Par abortiem

Ievietoja | Sadaļa Riska zona | Publicēts 17-06-2013

Ieteikt draugiemPačivini Share on Facebook Izprintē Nosūti draugam e-pastu

Nedzimušu bērnu slepkavība jeb aborts - tā ir ļoti smaga tēma, ko vēl smagāku padara tas, ka vairums neticīgo šo nodarījumu neuzskata par smagu noziegumu un grēku. Cilvēkus, kas izdarījuši vai sekmējuši šādu noziegumu - „mātes”, „tēvus” un „ārstus” - nejūtīgākus pret šādu rīcību padara apstāklis, ka to pieļauj valsts likums un ka atbalsta vai vismaz nenosoda sabiedriskā doma. Daudzu cilvēku uzskati šajā jautājumā ir izveidojušies neiedomājami kropli. Īpaši uzskatāmi tas parādās kopsakarā ar kādu citu sabiedrībā vēl aizvien aktuālu tēmu - nāvessodu.

Pirms vairākiem gadiem abortu un nāvessoda tēma Latvijas publiskajā telpā tika apspriestas vienlaikus. Sabiedrībā populāri un cienīti cilvēki apšaubāmu tiesisku un morālu principu vārdā dedzīgi aizstāvēja nāvessoda atcelšanu. Tie īpaši uzsvēra cilvēka dzīvības absolūto vērtību un apgalvoja, ka nekādos apstākļos nevienam nav tiesības atņemt otram cilvēkam, arī noziedzniekam, dzīvību. Tajā pašā laikā, vaicāti par abortu tēmu, šie paši cilvēki publiski izteica pārliecību, ka aborti noteikti ar īpašu likumu būtu jāatļauj. Kas no tā izriet? Īpaši briesmīgu noziedznieku dzīvība ir „svēta un neaizskarama”, bet nevainīgu bērniņu dzīvībai nav īpašas vērtības.

Tā ir visai dīvaina domu gaita, kas apkauno cilvēku dzimumu un liecina par dziļu morālu kroplumu, kas pārņēmusi mūsdienu sabiedrību. Diskusiju rezultātā likumdevēji toreiz pieņēma likumu par abortu legalizāciju, bet valsts prezidenta līmenī nāvessodiem tika pasludināts moratorijs. Latvijā nevienam noziedzniekam nāvessods kopš tā laika vairs nav ticis izpildīts, toties ir tikuši nonāvēti desmitiem tūkstošu nedzimušu bērniņu.

Mūsdienu sabiedrībā pret nedzimušajiem bērniņiem karo ne vien ar likuma, bet arī ar valodas, ideoloģijas un medicīnas līdzekļiem. Lai padarītu nedzimušā bērniņa slepkavības notikumu cilvēka apziņā maigāku un vieglāk panesamu, tiek izmantota īpaši izsmalcināta valoda. Nodarījums tiek apzīmēts ar maldinošiem aizstājējvārdiem: aborts (neitrāls svešvārds), tīrīšana (kas liek domāt, ka auglis mātes miesā būtu kāds traips, kas jāiztīra), evakuācija (izklausās, it kā bērniņš tiktu nogādāts kaut kur drošībā, nevis nonāvēts) un citiem.

Tāpat jāpiemin dažādās ideoloģijas, kas attaisno nedzimušu bērnu slepkavību. Kā pirmais būtu minams pseidozinātniskais iepriekšpieņēmums, kas plaši tiek izmantots šī baisā un pretdabiskā grēka attaisnošanai. Šis iepriekšpieņēmums paredz, ka auglis savā pirmajā dzīves posmā nevar tikt uzskatīts par cilvēcisku būtni. Šīs aplamās hipotēzes senākais zināmais pārstāvis ir antīkais filozofs un visu zinātņu pamatlicējs Aristotelis (384. - 322. pr. Kr.). Šis pagānu domātājs uzskatīja, ka auglim pirmajās 40 mūža dienās neesot dvēseles, tā tiekot dota vēlāk. Aristotelis vismaz runāja par dvēseli, bet mūsdienu medicīnas zinātnei gar dvēseli vairs nav nekādas daļas - cilvēks ir tikai miesa un noteiktu organisma funkciju kopums. Tomēr baušļu sakarā tieši dvēsele ir īpašā uzmanības lokā. Tāpat Aristotelis būtu gandrīz vai jāuzteic par tik augstu cilvēka novērtējumu, jo viņa laikā ne tik vien nedzimušu bērnu dzīvībai, bet arī piedzimušu bērnu dzīvībai nebija nekādas vērtības - likumi atļāva vecākiem tos nonāvēt.

Patiesības labad gan jāatzīst arī tas, ka viduslaikos Romas katoļu baznīca šajā ziņā sāka sekot Aristotelim un pieļāva noziedzīgo un bezdievīgo „augļa nodzīšanu”, kā tolaik sauca abortus. Tikai 19. gadsimtā Romas katoļu baznīca sāka aizstāvēt nedzimušo bērnu dzīvību, ko tā - pateicība Dievam - dedzīgi aizstāv līdz pat šai dienai.

Bruņojušies ar „zinātnisku” argumentu par to, ka auglis savā pirmajā dzīves posmā nevar tikt uzskatīts par cilvēcisku būtni, mūsdienu cilvēki grēka piesegšanai ir ieviesuši dažādus attaisnojumus. Tā sauktās brīvās izvēles ideoloģijas piekritēji apgalvo, ka auglis līdz zināmam vecumam ir sievietes ķermeņa sastāvdaļa, tāpēc sieviete pēc savas vēlēšanās ar to brīvi var rīkoties. Tāpat kā sieviete var nogriezt matus vai nagus, veikt kosmētiskas operāciju vai citas ķirurģiskas manipulācijas, tāpat tā varot atbrīvoties arī no savas miesas augļa - vēl nedzimušā bērniņa.

Diezgan populārs aborta aizstāvju rindās ir arguments, ko varētu nosaukt par „tiesiskās nevarības argumentu”. Viņu domu gaita ir apmēram šāda: „Mēs nevaram nodrošināt abortu aizlieguma likuma izpildīšanu, jo valstīs, kur aborti ir aizliegti, tos vienalga veic, tikai - nelegāli, nepiemērotā veidā un apstākļos, kas rada veselības apdraudējumu sievietēm. Ar aizliedzošu likumu un sodiem mēs neko nepanāksim, ir jāveic izskaidrošanas darbs!”

Tiešām „dzelžaina loģika”! Ja tai sekotu, tad vajadzētu atcelt arī citus likumus un aizstāt tos ar izskaidrošanas darbiem. Tūkstošiem gadu taču ir pastāvējuši likumi un sodi zagļiem un krāpniekiem, taču šie noziegumi līdz šim vēl nav izskausti - tātad ar sodiem nekas nav līdzēts! Turklāt „nabaga” noziedznieki, veicot noziegumus, ir spiesti pieredzēt tik daudz briesmu un apdraudējumu tieši tādēļ, ka pret tiem vēršas likums un tie nevar darboties atklāti. Taču nevienam nenāk prātā atcelt likumus, kas vērsti pret zagļiem, jo zagļi taču apdraud mūsu „svētos” makus.

Ir daļa cilvēku, kas mēģina no atsevišķiem, morālā ziņā grūti izvērtējamiem gadījumiem izveidot vienotu likumību, kas pilnībā vai vismaz daļēji attaisno abortus. Šie cilvēki parasti uzdod apmēram šādus jautājumus: „Ko darīt, ja grūtniecība apdraud sievietes veselību vai dzīvību? Ko darīt, ja bērns ieņemts izvarošanas rezultātā? Ko darīt, ja ieņemtā bērna vecāki ir garīgi vai morāli nepilnvērtīgi? Ko darīt, ja auglim atklāta kāda nopietna slimība vai pataloģija?” Nenoliedzami, šie jautājumi ir saistīti ar smagiem morālas dabas lēmumiem. Ļoti grūti izvērtēt gadījumu, kad pašas mātes dzīvība ir ļoti nopietni apdraudēta, grūti dot viennozīmīgu vērtējumu. Taču par pārējiem minētajiem gadījumiem var tikt zināmā skaidrībā.

Reiz kāds cilvēks jautāja, vai aborts tomēr nebūtu attaisnojams gadījumā, kad bērniņš ieņemts izvarošanas rezultātā. Es atbildēju šim cilvēkam ar pretjautājumu: „Iedomājieties sevi tāda cilvēka vietā, kas šādi ieņemts, - vai jūs gribētu dzīvot vai nē, vai jūs gribētu būt piedzimis vai nē?” Viņš atbildēja: „Es esmu šādi ieņemts. Manu māti kara laikā izvaroja vācu karavīrs, un viņa visu mūžu, skatoties uz mani, to ar riebumu atcerējās. Viņa nespēja mani pa īstam mīlēt, taču viņa rūpējās par mani un nepameta mani. Jo es taču pie tā, kas notika, nebiju vainīgs. Protams, es gribu dzīvot, un priecājos, ka viņa ļāva man piedzimt.”

Ieņemtie bērniņi nav vainīgi savu vecāku grēkos. Tāpat tiem nav jāmaksā ar dzīvību par savu vecāku garīgām vai fiziskām slimībām. Pasaules vēsturē zināmi izcili vīri un sievas, kas dzimuši no garīgi, morāli un fiziski „nepilnvērtīgiem” vecākiem un kas spējuši dot ārkārtīgi daudz citiem. Arī tad, ja gaidāmais bērniņš varētu izrādīties slims, nevienam nav tiesību izlemt, vai viņam dzīvot vai ne. Kad abortu piekritējiem jautā, vai būtu pareizi, ja mēs līdzīgi nacistiem hitleriskajā Vācijā laimīgās nākotnes vārdā iznīcinātu visus „nepilnvērtīgos”, tie atbild: protams, nē. Taču nedzimušo bērniņu genocīds tiem šķiet pieņemams un labs.

Ir arī tādi ļaudis, kas neļauj ieņemtajam bērniņam piedzimt, aizbildinādamies ar to, ka vispirms tie grib dzīvē ko sasniegt: pabeigt studijas, īstenot karjeras iespējas, sakrāt pietiekami daudz naudas, lai nodrošinātu bērniem „cienīgu dzīvi”, galu galā - tie vispirms grib apprecēties. Citi savukārt uzskata, ka tiem jau ir pietiekami daudz bērnu vai ka tie vēl pagaidām bērnus nevēlas utt. Ja šiem ļaudīm jautātu, vai tie varētu kādu svešu cilvēku nogalināt naudas, dzīves ērtību, karjeras, slavas, panākumu vai kāda cita tamlīdzīga iemesla dēļ, tie sašutuši atbildētu, ka viņi taču nav slepkavas. Taču savus bērnus tie spēj šādu iemeslu dēļ nogalināt. Šādi ļaudis grēko visbriesmīgāk.

Tāpat jārunā arī par pretapaugļošanās jeb kontracepcijas līdzekļiem. Daži no tiem patiesībā nemaz nav pretapaugļošanās līdzekļi, bet gan agrīna aborta izraisītāji. Tas attiecas arī uz t.s. avārijas kontracepcijas līdzekļiem, kas, gadījumā, ja olšūna nav apaugļota, tiešām nepieļauj tai apaugļoties, bet, ja tā apaugļota, tad šie preparāti neļauj apaugļotajai olšūnai piestiprināties pie dzemdes sieniņas, un ieņemtais bērniņš iet bojā. Ir nopietni jāpadomā, vai tādus vispār lietot.

Svētie Raksti tiešā veidā nerunā par to brīdi, no kura auglis mātes miesās būtu uzskatāms par cilvēku, bet, uzmanīgi lasot 139. psalmu, šķiet, ka tas saistīts ar pirmo dienu, tas ir, ar ieņemšanas brīdi: „Tu mani veidoji un piešķīri man ķermeni manas mātes miesās. Es Tev pateicos, ka es esmu tik brīnišķi radīts, brīnišķi ir Tavi darbi, mana dvēsele to labi zina. Manas būtnes veidojums Tev nebija apslēpts, kad es slepenībā tapu radīts, zemes dziļumos veidots. Tavas acis mani redzēja kā bezmiesas iedīgli, un Tavā grāmatā bija rakstītas visas manas dienas, jau noteiktas, kad to vēl nebija it nevienas” (Psalmi 139:13-16).

No šiem vārdiem saprotam, ka Dievs sargā un rūpējas par cilvēku visas tā mūža dienas, sākot ar pirmo, un redz šajā sīkajā dzīvības iedīglī cilvēku, personu. Tas nozīmē arī to, ka piektais bauslis sargā cilvēka dzīvību kopš ieņemšanas brīža. Ja sieviete ir devusi nonāvēt savu nedzimušo bērnu, ja vīrietis ir to sekmējis vai nav tam pretojies, ja ārsts, pārkāpjot Hipokrāta zvērestu, ir šo briesmīgo darbu veicis, tad šiem ļaudīm ir vajadzīga atgriešanās un Dieva piedodošā žēlastība, jo neviens slepkava nepatur sevī mūžīgo dzīvību (1. Jāņa 3:15). Kristus ar savu nāvi ir izpircis visus grēkus, arī pašus smagākos, tāpēc nožēlojošs grēcinieks tiek aicināts saņemt šo Dieva žēlastību.

   

Raksts veidots pēc „Biķeru draudzes avīzes” 2009. gada 2. numurā publicētajiem materiāliem.
© Aleksandrs Bite. Pārpublicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz autoru un pirmpublikāciju obligāta.

Līdzīgie raksti:

  Nekas nav atrasts

Komentāri (1)

 1. Nereti diskusijas par rakstos skarto tematiku izvēršas nevis šeit, bet citos diskusiju forumos. Man šķita interesanti ievietot dažas domas no “draugiem.lv” vienas kristiešu domubiedru grupas diskusijām. Viedokļu atšķirība un cīņa abortu jautājumā joprojām ir liela…

  ****

  Inga Kupča, 17.jūn. 17:41

  Dzirdēju, ka Vācijā pēc likuma pirms aborta izdarīšanas sievietei jāapmeklē krīzes grūtniecības konsultācijas. Tādā veidā šai valstī abortu skaits ir krietni samazinājies, procentus nepateikšu, bet vai nebija par 70% mazāk abortu nekā līdz tam. Jo sievietes pēc konsultācijas citādāk paskatās uz savu situāciju.

  Arturs Gulbis, 17.jūn. 22:05

  Visai tendenciozs raksts. Ir pilnīgi saprotams, ka neviens ārpus reliģiskajām organizācijām negribēs sadarboties ar tādu organizāciju kā „Par dzīvību”, kas popularizē bezatbildību reliģiskā fanātisma vārdā un saskaņā ar RKB mācību iestājas pret jebkādu kontracepciju, izņemot „dabisko ģimenes plānošanu”.

  Mēs noteikti negribam nonākt Īrijas situācijā, kur kāda sieviete aiziet bojā aborta lieguma dēļ, tāpēc domāju, ka šādu reliģisko fundamentālistu organizāciju lobijs tieši kavē saprātīgu diskusiju par šo tēmu un kādu Vācijas risinājumam ekvivalenta kompromisa atrašanu.

  Ervīns Jākobsons, 18.jūn. 13:58

  Artur,
  ja Tu zinātu, cik daudz ir gadījumu tepat Latvijā, kad ārsti kategoriski iesaka izdarīt abortu mātes vai bērna it kā slimības dēļ, taču vecāki izšķiras uzticēties Dievam un laist mazuli pasaulē. Un viņiem piedzimst pilnīgi vesels bērns. Ja tavuprāt tas ir reliģisks fanātisms, tad vairāk tādu “fanātiķu” Latvijā! Vecākiem tas nebūt nav viegls lēmums, bet viņi tomēr izlemj, ka uzticēšanās visa Radītājam atnesīs vislabākos rezultātus, kādus konkrētajā situācijā var sasniegt. Un tas attaisnojas! Bībelē teikts: šī ir tā uzvara, kas uzvarējusi pasauli - mūsu ticība (1.Jņ. 5:4).

  artis kaneps, 18.jūn. 18:21

  Artūr, vai Kristus, ļaudams sevi piesist pie krusta, arī bija dogmatisks vai fanātisks? Vai arī Viņš izpildīja Tēva gribu? Nevajag jaukt patiesu, kā daudziem liekas - naivu ticību ar humānismu.

  Jānis Dzirkalis, 5.jūl. 12:13

  Es čista esmu pret abortiem un piekrītu, ka tā ir slepkavība, jo principā, ja tam bērnam ļautu piedzimt, tad viņš piedzimtu un uzaugtu un būtu kā mēs, bet tas bērns tiek nogalināts. Skaidrs, ka tā ir slepkavība, nāves grēks…

  Gints Rjabinkins, 14.aug. 21:21

  Dieva priekšā tā ir slepkavība. Attaisnojuma tam nav nekāda, cilvēks sākas no ieņemšanas brīža, ja nemaldos, pat skolas bioloģijas grāmatās tas ir rakstīts, tikai pieaugušie nez kāpēc to aizmirsuši.

  Citējot vienu nelaiķi, onkuli R.Reiganu: ,,Esmu ievērojis, ka katrs, kurš atbalsta abortu, ir jau piedzimis”.

  Henrijs V. Himmlers, 14.aug. 21:37

  Vai Dieva priekšā gudrāk ir dzemdēt izvarotai 16-gadniecei no bērnu nama, kurai nav ne naudas, nedz ģimenes atbalsts, un vienīgais, ko valsts viņai piedāvās, būs 8 lati un kaut kāda nožēlojama papildus palīdzība?

  Atbildot uz Reigana citātu: esmu ievērojis, ka tie, kas atbalsta aborta aizliegumu, nav izvarotas meitenes vai bada cietēji.

  Nils Graustiņš, 15.aug. 13:55

  Pēc tādas loģikas spriežot mēs mierīgi nogalināsim Bēthovenus, Šopēnus. Mēs nezinām, kāda izvērtīsies šo cilvēku dzīve. Paļaušanās uz Dievu nav 8 latu aprēķins. Redzi, šodien pa radio dakteri spriež, ka varētu nogalināt bērnus, kam, piemēram, nav ceļgala. Šermuļi pa kauliem skrien.

  Un tagad iedomājies, ka kāds lems par to, vai Tava dzīves ir ko vērta? Vai tas ir loģiski? Esi ar mieru?

  Henrijs V. Himmlers, 16.aug. 08:43

  Visi narkomāni un prostitūtas uz Lienes un Asara ielas stūra arī kādreiz bija bērni. Ja Dievs viņus neatstāj kaunā, kāpēc viņš ir novērsies no viņiem tagad? Vai Dievam interesē tikai bērni, bet tikko tie sasniedz 14 gadus, viņam vienalga?

  Kā ar bērniem bērnu namos un tiem sīčiem, kas zem tilta osta līmi? Kā ar visiem bada cietējiem Āfrikā, Ziemeļkorejā, visiem kara upuriem? Kur ir Dieva rūpes par bērniem?!

  Ja vecāki paši nerūpēsies, Dievs arī nepiedalīsies. Ļoti akli neredzēt pamestu bērnu drausmīgās dzīves, vai ka tas nočurājies bomzis Centrālajā stacijā visticamāk ir negribēts bērns padomju laikos, kad abortu nebija iespējams veikt, vai vienkārši dzemdēts bezatbildīgā ģimenē, kas nespēj bērnam nodrošināt ne izglītību, nedz darba iespējas.

  Laima Ziemele, 16.aug. 09:27

  Bērnunamu bērni bieži vien daudz ko sasniedz. Vai tev ir kāda statistika šajā jautājumā?

  Henrijs V. Himmlers, 16.aug. 10:38

  Aizej uz Lienes un Asara ielas krustojumu, apskaties savu statistiku…

  Katra prostitūta kādreiz bija 2-gadīga meitene… Katrs bomzis kādreiz bija mazs puišelis…

  Neizskatās, ka Dievam viņi rūp…

  Gints Rjabinkins, 16.aug. 21:25

  Vai tev viņi rūp?

  Ja tu sevi sauc par kristieti, aizej un pastāsti viņiem – prostitūtām, bomžiem – par Jēzu, par pestīšanu, par jaunu dzīvi kopā ar Dievu. Kristieši ir Dieva rokas un kājas virs zemes. Kas esi tu?

  Henrijs V. Himmlers, 16.aug. 21:28

  Nē, man viņi nerūp… Es vienmēr esmu ticējis, ka Dievs palīdz tikai tiem, kas paši cenšas. Tādēļ bagātie paliek bagātāki un stiprākie stiprāki, kamēr nabadzīgie grimst dziļāk krīzē un vājākie kļūst vājāki.

  Bērnam neviens neliek maksāt ar dzīvību, jo tas nav dzimis – viņam nav ne apziņas, ne prāta, ne atmiņu. Nedzimis bērns ir dzīvs organisms, gluži kā vēža šūnas, cērmes, lenteņi un gripas vīruss.

  Es uzskatu, ka aizliedzot abortus, pieaugs nelaimīgu bērnu skaits, jo bērna faktors vien daudziem vecākiem neko nenozīmē. Tas liks kristiešiem justies labi, tikai kristiešiem būs vienalga, ka tie sadzemdētie bērni pusbadā pa barčikiem tiek vadāti.

  Inga Kupča, 18.aug. 14:56

  Henrij,
  es biju bomzene. Esmu ar alkohola un citām atkarībām. Mana mamma izdarīja abortus – manu māsu vai brāļu abortus, un šāds nodarījums atstājis sekas uz mātes sirdi un attieksmi pret pārējiem bērniem. Arī es esmu piekritusi abortam.

  Dievs izved savus bērnus no purva. Kā jau te rakstīja, Tu esi aicināts griezties pie Lienes – Asara ielas cilvēkiem un runāt ar viņiem par to, kas Tev ir, un ko viņi vēl nav atraduši. Viņi ir līdzvērtīgi ar katru no mums, un ar katru no mums var notikt tas pats, kas ar viņiem.

  Dace Bruvere, 19.aug. 13:28

  Ir beernam gan apzina, gan praats, gan atmina veel mammas veederaa, tas jau sen ir zinaatniski pieraadiits! Saliidzinaajums ar ceermeem un lenteniem vispaar ir kronis!

  Kas attiecas uz negribeetiem beerniem, dala no tiem kluust gribeeti, kad vecaaki ir apradushi ar domu, bez tam, vienmeer veel pastaav taads variants kaa adopcija, uz veseliem ziidainiishiem rindu rindas staav.

  Jānis Vaga, 19.aug. 21:13

  Par abortiem jau runā, bet kā ir ar izsargāšanos?

  „Tavas acis mani redzēja kā bezmiesas iedīgli, un Tavā grāmatā bija rakstītas visas manas dienas, jau noteiktas, kad to vēl nebija it nevienas.”

  Dievs uzprojektē, mēs iznīcinām.

  Sandijs Kandijs-Mandijs, 20.aug. 16:47

  Ir starpība starp potenciālu cilvēku un cilvēku. Embrijs līdz 8.attīstības nedēļai fizioloģiski pat neatgādina cilvēku. Embrijam līdz 22.attīstības nedēļai ir tikai potenciāls būt cilvēkam, jo tikai pēc šī laika tam parādās iespēja izdzīvot ārpus mātes dzemdes.

  Šā iemesla pēc jau arī ir noteiktas abortu veikšanas robežas, atbilstoši embrija attīstības laikam. Latvijā līdz 12.nedēļai, bet medicīnisku apsvērumu vai izvarošanas gadījumos līdz 22.nedēļai.

  Dace Bruvere, 20.aug. 17:20

  Vispaar jau ir cilveeki, kas bez dziiviibas uztureeshanas sisteemaam nevar izdziivot un gadu gadiem no taam ir atkariigi. Tie tad arii pie cilveeku sugas vairs nepieder?

  Atgaadina vai nee – tas nav tik buutiski, embrijs ir cilveeks. Ziidainis arii patstaaviigi neizdziivos, pats nepabarosies.

Uzraksti komentāru