Vasarsvētku draudžu Eiropas konference

Ievietoja | Sadaļa Vasarsvētku kustība | Publicēts 23-08-2010

Ieteikt draugiemPačivini Share on Facebook Izprintē Nosūti draugam e-pastu

Reizi trijos gados kādā no Eiropas pilsētām notiek pasākums, kura mērķis ir vienot kontinenta vasarsvētku draudzes, organizācijas un atsevišķus ticīgos. Tā ir PEC (Pentecostal European Conference) - Vasarsvētku draudžu Eiropas konference. Pirmā šāda konference notika 1969. gadā Zviedrijas pilsētā Nīhemā un kopš tā laika, sākumā reizi gadā, vēlāk reizi trīs gados, vasarsvētku kristieši pulcējas kopā, lai slavētu un pielūgtu Dievu, aizlūgtu cits par citu, iepazītos ar vasarsvētku draudžu kalpošanu dažādās zemēs un misijas laukos.

PEC rīkotāja ir Vasarsvētku draudžu Eiropas sadraudzība (PEF - Pentecostal European Fellowship), kas koordinē kontinenta draudžu kopdarbu. Tās rīcības komitejā, kas sapulcējas reizi gadā, darbojas dažādu Eiropas valstu vasarsvētku draudžu līderi. Galvenā PEF misija ir PEC konferenču organizēšana, taču tā koordinē arī citu vasarsvētku draudžu kalpošanas nozaru - Vasarsvētku draudžu Eiropas misijas (PEM), Eiropas Vasarsvētku draudžu teoloģijas asociācijas (EPTA), Vasarsvētku draudžu Eiropas jaunatnes kalpošanas foruma (PEFY), Eiropas Vasarsvētku draudžu preses asociācijas (EPPA) un Vasarsvētku draudžu Eiropas sieviešu sadraudzības (PEFW) - darbu.

Atsevišķi dalībnieki no Latvijas PEC konferencēs piedalījās arī agrāk, taču pirmā nopietnā delegācija tika izveidota 1997. gadā, kad uz Čehijas mazpilsētu Fridek - Misteku devās vairāk nekā 70 cilvēki, kļūstot par lielāko ārzemju delegāciju šajā pasākumā. Kopš tā laika Latvijas delegācija nemainīgi saglabājusi šo titulu visās konferencēs, sasniedzot pat līdz 150 cilvēku lielu dalībnieku skaitu. Kopumā PEC konferencēs piedalās no 8000 līdz pat 20 000 reģistrētu dalībnieku, kam jāpieskaita vēl pāris tūkstoši, kas ierodas tikai uz vienu no konferences dienām.

PEC konferenču programma ierasti ir daudzpusīga un interesanta. Līdztekus ikdienas plenārsēdēm notiek dažāda vecuma un interešu grupām domāti semināri un minikonferences par visdažādākajām tēmām. Īpaši semināri tiek organizēti sievietēm un vīriem, biznesa un karjeras cilvēkiem, kristīgajiem žurnālistiem un jaunajiem mācītājiem. Tajos tiek runāts par evaņģelizāciju un misijas darbu, jaunu draudžu veidošanu, darbu mājas grupās un etnisko minoritāšu vidū, par ģimeni, muzikālo kalpošanu, garīgo cīņu, Svētā Gara pilnību un kristīgo sadraudzību. Delegātiem ir iespēja noklausīties ziņojumus un noskatīties videomateriālus no dažādām zemēm un misijas vietām. Konferences laikā darbojas kristīgo grāmatu un mūzikas veikali, savus stendus izvieto dažādas misijas un organizācijas.

Padomāts arī par jauno paaudzi. Pasākuma ietvaros notiek alternatīva bērnu konference, kas parasti pulcē kuplu dalībnieku pulku. Bērni kopīgi lūdz un slavē Dievu, dzied, dejo, zīmē un spēlē dažādas spēles, ar leļļu teātra starpniecību piedalās dažādos Bībeles notikumos. Savukārt pusaudžiem un jaunatnei domātajos pasākumos valda nepiespiesta, garīgas dedzības pilna gaisotne. Svētā Gara uguns jūtama visur - gan jauniešu iemīļoto grupu dziesmās, gan lūgšanās, gan sludinātajā vārdā.

PEC konferencēs Dieva Vārdu sludina Eiropā pazīstami mācītāji un garīgie līderi, piemēram, Reinhards Bonke, Vācijas vasarsvētku draudžu prezidents Ingolfs Elsels, Vācijas lielākās brīvdraudzes mācītājs Peters Vencs, Eiropā lielākās draudzes mācītājs Sandejs Adeladža, evaņģēliste Sūzeta Hatinga, Karls Aksels Mentzoni, Mels Fletčers un citi. Dievkalpojumu laikā skan daudz un dažādu stilu mūzika - sākot ar akadēmiskā žanra skaņdarbiem līdz pat slavas un pielūgsmes dziesmām, ko izpilda kristīgie mūziķi no visas Eiropas. Visās PEC konferencēs tiek nodrošināts sinhronais tulkojums vairāku Eiropas tautu valodās.

Īpaša uzmanība konferences laikā tiek pievērsta evaņģelizācijai. Ik dienu pilsētā notiek brīvdabas dievkalpojumi un ielu evaņģelizācija. Starptautiskas jauniešu evaņģelizācijas komandas sludina, dzied, izdala garīga satura brošūras, sarunājas ar cilvēkiem, aizlūdz par tiem. Viņi arī aicina ļaudis uz vakara evaņģelizācijas dievkalpojumiem, kas parasti notiek kādā no pilsētas sporta hallēm vai stadioniem. Visbiežāk tajos sludina pazīstamais vācu evaņģēlists Reinhards Bonke.

PEC konferences izpelnās arī augstu valsts amatpersonu ievērību. Dažādās valstīs konferenci pagodinājuši gan parlamenta deputāti un ministri, gan ES pārstāvji no Briseles, gan karaļi un prezidenti. Tas tādēļ, ka vasarsvētku draudzes ne vien sludina Dieva Vārdu, bet piedāvā arī nozīmīgas sabiedrības atveseļošanas programmas. Tas ir darbs ar narkomāniem, ielu bērniem, bēgļiem, AIDS profilakse. Tā nav tikai medicīniska un sociāla palīdzība - galvenais ir cilvēka iekšējā pārmaiņa, jo tikai Jēzus ir tas, kurš atbrīvo no ikviena grēka.

Konferences dienas to dalībniekiem ir garīgi un emocionāli piesātinātas un fiziski nogurdinošas. Tomēr fizisko nogurumu un iespējamās sadzīviskās neērtības atsver tā vienotības, sadraudzības un mīlestības gaisotne, kāda valda itin visā konferences laikā. To nav iespējams izstāstīt, tas katram jāpiedzīvo pašam.

P.S. Līdzīgs pasākums ir Vasarsvētku draudžu Pasaules konference (Pentacostal World Conference), ko rīko Vasarsvētku draudžu pasaules sadraudzība (Pentecostal World Fellowship). Arī šis pasākums notiek reizi trijos gados, tomēr delegāti no Latvijas tajā piedalās krietni mazāk, jo visbiežāk Pasaules konferences norises vieta ir Amerikas, Āzijas vai Āfrikas kontinents, retāk Eiropa. Reizēs, kad pasākums tomēr notiek Eiropā, abas konferences - Pasaules un Eiropas - nereti tiek apvienotas.

 

Rakstā izmantotas publikācijas žurnāla “Dzīvības Avots” 2. (1998. gada pavasaris) un žurnāla “Tikšanās” 2000. gada oktobra un 2003. gada jūlija numuros.
© Ervīns Jākobsons. Pārpublicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz autoru obligāta.

Līdzīgie raksti:

Uzraksti komentāru