Kas mūs sagaida nākotnē? 1.daļa – Globalizācijas garīgie aspekti

Ievietoja | Sadaļa Latvijā un pasaulē | Publicēts 16-03-2015

Ieteikt draugiemPačivini Share on Facebook Izprintē Nosūti draugam e-pastu

Pirms gada sociālajos tīklos tika diskutēta mācītāja Mārča Jencīša runa, ko viņš teica Latvijas neatkarības deklarācijas gadadienai veltītajā dievkalpojumā draudzē „Kristus pasaulei”. Viedokļi par dažām no runā paustajām tēzēm ir pretrunīgi pat kristiešu vidū, tomēr vairākas M.Jencīša domas „Laikmeta zīmēm” šķita pārdomu vērtas. Tiesa, kā norāda autors, viņa sacīto nevajadzētu uztvert kā pravietojumu - tās ir Bībeles studiju, lūgšanu un ģeopolitiskās situācijas vērtējuma veidots mācītāja personīgs viedoklis. „Laikmeta zīmju” formāta un skaidrāka izklāsta dēļ esam šo materiālu sadalījuši divās daļās. Pirmajā daļā - par Dieva radītās pasaules un cilvēces vēstures garīgajiem aspektiem. Publicējam M.Jencīša runas fragmentus, saglabājot autora domu un stilu.

****

Bez Bībeles un Svētā Gara atklāsmes nav iespējams pareizi saprast politiskos, ekonomiskos, reliģiskos un ģeopolitiskos procesus. Lasot dažādus rakstus internetā, dažādas grāmatas, redzam, ka dažādi uzskati ir gan cilvēkiem, kas tic Dievam, gan tiem, kas netic. Lai saprastu, kas patiesībā notiek, nepieciešams Dieva Svētais Gars, kurš darbojas caur Dieva Vārdu. Svētais Gars caur Dieva Vārdu atklāj patiesību. Mans mērķis ir atklāt galvenos garīgos, politiskos un fiziskos procesus, lai katrs pats spētu izdarīt secinājumus, kas mūs sagaida nākotnē un kāda ir mūsu loma šajā procesā.

Ja uzmanīgi lasām Bībeli no paša sākuma, mums ir vieglāk saprast, kas notiek šodien. Dievs radīja debesis un zemi. Dievs radīja cilvēku pēc Sava tēla un līdzības. Viņš radīja vīrieti un sievieti - Ādamu un Ievu. Dievs deva cilvēkam varu valdīt. Viņš piešķīra cilvēkam mūžīgu dzīvību. Šie cilvēki bija prefekti - bez slimībām, bez grēka, bez naida, un pats Dievs mājoja viņos. Viņi bija savienoti ar Dievu un līdzīgi Dievam. Tā bija perfekta pasaule un perfekti cilvēki.

Dievs radīja noteikumus - atļāva ēst no visiem dārza augļiem, izņemto no ļauna un laba atzīšanas koka. Cilvēks tika informēts par grēku un brīdināts - ja tu neklausīsi un nedzīvosi pēc Dieva gribas, tev tiks atņemta mūžīgā dzīvība, jo velns pārņems varu, ko Dievs devis cilvēkam. Ar grēku tevī ienāks slimības, lāsti, nāve. Kopš pirmajiem cilvēkiem - Ādama un Ievas - cilvēkam ir vēlme valdīt bez Dieva un pat ieņemt Dieva vietu. Cilvēks jūt kārdinājumus, ko izraisa viņa miesīgās vēlmes, kas nāk no sātana - absolūtā ļaunuma, kas ir reāla garīga persona.

Iznākums ir sociāla netaisnība, karš, nabadzība, dabas katastrofas - viss negatīvais, ko redzam pasaulē. Sātana mērķis ir uzurpēt cilvēkam doto varu. Velns vēlas valdīt pār pasauli, viņš imitē Dievu. Cilvēks ir radīts pēc Dieva tēla un līdzības un caur cilvēku Dievs ceļ Savu Valstību virs zemes, kurā nav slimību, karu, netaisnības. Sātans kārdina cilvēku ar mērķi pārņemt varu savās rokās, un izmanto šo pašu cilvēku, lai celtu savu valstību, kurā valda kari, naids, slimības, iznīcība un pēc nāves - mūžīga pazudināšana. Velns vēlas cilvēka pielūgsmi sev. Pretī viņš piedāvā ilūziju, ka cilvēks varēs būt kā Dievs un pats noteikt, kas labs un kas ļauns. Velna mērķis ir atņemt Dievam pēc iespējas vairāk cilvēku, lai viņi nonāktu mūžīgā pazušanā.

No pasaules sākuma ir bijušas un joprojām ir divas cilvēku grupas. Ādamam piedzima dēli - Ābels un Kains. Kains nesa upuri Dievam no lauka augļiem, bet Ābels nesa ziedojumu no pirmajiem jēriem - tā kā Dievs bija nolicis. Kains gribēja kalpot Dievam kā pats vēlējās. Viņam bija savs dievs. Tāpēc Kains nogalināja Ābelu, tika nolādēts un nošķirts no Dieva. Tad Ādamam piedzima vēl viens dēls, vārdā Sets. Tātad viena cilvēku grupa kalpoja Dievam, bet otra cilvēku grupa bija Dievam nepaklausīga.

Seta pēcteči ir dievbijīgi cilvēki. Kaina pēcteči ir sātana pielūdzēji. Ir sātana draudze un ir Dieva Draudze. „Un notika, kad cilvēki sāka vairoties virs zemes un tiem dzima arī meitas, tad Dieva dēli vēroja, ka cilvēku meitas bija skaistas, un tie ņēma tās sev par sievām, kas tiem labāk patika (1.Mozus gr. 6:1-2). Seta pēcnācēji nāca pie Kaina pēcnācējiem un ņēma par sievām pagānu sievietes. Viņi sajaucās un cēla savas impērijas un pilsētas. Tāpēc, ka Dieva Draudze saplūda ar sātana draudzi, ļaunums gāja plašumā un radās cilvēki ar impēriskām tieksmēm. Dievam kļuva žēl, ka Viņš radījis cilvēku, un Dievs nolēma iznīcināt cilvēku no zemes virsas plūdos.

Sajaukšanās rezultātā virs zemes palika tikai astoņi cilvēki, kas piederēja Dieva Draudzei. Valdīja totāla bezdievība un ļaunums. Un šī pasaule aizgāja bojā, jo Dievs to iznīcināja. Tika izglābts tikai Noa, Seta pēctecis. Noam bija trīs dēli - Hams, Jafets un Šems. Šems ir Seta ticības turpinātājs. Pretējā pusē ir Hams - sātana mācības izplatītājs un turpinātājs. Noa pravietoja par saviem dēliem, ka Hams būs vergs Šemam, bet Jafets dzīvos Šema teltīs. Lūk, trīs veidu cilvēki, kādi šodien dzīvo virs zemes. Vienmēr ir un būs Dievs un Viņa Draudze, sātans un viņa baznīca”, kā arī cilvēki, kas pieslejas vai nu vienam vai otram. Draudze ir Šema pēcteči, sātanisti ir Hama pēcteči. Jafets ir visi pārējie cilvēki, par kuriem cīnās gan sātanisti, gan Dieva Draudze.

Ir divas versijas, kur pēc plūdiem nosēdās Noas šķirsts. Pirmā ir, ka pēc plūdiem civilizācija sākās no Ararata kalna Armēnijas (Turcijas) teritorijā. Otra versija ir Hinduši kalni, kas atrodas Pakistānas ziemeļos un robežojas ar Afganistānu, netālu no Tadžikistānas. Ja pieņemam pēdējo variantu, tad Ararata kalns Turcijā nav tas pats, kas minēts Bībelē. Tad tas ir pavisam cits kalns - Ariarats, kas ir Hinduši kalnu virsotne. Un, ja viņi no turienes nokāpa un devās pa Eifratas un Tigras tecējumu uz leju, tad nonāca Sineāra zemē, kas ir Mezopotāmija. Tā ir šodienas Irākas teritorija. Šī ir vieta, no kurienes nākušas visas valodas, ciltis un tautas. Mezopotāmijā vēlāk tika uzcelta Bābele, kuru cēla nolādētā Kānaāna atvase Nimrods. Viņš cēla arī Bābeles torni. Tātad Bābelei bija viens valdnieks, kas centās apvienot un saturēt kopā citus - izveidot impēriju.

Visas pasaules valodas ir cēlušās no vienas pirmvalodas. Indoeiropiešu valodas ir valodu saime, kurai pieder vairāki simti valodu un dialektu. Kopumā indoeiropiešu valodās runā vairāk nekā miljards cilvēku. Baltu valodas, ģermāņu valodas, slāvu valodas - mēs visi esam cēlušies no vienām saknēm. Bet toreiz bija viena valoda. Bābele tulkojumā nozīmē Bela vārti, sātana dievības vārti. Viņi cēla zikurātu, varenu templi sātanam. Šie cilvēki gribēja valdīt bez Dieva, viņi gribēja būt perfekti un ideāli, taču bez Dieva. Viņi cēla impēriju ar vienu valodu un vienu reliģiju.

XVI gadsimta flāmu mākslinieka Pītera Brēgela Vecākā gleznotais Bābeles tornis.

Otra nozīme vārdam Bābele ir „sajaukšanās”. Dievs atnāca un paskatījās, ko viņi tur dara - viena reliģija, viena valoda. Sātans ceļ savu draudzi caur Nimrodu, viņš grib paverdzināt pasauli. Ko dara Dievs? Sajauc valodas, un no šīs vietas cilvēki izklīst pa visu pasauli. Dievs sašķēla šo valsti. Dievs neļauj impērijām izaugt un nostiprināties, jo tajā brīdī, kad būs viena valoda, viena reliģija, viena ekonomika virs zemes, tajā brīdī nāks Antikrists un šeit būs lielo bēdu laiks - tādas šausmas, kādas nekad nav bijušas virs zemes. Dievs to nepieļauj, jo tā notiks tikai vienu reizi laiku beigās.

No Mezopotāmijas Jafets gāja uz ziemeļiem un apmetās pie Kaspijas un Melnās jūras. Viņš kļuva par grieķu, mēdiešu, kaukāziešu, eiropiešu un aziātu tēvu. Hams - Dienvidarābija, Ēģipte, Vidusjūras austrumu krasts, Āfrikas ziemeļu krasts. Hams būs vergs - to zināja jau pirms vairākiem tūkstošiem gadu. Šis pravietojums piepildījās burtiski. Šodien tas ir salauzts Jēzus asinīs. Amerikā melnādainie vairs nav vergi. Kristus asinis ir šķīstījušas šo zemi, tāpēc viņi ir brīvi. Bet kā cilvēki dzīvo Ēģiptē un citās Āfrikas valstīs? Visas nabadzīgākās valstis pasaulē ir tieši Āfrikā. No Hama radās arī Kānaāns, kas apdzīvoja Kānaānas zemi, kura vēlāk kļuva par ebreju mājvietu. Ebreji atnāca un izdzina kānaāniešus. Hams zaudēja, jo Šems valdīs! Šems - tie ir Tuvie Austrumi un Arābija, tēvs sīriešiem, elemītiem un asīriešiem.

Izraēla tautas ciltstēvs Ābrāms ir Noas pēctecis. Ābrāms nāca no Babilonas jeb Šumeru valsts. Faktiski kaldeju Ūra, no kuras nāca Ābrāms, bija 150 kilometru attālumā no Bābeles. Vārds Ābrāms nozīmē „paaugstināts tēvs”, bet Ābrahāms - „daudzu (tautu) tēvs”. Šī ir dievbijīgā dzīsla, kas iet cauri pasaules ļaunumam. Vienmēr ir atlikums - cilvēki, kas tic un paklausa Dievam. Caur Ābrāmu ir cēlies Izraēls, bet caur Izraēlu divpadsmit Izraēla ciltis, no kurām nāk ķēniņš Dāvids. Caur Dāvida namu nāk Jēzus Kristus. Caur Jēzus Kristus asinīm mēs esam Noas pēcteči. Mēs esam Dieva Draudze zemes virsū! Mūsu uzdevums ir celt Dieva Valstību un nepieļaut imperiālistiem radīt sātana impērijas.

Kā atklāt Bābeles torņu celtniecību šodienas sabiedrībā? Bībelē ir pravietojumi par mūsdienu Bābeles cēlājiem (Daniēla gr. 2:31-45). Pravieša Daniēla laikā ķēniņš sapnī redzēja tēlu ar zelta galvu, sudraba krūtīm un rokām. Tālāk ir bronza un dzelzs kājas un kāju apakšējā daļa ir dzelzs, sajaukta ar māliem. Dievs paskaidroja Daniēlam, ko tas nozīmē. Pirmā ir Bābeles impērija - torni kā sāka celt, tā ceļ līdz šai dienai. Bābeles impērija krīt un nāk Persiešu - Mēdiešu impērija. Tā krīt un nāk Grieķu impērija, tā arī krīt un nāk Romas impērija. Romas impērijai ir dzelzs kājas un impērijas beigās - dzelzs kopā ar māliem. Pēc tam nāk milzīgs akmens un sadragā šīs kājas. Tā ir pēdējā impērija - Dieva Valstība. Šems uzvarēs! Dievs sagraus bezdievīgās impērijas no iekšienes un nodibinās Savu Valstību, Savu impēriju, kas būs mūžīga Debesīs.

Vieni uzskata, ka Romas impērija, kāda tā bija Pāvila laikos, kad kristiešus vajāja, ir “dzelzs kājas”. Kad tā sabruka, nāca nestabilais savienojums - dzelzs kājas ar māliem. Impērija sabrūk un sašķeļas divās daļās - Austrumromas impērijā un Rietumromas impērijā. Tās vairs nav vienotas arī iekšēji. Par Romas impērijas beigām uzskata 476.gadu, bet citi autori saka, ka Austrumeiropas jeb Bizantijas impērijas beigas ir 1453.gads. Tātad daži uzskata, ka Romas impērija turpināja pastāvēt austrumos kā Bizantijas impērija.

Vācu Svētā Romas impērija tika nodibināta 962.gadā, kad Romas pāvests iecēla Otonu I Lielo par Svētās Romas imperatoru. Šī impērija dažādās formās pastāvēja līdz 1806.gadam. Kas ir Romas impērijas pēcteči - “kājas ar mālu”? Krievijas impērija, Francijas impērija, Osmaņu impērija. Krievijas cariem bija teorija, ka Maskava ir trešā Roma. Krievija un pareizticība vēsturiski ir saistīta ar Austrumromas impēriju. Maskava ir Trešā impērija, kas pastāvēs vienmēr - tāda ir Krievijas politika.

Pēc Svētās Romas impērijas sabrukuma Vācijā nāca Trešais reihs. Hitlers uzskatīja sevi par Trešo impēriju. Sākumā Otons I Lielais - Svētā Romas impērija, pēc tam Bismarka impērija, tad Hitlera Trešais reihs. Tā bija cilvēku vēlme valdīt bez Dieva, imitēt Dievu, izveidot supernāciju, supercilvēku, padarīt zemi par Debesīm vieniem un elli otriem. Hitlers 1934.gadā Nirnbergā min vārdu Tūkstošgadu reihs. Tā ir izkropļota Bībeles ideja par 1000 gadu Valstību, kad atnāks un valdīs Kristus. Viņš paņēma ideju no Bībeles un imitēja Dievu, apgalvojot, ka uzcels tūkstošgadu valstību, kur dzīvos tikai tie, kas atbilst āriešu rasei. Pārējie būs vergi, vācieši valdīs pār pasauli un visiem būs viena reliģija.

Kā Šema, Hama un Jafeta cīņa manifestējas pasaulē šodien? Ikviena cilvēka un valsts labklājība un brīvība saistīta ar Kristus ietekmi caur Draudzi konkrētā reģionā. Cik valsts ir brīva, svētīta, kāda ir tās labklājība - tas atkarīgs no tā, cik liels ir Šema piekritēju skaits šajā valstī, un cik pārējie cilvēki, kas dzīvo pēc kristīgiem principiem, atbalsta Draudzi. Sālamana valdīšana bija laiks, kad Dieva valstība Izraēlā piedzīvoja kulmināciju. Sālamana laikā nebija karu. Ja arī bija cilvēki, kas neticēja Dievam, tad to, kas ticēja, bija daudz vairāk, un arī pārējie vairāk vai mazāk dzīvoja pēc Dieva principiem. Sālamans tulkojumā nozīmē „miera valdnieks”. Kad ir miers, labklājība un drošība? Kad Šema pēcteči, Dieva Draudze iet plašumā, ir stipra un spēcīga. Jo vairāk Draudzes, jo vairāk svētības valstī.

Vai esi dzirdējis terminu - kritiskā masa? Kritiskā masa ir kristiešu jeb Dieva bērnu, Šema pēcteču daudzums, kas vajadzīgs, lai valstī būtu svētība un notiktu konkrēti pozitīvi procesi. Tieši tāpat ir arī kritiskā masa, kad Hams jeb sātana draudze pārņem varu, un jafetīti jeb pārējie cilvēki sāk piekopt principus, ko uzspiež sātana draudze - nešķīstība, netiklība, mantkārība, vecāku negodāšana. Tad valsts sabrūk. Antikrists nāks pie varas, kad Draudzes kritiskā masa uz zemes būs palikusi pārāk maza un pārāk liela būs bezdievības kritiskā masa.

Jāņa Atklāsmes grāmatā Bībelē Bābele tiek nosaukta par netikli, kas sēd uz zvēra, un zvēram ir septiņas galvas un desmit ragi. Tās ir impērijas. Desmit ragi ir desmit ķēniņi jeb desmit tautas. Uz pieres tai rakstīts: „Lielā Bābele, visas zemes netiklības māte.” Zvērs - tā ir politiskā Bābele. Netikle - reliģiskā Bābele. Sieva uz zvēra, netikle, ir reliģiskā Bābele - visas viltus reliģijas un atkritusī, reliģiozā Baznīca. Bābele tiks iznīcināta - vispirms Antikrists iznīcinās netikli, pēc tam līdz ar Jēzus otro atnākšanu tiks sagrauts Zvērs.

Zvērs joprojām ir dzīvs un Bābeles reliģija joprojām ir dzīva. Vispasaules valdības un globālas impērijas ideja joprojām ir dzīva varaskāru un velna apsēstu Nimroda un Hama pēcnācēju galvās. Pastāv slepenas un mazāk slepenas organizācijas ar izteikti sātanisku ievirzi, kas cenšas kontrolēt visus procesus uz zemes - valstis, bankas, politiku. Lai Antikristu ieceltu tronī un Jaunā pasaules kārtība sāktu valdīt virs zemes, vajadzīgi kari un ekonomiskās krīzes. Kāpēc? Jo cilvēki grib mieru, bet pastāv uzskats, ka, lai nodibinātu mieru, vajag likvidēt piecus kara iemeslus. Karus izraisa robežas starp valstīm, tātad robežas jālikvidē. Lai izbeigtu reliģiskos karus, jāizveido viena reliģija. Lai likvidētu ekonomiskos karus, jāizveido beznaudas sabiedrība ar bezskaidru naudu, čipēšanu un banku kartēm. Lai izbeigtu karus starp valdniekiem, vajag vienu valdnieku, un tas būs „misters X”.

Hitlera runās par pēckara Eiropu bija šādi teksti: „Kopīga Eiropas valūta, kopīgs valūtas apmaiņas kurss, Eiropas ekonomiskā savienība, Eiropas lauksaimniecības politika”. Vai jums tas kaut ko atgādina? Hitlers sapņoja un mēs piepildām. Hitlera koncentrācijas nometnēs ieslodzītajiem uz rokas bija tetovējums. Tas bija priekštecis mūsdienu svītrkodam, kuru daudzi ticīgie saista ar Bībelē minēto zvēra skaitli - 666. Vai tas neliecina par kādu globālu spēku, kas nepārtraukti cenšas pārņemt varu un nodibināt savu kārtību uz zemeslodes? Jaunā pasaules kārtība. Ir organizācijas un vispasaules spēki, kas ceļ impēriju. Strasbūrā 2000.gada decembrī uzcēla Eiropas Savienības parlamenta ēku. Ēku uzcēla nepabeigta Bābeles torņa dizainā, taču pati ēka ir pabeigta, un līdz ar to simbolizē apvienotu sacelšanos pret Dievu.

Jaunā ES Parlamenta ēka Strasbūrā celta par paraugu ņemot Brēgela Bābeles torņa apveidus.

Dieva griba ir suverēna nacionāla valsts, nevis bezdievīgas impērijas. Dievs nav pret savienībām, kas var apvienoties uz brīvprātīgas sadarbības pamata, bet pret bezdievīgām impērijām, kas rada bāzi Antikristam un nes pasaulei iznīcību. Kas varētu būt jaunā Bābele šodien? Kopējās iezīmes, kādas bija Bābeles celtnes celtniekiem - viena reliģija, viena valoda, viena kultūra, viena ekonomika, viena politika un viens valdnieks. Vislabāk tam atbilst Krievija, jo ir viena valoda, viena kultūra, viena ticība un viens cars. Tā ir reāla Bābeles impērija gatavā formā. Bet, ak vai, tā ir tikai daļa no pasaules.

Austrumi vienmēr cels savu impēriju. Arī Rietumi vienmēr cels impēriju. Baznīca kā reliģija, Eiropas Savienība, Austrumu savienība, divi valstu bloki, kas nekādi nevar apvienoties. Visām šīm impērijām ir jāsalejas kopā vienā impērijā. Un tajā brīdī, kad visas reliģijas apvienosies, kad ekonomika būs vienota virs zemes, nāks Antikrists un būs tādas bēdas, kādas nekad nav bijušas. Un tad Kristus atnāks otrreiz. Bet, kad un kā tās saliesies kopā, ir atkarīgs no kritiskās masas. Ziemeļkoreja, dažādas diktatoriskas valstis, Ķīna un islāma zemes arī atbilst Bābeles impērijai. Arī Eiropas Savienība un Amerikas Savienotās valstis ir iepītas pasaules globalizācijas procesos, aiz kuriem skaidri saskatāmi sātana mērķi.

Un ko tad mēs? Te vienā impērijā, te otrā, un nekad nav miera šajā zemē un nekad nebūs, kamēr netiks sasniegta kritiskā masa par labu Jēzum, kamēr šo zemi nepiepildīs dzīvas Dieva draudzes un cilvēki nesāks dzīvot pēc Kristus principiem! Draugi, mēs esam jaunās pasaules kārtības priekšvakarā. Vai tu to gribi? Ja nē, tad ej, glāb cilvēkus, dibini draudzes, lai kritiskā masa Latvijā ir tāda, kādu mums vajag. Nekas cits nepalīdzēs, kā tikai Dievs caur Draudzes kritisko masu. Kritiskā masa nosaka to, kas notiek Draudzē. Bābeles impērija, Persijas - Mēdijas impērija, Grieķijas impērija, Romas impērija un šodienas impērijas - Nimrods nepārtraukti turpina celt savu draudzi virs zemes, lai vairotu savu kritisko masu. Taču tuvojas Dieva Valstība. Akmens, ko redzēja Daniēls, ir Miera valsts, kad valdīs Kristus, kam sekos vispārējā Debesu Valstība Mūžībā.

Visi globalizācijas un citi procesi pasaulē notiek ap Antikrista nākšanu pie varas un Kristus galīgo uzvaru pār sātanu. Kad sātanisms tiek padarīts par valsts reliģiju, Dieva Draudze un tās līderi tiek vajāti. Seko Dieva sods. Kad lasām Bībeli, redzam - ja Izraēls pielūdza vienīgo Dievu, tauta bija drošībā un dzīvoja labklājībā. Bet tiklīdz Izraēls grēkoja un pielūdza Baālu jeb citas pagānu dievības, uzradās cilvēku grupa, kas uzkundzējās pār citiem, bet rezultāts bija iznīcība, nāve un okupācija. Pāri robežai iesoļoja svešs karaspēks.

Tiklīdz valsts mērogā tiek pieņemta sātaniska reliģija, tūlīt sākas kristiešu jeb Dieva Draudzes iznīcināšana. Sātana mērķis ir iznīcināt Dieva Draudzi virs zemes, jo viņš vēlas valdīt un būt Dieva vietā. Viņš ir uzurpators, kas nelikumīgi pārņēmis varu. Velns pat vēlējās, lai Jēzus viņu pielūdz. Sātanam patiešām piederēja daudzas impērijas un viņš kontrolēja daudzas valstis, kaut gan pāri visam ir Dievs. Velns pašam Dievam - Jēzum Kristum piedāvāja to, kas pēc likuma tam jau piederēja. Sātans ieņem Dieva vietu un imitē Viņu, pieprasot pielūgsmi arī no cilvēkiem. Tā ir sātana daba un arī to cilvēka daba, kas pakļauti sātanam.

Kristum ir globāli mērķi valdīt pār zemi mīlestībā un saticībā, pārtraukt karus un slimības, un galu galā ievest cilvēkus Debesīs. Arī sātanam ir globāli plāni - celt impērijas zemes virsū un nodibināt savu valstību, kur Kristum un Viņa draudzei nav vietas. Jēzus atstāja virs zemes mācību, kas ierakstīta Bībelē. Sātans imitē Dievu un tūkstošiem mācību piepilda zemi - mācības, kas ved pazušanā un sekmē sātana valstības celšanu. Sātans izliekas par gaismas eņģeli, imitējot Dievu. Velns ir absolūti ļauns. Viņš nav Dievs. Dievs ir absolūti labs. Dažkārt ir grūti atšķirt, kāds gars darbojas. To var tikai tad, ja tev ir tuvas, personīgas attiecības ar Dievu - Bībele, lūgšana un draudze. Pretējā gadījumā tu uzķersies uz makšķerāķa, ko izmetis velns.

Visas impērijas agri vai vēlu kritīs. Kad cēla Bābeles impēriju, Dievs atnāca, paskatījās un sajauca valodas, kas norāda, ka nekad nebūs vienotas pasaules valdības, kā vien Antikrista valdīšana. Cilvēki mēģinās celt impērijas un dibināt pasaules valdības, bet reāli valdīs tikai Antikrists, kad virs zemes būs viena reliģija. Reliģiskās Bābeles celtnieki rūpējas, lai virs zemes būtu tikai viena reliģija. Velns ir ieinteresēts, lai tā būtu viltus reliģija - vienalga kāda, ka tikai šajā reliģijā nebūtu Kristus upura.

Bībele saka, ka laiku beigās būs divi valdnieki - netikle un zvērs, reliģija un politiskā vara. Būs reliģiozs valdnieks, kas pārstāvēs tikai vienu reliģiju, un politiskais valdnieks. Bībele saka, ka pirms Kristus otrās atnākšanas būs lielais bēdu laiks, kad valdīs reliģija netikle kopā ar zvēru Antikristu. Politiskās varas nesējs - Antikrists iznīcinās netikli, jeb reliģiozo varu, nodibinās savu reliģiju un pārņems visu varu. Atkritušo, netiklo Baznīcu atmetīs un pasaulē iznīcinās visas baznīcas. Valdīs tikai Antikrists. Desmit ragi vienprātīgi nodos savu spēku un varu zvēram. Desmit ragi - tās ir desmit tautas un desmit valdnieki, kas apvienosies starptautiskā konfederācijā, lai cīnītos pret Kristus un Bībeles ticību. Acīmredzot pats Antikrists nāks no šo imperiālistu vidus. Tie karos ar Jēru un Jērs tos uzvarēs. Beigās Draudze uzvarēs! Kristus uzvarēs! Kristus un Viņa Draudze sagraus Bābeli un valdīs! Šems valdīs!

Turpinājums sekos.

© Mārcis Jencītis. Pārpublicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz autoru un interneta vietni www.laikmetazimes.lv obligāta.

Līdzīgie raksti:

  Nekas nav atrasts

Komentāri (6)

 1. Labs raksts, iesaku arī citiem izlasīt.

 2. …jā, nu ko es personīgi varu secināt…
  Bībelē ir daudzas lietas atklātas… ir vērts palasīt šo grāmatu.

 3. JĀ, LABS RAKSTS. PALDIES.

 4. Diemžēl daudzi Sema pēcteči kļuva un kļūst par sātana pielūdzējiem (kaut vai tie, par kuriem Jēzus Jāņa ev. teica: Jūs esat no sava tēva velna…”) un otrādi var teikt par Hama un Jafeta pēcnācējiem. Vēsture jau IR pierādījusi šīs Jencīša (Jencīša jau drīzāk nē, bet to autoru, no kā viņš to ir “smēlies”) teorijas aplamos uzstādījumus. Teorija ož pēc lēta vēsturiski/reliģiski/antropoloģiski nepamatota “atklājuma” (vai atklāsmes :) ).

 5. No sociālo tīklu diskusijām.

  ****

  Dace Bruvere, 16.mar. 13:38

  Erviin, vai nesaac paaraak aizrauties ar Jencisha murgu paarpubliceejumiem?

  Ervīns Jākobsons, 16.mar. 13:46

  Dace, man atkaļ šķiet, ka Jencīša vārds tev ir kā bullim sarkana lupata - aiz nepatikas pret personu nespēj novērtēt to, ko viņš pateicis.

  Manuprāt šajā runā nav nekādu murgu, bet diezgan sakarīgs domu izklāsts un situācijas novērtējums.

  Pamēģini lasīt, domājot par saturu un abstrahējoties no autora personības.

  Dace Bruvere, 16.mar. 14:12

  Raksts ir garsh un garlaiciigs, sajaukti kopaa atsevishki veesturiski fakti, spekulatiivas interpretaacijas un galiigs sviests meerenaas proporcijaas.

  Ervīns Jākobsons, 16.mar. 14:37

  Dace, ir grūti diskutēt, ja katrā tavā komentārā par Jencīti ir frāze “galīgs sviests”, nepaskaidrtojot, kas ir tas “galīgais sviests”. Tikko vēlreiz pārlasīju rakstu un neatrodu “svietu”, kut nu vēl “galīgu”. Es nekad nepublicēju citu autoru rakstus, ja tie kopumā neatbilst arī maniem uzskatiem. Protams, diskutablas vietas būs vienmēr.

  Jānis Rapša, 20.mar. 19:29

  Neuztraucies, Ervīn, par sātana impērijas pakalpiņu ‘uzbraucieniem’. Viņi nav spējīgi atspēkot kristiešu viedokļus, jo Saprātu no Dieva nelūdz, bet sātanam tādas ‘mantas’ vispār nav. Ko viņiem darīt, lai pelnītu “jūdasa grašus”? Neko citu, kā izteikt nicinājumu un naidu kristiešu personībām. Bet naida arsenāli sātanam ir milzīgi, “kaut ar pavārnīcu smel”.

  Raksts ir gudrs, Dievā Vārdā pamatots, ar vēstures gaitu pierādījies.

  Oskars Reineks, 16.mar. 13:44

  Par valodu.

  Avrah̃ams ir Šema pēctecis desmitajā paaudzē. Viens ir skaidrs, ka Avrah̃ams dzīvoja Bābeles torņa celtniecības laikā. Tā laikmeta lozungs bija: נַעֲשֶׂה לָּנוּ שֵׁם- taisīsim sev vārdu. (1.Moz.11:4.)

  Un bija visa zeme viena valoda un vieni vārdi. (1.Moz.11:1.) Tulkoju burtiski, lai būtu mazāk iespēju interpretēt. Te rodas jautājums: kā to saprast, ja iepriekšējā nodaļā lasām, ka tautas un valodas sadalījās jau tūliņ pēc plūdiem? Tātad dažādas valodas radās jau pirms Bābeles torņa nevis pēc. Kā lai to savieno ar 11:1 sacīto? Te ir runa par dažādu valodu nozīmi. Varētu arī sacīt - par dažādām “valodām”, vai izpratni, kas ir valoda.

  Ivritā ir divi vārdi, kas apzīmē jēdzienu “valoda”: לָשׁוֹןlašon, kas nozīmē arī “mēle” un שָׂפָהsafa, kas nozīmē arī “lūpas”. Desmitajā nodaļā lietots vārds lašon, bet vienpadsmitajā viena valoda – lietots vārds safa. Mēle atrodas ķermenī iekšā, bet lūpas arpusē –no tā komentētāji secina, ka safa ir “ārējā valoda”, valoda kā komunikācijas līdzeklis, bet lašon ir “iekšējā valoda, jēdzienu sistēma, lai aprakstītu apkārtējo pasauli. Šie divi valodas veidi nebūt nav identiski. Iekšējā valoda, kas apraksta realitāti savai tautai un kultūrai saprotamos jēdzienos bija katrai tautai sava. Bez šīm valodām uz zemes bija arī viena arējā komunicēšanās valoda, safa, ar kuras palīdzību tautas sapratās savā starpā. Bābeles torņa celtniecības rezultātā tieši šī savstarpējās saskarsmes valoda tika sajaukta. Katra tauta palika ar savu pasaules skatījumu un tās izklīda pa dažādām zemēm.

  11:3.pantu aplūkosim citādā - netradicionālā tulkojumā. Mums palīdzēs B.I.Bermans – Israēlas Bar Ilanas Ebreju Universitātes pasniedzējs.

  Un katrs sacīja savam tuvākajam: iesim taisīsim ķieģeļus un dedzināsim apdedzinot, un kļuva viņiem ķieģelis par akmeni, un cements kļuva viņiem par māliem. (1.Moz.11:3.)

  Kad lasām ivritā, redzam, ka vārdā izmainīts tikai viens burts un הַ-לְּבֵנָהh̃a-levena kļūst par לְ-אָבֶן le-aven – kieģelis kļūst par akmeni, un הַ-חֵמָר h̃a-hemar par לַ-חֹמֶר la-homer - cements par māliem. Redziet, kā izmainot vārdā tikai vienu burtu, izmainās būtība. Kāds var jautāt: kā tā var spēlēties ar burtiem, vārdiem? Atbilde vienkārša. Torā viss uzrakstīts vairākos līmeņos, tādēļ viens un tas pats vārds var tikt lietots dažādās nozīmēs.

  Var domāt: kas tur slikts, ka cilvēki savām rokām kaut ko ceļ, un vēl ar cēlu mērķi panākt vienotību. Viņi apmetas līdzenumā, kuru “atrada”. Bet kā ir ar Dieva sacīto - “piepildiet zemi”? Tomēr cilvēki sapulcējas vienā vietā un nolemj kopīgi celt pilsētu un tajā torni, kura virsotnei jāsasniedz debesis. Iesim, nolaidīsimies un sajauksim viņu valodu (safa), ka tie vairs nesaprot cits cita valodu.” (1.Moz.11:5-7.)

  …ka tie vairs nesaprot cits cita valodu – šie vārdi neapgalvo, ka pazuda viņu kopīgā valoda, bet to, ka turpmāk nopietnas lietas sāka izteikt ar savas valodas vārdiem. Līdz ar to vienu un to pašu lietu aprakstīja ar citādiem vārdiem. Ja šos vārdus burtiski precīzi iztulkotu citas tautas pārstāvim, tad rastos liels sajukums. Piemēram, ivritā nedēļas dienas skaita pēc kārtas skaitļiem - pirmā diena (jom rišon), otrā diena (jom šeni)… Nedēļa beidzas ar Šabatu (jom Šabat). Latvieši samainījuši nedēļas pirmās dienas iekšējo būtību, nosaucot to par svēto dienu, krievi par augšāmcelšanās dienu, angļi par saules dienu. Ja latvietis ar ebreju sarunās satikties nedēļas pirmajā dienā, tad…?!

  Lūk, kādas sekas bija tam, ka vēlējās paši taisīt sev vārdu.

  Līvija Millere, 16.mar. 19:25

  Gaidīšu arī 2.daļu!

  Biruta Magone, 16.mar. 22:17

  Nespēju sevi piespiest izlasīt vairāk par nelielu nodaļu. Tā ir liecība autora naivumam, nespēja atšķirt propagandas saukļus no realitātes. Rasisms un genocīds, imperiālisms viņam ir lielākie, globālie grēki. Īsts neo-marxistu ūdens gabals, un naivulis domā, ka ir globāls filosofs.

  Otrais - viņš arī iedomājies, ka Bībele ir vēstures grāmata. Nav ko teikt.

  Ervīns Jākobsons, 17.mar. 13:39

  Biruta, es zinu, ka tev rasisms ir nevis grēks, bet pārliecība. Taču lielākajai daļai pasaules tas IR grēks. Protams, filosofiski ņemot gan rasisms, gan genocīds, gan viss cits minētais ir nevis pats grēks (nepaklausība Dievam), bet grēka sekas, taču šeit minētas lietas, par kurām runāts rakstā.

  Biruta Magone, 17.mar. 21:59

  Nē, problēma ir tā, ka par spīti zinātnei un tās atklājumiem par DNA, notiek rasu atšķirību NOLIEGŠANA. Vēl jo ļaunāk - tas notiek ar mērķi, lai noliegtu tiesības uz eksistenci un nākotni Baltajai rasei. Tas, ka tu esi pakļāvies žīdu naidpilnajai masīvajai propagandai attiecībā uz mūsu rasi, nenozīmē, ka visi tai pakļaujas. Tādu kā es ir miljoniem cilvēku, kuri ir rases apzinīgi un atmodušies no komas. Vienīgi žīdiem ir atļauts pateikt, ka Israēla ir for Jews jeb Jewish state. Neviena cita nacionāla valsts to nedrīkst teikt, un ja to teiktu, momentā tiktu apzīmēta par fašistiem vai rasistiem.

  Tas, ko sludina Jencītis, ir tās pašas neo-marxistu idejas, tikai ietērptas ,,kristīgā” tērpā.

  Un tas jau arī ir visu sektu radīšanas un pastāvēšanas mērķis - būt totālā pretrunā ar Kristus mācību un Viņa Baznīcu, lai būtu tādā pat stāvoklī kā jūdaisms. Tas ir patiesi sātanisks plāns un darbs. To neredz un nesaprot tikai aklie.

  Ervīns Jākobsons, 18.mar. 19:19

  Protams, ka DNA nosaka rasu atšķirības - ādas krāsu, citas pazīmes. Kas tad to noliedz? Kas noliedz baltajai rasei tiesības uz eksistenci un nākotni? Es esmu baltais un nekas cits negribu būt, bet es arī nesaku, ka tāpēc esmu pārāks par citu rasu cilvēkiem. Rasisms nav savas rases apzināšanās - rasisms ir savas rases PĀRĀKUMA sludināšana. Atgādināšu tikai, ka miesīgi arī Jēzus bija jūds, tātad pēc tavas teorijas piederēja zemākai rasei. Tātad tev nav nekādas daļas ar Viņu, jo piederi citai rasei. Lūk, kur noved tavs rasisms.

  Raksta pirmajā daļā Jencītis būtībā saīsinātā veidā atreferē Bībeles teikto par cilvēces izcelšanos, grēku un Dieva plānu cilvēces glābšanai. Ja tu to sauc par “totālu pretrunu Kristus mācībai un Baznīcai”, tad jājautā, kas tev ir mācīts un kādai Baznīcai tu īsti piederi? Neviens nenoliek kristīgo Baznīcu līdzās jūdaismam. Jā, ir šodien kristieši, kas nākdami no pagānu tautām, par katru cenu grib būt ebreji un pieņemt visas jūdu tradīcijas. Pret tādiem arī Pāvils savulaik cīnījās. Taču Jencītis par Šema cilts pēctečiem runājot, ar to domā tieši Baznīcu - Ābrahāma pēctečus ticībā.

  Un vēl Pāvils ir kaut ko teicis tieši tev, Biruta, un tev līdzīgi domājošiem rasistiem: “Dievs nav atstūmis Savu tautu, ko Viņš jau iepriekš bija izredzējis. [..] Bet, ja nu daži zari izlauzti un tu, meža eļļaskoka atvase būdams, esi uzpotēts viņu vietā un dabūjis daļu pie eļļaskoka saknes un taukuma, tad nelielies zaru priekšā; bet, ja lielies, zini: ne tu nesi sakni, bet sakne nes tevi! Tu varbūt iebildīsi: zari izlauzti, lai es tiktu uzpotēts. Pareizi, savas neticības dēļ tie izlauzti, bet tu turies ar savu ticību. Tāpēc neesi iedomīgs, bet pilns bijības!” (Romiešiem 11:2; 17-20)

  ✿ Liesma✿ Jekabsone✿, 18.mar. 14:33

  Katram sai pasaulé ir tiesíbas uz savu viedokli, arí Jencítim, bet nesaprotu, kádu tiesi noderígu labumu realitáté dod sádi Jencísa saceréti údens gabali? Ja nu vienígi palídz vairot domát nespéjígu lauzu masu… Un tam velnam - valdosajai varai akurát ir nepieciesama viegli vadáma masa, nozombétie. Un nav svarígi, vai religija ká cilvéku stulbosanas instruments, vai masu médiji un citi ieroci.

  Ervīns Jākobsons, 18.mar. 19:49

  Arī tev ir tiesības uz viedokli, tomēr pāris jautājumus gribētu uzdot.

  1. Kas pēc tavām domām ir “ūdens gabals” - pārāk garš, pārāk nesaprotams, kas cits?
  2. Kā Jencītis tieši palīdz vairot “domāt nespējīgu ļaužu masu”, ja viņš tieši pretēji - cenšas izskaidrot?
  3. Tātad velns pēc tavām domām ir “valdošo vara”? Bet Bībele teic, ka ne pret miesu un asinīm (cilvēkiem) jācīnās, bet pret ļaunajiem gariem pasaules telpā. No tava komentāra varu spriest, ka netici sātana kā reālas garīgas personas eksistencei?
  4. Tātad tavuprāt reliģija ir “cilvēku stulbošanas instruments”? Piekrīti boļševiku tēzei par “opiju tautai”? Jāsecina, ka laikam Dievam kā Personai tu netici…

  ✿ Liesma✿ Jekabsone✿, 18.mar. 21:37

  1. un 2. Uz Bibeles rakstu vietám izveidota teorija nebút nav diez cik objektíva. Mistiska cína ar kádiem “neredzamajiem”. Tai pat laiká, lai realitáté saprastu ká ríkoties un nostátos pretim nepareizám lietám, tur draudzu locekliem nav ne intereses un laikam arí saprasanas.

  3. Manuprát, valdosá sistéma ir velns un antikrists (netaisníbas un iznícíbas neséji un vairotáji uz sís planétas), protams, ka tas ir arí garígi, jo viss tacu vispirms tiek izdomáts un péc tam tikai ieviests likumos un uzspiests sabiedríbai.

  4. Diemzél religijas ir gan cilvéku stulbošanas, gan naidosanas instruments tiem, kuri tam padodas. Dieva jédziena apspriesana ir vél viens iemesls sképu lausanai. Diez vai mums te uz zemes par Dievu var bút pilnígs priekstats.

  Guntis Strautnieks, 18.mar. 21:02

  Es nevaru iedomāties citus šamos kadrus tā runājam, tapēc Jencītim trekns +

  Jānis Rapša, 20.mar. 20:05

  Gribēju runāt par to, kā sātans “piespēlē” cilvēkam lepnības garu un rada vēlmi valdīt bez Dieva, iztopot savām savtīgām interesēm, miesīgām iegribām, dzīvošanai uz citu rēķina.

  Vēl manas paaudzes cilvēki atceras netaisnīgos padomju laikus, kad ateisms skaitījās ‘valsts reliģija’, un cilvēku prātos tika zombēta pārliecība, ka taisnīgākā sabiedriskā iekārta - komunisms tiks uzcelts bez jebkādas Dieva svētības. Jau zinām, kā šī utopija ar troksni izgāzās. Bet varēja neizgāzties, ja dievticība būtu saglabāta un kopta. Valsts labā taču strādāja milzīga zinātnieku, ekonomistu, intelektuāļu armija.

  Arī šodien pasaules “naudasmaisi” ekspluatē ekonomistus, psihologus, politologus u.c. intelektuāļus, maksājot viņiem nožēlojamas aldziņas, piespiežot slepenībā turēt atklājumus un perspektīvos plānus. A kur tu, dievabērns, dēsies bezdarba situācijā? Jā, vēsture “iet pa spirāli”.

  Andis Atvars, 20.mar. 11:28

  Ervīn, es sev neko neguvu. Neņemšos analizēt vēsturiskos faktus un garīgo nozīmi, bet nedaudz pieskaršos secinājumiem. Tiek lietots termins kritiskā masa un kad tā tiek sasniegta, tad sākas leiputrija, tādēļ jādibina, jādibina, jādibina un vēlreiz jādibina jaunas draudzes. Īstenībā ir pateikts, ka katrā miestā ir jādibina Jencīša draudze, jo ar tām pāris kristiešu draudzēm katrā miestā ir daudz par maz - tās derīgas vienīgi kā “izejvielu” devējas tādai īsteni jenciskai harizmātu būvei.

  Ervīns Jākobsons, 21.mar. 11:33

  Tas nu ir tikai tavs secinājums. Nav runāts par Jencīša draudzēm, bet kristiešu kritisko masu. Un aicinājums ir visiem kristiešiem apvienoties un kopīgi lūgt par Latviju. Ja godīgi, Jencītis ir domājis tikai protestantu draudzes, visvairāk – tikai evaņģēliskās. Tāda nianse, protams, ir.

  Andis Atvars, 22.mar. 00:26

  Ukrainā ir katolicisma un pareizticības sadursme un pilnīgs garīgs pagrimums, kad labklājība ir kļuvusi par dievu, bet Dievs ir vien līdzeklis, lai aizsniegtu labklājības dievu. Jebkura iešana prom no Dieva ir ar traģiskām sekām un ja tauta tur to nesapratīs, tad piedzīvos vēl lielākus satricinājumus un postu.

  Ar harizmātiem apvienoties, jūs ļauni jokojiet? Kad harizmāti beidzot sāks pildīt šo - Mīļie, neticiet katram garam, bet pārbaudiet garus, vai viņi ir no Dieva, jo daudz viltus pravieši ir izgājuši pasaulē…, tad arī būs iespējams ar viņiem runāt.

  Ja par harizmātu piederību protestantiem, tad pavisam konkrēti - protestanti ir tikai luterāņi un neviens cits. Visas pārējās tās saucamās protestantu kopas ir būvētas uz rituālu pamatiem - pareizā pagremde; pareizās dienas svinēšana; mēlēs runāšana; pareiza naudas iekasēšanu u.t.t.

  Jānis Rapša, 22.mar. 14:10

  Manuprāt M.Jencītis ir garīdznieks-filozofs. Var tikai apbrīnot viņa plašās zināšanas un erudīciju. Citu konfesiju līderi ir iegrimuši apātijā un savus sprediķus veido kā Bībeles katehēzi pieaugušajiem. Kaut cik tuvi M.J. erudīcijai ir ne vairāk kā desmit vadošie garīdznieki Latvijā. Ekonomiski gudrs garīdznieks ir arhibīskaps J.Vanags. Tauta gribētu viņu redzēt kā prezidentu. Tikai “pasaules varenie” to nepieļautu.

  Andis Atvars, 22.mar. 22:54

  Ak, vai, manu vai - Jencītis supererudīts, J.Vanags izcils ekonomists un tauta viņu gribētu redzēt par prezidentu! Kā vispār var nonākt pie tādiem secinājumiem?

  Ja par Jencīti, tad viņam kā harizmātam ir visa kā, tik tas nav viņa - rezultātā no faktiem ne tie secinājumi.

  Ja par Vanagu, tad viņam viss krīt no rokām ārā un viņš ir Latvijas lielākais lāsts.

  Jānis Rapša, 23.mar. 06:11

  Skauģu debesis vienmēr ir melnas.
  Gaisma pieder Dievam, ne velnam!

  ✿ Liesma✿ Jekabsone✿, 21.mar. 19:49

  Tai vietá, lai ceptu murgus, labák bútu pártiku savákusi un nosútijusi uz Donecku cilvékiem, kuri palikusi bez májám un mitinás pagrabos.

  Jānis Rapša, 21.mar. 21:09

  Doņeckā ir daudz šahtu, bet nav baznīcu. Kādas varas pakalpiņiem turienes cilvēki klausīja? Un nu, rezultāts. Arī Latviju var piemeklēt tāds liktenis. Dievs ar varītēm neuzspiež savu Aizsardzību, ja tauta to nelūdz.

  ✿ Liesma✿ Jekabsone✿, 21.mar. 21:51

  Papétiju, izrádás, ka Donecká ir daudz baznícas - pareizticígo, katolu, baptistu, adventistu un harizmátu.

  Jānis Rapša, 22.mar. 03:46

  Nejauksim formālo ar reālo! Kāda nozīme baznīcu ēkām, ja dievlūdzēju ir tikai 1-2% no visiem iedzīvotājiem?

  Kāda nozīme ir formālai sevis deklarēšanai par Dieva atzinēju, ja reālajā dzīvē (darbībā) cilvēks “cīnās pret Dievu ar Dieva vārdu”?

 6. Patiesība. Paldies.

Uzraksti komentāru