Kas tu esi Jēzū Kristū

Ievietoja | Sadaļa Stāsti, joki un līdzības | Publicēts 31-12-2012

Ieteikt draugiemPačivini Share on Facebook Izprintē Nosūti draugam e-pastu

Un atkal mūžības skrējienā aizsteidzies viens gads. Ar priekiem un bēdām, rūpēm un laimes brīžiem. Jaunā gada slieksni pārkāpjot, „Laikmeta zīmes” vēlas saviem lasītājiem atgādināt, ko Dievs ir paveicis mūsu labā un kas mēs varam būt Dievā, ja vien ticēsim Viņa vārdam un Kristus upurim mūsu dēļ. Šie apsolījumi ir daudzkārt dzirdēti un lasīti un, iespējams, daļu no tiem mēs pat zinām no galvas, taču ikdienas skrējienā bieži vien aizmirstam. Tāpēc visiem Dieva bērniem Jaunajā gadā novēlam katrā dzīves situācijā vienmēr atcerēties, kas mēs esam Jēzū Kristū, un dzīvot sava augstā stāvokļa cienīgi, savukārt tiem, kas Dievu vēl nepazīst, vēlam no sirds meklēt Viņu, lai kļūtu par Dieva bērniem un Kristus līdzmantiniekiem. Ar Dieva žēlastību, lai mums izdodas!

   

KAS TU ESI JĒZŪ KRISTŪ

 • Tu esi Dieva bērns (Jāņ. ev. 1:12)
 • Tu esi Dieva izredzēts, svēts un Viņa iemīļots (Kol. 3:12)
 • Tu esi pasaules gaisma (Mat. ev. 5:14)
 • Tu esi zemes sāls (Mat. ev. 5:13)
 • Tu esi savienots ar Dievu, viens gars ar Viņu (1. Kor. 6:17)
 • Tu esi Dieva nams un tevī mājo Dieva Gars (1. Kor. 3:16; 6:19)
 • Tu esi Dieva Gara vadīts (Rom. 8:14)
 • Tu esi Dieva kalps (Rom. 6:22)
 • Tu esi taisnības kalps (Rom. 6:18)
 • Tu esi Dieva mantinieks un Kristus līdzmantinieks (Rom. 8:17)
 • Tu esi Kristus līdzdalībnieks, Viņa dzīvības daļa (Ebr. 3:14)
 • Tu caur Kristu esi salīdzināts ar Dievu (2. Kor. 5:18)
 • Tu esi Dieva taisnība Jēzū Kristū (2. Kor. 5:21)
 • Tu esi jauns radījums Kristū (2. Kor. 5:17)
 • Tu esi jauns cilvēks, radīts pēc Dieva taisnībā un svētumā (Efez. 4:24)
 • Tu caur Jēzus Kristus miesas upuri esi darīts pilnīgi svēts (Ebr. 10:10)
 • Tu esi nomazgāts, kļuvis svēts un taisnots Jēzus Kristus vārdā un Dieva Garā (1.Kor. 6:1)
 • Tu esi Kristus draugs (Jāņ. ev. 15:15)
 • Tu esi zars pie vīna koka (Jāņ. ev. 15:1,5 )
 • Tu esi Kristus izredzēts un nolikts nest augļus (Jāņ. ev. 15:16)
 • Tu esi Kristus Miesas loceklis (1. Kor. 12:27)
 • Tu esi vienas valsts pilsonis ar visiem svētajiem un Dieva saimi (Efez. 2:19)
 • Tu Kristū Jēzū esi vienots ar citiem kristiešiem (Gal. 3:26,28)
 • Tu esi Kristus sekotājs, jo Viņš ir Tava dzīvība (Kol. 3:4)
 • Tu esi saņēmis salīdzināšanas amatu (2. Kor. 5:19)
 • Tu esi ķēnišķīgas cilts priesteris, svētas tautas daļa, Dieva īpašums (1. Pēt. 2:9)
 • Tu esi dzīvs akmens, no kura Dievs ceļ garīgu namu (1. Pēt. 2:5)
 • Tu esi Kristus gūsteknis (Efez. 3:1; 4:1)
 • Tu esi Dieva darbs, radīts labiem darbiem (Efez. 2:10)
 • Tu esi uzvarētājs caur Jēzu Kristu (1. Kor. 15:57)
 • Tu esi gaismas bērns un nepiederi tumsai (1. Tes. 5:5)
 • Tava dzīve līdz ar Kristu ir apslēpta Dievā (Kol. 3:3)
 • Tu esi svēts debesu aicinājuma dalībnieks (Ebr. 3:1)
 • Tava piederība ir debesīs (Efez. 2:6)
 • Tu Kristū Jēzū jau tagad esi paaugstināts debesīs (Filip. 3:20)
 • Tu būsi līdzīgs Dievam, kad Viņš atklāsies (1. Jāņ. 3:2)
 • Tu esi tas, kas esi, tikai pēc Dieva žēlastības (1. Kor. 15:10)

 

SVĒTĪGU JAUNO GADU!

Līdzīgie raksti:

Uzraksti komentāru