievs, es gribu dzīvot tajā! Es gribu redzēt Tavu godību ik dienu! Jo, ja Jēzus vakar, šodien un mūžam tas pats, tad zīmēm, kas bija Jēzus kalpošanā, jāparādās arī mūsu dzīvē. Ja tas tā nav, tad tas nav Bībeles Jēzus.

Vēlreiz milzīgs paldies visiem, kas kalpoja dievkalpojumos “No mīnusa uz plusu”. Paldies visiem, kas ziedoja un lūdza. Ja jūs gribat, lai nākamgad pasākums notiktu atkal - lūdziet Dievu! Neaizmirstiet lūgt par visiem, kas iesaistīti šī pasākuma organizēšanā un kalpošanā. Neaizmirstiet lūgt par mācītājiem un viņu ģimenēm. Velns ir melis un nelietis, taču viņš ir ļoti aktīvs. Tāpēc paturiet mūs savās aizlūgšanās. Kopā kā dzīvā Dieva Draudze lūgsim, kalposim un strādāsim, lai nākamgad mums katram būtu vismaz 15 cilvēki, ko atvest uz šiem dievkalpojumiem! Lai Dievs jūs visus bagātīgi svētī!

Modris Ozolinkevičs,
Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības bīskaps


© Modris Ozolinkevičs, LVDA, draudze “Dzīvības Avots”,
Nikolajs Pundani (foto), Ervīns Jākobsons (redakcija). Pārpublicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz interneta vietni www.laikmetazimes.lv
obligāta.

Līdzīgie raksti:

    Nekas nav atrasts

Komentāri (2)

  1. Tā nebija nejaušība, ka vienu vakaru apmēram trīs mēnešus pirms šā gada dievkalpojumiem “No mīnusa uz plusu” es ‘draugos’ atradu video ar evaņģēlistu Nātanu Morisu, kurš mani ļoti piesaistīja, tad es vēl nezināju neko par šo Dieva vīru. Kad noskatījos, iegāju ‘jutubē’ un uzrakstīju “Nātans Moriss” - man izlēca, protams, arī dievkalpojumi Latvijā “No mīnusa uz plusu”. Sāku skatīties un sapratu, ka manī kaut kas notiek, sajutu Dieva un Svētā Gara pieskārienu caur internetu.

    Tā es noskatījos pilnīgi visus dievkalpojumus un zināju, ka man šogad jābūt šajos dievkalpojumos. Slava Dievam, esmu dziedināta no slimības, ar kuru slimoju 25 gadus! Tā nebija nejaušība… Āmen! Nav tāda vakara, kad es Dievam nepateicos, un katru dienu lūdzu par šo vienreizējo Dieva vīru Nātanu Morisu. Lūdzu Dievu, lai viņš arī nākamgad būtu Latvijā…

  2. Slava Dievam par sadiem pasakumiem un cilvekiem, kas sos pasakumus organize! Dievs ir labs un, ka mes zinam, visas labas davanas nak no Gaismas Teva! Manuprat Dieva lielaka griba ir, lai cilveki taptu glabti un iemantotu muzigu dzivibu Jezu Kristu! Tas ir ari viens no iemesliem, kapec visi netiek dziedinati. Pats Kungs Jezus saka: labak mums neveseliem ieiet Debesu Valstiba, neka veseliem tapt iemestiem muzigaja uguni. Tas vien parada, cik LOTI Kristus mekle iespeju glabt cilvekus, musu dveseles!

    Pasam nav man sanacis apmeklet tiesi sos dievkalpojumus Latvija, bet esmu piedzivojis sis lietas, tapec zinu, ka Dieva Gars dara lietas, lai celtu goda Kristu! Slava Dievam par so rakstu, slava Dievam par macitajiem un visiem organizetajiem! Es ludzu par Latviju, un ludzu, lai cilveki necensas meklet cilvekus, bet mekle dzivo Dievu! Lai draudzes Latvija var teikt ka Davids Psalmos saka: ”ka briedis slapst pec udens, tapat es slapstu pec Dieva, pec dziva Dieva!”

Uzraksti komentāru