Xenos. Svešinieki šai pasaulē

Ievietoja | Sadaļa Kristīgā mūzika Latvijā | Publicēts 04-01-2016

Ieteikt draugiemPačivini Share on Facebook Izprintē Nosūti draugam e-pastu

Viena no pazīstamākajām Latvijas kristīgajām grupām, kas diemžēl jau beigusi savu radošo darbību, ir “Xenos”. Svešinieks - tā no grieķu valodas tulkojams grupas nosaukums. Tas pauž atziņu, ka uz šīs zemes mēs esam īslaicīgi, tāpēc - svešinieki, bet mūsu īstās mājas un piederība ir Debesīs. Savukārt simboliski svešinieks apzīmē cilvēku, kurš cenšas saprast, kas dzīvē mazāk svarīgs, bet kam ir patiesa vērtība. Tāds cilvēks nepeld līdzi citiem pa dzīves straumi, bet mēģina savu dzīvi nodzīvot pilnvērtīgi - pēc Dieva likumiem.

“Xenos” dibinātāja un ilggadēja vadītāja bija Santa Lozinska (Pūpolberga). Jau kopš bērnības Dievs bija ielicis Santas sirdī sapni par mūziku. Pūpolbergu ģimenē mūzika bija svarīga loma - tētis spēlēja ģitāru un abi ar mammu dziedāja, arī Santas vecvecāki bija muzikāli ļaudis. Visi ģimenes svētki Pūpolbergiem pagāja dziedot. Jau sešu gadu vecumā Santa kopā ar pagalma bērniem nodibināja grupu. Viņiem bija pašiem sava būdiņa, kur bērni gatavoja muzikālo programmu, bet vēlāk aicināja draugus, vecākus un omītes to noskatīties. Bija pat afišas, gaismas, skatuve (liela gulta) un ieejas maksa. Par nopelnīto naudu tika pirktas krāsainās bumbiņu konfektes, kas tolaik bija ļoti iecienītas.

1991.gadā organizācija “Jaunatne ar Misiju” izveidoja kristīgo centru Kolkā. Tā ir starptautiska, starpkonfesionāla, kristīga misijas organizācija, kuras darbības centrā ir jauno kristiešu apmācība un žēlsirdības kalpošana. Santai bija 12 gadi, kad viņa sāka ticēt Jēzum Kristum kā savam Glābējam. Jau tad viņa zināja, ka Dievs viņu aicina kalpot ar mūziku. Vadot Kolkā svētdienskolu, Santa izveidoju bērnu mūzikas ansambli “Gaismas bērni”, kuru vadīja astoņus gadus. Grupā darbojās ap 20 bērnu un jauniešu - viņi kopīgi lasīja Bībeli, lūdza, gatavoja dziesmu un deju priekšnesumus, ar kuriem uzstājās gan “Jaunatne ar Misiju” pasākumos, gan rajona skolās un brīvdabas estrādēs. Divpadsmit gadu vecumā Santa sacerēja arī savas pirmās dziesmas.

Skolas gados Santa iesaistījās skolas ansamblī, kopā ar to piedaloties visos pamatskolas un vidusskolas mūzikas pasākumos un konkursos. Liels gandarījums bija iegūtā 1.vieta vidusskolas dziedāšanas konkursā. Visus pusaudža gadus Santa brauca arī uz “Jaunatne ar Misiju” pasākumiem, nometnēm, darbojos grupā “Ķēniņa bērni.” Pēc vidusskolas Santa pievienojās organizācijai kā pilna laika kalpotāja. Viņa ir mācījusies vairākās JAM skolās, bijusi praksē dažādās valstīs, pati kalpojusi Kristus Mācekļu skolā kā štata darbiniece, strādājusi JAM vasaras nometnēs, vadījusi pielūgsmi, organizējusi vasaras koncertus amerikāņu kristīgām grupām un veikusi citus kalpošanas darbus.

Vairākus gadus Santa lūdza Dievu par iespēju mācīties mūziku, jo bērnībā tas viņai bija liegts - Kolkā nebija mūzikas skolas. Kad 1999.gadā Santa organizēja amerikāņu grupas “TAP” koncerttūri Latvijā, tās līderis viņai pastāstīja par iespēju mācīties “Jaunatne ar misiju” mūziķu skolā Amerikā . Tur Santa iepazinās ar pazīstamās pielūgsmes dziesmas “Pēc Dieva Valstības dzenieties jūs” autori un misijas “Musicians for Missons” vadītāju Karenu Lafertiju (Karen Lafferty). Skolā Santai bija jāraksta projekts “Desmit gadu plāns manai dzīvei”. Vienīgais plāns, kas Santai bija - viņa gribēja savu grupu.

Santa Pūpolberga (Lozinska) - “Xenos” dibinātāja un vadītāja.

Skolā ASV Santa izveidoja studentu mūzikas grupu “Rhema”. Prakses laikā viņa ar šo grupu devās uz Keniju, kur pavadīja vairāk nekā divus mēnešus. Kalpošana Āfrikā bija izaicinājums, tomēr Santa atzīst, ka tas bijis ļoti svētīgs laiks. Reizēm Santai bija grūti saprast, kā tā var būt, ka vienkārši sākot uz ielas stūra strinkšķināt ģitāru, pēc pāris minūtēm apkārt jau stāvēs un tevī klausīsies simtiem cilvēku. “Rhema” mūziķi uzstājās gan parkos un spontānos koncertos, gan īpaši rīkotos pasākumos un vietējās radiostacijas “Baraka FM” svētkos. Grupas mūzika tika ierakstīta kasetēs un dāvināta ikvienam, kam patika “Rhema” dziesmas un kas vēlējās tās klausīties arī mājās.

Vēlāk Santa palīdzēja organizēt līdzīgu skolu kristīgiem mūziķiem arī Latvijā, tāpat piedalījās šādas skolas vadīšanā Indijā. Tieši Indijā viņa iepazinās ar vēlāko “Xenos” fona dziedātāju Mārniju Hūveri (Marnie Hoover). Pateicoties “Jaunatne ar misiju” un “Musicians for Missions” mūzikas skolām Santa satikusi daudzus nozīmīgus cilvēkus savā dzīvē. Šajā Dieva vadītajā ceļā viņa daudz mācījusies par patiesu slavēšanu un pielūgsmi, dziesmu rakstīšanu un darbu mūzikas grupā, tāpat mūzikas menedžmentu, darbu ierakstu studijā, profesionālā līmenī apguvusi ģitāras spēli un vokālu.

Atgriezusies Latvijā, Santa sāka īstenot sapni par pašas grupu. Jau pirms ASV viņa kādā skolas izlaidumā Valdemārpilī bija uzstājusies kopā ar Sandi Feteri. Pēc šī pasākuma abi nolēma arī turpmāk muzicēt kopā. Tovasar Santa organizēja koncertu sēriju amerikāņu poproka grupai “TAP”, kas viesojās Latvijā. Lai programma būtu daudzveidīgāka, radās ideja grupas uzstāšanās starplaikos pāris dziesmas nodziedāt arī latviski. Pirmajā gadā šo programmas daļu aizpildīja Santa ar Sandi, bet nākamajā gadā Sandis koncertu latviskās daļas kuplināšanai talkā aicināja arī savu draugu Ansi. Cilvēki, kas bija dzirdējuši jauno grupu šajos koncertos, aicināja viņus uzstāties dažādās Latvijas vietās arī pēc tam, kad kopīgā koncertu vasara ar amerikāņiem bija beigusies.

Kuldīdznieku Māri Prinduli Santa satika Kristus mācekļu skolas vasaras nometnē, kur abi vadīja slavēšanu un pielūgsmi. Bez Santas, Sanda un Māra sākuma gados grupā muzicējuši arī bundzinieki Ansis Tālbergs un Inese Pudža, bet vēlāk Raitis Aukšmuksts, basģitārists Jānis Akermanis un ģitārists Endijs Kļaviņš, fona vokāliste Mārnija Hūvere. Sākuma laiks grupai bija ārkārtīgi smags - nebija ne savas aparatūras, ne instrumentu, ne telpu, kur mēģināt. Bija daudz iemeslu, lai atmestu visam ar roku. Tomēr mūziķi nepadevās - karsti lūdzot Dievu, viņi piedzīvoja Bībeles patiesību, ka vispirms meklējot Dieva Valstību, visas pārējās lietas vienkārši tiek piemestas. Laba aparatūra, jauni instrumenti - tas viss atnāca gluži vai no Debesīm. Neatsveramu palīdzību grupai sniedza “Jaunatne ar Misiju”, tāpēc sadarbība ar šo organizāciju kļuva par svarīgu daļu no “Xenos” kalpošanas.

Izvēloties grupas nosaukumu, tika nolemts - vai nu tas būs kaut kas ļoti dziļš un nozīmīgs, vai arī pavisam vienkāršs, pat nenopietns. Pirmā versija bija “Ābols”, taču, pāršķirstot grieķu vārdnīcu, parādījās nosaukums “Xenos” (”Svešinieks”). Par savu uzdevumu grupa izvirzīja mērķi aicināt cilvēkus domāt par patiesām vērtībām, iedrošināt priecāties par dzīvi, vienlaikus uzņemoties atbildību par savu rīcību. Grupas mūziķu garīgais redzējums bija ar mūzikas starpniecību vest cilvēkus tuvāk Dievam, tiecoties pēc patiesa svētuma un piedzīvojot maksimālu Dieva svētību ikviena dzīvē. Grupas repertuārā bija gan pašu sarakstītas, gan citu autoru dziesmas latviešu un angļu valodā, ar kristīgu un reizēm arī laicīgu, bet vienmēr pozitīvu saturu. Galvenie dziesmu autori šajā grupas radošās darbības posmā bija Santa Pūpolberga un Māris Prindulis. Par “Xenos” lielāko atšķirību no citām līdzīgām grupām paši mūziķi uzskata vēlmi iedrošināt, garīgi atbrīvot un svētīt cilvēkus, nevis pelnīt naudu. “Xenos” vēsts vienmēr bijusi vienkārša un skaidra - viss labais mūsu dzīvē nāk tikai un vienīgi no Dieva.

Viens no “Xenos” agrīnajiem pamatsastāviem -
Māris Prindulis, Santa Pūpolberga, Mārnija Hūvere, Raitis Aukšmuksts un Sandis Feteris.

Sākumā “Xenos” uzstājās galvenokārt draudzēs, kristīgās vasaras nometnēs un citos kristiešu pasākumos, tostarp ikgadējā kristīgās mūzikas festivālā “Padod uguni!” Talsos. Pirmais lielākais panākums ārpus kristīgās vides bija Santas izcīnītā 1.vieta konkursā “Dziesma manai paaudzei” 2003.gadā Kolkā, taču lielais lūzuma punkts pienāca 2004.gadā, kad grupa “Xenos” kļuva plaši pazīstama ārpus kristīgās sabiedrības. Šajā gadā grupa piedalījās konkursā “Stage Number One” Valmierā, kam sekoja festivāls “Sinepes un medus” Madonā, kur Raitis Aukšmuksts saņēma balvu kā labākais bundzinieks. “Xenos” piedalījās arī konkursā “Tu esi pamanīts” Jūrmalā un starptautiskos kristīgās mūzikas pasākumos - Sozo festivālā Ungārijā un “Vikingfestival” Norvēģijā, kur sniedza vairākus koncertus un iesildīja pazīstamāko Norvēģijas kristīgo grupu “Salvation Street”. Gada nogalē grupa uzstājās mūzikas un mākslas festivālā “Bildes”, spēlējot kopā ar Valdi Indrišonoku un DJ True.

Kopumā 2004.gadā “Xenos” nospēlēja apmēram 70 koncertus Latvijā un devās Ziemeļvalstu tūrē uz Norvēģiju, Zviedriju un Somiju. Klajā nāca grupas nepilna laika debijas albums “Man ir prieks dzīvot”. Dziesma “Baby” no šī albuma trīs nedēļas noturējās pirmajā vietā radio SWH raidījuma “Priekšnams” dziesmu topā, līdz ar to iekļūstot “SWH Top 40″, kur galu galā ieņēma augsto sesto vietu. “Baby” daudz tika spēlēta arī radio NABA, savukārt dziesma “Esi mans prieks” ar labiem panākumiem skanēja Kurzemes radio ēterā. Vairākas “Xenos” dziesmas tika iekļautas Kristīgā radio apritē.

2005.gada februārī “Xenos” devās uz ASV, kur pavadīja trīs mēnešus. Šajā laikā grupa sniedza vairāk nekā 30 koncertus desmit ASV štatos, piedalījās sešu nedēļu mūzikas seminārā Santafē, Ņūmeksikā, un mūzikas konferencē Nešvilā, kā arī Amerikas kristīgās mūzikas gada balvas “Dove” pasniegšanas ceremonijā, kur iepazinās ar visā pasaulē slaveniem kristīgiem mūziķiem. ASV latviešus uzņēma ļoti labi - amerikāņiem grupa no Austrumeiropas šķita milzīga eksotika.

2006.gada martā klājā nāca “Xenos” pirmais pilna laika albums “Kā tu tā māki?”. Albums tika ierakstīts studijā MC, tā producenti bija Edgars Rubenis, Māris Prindulis un Armands Treilihs. Albuma tituldziesma radio SWH “Top 40″ sasniedza piekto pozīciju, bet dziesma “Falling in Love” pat tika otrajā vietā. Gada kopvērtējumā “Falling in Love” SWH “Top 40″ ierindojās piektajā vietā. Šajā pašā gadā “Xenos” kopā ar Valdi Indrišonoku devās kopīgā koncerttūrē, lai prezentētu savus jaunos, tikko iznākušos albumus. Koncerti notika septiņās Latvijas pilsētās, kur iespaidīgo skaņu, gaismas un video šovu nodrošināja “Live Production” komanda no Zviedrijas.

Taču tad notika negaidītais. Grupai atrodoties popularitātes zenītā, no tās aizgāja trīs dalībnieki - viens no grupas dziesmu autoriem Māris Prindulis, bundzinieks Raitis Aukšmusksts un fona dziedātāja Mārnija Hūvere. Grupas izdzīvošanai tas bija grūts laiks, taču šim notikumam bija arī pozitīvā puse - tas neļāva ieslīgt rutīnā, spieda izvērtēt grupas līdzšinējo darbību, no jauna meklēt Dieva vadību, pieņemt izaicinājumu pilnībā uzticēties Viņam. Santa šajā laikā daudz lūdza Dievu un saprata, ka viņas aicinājums kalpot ar mūziku nav mainījies. Dievs gādāja par jauniem grupas dalībniekiem. “Xenos” veterāniem Santai un Sandim pievienojās četri jauni mūziķi - Santas vīrs Deivs Lozinskis (Dave Lozinsky), Šons Kārčers (Sean Christopher Karcher), Māris Veliks un Zane Fetere.

Grupas “Xenos” pēdējais pilnais sastāvs:
no kreisās - Šons Kārčers, Māris Veliks, Santa Lozinska, Deivs Lozinskis, Zane Fetere, Sandis Feteris.

2007.gada nogalē “Xenos” jaunais sastāvs laida klajā pirmo singlu “Ūdens”, kas ātri kļuva populārs klausītāju vidū. Dziesma vairākas nedēļas noturējās pirmajā vietā Latgales radio “Top 20″. Savukārt dziesma “Vai tu zini, kas ir mīlestība?” 2009.gadā Latviešu radio “Top 20″ ieņēma ceturto pozīciju. Šai dziesmai tapa arī “Xenos” pirmais videoklips, kas tika demonstrēts “Latvijas mūzikas kanāla” ēterā. Šajā laikā “Xenos” koncertēja Latvijas draudzēs, klubos, kultūras namos, bet vasarās - jauniešu nometnēs un brīvdabas estrādēs. 2008.gadā grupa piedalījās Baltijas grafiti festivālā Daugavas stadionā Rīgā, bet 2009.gadā festivālā “Saldus saule”. Savukārt 2010.gadā pienāca viens no Santas līdzšinējās muzikālās kalpošanas augstākajiem brīžiem, kad viņa Cerības festivālā ar evaņģēlista Frenklina Grehema piedalīšanos arēnā “Rīga” 12 000 lielas auditorijas priekšā dziedāja “Xenos” topošā albuma lielāko hitu “Kungs, uzlūko mani”.

2011.gada nogalē noslēdzas “Xenos” vairāku gadu darbs ierakstu studijās - klajā nāca ilgi gaidītais grupas otrais pilna laika albums “Tuvāk”. Albums tika ierakstīts trīs studijās - Daugavpils grupas “Dabasu dyravas” studijā, kristīgās grupas “Vējš” studijā Rīgā un Valda Indrišonoka studijā “Free Sound” Jaunolainē. Šajā laikā kārtējo reizi mainījās grupas sastāvs - Šons Kārčers atgriezās Amerikā, bet Māris Veliks nodevās mācībām, lai nākotnē kļūtu par priesteri. Palika četri - Lozinsku un Feteru ģimenes. Dalībnieku aiziešana ļoti ietekmēja grupas radošo darbību, jo katrs tās mūziķis bija grupai svarīgs ne vien ar savām muzikālajām prasmēm, bet arī ar savu personību. “Xenos” vienmēr bijis svarīgi, lai visi grupas dalībnieki dzīvotu pēc tiem pašiem dievišķajiem principiem, par kuriem “Xenos” dziedāja savās dziesmās. Diemžēl no šī trieciena grupa tā arī vairs nespēja atgūties. Pēdējo punktu “Xenos” darbībai pielika Santas un Deiva Lozinsku pārcelšanās uz dzīvi Deiva dzimtenē Kanādā. Tomēr, kas zina - varbūt grupa kādreiz atkal sanāk kopā, lai priecētu savas mūzikas cienītājus.

Jau kopš savas muzikālās kalpošanas sākuma “Xenos” mērķis bija iziet ārpus baznīcu sienām un pastāstīt cilvēkiem, ka Dievs ir, un ka Viņš nav tāds, kādu cilvēki Viņu bieži vien iedomājas, bet var kļūt par katra cilvēka personīgu draugu. Tāpēc bija ārkārtīgi svarīgi, lai “Xenos” dziesmas varētu skanēt ne vien koncertos, bet arī radiostacijās. Savulaik “Xenos” mūzika skanējusi Latvijas Kristīgajā radio, Radio SWH, Latvijas Radio 1, Latvijas Radio 2, Kurzemes Radio, Rietumu Radio, Latviešu Radio, Jelgavas Radio, Fit FM, Jēkabpils Radio 1, Latgales Radio, Siguldas Radio, Valmieras Radio. “Xenos” nekad nav gribējusi būt viena no grupām, kas vienkārši taisa labu mūziku. Viņi vēlējās, lai grupas kalpošanā parādītos Dieva spēks, lai caur viņu mūziku Dievs pieskartos cilvēkiem un radikālas pārmainītu to dzīvi. “Xenos” vēlēšanās bija mainīt cilvēku domas par Dievu un likt tiem saprast, ka Dievs ir vienīgais, kurš viņiem patiesi nepieciešams. Kā tas grupai izdevās, par to jāspriež mums - viņu klausītājiem.

“Xenos” albumi:

 • 2003 In, but Not of This World (demo albums)
 • 2004 Man ir prieks dzīvot (nepilna laika albums)
 • 2006 Kā tu tā māki?
 • 2011 Tuvāk

“Xenos” singli:

 • 2006 Kā tu tā māki?
 • 2007 Ūdens
 • 2009 Vai tu zini, kas ir mīlestība?
 • 2009 Tavās rokās
 • 2011 Tuvāk
 • 2011 Ieklausies

“Xenos” videoklipi:

 • 2009 Vai tu zini, kas ir mīlestība?

Rakstā izmantoti žurnālā „Tikšanās” 2004.gada jūlija, 2005.gada janvāra, 2006.gada marta, 2008.gada janvāra numuros, kā arī internetā publicēti materiāli.
© Ervīns Jākobsons. Pārpublicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz autoru obligāta.

Līdzīgie raksti:

  Nekas nav atrasts

Uzraksti komentāru