- Laikmeta zīmes - http://www.laikmetazimes.lv -

Daži “harizmātiski” paradumi, no kuriem vajadzētu atbrīvoties

Ievietoja Ervīns Jākobsons 2014. gada 14. aprīlis 07:00 sadaļā Kristīgas diskusijas

Harizmātiskā kustība, kas pasaulē izveidojās 20.gadsimta 60.gados, bet Latvijā ienāca 90.gadu sākumā, līdzi atnesa arī dažādas līdz tam neierastas dievkalpojumu formas, izpausmes un tradīcijas. Tādas, piemēram, ir roku pacelšana lūgšanā un pielūgsmē, plaukšķināšana, dziedot slavas dziesmas, vēl citas. Taču gadu gaitā iesakņojušies arī tādi paradumi, kas kristīgās draudzes reputācijai nodara vienīgi ļaunu un baznīcu vadītājiem būtu jāpadomā, kā no tiem atbrīvoties.

Žurnāla Charisma rakstā tā bijušais redaktors Dž.Lī Gredijs (J.Lee Grady) piedāvā draudzēm pārdomāt deviņus „harizmātiskus” ieradumus, no kuriem vajadzētu atbrīvoties. Gredijs uzsver, ka Jaunā Derība mudina dot Svētajam Garam iespēju izpausties ikviena kristieša dzīvē. Vēstulē Korintas draudzei apustulis Pāvils sniedz norādījumus, kā pareizi lietot Svētā Gara dāvanas. Savās vēstulēs Pāvils runā par praviešu dāvanu, ne reizi vien viņš redzēja, kā tiek dziedināti cilvēki, pats saņēma pārdabiskas vīzijas no Dieva, neaizliedza runāt mēlēs. Var teikt, ka Pāvils bija īstens harizmātiskā garīguma iemiesojums.

Tomēr ne viss, ko kristiešu draudzes praktizē šodien, ir patiesa Svētā Gara izpausme. Vairāk nekā piecu gadu desmitu laikā harizmātiskajā kustībā ieviesušās vairākas paražas, kas harizmātiskās un nereti arī vasarsvētku draudzes padara par citu kristīgo konfesiju kritikas un sekulārās sabiedrības izsmiekla objektu, un reizēm var kļūt par šķērsli cilvēkiem pieņemt Dieva Vārda patiesību. Gredijs šādas izpausmes nosauc par garīgi nenobriedušu darbošanos - Svētā Gara imitāciju.

****

1. Izbeidziet gāzt cilvēkus

Dažkārt, kad Svētais Gars pieskaras cilvēkam, ķermenis var kļūt tik slābans, ka cilvēks vienkārši nespēj nostāvēt kājās. Taču gadās arī tā, ka ļaudis kļūst vāji nevis no Svētā Gara pieskāriena, bet no tā, ka aizlūdzējs tos grūž vai cenšas nogāzt ar fizisku spēku. Tas parāda, ka šie cilvēki nemaz īsti neuzticas Dievam, bet vairāk paļaujas uz savu spēku, ko uzdod par Svētā Gara darbu. Šāda rīcība var likt kādam apšaubīt arī patiesu Dieva spēku.

2. Nekrītiet paši no sevis

Daži cilvēki aizlūgšanu laikā nokrīt uz grīdas paši, jo uzskata, ka šajā procesā ir kaut kas garīgs un tā var saņemt īpašu Dieva svaidījumu. Citi nevēlas, lai ļaudis domātu, ka viņi ir mazāk Dieva svētīti. Taču Rakstos nekur nav teikts, ka Dieva svaidījuma, dziedināšanas vai citu svētību saņemšanai cilvēkam jānokrīt. To visu mēs saņemam ticībā. Tāpēc, ja tas nav Dieva spēks, kā priekšā jūs nevarat nostāvēt kājās, izbeidziet māžoties un viltot Dieva darbu.

3. Bezgalīgi gara dziedāšana

No tā, ka draudze 100 reizes atkārtos kādas dziesmas pantu vai piedziedājumu, Dievs nesāks viņos vairāk ieklausīties vai labvēlīgāk uzlūkot viņu pielūgsmi. Vienas pielūgsmes dziesmas bezgalīga atkārtošana neko nemaina, jo Dievs dzird un saprot Savus bērnus jau no pirmās reizes. Draudžu pielūgsmes grupām būtu jāizbeidz prakse dziesmas, kam dažkārt ir tikai viens vai pāris panti, dziedāt teju desmit minūtes no vietas, pārvēršot pielūgsmi mantru skaitīšanā.

4. Nepliviniet karogus citiem sejā

20.gadsimta 80.gados brīvdraudžu pielūgsmē pasaulē ienāca kristīga rakstura karogi un transparenti, kādus katoļi un pareizticīgie jau gadsimtiem lieto savās procesijās. Tas neapšaubāmi piesaistīja cilvēku uzmanību un padarīja pielūgsmi krāšņāku. Nav nekas slikts, ja karogus dievkalpojumu laikā izmanto speciāli tam apmācīti cilvēki paredzētajā vietā un laikā. Taču, no kurienes radusies doma, ka karogus var nest līdzi uz dievkalpojumu un pielūgsmes laikā vicināt gar savu brāļu un māsu sejām? Iespējams, šāda auduma plivināšana acu priekšā kādam traucē pielūgt Dievu.

5. Neveltiet pārmērīgi daudz laika ziedojumiem

Desmitā tiesa un brīvprātīgi ziedojumi neapšaubāmi ir daļa no Dieva pielūgsmes. Taču nevajag pārspīlēt un pārāk lielu dievkalpojuma daļu veltīt ziedojumu savākšanai. Protams, cilvēkiem jāmāca par ziedošanas svētību, tomēr samērīgi un bez pārspīlējumiem. Ir draudzes, kur šai tēmai veltītā uzruna reizēm ir garāka par sprediķi. Cilvēkiem var rasties aizdomas, ka šāda draudze vairāk rūpējas par materiālo nevis garīgo labklājību. Sekulārā sabiedrība jau tā harizmātiskajai kustībai pārmet reliģijas pārvēršanu biznesā. Nedosim ieganstu tā domāt.

6. Beidziet sprediķi laikā

Gredijs teic, ka neiestājas pret gariem sprediķiem, ja tas nepieciešams tēmas pilnīgākai izpratnei un nāk par svētību klausītājiem. Taču viņš ir pret koķetēšanu ar auditoriju, kad mācītājs sprediķa laikā vairākas reizes apsola svētrunu beigt, kaut patiesībā zina, ka turpinās vēl vismaz 30 minūtes. Ja sludinātājs reiz pateicis, ka beidz, tad tas arī jādara. Pretējā gadījumā šāds Dieva Vārda kalps riskē mazākais ar savu labo slavu, bet, ja tas atkārtojas atkal un atkal, dod cilvēkiem iemeslu uzskatīt, ka kristieši nepilda solījumus.

7. Nepiedienīgas dejas baznīcā

Nav runa par pielūgsmes vai ebreju dejām, bet dažādiem horeogrāfiskiem priekšnesumiem, pantomīmas vai drāmas uzvedumiem, kur dalībnieki uzstājas cieši piegulošos kostīmos, kas atklāj visu, ko baznīcēniem dievkalpojuma laikā nemaz nevajadzētu redzēt. Dažkārt tieši pretēji - tās vai citas ķermeņa daļas tiek pārāk atkailinātas. Gredijs pieļauj, ka šādu apģērbu baznīcā var lietot profesionāli baleta kolektīvi, kam tas ir specifisks darba tērps, taču uzskata, ka to nevajadzētu darīt draudzes amatieriem.

8. Pārmērīgs skaļums

Kad agrīnā draudze lūdza Dievu, ēka, kur tie bija sapulcējušies, nodrebēja. Šodien kristiešu dievnami dreb no dievkalpojumos lietoto skaļruņu jaudas. Dažiem cilvēkiem pielūgsmes laikā pat nākas izmantot ausu aizbāžņus. Reiz kāds mācītājs tepat Latvijā aizrādīja skaņu operatoram, kurš bija uzaicināts no citas draudzes, ka skaļumu tomēr vajadzētu samazināt, un saņēma pārsteidzošu atbildi: „Zvuk dolžen dvigatj ļudei!” („Skaņai ir jākustina cilvēki!”). Uz to mācītājs atbildēja: „A ja dumaju, što Duh a ne zvuk dolžen dvigatj ļudei!” („Bet es domāju, ka Garam, nevis skaņai, ir jākustina cilvēki!”). Neraugoties uz šo vērtīgo atziņu, mācītājam nācās visai grūti piedabūt skaņotāju skaļumu samazināt. Ir cilvēki, kas nekādi nespēj saprast, ka „harizmātiski” vēl nenozīmē skaļi, un draudzes garīgums netiek mērīts decibelos.

9. Mēļu dāvanas viltošana

Gredijs uzskata, ka runāšana mēlēs ir viena no brīnišķīgākajām dāvanām, ko Dievs devis Saviem bērniem. Taču daži cilvēki, kam šīs dāvanas pagaidām vēl nav, bet kuri to ļoti vēlas, uzskata, ka noteiktu noklausītu frāžu vai vārdu nemitīga atkārtošana var palīdzēt šai dāvanai izpausties arī viņu dzīvē. Šādiem ļaudīm Gredijs saka: izbeidziet manipulēt ar Svēto Garu! Dievs ir suverēns un Savas dāvanas izdala kam, kā un kad grib.

****

Iespējams, dažas no šeit minētajām negatīvajām tendencēm Latvijas draudzēm nav tik aktuālas, kā, piemēram, amerikāņiem, turpretī nav nosaukta kāda ieraža vai tradīcija, par kuru Latvijas kontekstā vajadzētu parunāt. Diskusijas vērta, piemēram, varētu būt tēma par mēļu publisku lietošanu bez tulka dāvanas, tāpat par dažkārt sastopamām nekontrolētām miesas izpausmēm, kas nereti mēdz izskatīties visai piedauzīgi un traucē dievkalpojuma norisei. Varētu diskutēt arī par to, cik atbalstāmi ir dažu draudžu centieni pasargāt savus ļaudis no pasaulīgām izpriecām, to vietā piedāvājot „kristīgas diskotēkas”, deju vakarus un citus izklaides pasākumus. Par dažām no Dž.Lī Gredija tēzēm varētu strīdēties, tomēr daudz kas no augstākminētā novērojams arī pie mums un ne tikai tā sauktajās harizmātu, bet arī vasarsvētku un lielo konfesiju atjaunotnes draudzēs.

Šā raksta mērķis nav izraisīt viedokļu konfrontāciju, bet rosināt diskusiju. Tomēr šī diskusija nebūs domāta tiem, kas noliedz Svētā Gara pārdabisko spēku vai skeptiski raugās uz Gara dāvanu darbību mūsdienu draudzē. Nevēlamies arī redzēt konfesionāla naida izpausmes vai kādas konfesijas pārākuma sludināšanu. Šis problēmraksts vairāk domāts tieši harizmātisko, vasarsvētku un atjaunotnes kustību cilvēkiem, taču no viedokļu apmaiņas netiek izslēgts neviens labas gribas kristietis. Lai Dieva ļaudis nebūtu mazi bērni saprašanā, bet garīgi pieaugtu Kristus atziņā.


Rakstā izmantotas vietnes „InVictory” un žurnāla „Charisma” publikācijas.
© Ervīns Jākobsons. Pārpublicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz pirmavotiem un interneta vietni www.laikmetazimes.lv obligāta.

Līdzīgie raksti:

    Nekas nav atrasts


Raksts atrodams vietnē Laikmeta zīmes: http://www.laikmetazimes.lv

Saite uz rakstu: http://www.laikmetazimes.lv/2014/04/14/dazi-harizmatiski-paradumi-no-kuriem-mums-vajadzetu-atbrivoties/

© 2009 - 2013 Laikmeta zīmes. Visas tiesības aizsargātas.