Konference “Meklējiet Dieva vaigu!”

Ievietoja | Sadaļa Jaunumi! | Publicēts 03-12-2009

Ieteikt draugiemPačivini Share on Facebook Izprintē Nosūti draugam e-pastu

VAI man ir personīgas attiecības ar Dievu? VAI es pazīstu savu debesu Tēvu? KĀDAS attiecības vēlas ar mani Dievs, un, KĀ veidot tuvas un dziļas attiecības ar Viņu? KĀPĒC ir vajadzīgas personīgas attiecības ar Dievu, un, KĀDA ir to nozīme manā un manas ģimenes dzīvē? VAI protam veidot attiecības ar saviem tuvākajiem un ar Jēzu Kristu?

Pēdējā laikā izskan aicinājums lūgt Dievu par garīgu atmodu Latvijā. Taču, pirms atnāk atmoda, Dievs saka lūdzējiem: „Meklējiet Manu vaigu!”, it kā atgādinot - Es pats esmu lielākā vērtība Visumā! Pirms jūs lūdzat kaut ko no Manis, meklējiet Mani personīgi! Uzskatiet par prioritāti tuvoties Man ne to svētību dēļ, ko cerat no Manis saņemt, bet Manis paša dēļ!

Personīgas attiecības ir svarīgākais cilvēku saskarsmē jebkurā jomā, sākot ar laulību un ģimeni, beidzot ar ikdienas komunikāciju baznīcā, sabiedrībā vai biznesa vidē. Vairākumam ir zināms, ka attiecības jākopj un jāvelta laiks, lai tās būtu stipras. Arī garīgā atmoda sākas personīgās attiecībās ar Dievu. Tautas lūgšana sākas ar mūsu katra lūgšanu, pavadot laiku divatā ar Dievu. Un tad pienāks diena, kad vienuviet pulcēsies tūkstošiem cilvēku, kas mīl Dievu, kuru sirdis deg par Latviju, un, kas pazīst Dievu kā savu mīļo Tēvu. Bet Tēvs vienmēr uzklausa savu bērnu lūgšanas. Viņš atkal un atkal mūs aicina - meklējiet Manu vaigu! Atgriezieties pie Manis! Lieciet attiecības ar Mani pirmajā vietā!

Kad šīs Bībeles patiesības kļūst par personisku atklāsmi un dzīves gudrību, otršķirīga kļūst arī konfesionālā un draudzes piederība. Ir tikai Dievs - Jēzus Kristus - es. Un, protams, MŪSU ATTIECĪBAS. Jo personīgas attiecības stāv pāri cilvēku izveidotiem mūriem, struktūrām un noteikumiem. Tā ir - mīlestība.

Lai kopīgi runātu par Dieva meklēšanu un dziļu personīgu attiecību ar Dievu praktizēšanu, biedrība „Tautas lūgšana” rīko starpkonfesionālu konferenci „MEKLĒSIM DIEVA VAIGU!” Tā iecerēta kā triju dienu lūgšanu, pārdomu un sadraudzības laiks, kad konfesiju vadītāji, mācītāji un garīgās autoritātes dalīsies savā īpašajā un praktiskajā pieredzē attiecībās ar Dievu. Konference tiks veidota īsu dievkalpojumu veidā, ko vadīs Latvijas konfesiju bīskapi, mācītāji, kā arī viesis no Ukrainas Sergejs Šidlovskis, kurš ir starptautiskās kustības „Dieva meklētāji” veidotājs un līderis.

Konference notiks no 11. - 13. decembrim kristīgajā centrā „Labā Vēsts”, Rīgā, Ūnijas ielā 99. Konferences norises laiks:

  • 11. decembrī 18.30 - 21.00
  • 12. decembrī 11.00 - 21.00
  • 13. decembrī 14.30 - 21.00.

Konferences laikā tiks nodrošināts tulkojums latviešu un krievu valodā, kā arī bērnu pieskatīšana. Noteikts laiks būs atvēlēts aizlūgumiem.

Aicinām atbalstīt konferences organizēšanu ar praktisko palīdzību vai ziedojumiem. Mūsu rekvizīti:

Biedrība „Tautas lūgšana”
Reģ. Nr. 40008148025
Parex banka
Konts: LV78PARX0012720520001

Papildus informācija:

Mājas lapa: www.tautaslugsana.lv
E-pasts: baiba@tautaslugsana.lv
Tālr.: 29279360 (Baiba)

„Un mana tauta, kas ir pēc mana vārda nosaukta, tad pazemosies un pielūgs, un meklēs manu vaigu, un atgriezīsies no saviem ļaunajiem ceļiem, tad Es viņus no debesīm uzklausīšu un piedošu viņu grēkus un dziedināšu viņu zemi.” (2. Laiku grāmata 7:14)

Līdzīgie raksti:

Uzraksti komentāru