Pasaules karš? Cilvēces bojāeja? Ko gaidīt nākotnē?

Ievietoja | Sadaļa Kristīgas diskusijas | Publicēts 22-09-2014

Ieteikt draugiemPačivini Share on Facebook Izprintē Nosūti draugam e-pastu

Šodien, kad pasaule atkal tiek padarīta par vienas lielvalsts vadoņa mesiānisko ideju ķīlnieci, daudzi cilvēki uzdod jautājumu: kas ar mūsu planētu notiks nākotnē? Kas mūs sagaida, kam gatavoties? Mēs zinām, ka gan Vecās Derības pravietojumos, gan Jaunās Derības Atklāsmes grāmatā teikts, ka šī pasaule aizies bojā ugunī, tāpat kā senā pasaule aizgāja bojā ūdensplūdos. Zinām arī, ka pie pasaules gala novedīs globāli satricinājumi garīgajā pasaulē, kas atspoguļosies šīszemes politiskajās un ģeopolitiskajās cīņās. Tas liek nopietni izvērtēt notikumus mūsdienu pasaulē un to garīgo kontekstu.

1968.gadā evaņģēlists Emanuels Minos pierakstīja kādas 90 gadus vecas norvēģu sievietes no Valdresas pravietojumu. Šī sieviete bija dedzīga kristiete, kurai bija ciešas attiecības ar Dievu, tomēr pravietojums šķita tik neticams, ka evaņģēlists nolika to malā un aizmirsa. Nesen, pārskatot savus pierakstus, viņš ar izbrīnu konstatēja, ka tas, kas kādreiz likās neticams, kļuvis par īstenību šodienas sabiedrībā. Pravietojums tika dots pirms 46 gadiem un stāstīja par notikumiem, kas notiks neilgi pirms Kristus otrās atnākšanas. Lūk, ko šī sieviete teica:

Es redzēju laiku pirms Trešā pasaules kara un Kristus atnākšanas. Es redzēju notikumus sava gara acīm. Redzēju šo pasauli kā zemeslodi, redzēju Eiropu un visas pasaules valstis. Redzēju Skandināviju un arī Norvēģiju. Es redzēju noteiktas lietas, kas notiks pirms Kristus atnākšanas. Redzēju katastrofas, kas notiks, un kādas mēs vēl nekad neesam pieredzējuši.”

Tālāk sieviete pieminēja it kā četrus lielus viļņus, kādā notikumi norisināsies.

1. „Pirms Kristus atnākšanas un Trešā pasaules kara būs pirms tam nekad nepieredzēts saspīlējuma atslābums un miers starp Rietumiem un Austrumiem. Tas būs ilgstošs miers. Šajā miera laikā daudzās valstīs notiks atbruņošanās, arī Norvēģijā, tāpēc mēs nebūsim gatavi karam. Trešais pasaules karš sāksies, kā neviens to nebūs paredzējis - pilnīgi negaidīti.”

Atcerēsimies, ka 1968.gadā, kad tika dots šis pravietojums, bija pati Aukstais kara kulminācija, arī īsts karš bija iespējams kuru katru brīdi, valstis bruņojās un gatavojās atomkaram, pilsētās būvēja patvertnes un cilvēkus apmācīja darboties ar gāzmaskām. Runas par vispārēju mieru un atbruņošanos tobrīd šķita fantastika.

2. „Kristieši kļūs remdeni, būs atkrišana no dzīvās, patiesās kristietības. Cilvēki vairs negribēs klausīties sprediķus par svētu dzīvi. Viņi negribēs dzirdēt par grēku un žēlastību, par atgriešanos no grēkiem un Evaņģēlija pasludināšanu. Svarīgāk šķitīs būt materiāli nodrošinātiem, pirmajā vietā tiks likts kaut kas, ko Dievs tādā veidā nav apsolījis. Baznīcas un lūgšanu sapulces būs pustukšas. Sprediķu vietā, kādus mēs dzirdam šobrīd, par sekošanu Kristum un Viņa darbu darīšanu, cilvēku glābšanu no pazušanas, būs sprediķi par izklaidi, mākslu un kultūru.”

Mēs piedzīvojam, ka visas šīs pasaulīgās lietas šodien arvien vairāk iespiežas Kristus Draudzē, padarot to remdenu un ļaunumam pretoties nespējīgu. Taču tolaik šāda situācija, vismaz evaņģēlisko un brīvdraudžu baznīcās, šķita pilnīgi neticama.

3. „Būs morāls pagrimums, kādu Norvēģija vēl nav pieredzējusi. Cilvēki dzīvos kopā kā precēti, bet nebūs laulājušies, būs arī viendzimuma sakari. Būs daudz netiklības, tā parādīsies pat kristiešu vidū, un tas viss tiks attaisnots. Būs tāda televīzija, kādu mēs vēl neesam redzējuši. Televīzija tiks piepildīta ar šausmīgu vardarbību un mācīs ļaudis slepkavot, kādēļ būs pat bīstami atrasties uz ielas. Cilvēki atdarinās to, ko redzējuši televīzijā. Nebūs tikai viena, bet daudz televīzijas staciju. Televīzija būs domāta cilvēku izklaidei. Tajā tiks rādītas seksa ainas, kādas paredzētas tikai laulībai. Tā notiks un jūs to pieredzēsiet. Viss, kas bija agrāk, tiks sabojāts, un šie notikumi notiks visu acu priekšā.”

To visu mēs redzam šodien. Taču 1968.gadā televīzija Norvēģijā tikko bija parādījusies un bija tikai viens TV kanāls. Šī vecā sieviete tolaik nepazina jēdzienu „TV kanāli”, ko mēs lietojam šodien, tāpēc viņa tos sauca par TV stacijām. Kad viņa runāja par seksa ainām televīzijā, evaņģēlists Minos iebilda, ka pornogrāfija Norvēģijā ir aizliegta. Ja vien viņš zinātu, kas notiks tikai pēc dažiem desmitiem gadu…

4. „Cilvēki no nabadzīgām valstīm pārvietosies uz Eiropu. Viņi atnāks arī uz Skandināviju un Norvēģiju. Viņu būs tik daudz, ka vietējie viņus neieredzēs un izturēsies pret tiem slikti. Viņiem draudēs tāpat kā ebrejiem pirms Otrā pasaules kara. Tādā veidā tiks piepildīts grēku mērs. Tad pēkšņi sāksies Trešais Pasaules karš un tad atnāks Jēzus. Tas būs īss karš. Kari, ko cilvēce pieredzējusi, liksies bērnu spēle, salīdzinot ar šo, kas beigsies ar atombumbas sprādzienu. Gaiss būs tik ļoti saindēts, ka nebūs ko elpot. Tas pārklās daudzus kontinentus un valstis - Ameriku, Japānu, Austrāliju, visas bagātās valstis. Ūdens būs saindēts, zeme sabojāta. Šī kara dēļ uz zemes būs palicis vien nedaudz iedzīvotāju. Un šie nedaudzie no bagātajām zemēm bēgs uz nabadzīgām valstīm, kur pret tiem izturēsies slikti, tāpat kā viņi izturējās slikti pret nabadzīgo valstu iedzīvotājiem.”

1968.gadā imigrācija vēl nebija tik plaši izplatīta, tādēļ daudzi attīstīto valstu iedzīvotāji neprotestēja pret viņu kultūrai svešu, nabadzīgu ļaužu ierašanos to zemē. Šodien viss ir mainījies - imigrantu pūļi no Trešās pasaules valstīm pārpludinājuši Eiropu un citas attīstītās valstis, kā dēļ arvien vairāk ļaužu sāk protestēt pret nekontrolēto imigrāciju un svešu kultūru un tradīciju iesakņošanos viņu zemē. Kā reakcija uz šo nevēlamo parādību nereti vērojama verbāla vai pa fiziska pret imigrantiem vērsta vietējo iedzīvotāju agresija.

Tālāk evaņģēlists Minos raksta: „Asaras plūda no sievietes acīm, kad viņa teica: „Es to neredzēšu, bet jūs to pieredzēsiet. Esmu priecīga, ka neredzēšu, kad šis laiks tuvosies. Bet jums jāpastāsta cilvēkiem šis pravietojums, ko saņēmu no Dieva, un kas nav pretrunā Bībelei. Jo tam, kurš būs pieņēmis Jēzu Kristu par savu Glābēju, grēki tiks piedoti un viņš būs drošībā.”

****

Citu pravietojumu par laiku beigām un Kristus otro atnākšanu dzirdējis un pierakstījis Moses draudzes Norvēģijā vecākais Martins Anderss vēl tālajā 1937.gadā. Tas skanējis tā:

„Kad nafta sāks plūst no Ziemeļjūras gar Norvēģijas piekrasti, tuvosies Jēzus atnākšana!”

Kad atskanēja šie vārdi, cilvēki baznīcā lūdza nerunāt muļķības. Viņi šo pravietojumu uzskatīja par maldinošu. 1937.gadā patiešām bija neticami runāt par naftu Norvēģijas piekrastē. Šodien visas lielākās pasaules naftas kompānijas strādā Norvēģijas piekrastē. Pravietojuma viena daļa ir piepildījusies. Vai tas nozīmē, ka arī otra - Kristus atkalatnākšana - ir pavisam tuvu?

****

Ticēt vai neticēt pravietojumiem - tas paliek katra paša ziņā. Pasaules gals droši vien neatnāks rīt ap pusdienlaiku, taču viens ir skaidrs - šī pasaule savu eksistenci reiz beigs. Par to skaidri vēsta Dieva Vārds - Bībele. Tāpat ir zināms, ka tagadējā pasaule aizies bojā ugunī. Vai tā būs kosmiska rakstura katastrofa jeb kodolsprādziens - to nezina neviens, tāpat nezina, kad tas notiks. Visi mēģinājumi noteikt pasaules gala un Kristus otrās atnākšanas precīzu laiku ir spekulācijas, kas lemtas neveiksmei. Pats Kristus saka: „Bet par to dienu vai stundu neviens nezina, ne eņģeļi debesīs, ne Dēls, kā vien Tēvs” (Marka ev. 13:32).

Tomēr Bībelē ir arī dotas norādes, kas pasauli sagaida pirms šī grandiozā notikuma: „Jūs dzirdēsit par kariem un kara daudzināšanu (Marka ev. 13:7), par dumpjiem (Lūkas ev. 21: 9), tauta celsies pret tautu un valsts pret valsti, lielas zemestrīces būs, kā arī bads un mēris vietu vietām, šausmu parādības un lielas zīmes no debesīm” (Lūkas ev. 21:10-11). Lielākā daļa no tā visa īpaši aktuāla kļuvusi tieši pēdējo 100 gadu laikā. Pasauli satricina arvien vairāk un vairāk karu un nemieru, vairāk dažādu dabas katastrofu un neārstējamu dīvainu slimību, vairojas naids un neiecietība. Grēcīgā pasaule pamazām nobriest savam likumsakarīgajam galam.

Viena no beigu laiku zīmēm ir Izraēla valstiskā atdzimšana un tautas atgriešanās vēsturiskajā Tēvzemē. Par to vēsta daudzi pravietojumi Vecajā Derībā, par to runāts arī Jaunajā Derībā. Arī šie pravietojumi ir daļēji piepildījušies līdz ar Izraēlas nodibināšanu 1948.gadā. Vienīgais, kāpēc Kristus otrā atnākšana vēl nevar notikt - Kristus Evaņģēlijs nav pasludināts visām tautām. Bībele teic: „Un šis Valstības Evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē par liecību visām tautām, un tad nāks gals” (Mateja ev. 24:14). Tomēr pasaulē palicis pavisam maz valodu, kurās nebūtu pārtulkota kāda no Bībeles grāmatām, un vēl mazāk tautu, tautību vai etnisku grupu, kam Evaņģēlijs nav pasludināts. Statistika ir pavisam vienkārša - pasaulē ir 6600 valodu, šobrīd Bībele vai kāda tās daļa iztulkota 2500 valodās, vēl 2000 valodās tulkošanas darbs ir sākts.

Tāpēc arī šodien Dievs caur Svēto Garu laiku pa laikam turpina dot Savai Draudzei atklāsmes par to, kas notiks nākotnē. Kad dzirdam šādus pravietojumus, mums tie jāvērtē Rakstu gaismā - vai teiktais nav pretrunā Dieva Vārdam. Runājot par minēto norvēģu sievietes pravietojumu, vienīgais, kas šodien var šķist nereāls, ir saspīlējuma atslābums starp Rietumiem un Austrumiem. Viss šķiet tieši pretēji. Varbūt ar šo miera periodu domāti aizvadītie 20 gadi, kad relatīvs miers divu pasaules sistēmu starpā patiešām pastāvēja? Bet varbūt tāds tikai sekos, kaut šobrīd tam grūti noticēt. Iespējams arī, ka pravietotais kodolsprādziens nav saistīts ar Krievijas - ASV attiecībām, bet, piemēram, ar uzbrukumu Svētajai Zemei, kāds minēts Bībeles Atklāsmes grāmatā (16:16-21; 19:19; 20:7-9). Taču, arī tās ir tikai spekulācijas.

Bībelē Jēzus saviem mācekļiem teica: „Nav jūsu daļa zināt laikus vai brīžus, ko Tēvs nolicis Savā paša varā” (Apustuļu darbi 1:7). Tomēr notikumi pasaulē šodien attīstās tik strauji, ka viss pravietotais var notikt daudz ātrāk nekā spējam iedomāties. Katrā ziņā, Kristus otrā atnākšana šodien ir tuvāk nekā tad, kad Bībeles pravietojumi tika uzrakstīti. Ņemot vērā daudzu pēdējo laiku zīmju piepildīšanos, tā ir daudz tuvāk nekā vēl tikai pirms 100 gadiem. Nav mūsu daļa zināt, KAD un KĀ tas notiks, taču ikvienam jāapzinās, KA tas notiks neizbēgami. Un, ja tā - mums jābūt gataviem šim brīdim.

Kad Kristus atnāks uz šīs zemes otrreiz, visas cilvēku politiskās, garīgās un citas varas tiks iznīcinātas, un Kristus valdīs pār pasauli kopā ar Savu Draudzi (Atklāsme 20:1-4). Pēc tam nāks jaunas Debesis un jauna Zeme (Atklāsme 21:1-5), kur Taisnība mājo (2.Pētera 3:13) un Dievs ir viss visā (1.Korintiešiem 15:28). Bībele vēsta, ka daudzi šo dramatisko notikumu dēļ būs izmisumā (Atklāsme 6:15-17), bet, kā jau minēts vecās norvēģietes pravietojumā, tie, kas Dievu piesauks, tiks izglābti (Apustuļu darbi 2:21). Aizejot pie Tēva uz Debesīm, Kristus apsolīja saviem sekotājiem pārdabisku mieru (Jāņa ev. 14:27). Mieru jebkurā situācijā, jebkādos pārbaudījumos. Tikai tad, ja tu pazīsi Kristu un esi ar Viņu personīgās attiecībās, tevī var būt Viņa miers. Tad tevi vairs nebiedēs ne pasaules gals, ne karš, ne kādi citi satricinājumi, kas varētu nākt. Jo tu zini - lai kas notiktu, Kristus ir kopā ar tevi. Un tu varēsi šo pārdabisko Kristus mieru dot tālāk tiem, kam miera un cerības nav.

Vai tu šodien pazīsti Kristu personīgi? Viņš ir vienīgā iespēja saglabāt dievišķu mieru šajā nedrošajā pasaulē. Durvis vēl arvien ir vaļā. Kristus gaida, kad tu ienāksi. Viņš vēlas tev dot Savu mieru, lai tu šajā pasaulē būtu miera nesējs un varētu pastāvēt visos dramatiskajos notikumos, kas pasauli sagaida nākotnē.

„Jūsu sirdis lai neizbīstas! Ticiet Dievam un ticiet Man!” (Jāņa ev. 14:1)

„Mieru Es jums atstāju, Savu mieru Es jums dodu.” (Jāņa ev. 14:27)

„Pasaulē jums ir bēdas; bet turiet drošu prātu, Es pasauli esmu uzvarējis!” (Jāņa ev. 16:33)

„Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Vai ciešanas, izbailes, vajāšanas, bads, plikums, briesmas vai zobens? Nē, visās šinīs lietās mēs pārpārim paliekam uzvarētāji Tā spēkā, kas mūs mīlējis. Tāpēc es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošās, ne nākamās, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristū Jēzū, mūsu Kungā!” (Romiešiem 8:35; 37-39)

© Ervīns Jākobsons. Pārpublicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz autoru un interneta vietni www.laikmetazimes.lv obligāta.

Līdzīgie raksti:

  Nekas nav atrasts

Komentāri (5)

 1. Visam uzrakstītajam pilnībā piekrītu. Mums kā draudzei, kā ticīgajiem, paliek galvenais uzdevums - pasludināt Jēzu Kristu, krustā sisto mūsu grēku dēļ.

 2. Un cik tomēr ir svarīgi atrasties Dieva mierā un paklausībā.

 3. …tas, kas ir teikts šinī komentārā, man mazam esot 50-tajos gados pēc Bībeles jau stāstīja vecāmāte. Tagad es to pats piedzīvoju reālā dzīvē. Tādēļ arī es turos pie Svētajiem Rakstiem, pie Dieva, kā to klusībā vēlējās un lūdza pa mani vecāmāte. Dieva mierā.

 4. Es esmu bandīts no 8 gadiem, ka es varu būt bez grēkiem, ja man nav ko ēst? Lai dievs dod cilvēkiem labklājību, tad nebūs noziedzība.

 5. Es,
  likteņi cilvēkiem mēdz būt dažādi, bet vai esi jebkad pārdomājis, kāpēc tev nav ko ēst? Neesi darbaspējīgs? Nav izglītības, nevari atrast darbu? Tas viss tā var būt, tomēr tā nav nolemtība. Ja apzinies, ka esi grēcīgs, sāc meklēt Dievu. Dievs Savā Vārdā Bībelē saka, ka Viņš neatstums nevienu, kurš Viņu patiesi meklē. Un ir teikts arī, ka ja pat tavi grēki ir sarkani kā asinis, tie var kļūt balti kā sniegs. Kristus jau pirms 2000 gadiem ir nomiris tavu grēku dēļ pie krusta, lai tev šodien nebūtu jābūt bandītam vai zaglim. Nožēlo savu iepriekšējo grēcīgo dzīvi, sauc uz Dievu un Viņš tev atbildēs. Meklē Dievu, sarunājies ar Viņu lūgšanā, lasi Bībeli, atrodi kādu draudzi, kur ir citi kristieši, kas tev var palīdzēt un atbalstīt.

  Par labklājību runājot - cilvēkiem ir ļoti dažāda izpratne par to, kas ir labklājība. Vienam labklājība ir, ja ir ko ēst, apģērbties un jumts virs galvas. Dievs to arī Savā Vārdā ir apsolījis tiem, kas Viņu meklē un paklausa. Savukārt kādam citam labklājība ir tad, kad ir grezna māja, dārgs auto un daudz naudas. Miljonāra dzīvi Dievs nevienam nekad nav solījis (kaut arī tā var būt). Ir jāsaprot arī, ka Dievs reti kad kādam kaut ko nomet “no gaisa”. Viņš gan ir apsolījis par Saviem bērniem parūpēties, taču tas nenozīmē, ka pašam nekas nav jādara. Ir jācenšas, jāstrādā, jo bez mērķtiecības un darba nekas nebūs. Bet ja cilvēks ticībā Dieva žēlastībai dara savu darbu, Dievs to svētī un cilvēkam nav jāstāv uz ielas ar izstieptu roku.

  Nevaru piekrist, ka labklājība izskaudīs noziedzību. Bez Kristus cilvēks ir grēcīgs un grēka sakne ir viņš jau kopš dzimšanas. Lai cik daudz viņam būtu, vienmēr būs par maz. Mēs taču zinām,ka arī bagātnieku vidē notiek noziegumi. Ja ne citādi, tad krāpšana, zagšana, melošana, citu skaušana - tas viss ir. Tikai tad, ja cilvēks nāk pie Dieva, nožēlo grēkus un padodas Kristum kā savas dzīves Kungam, Dievs izmaina viņu un līdz ar to sāk mainīties arī viņa dzīve. Novēlu tev to pārdomāt, nākt pie Dieva un izrauties no tās dzīves, kādā esi spiests dzīvot.

Uzraksti komentāru