Phil Driscoll. Trompete, balss, degoša sirds

Ievietoja | Sadaļa Kristīgā mūzika pasaulē | Publicēts 29-10-2012

Ieteikt draugiemPačivini Share on Facebook Izprintē Nosūti draugam e-pastu

Fils Driskols - vārds, kas vienmēr nozīmē lielisku mūziku. Jau vairākus gadu desmitus Fila trompetes spēle, fascinējošā balss un dvēseles starojums priecē viņa mūzikas cienītājus visā pasaulē. Driskolam piemīt tā retā talanta dzirksts, kas pūšamo instrumentu spēli padara par augstās mākslas cienīgu. Ikviens, kas dzirdējis Filu dziedam vai klausījies kādu no viņa kompozīcijām, piekritīs, ka Driskols ir viens no spilgtākajiem māksliniekiem kristīgajā mūzikā.

Viņš piedzima 1947. gada 9. novembrī Sietlā Vašingtonas pavalstī, kur viņa tēvs Džeims Alens Driskols kalpoja kā mācītājs mazā pilna evaņģēlija draudzītē. Pēc diviem gadiem ģimene pārcēlās uz Spoukanu un tēvs uzņēmās kādas vietējās draudzes vadību. „Es atceros, kā bērnībā stāvēju uz ielas stūra un pūtu vecāsmātes dāvātu mazu plastmasas trompetīti, kamēr māte spēlēja akordeonu, bet tēvs sludināja,” Fils stāsta. Taču pēc pāris gadiem ģimene atkal mainīja dzīvesvietu - šoreiz tā bija Dallasa. Fila tēvs iegādājās zemi un piecu gadu laikā nodibināja divas jaunas draudzes.

Visu mūžu ceļodams no vienas pilsētas uz citu, Džeims Alens Driskols bija dibinājis 14 draudzes. 60 gadu vecumā viņš sāka strādāt par Teksasas Publisko skolu pārvaldnieku Lankasterā. Fils tolaik mācījās ceturtajā klasē un par viņa aizraušanos kļuva basketbols. Taču tad pavisam nejauši viņš iepazinās ar skolas mūzikas skolotāju Kītu Gaumantāleru. „Manam tēvam bija veca ierūsējusi sudraba trompete un es viņu pierunāju to man uzdāvināt,” Fils atceras. „Pēc kāda laika es jau spēlēju skolas orķestrī.”

1961. gadā ģimene pārcēlās uz Talsu Oklahomā, kur Fila tēvs nodibināja savā mūžā pēdējo - piecpadsmito - draudzi. Fils iestājās Aleksandra Grehema Bella Juniora vidusskolā. Būdams tikai septītās klases skolnieks viņš jau spēlēja pirmo trompeti Talsas All City Band, bet nedaudz vēlāk kļuva par Talsas jauniešu simfoniskā orķestra solistu. 1964. gadā viņš iestājās Talsas Centrālajā vidusskolā, kur turpināja spēlēt basketbolu un muzicēt. Turpmāko trīs gadu laikā Fils spēlēja pirmo trompeti vairākās grupās, pūtēju orķestros un bigbendos, ar kuriem kopā tika izcīnītas 40 godalgas. Pēdējā skolas gadā viņš nodibināja grupu Young Tulsians un devās uz Pasaules mūzikas festivālu Amsterdamā, Holandē. Grupa ieguva pirmo vietu, bet tās trompešu sekciju 47 valstu 53 grupu konkurencē atzina par labāko.

Pēc vidusskolas Driskols saņēma pie­dāvājumus uzreiz no 66 ASV augstsko­lām, kas, novērtēdamas viņa mūziķa ta­lantu, bija gatavas piešķirt stipendiju. Tomēr Fils nolēma gadu pagaidīt un devās koncert­turnejā kopā ar džeza grupu Thurlow Spurr & The Spurrlows. Viņi ceļoja pa vi­su Ameriku, ik dienas uzstājoties vismaz trīs vidusskolās, bet vakaros spēlējot kris­tiešu auditorijai.

1968. gadā Fils iestājās Beiloras uni­versitātē. Arī šeit viņš turpināja spēlēt pir­mo trompeti vairākās mūzikas vienībās. „Es mācījos pie absolūta ģēnija Daniela Šternberga. Viņš bija no Krievijas, viņam bija unikāla redzes atmiņa, viņš runāja desmit dažādās valodās un Eiropā bija plaši pazīstams kā klavesīnists un simfo­niskā orķestra diriģents. Es novēroju viņu dažādās situācijās, piemēram, pēc atmi­ņas diriģējot tik grūtu partitūru kā Bētho­vena piekto simfoniju. Viņš bija visprasī­gākais profesionālis, kādu es jebkad esmu sastapis. Mans mērķis bija kļūt tādam kā viņš.”

Fils nodibināja pirmo džeza grupu koledžas vēsturē The Baylor Lab Band, kas jau pirmajā koncertā spēja pulcēt 5000 klausītāju lielu auditoriju. Viņi kļu­va tik populāri, ka grupa tika akreditēta kā atsevišķs koledžas mācību priekšmets. Būdams pirmā kursa students, Fils vien­laikus kļuva par šā kursa pasniedzēju.

Par Driskolu sāka interesēties kristī­gās mūzikas kompānija Word Records. Parakstījis kontraktu, viņš devās uz Zvied­riju, lai ar Stokholmas simfonisko orķestri ierakstītu savu pirmo gospelalbumu Touch of Trumpet, kas nekavējoties kļuva par bestselleru. Diemžēl kristīgās mūzi­kas izdevniecības vēl nebija gatavas ak­ceptēt modernākus muzikālās izteiksmes veidus, tāpēc Driskola talants savu iz­pausmi rada laicīgajā popmūzikā.

Tobrīd CBS „Amerikas koledžu šovs” meklēja jaunus talantus Teksasā. Jau pēc trim nedēļām Fils Holivudā piedalījās sa­vā pirmajā TV šovā. Sešus mēnešus vē­lāk viņš devās lielā koncertturnejā uz Ja­pānu, Filipīnām, Koreju, Havaju salām, Okinavu un Guamas salu. Sekoja piedā­vājums piedalīties Amerikas populārāka­jos TV šovos, tika parakstīts kontrakts ar ierakstu kompāniju A&M Records.

Populārā Eda Salivana šova veidotāji bija tik sajūsmināti par Fila sniegumu, ka trīs minūšu ētera laika vietā atvēlēja asto­ņas un piedāvāja kontraktu uz vēl trim pārraidēm. Taču pasaule pēkšņi šķita ap­griezušies kājām gaisā. Fils nejutās labi šovbiznesa džungļos. Arī viņa ierakstu kompānija bankrotēja, bet jaunus līgu­mus slēgt nebija iespējams, jo visas viņa dziesmas piederēja bankrotējušajai kom­pānijai.

Fils iepazinās ar miljonāru Haroldu Koplaru, kam piederēja Chase Park Plaza viesnīca Sentluisā, Misūri. Koplars pārpirka Fila kontraktu un atļāva viņam uzstā­ties savā hotelī. Driskols apprecējās, vi­ņam piedzima dēls Šons Aleksandrs. Šķi­ta, ka dzīve pamazām nokārtojas, taču Fils juta, ka sāk zaudēt savu muzikālo for­mu. Vairākums mūziķu naktsklubos ne­spēlē ilgāk par divām nedēļām, bet Fils Sentluisā bija uzstājies nepārtraukti čet­rus gadus no vietas sešas reizes nedēļā.

Arī Driskola laulība izrādījās neveiks­mīga un beidzās ar šķiršanos. Viņš pame­ta Sentluisu un pārcēlās uz Džeksonvillu Floridā, kur turpmākos deviņus mēnešus spēlēja vietējos klubos. Viņa dziesmas guva publikas ievērību, un kopā ar vēl pā­ris kompanjoniem Fils atvēra naktsklubu Driscoll’s. Viņi iegādājās vecu lauku bāru un pārvērta to par elegantu augstas klases klubu. Projekts izrādījās reti veiksmīgs un Fils nonāca preses uzmanības centrā. Lai dzirdētu viņa uzstāšanos, ļaudis brauca no visiem ASV Dienvidu štatiem. „Mūzi­kai ir liela ietekme uz cilvēka emocijām. Varu droši teikt, ka mana mūzika vienmēr cilvēkus ir ietekmējusi pozitīvi, sniegusi atvieglojumu un prieku,” domā Fils.

Driskols pamazam nostājas uz kājām gan emocionāli, gan finansiāli. Fila vecā­ki pārcēlās dzīvot pie dēla uz Floridu. Viņš paņēma bankā kredītu, iegādājās kā­das bankrotējušas ierakstu studijas apara­tūru un naktskluba telpās iekārtoja pats savu studiju. Viņam izdevās pārdot vienu savu dziesmu pazīstamajai grupai Blood, Sweat & Tears, kas to iekļāva savā kārtējā albumā.

Pa to laiku biznesā bija radušās nesa­skaņas. Vairs nebija iespējams uzticēties kompanjonu godīgumam un Fils pameta klubu. Tomēr viņš turpināja rakstīt dzies­mas, un viena no tam kļuva par CBS po­pulārāko dziesmu Džeksonvillā. Pats kompānijas prezidents personīgi ieradās iepazīties ar Driskolu un viņa daiļradi. Drīz pēc tam Fils saņēma piedāvājumu atvērt studiju, lai meklētu jaunus talantus un producētu dziesmas CBS vajadzībām. Tik negaidīta piedāvājuma iedves­mots, Fils turpināja rakstīt ar jaunu degs­mi. Viena no viņa dziesmām iepatikās Džo Kokera menedžerim, kurš deva Fi­lam iespēju divas nedēļas strādāt kopā ar Džo komandu Vudstokā. Rezultātā vairā­kas Driskola dziesmas nonāca Kokera re­pertuārā, bet viņš pats tika uzaicināts pa­vadīt Kokeru viņa koncerttūrēs.

1977. gada 25. decembrī pēc daudzu gadu pārtraukuma Fils kopā ar savu drau­dzeni Linnu devās uz baznīcu. Bija Zie­massvētki un viņi nevēlējās sāpināt Fila vecākus. Šā dievkalpojuma laikā Fils un Linna piedzīvoja Dieva pieskārienu un atdeva savas dzīves Kristum. Kāds nepa­zīstams cilvēks Filam pravietoja, ka pavi­sam drīz viņam būs jāpiedzīvo vistraumējošākais notikums dzīvē, taču tas ir Tā Kunga nodoms un plāns.

Nepagāja ne mēnesis, kad kādā agrā rīta stundā 13 federālie aģenti un policija ielauzās Fila mājās, arestēja viņu un aiz­veda uz cietumu. Viņš tika apsūdzēts nar­kotiku lietošanā, kaut gan tās pie viņa ne­tika atrastas. Tajā pašā dienā Filu atbrīvo­ja pret 10 000 dolāru lielu drošības nau­du. Klāt bija masu mediju pārstāvji, un jau nākamajā rītā Driskola foto parādījās avīžu pirmajās lappusēs.

Pēc dažām stundām, kad bankas pa­ziņoja par līgumsaistību pārtraukšanu un pieprasīja atmaksāt izsniegtos kredītus, saņemt citus aizdevumus biznesa turpi­nāšanai kļuva neiespējami. Filam vairāk­kārt tika atteikta arī dzīvības apdrošināša­na. Viņam bija plānota uzstāšanās kopā ar 800 cilvēku lielu vidusskolu un koledžu studentu orķestri, kuru vajadzēja translēt ABC televīzijai. Taču šova rīkotājiem tika piedraudēts ar tiesas darbiem, ja viņi at­jaus Filam spēlēt. Visu šo vajāšanu rezul­tātā Driskols bija smaga aizvainojuma pilns gan pret policiju, gan federālo val­dību un presi.

Dievs bija tas, kas palīdzēja Filam tikt pāri šim grūtajam laikam viņa dzīvē. „Es piedzīvoju pilnīgu savas dzīves pārmaiņu. Manas vēlmes bija mainījušās, mani uz­skati bija mainījušies, mans ienaids pazu­da. Šis brīnums notika, pateicoties Jēzum Kristum, kurš izmainīja manu domāšanas veidu un vēlmes. Esmu piedzīvojis Svētā Gara piepildījumu, kuru ir neiespējami izskaidrot, tas jāpiedzīvo katram pašam. Jā, agrāk es tiešām lietoju kokaīnu, taču kopš pestīšanas brīža man nav bijusi ne vismazākā vēlme pēc narkotikām. Slava Tam Kungam!”

1981. gadā Fils sāka darbu pie sava pirmā kristīgā albuma pēdējo desmit ga­du laikā. Kopš tās dienas, pateicoties sa­vam artistiskumam, improvizācijas spē­jām un tehnoloģiskiem jauninājumiem, Driskols devis daudz jauna mūsdienu kristīgās mūzikas attīstībā. Viņš izdevis 26 albumus, vairākas reizes ticis nomi­nēts un arī saņēmis Grammy balvu, ir daudzu Dove balvu īpašnieks. Nešaubī­gi, Fils ir viens no dižākajiem trompetes virtuoziem pasaulē.

Pateicoties savai pagātnei, viņam do­ta vienreizēja spēja uzrunāt cilvēkus ar Jēzus Kristus vēsti. Fils ir apdāvināts evaņ­ģēlists, viņš nodibinājis savu misiju The Mighty Horn Ministries. „Ar savu mūziku es vēlos uzrunāt pēc iespējas vairāk ļaužu un stāstīt viņiem, kādas pārmaiņas Dievs var paveikt viņu dzīvē.”

Fila privātās dzīves lielākā vērtība ir ģimene. Drīz pēc viņu garīgās atdzimša­nas Driskola tēvs salaulāja Filu un Linnu. Visi Fila bērni - dēli Šons un Džemijs, arī meita Daniela - ir mantojuši daļu no tēva muzikālā talanta.

No Grammy balvas pasniegšanas ce­remonijas līdz valstu prezidentu aplau­siem, no koncertiem cietumos līdz žēlsir­dības misijai Fila Driskola mūzika un vēsts uzrunā katru, kas to dzird. Viņa dziesmas skan Singapūrā un Dienvidāfrikā, Krievijā un Eiropas valstīs. Arī Latvijā. Viņš ir universāls mūziķis - džezs, blūzs un gospels, popmūzika un balādes - Fils paņem jūs aiz rokas un aizved brīnišķīgā muzikālā ceļojumā, kuru jūs tik drīz ne­spēsiet aizmirst.

„Patiess Dieva tuvums ir tas, kas dod man spēku doties uz priekšu,” saka Dris­kols. „Tie, kas paļaujas uz To Kungu at­jaunos savus spēkus un lidos kā ērgļi. Ērg­ļa lidojums ilgst no viņa jaunības līdz pat pēdējam elpas vilcienam. Es ticu, ka ar Dieva palīdzību turpināšu lidot.”

 

Phil Driscoll albumi:

 • 1970 Blowin’ a New Mind
 • 1972 A Touch of Trumpet
 • 1978 Acclaimed and Framed
 • 1981 Ten Years After (izlase)
 • 1982 Songs in the Spirit (Vol. 1 & 2)
 • 1982 What Kind of Love
 • 1982 Sound the Trumpet
 • 1983 I Exalt Thee
 • 1983 Covenant Children
 • 1984 Celebrate Freedom
 • 1985 Power of Praise
 • 1986 Amazing Grace and Other Favorites
 • 1986 The Spirit of Christmas (Ziemassvētku)
 • 1986 Instrument of Praise
 • 1987 Make Us One
 • 1989 Classic Hymns (Vol. 1 & 2)
 • 1990 Warriors
 • 1990 Inner Man
 • 1990 Gabe and the Good News Gang
 • 1991 His Best (izlase)
 • 1992 The Picture Changes
 • 1993 Heaven and Nature Swing (Ziemassvētku)
 • 1993 In His Presence
 • 1994 Selah I
 • 1996 All Glory All Honor
 • 1996 A Different Man
 • 1996 Selah II
 • 1997 LIVE with Friends (koncertieraksts)
 • 1997 Live Praise & Worship (koncertieraksts)
 • 1998 Shine the Light
 • 1998 Truphet, Voice, Heart & Soul
 • 1999 Simple Song
 • 1999 The Quiet
 • 2000 Plugged In
 • 2000 Christmas (3 CD, Ziemassvētku)
 • 2003 One Nation Under God
 • 2004 Spirit of America
 • 2006 Drops of Praise
 • 2006 Classic Hymns Collectors Edition (2 CD)
 • 2006 Vintage (izlase)
 • 2008 Songs in the Key of Worship
 • 2008 Here and Now

Phil Driscoll video:

 • 1986 The Power of His Presence
 • 1987 The Spirit of Christmas - A Concert Celebration
 • 2001 Phil Driscoll Live at Eagle Mountain International Church

      

Raksts pirmoreiz publicēts žurnāla „Tikšanās” 2002. gada augusta numurā.
© Ervīns Jākobsons. Pārpublicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz autoru un pirmpublikāciju obligāta.

Līdzīgie raksti:

  Nekas nav atrasts

Uzraksti komentāru