Ir vērts!

Ievietoja | Sadaļa Stāsti, joki un līdzības | Publicēts 03-05-2008

Ieteikt draugiemPačivini Share on Facebook Izprintē Nosūti draugam e-pastu

Mans mīļais bērns, Es Tevi ļoti mīlu! Es aicinu Tevi sekot Man. No Tevis tas prasīs daudz. Tas prasīs visu, jo kas grib Man sekot, tam ir jāaizliedz sevi, ikdienas jāņem savs krusts un jāseko Man. Ja kāds nāk pie Manis, bet savu tēvu un māti, laulāto draugu un bērnus, brāļus un māsas, vai pat savu paša dzīvību vērtē augstāk par Mani, tas nevar būt Mans māceklis. Neviens, kas Manis dēļ neatsakās no visa, kas tam pieder, nevar būt Mans māceklis.

Taču, ja Tu sekosi Man un darīsi visu, ko  Es Tev teikšu - Tava alga būs liela. Tu atzīsi patiesību un patiesība Tevi atbrīvos. Tu darīsi tos pašus darbus, kādus darīju Es un darīsi vēl lielākus par tiem. Ja Tu paliksi Manī un Mani vārdi Tevī, Tu varēsi lūgt, ko gribēsi un tas Tev notiks. Kas Dieva Valstības un Evaņģēlija dēļ atstāj māju, laulāto draugu, brāļus, vecākus vai bērnus, tas to visu daudzkārt atgūs jau šajā dzīvē, bet nākamajā laikā mūžīgo dzīvību.

Tāpat kā Tēvs sūtīja Mani, tā Es sūtu Tevi pasaulē. Māceklis nevar būt lielāks par savu Skolotāju, bet, kad tas kļūst kā viņa Skolotājs, tad viņš ir sasniedzis pilnību. Tāpat kā pasaule vajāja Mani, tāpat tā vajās arī Tevi. Es Tevi sūtu kā jēru vilku barā, bet nebīsties: Es pasauli esmu uzvarējis! Es atstāju Tev Savu mieru. Tas, kas ir Tevī, ir lielāks par to, kas ir pasaulē. Tava ticība ir tā, kas uzvar pasauli.

Man pieder visa vara debesīs un virs zemes, tāpēc Es sūtu Tevi kopā ar citiem Maniem mācekļiem iet un darīt par mācekļiem visas tautas, tās kristot Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, tām mācot darīt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un redzi, Es būšu ar jums līdz pasaules galam! Ejiet un pasludiniet Evaņģēliju visai radībai. Kas tic un tiek kristīts, tas tiks izglābts, bet kas netic, tiks pazudināts. Un šīs zīmes jums ticīgajiem ies līdzi: Manā vārdā jūs izdzīsiet ļaunos garus, runāsiet jaunās mēlēs, ar savām rokām spēsiet pacelt indīgas čūskas un, ja jums būtu jādzer nāves zāles, tās jums nekaitēs. Slimajiem jūs uzliksiet rokas un Manā vārdā tie kļūs veseli.

Es aicinu Tevi - nāc un seko Man!

                                                                                                              Tavs Kungs, Tavs Glābējs, TAVS JĒZUS.

 

Raksts bija paredzēts publicēšanai LVDA izdevuma „Dzīvības Avots” 5. numurā, kurš finansiālu iemeslu dēļ tā arī neieraudzīja dienas gaismu.
© Aivars Alksnis. Pārpublicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz autoru un interneta vietni www.laikmetazimes.lv obligāta.

Līdzīgie raksti:

Uzraksti komentāru