Zolitūdes traģēdija. Pārdomas atceroties

Ievietoja | Sadaļa Valsts un pilsoņi | Publicēts 02-12-2013

Ieteikt draugiemPačivini Share on Facebook Izprintē Nosūti draugam e-pastu

Sabrūkot lielveikala „Maxima” jumtam, Latviju piemeklējusi lielākā traģēdija tās neatkarības vēsturē. Dievs mums dāvājis brīnišķīgu zemi Baltijas jūras krastā ar skaistu dabu un mērenu klimatu, un līdz šim esam bijuši pasargāti no lielām dabas kataklizmām un milzīgiem cilvēku upuriem. Tagad pienākusi arī mūsu patiesības stunda. 2013. gada 21. novembris uz mūžiem paliks ierakstīts mūsu valsts un tautas vissāpīgāko atmiņu reģistros.

Mani kā kristieti, pilsoni un Latvijas patriotu šis traģiskais notikums uzrunājis ar vairākām atziņām. Pirmā un svarīgākā - rītdiena mums nepieder. Šī atziņa nozīmīga ne tik daudz valstij un nācijai kopumā, kā katram no mums personīgi. Mēs plānojam savu dzīvi nedēļām, mēnešiem, pat gadiem uz priekšu, taču Dieva Vārds - Bībele atgādina, ka cilvēks nezina, kas ar viņu notiks nākamajā mirklī, kur nu vēl tālākā nākotnē. Tas viss ir Dieva rokās.

 • „Nu tad jūs, kas sakāt: šodien vai rītu mēs dosimies uz to un to pilsētu un pavadīsim tur gadu un tirgosimies un gūsim peļņu, - jūs taču nezināt, kāda jūsu dzīve ir rītu; jo tā ir tvaiks, kas uz īsu brīdi ir redzams un tad izgaist, kur jums būtu jāsaka: ja Tas Kungs tā gribēs, mēs dzīvosim un darīsim to un to.” (Jēkaba 4:13-15)

Otra atziņa - mūsu dzīve, mūsu dzīvība ir ļoti trausla. Neviens no traģēdijā bojāgājušajiem nevarēja iedomāties, ka aizejot uz veikalu iepirkties, mājās vairs nepārnāks. Nevienam no upuru tuviniekiem pat sapņos nerādījās, ka viņa tēvs, māte, brālis, māsa, dēls, meita, draugs, draudzene, darba kolēģis vai studiju biedrs neatgriezīsies no tik ikdienišķas nodarbes kā veikala apmeklējums. Tā sauktajā Zolitūdes traģēdijā spilgti atklājas cilvēka dzīvības trauslums un mūsu nespēja to jelkādi ietekmēt.

 • „Kurš jūsu starpā ar visu savu zūdīšanos var savam mūžam pielikt kaut vienu olekti?”
  (Lūkas ev. 12:25)

Ir cilvēki, kas pēc notikušā baidās apmeklēt lielveikalus. Tāpat notika, kas nogrima prāmis „Estonia”, tā notiek, kad avarējusi kārtējā lidmašīna. Tomēr, ja padomājam, visbīstamākā vieta, kur uzturēties, ir gulta, jo 90% cilvēku nomirst tieši gultā. Vai tāpēc mēs guļam uz grīdas? Mums jāsaprot, ka ikviena cilvēka dzīves garums ir noteikts jau pirms viņa piedzimšanas, un lai kā mēs censtos, nav mūsu spēkos to izmainīt. Mēs nevaram izbēgt tai dienai un stundai, kad mums lemts pārkāpt Mūžības slieksni. Tas var notikt jebkurā brīdī - jaunībā, brieduma gados, sirmā vecumā. Nāve ir tikpat dabīga mūsu dzīves daļa kā piedzimšana, un ne mums noteikt, kad tā atnāks.

 • „Tavas acis mani redzēja kā bezmiesas iedīgli, un Tavā grāmatā bija rakstītas visas manas dienas, jau noteiktas, kad to vēl nebija it nevienas.” (Psalmi 139:16)

Tas ved pie nākamās atziņas, proti - cilvēkam ir jābūt gatavam pārkāpt trauslo robežu starp šīszemes dzīvi un Mūžību. Mēs nezinām vai mūsu stunda pienāks sagrūstot lielveikalam, uz ielas, autoavārijā, slimnīcas gultā vai mājās. Kā mēs varam būt gatavi šim brīdim? Tikai personīgi iepazīstot To, Kurš ir valdnieks pār dzīvību un nāvi, telpu un laiku, materiālo un garīgo; To, Kurš nāvi uzvarējis - Jēzu Kristu.

 • „ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība; kas Man tic, dzīvos, arī ja tas mirs, un ikviens, kas dzīvo un tic Man, nemirs nemūžam!” (Jāņa ev. 11:25-26)

Vērojot diskusijas un komentārus virtuālajā vidē un plašsaziņas līdzekļos, redzam, ka vienīgais, ko daudzi vēlas pēc šī traģiskā notikuma, ir atriebība - „aci pret aci, zobu pret zobu”. Kārtējo reizi mēs sākam ar vainīgo meklēšanu, nevis traģēdijas cēloņu noskaidrošanu, lai nekas tamlīdzīgs vairs neatkārtotos. Prezidents, premjers, dažāda ranga un nokrāsu politiķi, sabiedrība - visi pieprasa „asinis”. Tomēr, vai sabiedrība kļūs laimīgāka, ja izpostīta tiks vēl kāda dzīve, salauzts vēl kāds liktenis? Vai tāpēc iegūsim lielāku sirdsmieru, vai tāpēc mums mazāk sāpēs?

 • „Netiesājiet, tad jūs netapsit tiesāti; nepazudiniet, tad jūs netapsit pazudināti; piedodiet, tad jums taps piedots.” (Lūkas ev. 6:37)

Nepārprotiet, ja tiks pierādīta konkrētu cilvēku nolaidība, bezdarbība, noziedzīga vai bezatbildīga rīcība, kuras dēļ iestājušās tik smagas sekas, sods būs jāsaņem. Taču, pateicoties mūsu nesakārtotajai likumdošanai, daudzi iesaistītie var nonākt „bez vainas vainīgo” situācijā. Kaut vai arhitekti, kam ar savu parakstu jāuzņemas atbildība par projektu kopumā, tostarp būvinženieru kļūdām, kas visticamāk arī ir šīs traģēdijas pamatā. Tāpat celtniekiem, pat ja tie cieši turējušies pie saskaņotā būvprojekta, vienmēr varēs pateikt: jums VAJADZĒJA to paredzēt! Politiķu un sabiedrības uzstādījums ir skaidrs - atrast vainīgos par katru cenu. Bet Jēzus teic:

 • „Ko tu redzi skabargu sava brāļa acī, bet baļķi sava paša acī tu nepamani? Jeb kā tu vari sacīt uz savu brāli: laid, brāli, es izvilkšu skabargu no tavas acs, un baļķi savā paša acī tu neredzi? Tu liekuli, izvelc papriekš baļķi no savas acs, un tad pārdomā, kā izvilkt skabargu no sava brāļa acs.” (Lūkas ev. 6:41-42)

Mēs esam čakli notiesāt. Tomēr, vai liekot roku uz sirds varam droši teikt, ka paši vienmēr esam rīkojušies pēc vislabākās sirdsapziņas, savu darbu vienmēr veikuši godam, nekad neesam kļūdījušies, bijuši neuzmanīgi? Cilvēcīgas kļūdas ir iespējamas un tām var būt dažādi iemesli. Padomāsim, kā mēs šobrīd justos šīs celtnes arhitektu un būvkonstruktoru vietā, uz kuru sirdsapziņas jau tā ir 54 cilvēku dzīvības? Protams, par tīšu nolaidību sods jāsaņem, taču ļausim ar to nodarboties izmeklēšanai un tiesai. Pirms izteikt spriedumu citiem, labāk pārdomāsim savu dzīvi un darbus, jo Dievam nav lielu vai mazu grēku - alga par grēku ir viena.

 • „Ar kādu tiesu jūs tiesājat, ar tādu jūs tapsit tiesāti; un, ar kādu mēru jūs mērojat, ar tādu jums taps atmērots.” (Mateja ev. 7:2)

Šādos traģiskos brīžos cilvēkiem parasti ir divi jautājumi: „Kāpēc?” un „Kas vainīgs?” Uz pirmo jautājumu atbildi reti kad izdodas iegūt. Visbiežāk šis jautājums paliek neatbildēts, jo, iespējams, mums vēl nav pienācis laiks to uzzināt. Bībele saka, ka Dieva ceļi nav cilvēku ceļi un Dieva domas nav cilvēku domas. Dievs nesniedz mums visas atbildes, tomēr, ja esam Viņu iepazinuši kā mīlošu Tēvu, tad uzticamies Viņam un zinām, ka „tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu” (Romiešiem 8:28).

 • „Tev pietiek ar Manu žēlastību; jo Mans spēks nespēkā varens parādās.”
  (2.Korintiešiem 12:9)

Arī uz jautājumu „Kas vainīgs?” atbildi nereti nav viegli atrast. Mēs varam vērtēt cilvēku vainu un atbildību, tomēr ne vienmēr viss būs tik viennozīmīgi. Lielas traģēdijas var izraisīt arī šķietami sīku un maznozīmīgu faktoru kopums, kas mijiedarbojoties rada bēdīgas sekas. Kad beigsies Zolitūdes traģēdijas izmeklēšana, kāds noteikti tiks notiesāts, tomēr, vai tas patiešām būs cilvēks, kurš visvairāk vainojams notikušajā? Reizēm apstākļus un notikumus bez acīmredzamā ietekmē vēl arī procesi, kas norisinās neredzamajā, garīgajā pasaulē. Kad mācekļi jautāja Jēzum par cilvēku, kurš bija piedzimis akls, un vai pie šāda stāvokļa vainojami viņa paša vai viņa vecāku grēki, Tas Kungs atbildēja:

 • „Ne viņš ir grēkojis, ne viņa vecāki, bet Dieva darbiem vajag parādīties viņā.” (Jāņa ev. 9:3)

Nezinu, kā Dieva darbi parādīsies Zolitūdes traģēdijā cietušo un viņu tuvinieku dzīvē, bet reizēm šādos smagos brīžos dvēseles sāpes ir tik lielas, ka iziet tām cauri var tikai satverot Dieva mums pretī pastiepto roku un cieši turoties pie tās. Jēzus, kurš reiz raudāja pie sava drauga Lācara kapa (Jāņa ev. 11.nod.), šodien uzrunā visus, kas raud par savu tuvinieku, draugu vai paziņu nāvi:

 • „Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, Es jūs gribu atvieglināt.”
  (Mateja ev. 11:28)

Nevaru neminēt vēl kādus vārdus, par kuriem teikts Bībelē. Domāju, šis brīdinājums šobrīd ir īsti laikā un vietā. Evaņģēlijs mums stāsta par ļaudīm, kas atnāca pie Jēzus, lai pavēstītu Viņam par vairākiem traģiskiem gadījumiem, kuros bija cietuši nevainīgi cilvēki. Kādus vīrus no Galilejas svētvietā nogalināja romiešu karavīri, kādi citi zaudēja dzīvību sagrūstot Ziloas tornim. Noklausījies šos stāstus, Jēzus teica:

 • „Vai jūs domājat, ka šie galilieši ir bijuši lielāki grēcinieki nekā visi pārējie galilieši, tāpēc, ka tie to cietuši? Es jums saku: nebūt ne, bet, ja jūs neatgriezīsities no grēkiem, tad jūs visi tāpat iesit bojā. Jeb vai jums šķiet, ka tie astoņpadsmit, uz kuriem krita Ziloas tornis un tos nosita, bija vairāk vainīgi nekā visi pārējie Jeruzālemes iedzīvotāji? Es jums saku: nebūt ne, bet, ja jūs neatgriezīsities no grēkiem, jūs visi ņemsit tādu pašu galu.”
  (Lūkas ev. 13:2-5)

Nopietni un smagi vārdi. Tas nenozīmē, ka pār katru, uz kura sirdsapziņu runā šis teksts, sabruks lielveikala sienas vai notiks kāda cita traģēdija, taču turpinot ignorēt Dievu un dzīvojot savās paša kārībās, cilvēks neglābjami aizies bojā - ja ne fiziski, tad garīgi, jo „grēka alga ir nāve” (Romiešiem 6:23). Patiesībā ir vienalga, vai tas notiek sagrūstot lielveikala sienām vai paša mājās - ja tavs vārds nav ierakstīts Dieva Dzīvības Grāmatā, tev lemta mūžīgā garīgā nāve. Zolitūdes traģēdija ir nopietns brīdinājums Latvijai. Mēs mēdzam vairāk uztraukties par savu fizisko nāvi, kaut patiesībā mums vajadzētu uztraukties par garīgo nāvi. Tomēr labā ziņa ir tā, ka cilvēks VAR būt brīvs no nāves bailēm un iegūt „Dieva balvu - mūžīgo dzīvību Kristū Jēzū, mūsu Kungā”.

 • „Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.” (Jāņa ev. 3:16)

Pēc 11.septembra terora akta ASV baznīcas bija ļaužu pārpildītas. Tas pats notika barikāžu dienās, kas izšķīrās mūsu zemes liktenis, to pašu varējām vērot arī pēc lielveikala „Maxima” traģēdijas. Nācijai un valstij sāpīgos brīžos cilvēki instinktīvi meklē Dieva palīdzību, arī personīgu traģēdiju gadījumos mierinājumu nereti rodam lūgšanā vai Dieva Vārdā. Taču, kad dzīve atkal ieiet vecajās sliedēs, viss ātri aizmirstas un Dievs vairs nav vajadzīgs. Kā gan mēs justos, ja mūsu bērni ar mums sarunātos tikai dzīves smagajos brīžos, bet laimīgajās dienās aizmirstu par mums? Tāpat mūsu Radītājs vēlas būt kopā ar savu radību gan sāpīgos, gan priecīgos mirkļos.

 • „Vai var māte aizmirst savu zīdaini un neapžēloties par savu miesīgu bērnu? Un, ja pat māte to aizmirstu, Es tevi neaizmirsīšu. Redzi, abu Savu roku plaukstās Es tevi esmu iezīmējis.” (Jesajas gr. 49:15-16)

Daudzi notikušās traģēdijas aspekti atklāj sistēmiskas problēmas mūsu valsts pārvaldē - nesakārtoto likumdošanu, likumu neievērošanu, nolaidību un bezatbildību tiešo pienākumu veikšanā, alkatību, citas biznesa sfēras ēnas puses, kad peļņas dēļ nereti tiek ignorētas sabiedrības intereses. Taisnīga tiesa un sods vainīgajiem nepieciešams kaut vai tādēļ, lai reiz beigtos šī bezatbildības un nesodāmības gaisotne un turpmāk nekas tāds nevarētu notikt. Tomēr tas jādara ne jau atriebības alku vai cilvēcisku emociju iespaidā, bet domājot par visu mūsu kopējo labklājību un drošību nākotnē.

Visbeidzot, šajā traģiskajā notikumā ir arī kas pozitīvs - cilvēku spēja kritiskos brīžos saliedēties, būt vienotiem, vēlme palīdzēt, atbalstīt, uzupurēties. Tā ir Dieva dzirksts, Dieva līdzība mūsos, kas kā maza gaismiņa reizēm uzplaiksna šajā kritušajā un grēka saēstajā pasaulē. Lai šī gaismiņa neapdzistu, mūsu vienīgā iespēja ir atgriezties pie ticības dzīvajam Dievam gan personīgi, gan kā tautai un nācijai. Tikai tad varam būt droši, ka nekas nespēs mūs izraut no Dieva rokas, vienalga, vai dzīvojam vai ejam Mūžības ceļu. Mūsu cerība, glābšana un drošība nākotnei ir Kristus - dzīvā Dieva Dēls.

 • „Ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošās, ne nākamās, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristū Jēzū, mūsu Kungā!” (Romiešiem 8:38-39)

MŪŽĪGA PIEMIŅA AIZGĀJUŠAJIEM UN MIERS PALIKUŠO DVĒSELĒM!

© Ervīns Jākobsons. Pārpublicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz autoru un interneta vietni www.laikmetazimes.lv obligāta.

Līdzīgie raksti:

Komentāri (6)

 1. Ļoti labs raksts un atsauces uz Bībeles rakstu vietām. Domāju, ka šis traģiskais gadījums daudziem liks aizdomāties par dzīves trauslumu un īslaicīgumu, un pievērsīs Dievam, kurā meklēt patvērumu, atbalstu, mierinājumu. Jo dzīve jau ir tikai tā mazā īsā svītriņa starp diviem skaitļiem - tavu dzimšanas un miršanas datumu, un mūžības kontekstā ļoti niecīgs laika sprīdis. Lai Dievs stiprina mūs un vada, lai varam paļauties uz Viņu un nodot sevi pilnībā Dieva rokās.

 2. Kārtējā atsauksme uz Dievu. Kur tas Dievs bija, ka “nolika” vietā tādus, kuri radīja, izraisīja avāriju? Tas Dievs nākamo nelaimi negatavo?

 3. Gunta,
  cilvēks domā, ka var ignorēt Dievu, dzīvot kā pašam iegribas, sēt ļaunumu pasaulē, bet Dievam kā tādam izsūtāmajam jākalpo šis izlepušais radījums, glābjot to no sūdiem, ko pats savārījis. Un tad vainīgs pie visa, protams, ir Dievs. Bet Dieva likums teic: ko cilvēks sēs, to viņš arī pļaus.

  Lasot Dieva Vārdu un iepazīstot Radītāju personīgi, mēs uzzinām, ka Dievs šo pasauli un arī cilvēku radīja perfektus, bez grēka un vainas. Taču mūsu ciltsvecāki visu sačakarēja, nepaklausot Dieva likumam. Tā pasaulē ienāca grēks, kas pašos pamatos pārmainīja šīs pasaules iekārtu - gan garīgo, gan arī fizisko. No tā brīža pasaulē ienāca ciešanas, sāpes un nāve. Mēs katrs esam ielikuši savu artavu, lai šīs sāpes vairotu, jo Dieva standartu gaismā nav tāda cilvēka, kurš nebūtu grēkojis.

  Gadsimtu gaitā daudzi ir jautājuši, kāpēc jācieš pēc cilvēku domām labiem un godīgiem ļaudīm. Atbildi uz šo jautājumu mēs pilnībā iegūsim tikai Mūžībā. Reizēm mūsu ciešanas rada ne konkrētie grēki, bet cilvēces kopīgi sastrādātais. Tādas, piemēram, ir daudzas slimības, kas radušās sabojātas vides, ķimizētas pārtikas vai citu faktoru ietekmē; tādi ir bojāgājušie dažādos cilvēku izraisītos karos. Kā Jēzus teica: šie nav vairāk vainīgi kā visi pārējie. Taču arī Dievs nav vainīgs, bet cilvēki, kas nepaklausot Dieva likumiem, dzen pasauli arvien lielākā postā. Dievs nevienam nesūta sāpes un ciešanas, taču ir brīži, kad Viņš noņem savu apsardzību un ļauj cilvēkam izbaudīt grēka sekas. Tomēr pat tad mēs joprojām paliekam Dieva žēlastībā, jo ja Viņš pilnīgi atrautu savu roku, grēks iznīcinātu šo pasauli vienā acumirklī.

  Vienīgā cilvēces cerība ir Kristus, kas nevainīgs nomira mūsu grēku dēļ, salīdzinādams mūs ar Dievu un attaisnodams Viņa priekšā. Katrs, kurš ticībā pieņem Kristus upuri un uztic savu dzīvi Viņam, var būt brīvs no grēka varas un nāves bailēm. Tas nenozīmē, ka kristiešiem nebūs ciešanas, jo mēs turpinām dzīvot šajā grēka sagandētajā pasaulē. Taču kristietim ir droša cerība, ka viņam pieder mūžīgā dzīvība un nekas nevar viņu šķirt no Dieva mīlestības. Dievs ir izdarījis visu, sūtīdams Savu Dēlu pasaulē un ļaudams tam nevainīgam nomirt pie krusta, lai cilvēks varētu būt brīvs no grēka varas. Tas ir Viņa pēdējais vārds pasaulei. Ja mēs to ignorējam, tad…

 4. Cik svētīgi! Tik daudz atziņu! Šo notikumu kontekstā es saņēmu tikai vienu atziņu, proti - Jēzus tolaik teica:
  ja jūs neatgriezīsieties no saviem grēkiem, tāpat visi iesiet bojā.

 5. “(..) Taisnīga tiesa un sods vainīgajiem…”?

  Svēto Rakstu pārzinātājs, Jākobsona kungs, būs spiests gaidīt līdz Patardienai…

 6. Edge,
  ja izlasījāt visu rakstu rūpīgi, tad sapratāt, ka es runāju par TAISNĪGU, nevis uz cilvēku emocijām balstītu tiesu, un sodu patiešām VAINĪGAJIEM, nevis visiem, ko kāds uzskata par vainīgu. Atriebība nekad nav bijusi un nebūs labākais līdzeklis problēmu risināšanā. Un vēl man ir pārliecība, ka uz tiesu šajā gadījumā nebūs jāgaida līdz pastardienai. Starp citu, pasaules beigu galā - pastardienā, kad patiešām būs taisnīga tiesa patiešām taisnīga Tiesneša priekšā, vēl nevar zināt, kas izrādīsies vairāk vainīgs - kāds, ko šobrīd cilvēki tiesā savos spriedumos, vai kāds no mums ar saviem padarītajiem un nepadarītajiem darbiem. Tāpēc netiesāsim priekšlaicīgi nevienu - lai ar to nodarbojas tie, kam Dievs paredzējis lietot zobenu - valsts (tiesu un izmeklēšanas) institūcijas.

Uzraksti komentāru