Par tradicionālu ģimeni

Ievietoja | Sadaļa Jaunumi! | Publicēts 23-05-2016

Ieteikt draugiemPačivini Share on Facebook Izprintē Nosūti draugam e-pastu

2015.gada 15.oktobrī Eiropas pilsoņu komiteja “Mamma, tētis un bērni” (”Mum, Dad and Kids”) iesniedza Eiropas Komisijā pieteikumu jaunai Eiropas pilsoņu iniciatīvai. Pieteikums tika apstiprināts un 2015.gada 11.decembrī oficiāli reģistrēts Eiropas Komisijā. Organizatoriem tagad ir viens gads, lai savāktu 1 miljonu Eiropas Savienības pilsoņu parakstu, tostarp Latvijā vismaz 6000 parakstu.

Noslēdzot laulību, vīrietis un sieviete pauž vēlēšanos uzņemties vienu no visu laiku ievērojamākajiem projektiem - dibināt kopīgu ģimeni. Valsts neatzīst laulību jūtu dēļ, bet tādēļ, ka paaudžu nomaiņa un bērnu audzināšana garantē tautas nākotni. Tas izskaidro laulības nozīmīgumu, bet svarīgi ir atcerēties, ka laulība nav līgums - tā ir institūcija. Laulība pasargā ģimeni, jo balstās uz apņemšanos dzīvot kopā savstarpējā cieņā un atbildībā par bērniem, kas dzimuši šajā savienībā.

Ģimene ir ļoti svarīga katram indivīdam un visai sabiedrībai kopumā. Tā ir vieta, kur bērni tiek gaidīti un uzaudzināti, kur katram no mums ir sava vieta lielajā dzimtas kokā. Ģimene mūs savstarpēji savieno, tā ir vislabākais drošības tīkls un visefektīvākā aizsardzība pret vientulību. Ģimene ir ekonomikas dzinējspēks valsts tagadnei un nākotnei.

Eiropas Savienības dibinātāji bija paredzējuši, ka uz jautājumiem, kas saistīti ar ģimeni, attiecināms subsidiaritātes princips - tā ir katras dalībvalsts atbildība. ES Pamattiesību hartas 9.pants aizsargā dalībvalstis no Eiropas Savienības institūciju iejaukšanās laulības un ģimenes politikā. Tomēr Eiropas Savienība gadu gaitā ir apstiprinājusi vairākus dokumentus, kas runā par laulību un ģimeni, turklāt dažādos dokumentos ir dažādas ģimenes definīcijas, kas nereti nonāk pretrunā cita citai.

Eiropas Parlamentā pēdējos gados izskatīti vairāki ziņojumi, kas runā par vecāku un bērnu attiecībām, citiem vārdiem sakot - par ģimeni. Daudziem esošajiem vai topošajiem vecākiem pēdējos gadu desmitos tiek apzināti atņemti bērni, kas ir netaisnīgi. Uzskati par laulības un ģimenes būtību katrā ES dalībvalstī kļūst arvien atšķirīgāki. Tādēļ ir būtiski kaut vai likumdošanas ceļā, bet vislabāk ar patiesu izpratni iemācīt cienīt laulību starp vīrieti un sievieti un saikni starp tēvu, māti un bērnu.

Iniciatīvas “Mamma, tētis un bērni” autori piedāvā Eiropas Savienības līmenī skaidri un precīzi definēt laulību un ģimeni. Tai jābūt Eiropas valstu vienotību veicinošai definīcijai, kas horizontāli piemērojama visos Eiropas Savienības tiesību aktos un balstīta kopējā izpratnē par universālu cilvēces realitāti - laulību starp vīrieti un sievieti, un saikni starp tēvu, māti un bērnu.

Šīs Eiropas pilsoņu iniciatīvas mērķis ir atbalstīt šādu definīciju pieņemšanu:

  • Laulība - pastāvīga un uzticīga savienība starp vīrieti un sievieti ar mērķi dibināt ģimeni.
  • Ģimene - viens tētis, viena mamma un viņu bērni.
  • Ģimenes attiecības - civiltiesiskas attiecības starp diviem laulātajiem vai starp vecākiem un bērniem.

Ierosinātās definīcijas atbilst visu Eiropas Savienības dalībvalstu tiesību aktu pamatizpratnei. Šī definīcija balstās uz laulības institūciju un/vai mantošanas tiesībām.

Eiropas pilsoņu iniciatīvas “Mamma, tētis un bērni” autori ir pilsoņi no septiņām Eiropas Savienības valstīm - Ungārijas, Slovākijas, Zviedrijas, Polijas, Francijas, Horvātijas un Portugāles. Latvijā iniciatīvu atbalsta biedrība “Asociācija Ģimene”. Aicinām ikvienu pievienoties Eiropas Pilsoņu iniciatīvai, kuras mērķis ir dot iespēju visu 28 ES dalībvalstu pilsoņiem paust savu gribu. Palīdziet mums savākt pēc iespējas lielāku parakstu skaitu un sniegt nopietnu politisko signālu Eiropas lēmumu pieņēmējiem.

Eiropas pilsoņu iniciatīvu parakstīt var visi pilngadību sasniegušie Latvijas pilsoņi gan tiešsaistē, gan papīra formātā. Elektroniski parakstīties iespējams interneta vietnē

www.mumdadandkids.eu/lv

Turpat var lejupielādēt parakstu vākšanas formu, izdrukāt to un piedāvāt parakstīt saviem draugiem un ģimenes locekļiem. Kad veidlapa aizpildīta, lūdzu, nosūtiet to pa pastu uz veidlapā norādīto adresi.

Ja plānojat vākt parakstus plašākā sabiedrībā, iesakām ņemt vērā šādus norādījumus:

  • Paskaidrojiet dažos teikumos EPI būtību, piemēram - Eiropas pilsoņu iniciatīva cer uz jūsu atbalstu, lai aizsargātu laulību un ģimeni Eiropā. Mūsdienās dažās valstīs likumi vairs neaizsargā savienību starp vīrieti un sievieti, kas garantē, ka bērnam ir māte un tēvs. Tādēļ jāveic preventīvi pasākumi, kas pasargātu ES no šādām izmaiņām dalībvalstīs. Laulība ir savienība starp vīrieti un sievieti, un ģimene ir balstīta uz laulību un/vai vecāku pienākumiem. Lūdzu, ar savu parakstu atbalstiet Eiropas pilsoņu iniciatīvu “Mamma, tētis un bērni” (jums būs nepieciešams personas kods un pases/ID numurs). Mūsu bērnu un nākamo paaudžu nākotne ir jūsu rokās.
  • Sagatavojiet parakstu vākšanas norisi: galdus, pildspalvas, parakstu formas.
  • Koncentrējaties uz palīdzību cilvēkiem parakstīšanas procesā: iespējams, viņiem būs nepieciešama jūsu palīdzība, lai pareizi aizpildītu formu.

Lūdzam ņemt vērā, ka Latvijas iedzīvotājiem parakstu veidlapā jānorāda personas kods.

Katrā dalībvalstī parakstu vākšanas veidlapas atšķiras, tāpēc pārliecinieties, vai esat izvēlējušies savas valsts veidlapu.

Jūs varat piedāvāt cilvēkiem parakstīties par šo iniciatīvu uz ielas, lielākās sanāksmēs utt. Paņemiet līdzi parakstu veidlapas uz ģimenes svinībām vai tikšanos ar draugiem un veltiet dažas minūtes, lai parakstītos par šo iniciatīvu. Dodiet iespēju arī citiem piedalīties šajā Eiropas iniciatīvā!

“Asociācija Ģimene” uzsver, ka šī ir pirmā reize Eiropas Savienības vēsturē, kad visiem Eiropas Savienības pilsoņiem tiek dota iespēja demokrātiskā ceļā un bez maksas izteikt savu viedokli par laulības un ģimenes definīciju. Mums jāsavāc 6000 parakstu. Mēs to varam un varam vēl daudz vairāk! Tāpēc atbalstīsim laulību un ģimeni kopā!

JŪSU PARAKSTS RADA PĀRMAIŅAS! NĀKAMĀS PAAUDZES PAĻAUJAS UZ JŪSU ATBALSTU! PATEICAMIES JUMS VIŅU VĀRDĀ!

www.mumdadandkids.eu/lv
www.facebook.com/MammaTetisBerni
https://twitter.com/MammaTetisBerni
www.asociacijagimene.lv

Līdzīgie raksti:

    Nekas nav atrasts

Uzraksti komentāru