Uzlīme “Lūdzam - Dievs, svētī Latviju!”

Ievietoja | Sadaļa Jaunumi! | Publicēts 06-08-2009

Ieteikt draugiemPačivini Share on Facebook Izprintē Nosūti draugam e-pastu

Labdien mīļie draugi, brāļi un māsas Kristū!

Dieva vārds saka: “Viņš licis visām tautām celties no vienām asinīm un dzīvot pa visu zemes virsu un nospraudis noteiktus laikus un robežas, kur tiem dzīvot, lai tie meklētu Dievu, vai tie Viņu varēto nojaust un atrast, jebšu Viņš nav tālu nevienam no mums”. (Apustuļu darbi 17:26 - 27)

Dievs cilvēkiem devis uzdevumu kopt, mīlēt, rūpēties un lūgt par to zemi, kurā Viņš tos ielicis. Tas ir Dieva uzdevums katram cilvēkam - meklēt Dievu un rūpēties par savu zemi. Mums latviešiem un Latvijas iedzīvotājiem Dievs ir uzticējis Latviju, šo brīnišķīgo, mazo, bet ļoti skaisto zemes stūrīti pie Baltijas jūras, lai mēs šeit dzīvotu un meklētu Dievu. Zemi, kur dibināt ģimenes, audzināt bērnus un kalpot Dievam, sludinot Tēva valstību.

Mēs mīlam mūsu Latviju un mūsu sirds ir noskumusi par šo zemi, par to, kas te notiek, un par to, ko redz mūsu acis. Dievs savā vārdā ir ielicis principu, ka pirms kaut ko redzam fiziskajā plāksnē, tas ir jāierauga garīgi. Mēs gribam redzēt Latviju plaukstošu un Dieva svētītu, tāpēc ir svarīgi, kā redzam Latviju savā garā, ko redzam ar savām acīm, un kam spējam noticēt. Mums ir jāredz Dieva apsolījumi, jo tad mēs kļūstam spējīgi iet uz priekšu visgrūtākajās situācijās. Viens no šādiem redzamiem apsolījumiem ir mūsu valsts himna, ko mēs varam lasīt un dziedāt. Mēs ticam, ka Tēvs dzird to kā  lūgšanu par mūsu zemi.

Dievs mani ir uzrunājis un ielicis sirdī vēlēšanos izveidot un izplatīt Latvijas draudzēs un visā Latvijā uzlīmi ar vārdiem “Lūdzam - Dievs svētī Latviju!”

Šajā laikā, kad cilvēku ticība Latvijas nākotnei, pastāvēšanai un attīstībai strauji sarūk un daudzi grib braukt prom no mūsu zemes, Dievs vēlas, lai kristieši paceltu lūgšanu par Latviju dažādos veidos. Viens no veidiem - uzlīme uz automašīnām, ar kurām braucam. Uzlīmējot šādu uzlīmi mēs varam pateikt:

  • Tīcības zīme - es ticu Dievam.
  • Braucošā lūgšana - es ticu: ja lūdzam, Dievs var svētīt Latviju, un es lūdzu par savu zemi.
  • Iedrošinājums un evanģelizācija - iedrošinājums tiem, kas netic nākotnei. Liecība, ka ir cilvēki, kas lūdz par Latviju, un aicinājums visiem cilvēkiem - meklēt Dievu un Viņš palīdzēs.

Arī lietuviešu un igauņu draudzes pēc mūsu parauga ir izteikušas gatavību izgatavot un izplatīt uzlīmes savās valodā, ar identisku tekstu. Ir iecerēts uzlīmi izplatīt caur kristīgo presi, draudzēs, konferencēs un pasākumos.

Šī vēstule ir atrodama mājaslapā www.ceriba.lv
Informācija par uzlīmi tiks izplatīta kristīgajos saitos.

Ir iecere uzlīmi piedāvāt par velti caur presi,  bet draudzēs, pasākumos lūgt ziedot  vismaz 30 santīmus (15 sant. - pašizmaksa, 15 sant. - sēkla jaunām uzlīmēm).

Par iespēju pasūtīt un iegādāties uzlīmes interesēties pa tālruni; 20013491 vai draudzē “CERĪBA” Nometņu ielā 31 pēc dievkalpojuma—sākums 11.00.

Aicinām piedalīties uzlīmju veidošanā, ziedojot to izgatavošanai un izplatīšanai.

Rīgas evaņģēliskā vasarsvētku draudze “Cerība”
Reliģiskās organizācijas reģistrācijas aplieciba Nr. 90000159462.
AS SEB BANKA, Āgenskalna filiāle,
UNLALV2X
konta nr. LV81UNLA0003000701816.

Lūdzam pieteikties uz uzlīmēm un padomāt par Jūsu iespējām reklamēt un izplatīt uzlīmi.

Cerot uz atbalstu, Kristus mīlsetībā,
Vasarsvētku draudzes “Cerība” mācītājs Jānis Sadovskis
Tel. 29296541
e-pasts: janissadovskis@inbox.lv

Klāt pievienots uzlīmes makets. Izmērs 500 x 70 mm.

Līdzīgie raksti:

Uzraksti komentāru