Pilsēta kalna galā. Latvijas Kristīgās kalpošanas skola.

Ievietoja | Sadaļa Vasarsvētku kustība | Publicēts 31-03-2008

Ieteikt draugiemPačivini Share on Facebook Izprintē Nosūti draugam e-pastu

2000.gada rudenīgi saulainajā 28.oktobra pēcpusdienā pie nama Jelgavā, Jāņa Asara ielā 8, varēja ieraudzīt daudz gaišu un smaidīgu seju. Bija sanākuši lieli un mazi, veci un jauni. Ļaudis kopā pulcēja priecīgs notikums - jaunas kristīgas skolas atklāšana.

Latvijas Kristīgās kalpošanas skola (LKKS) ir Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības (LVDA) Bībeles skola ar latviešu mācību valodu, kas piedāvā divas dažādas programmas praktiskajā teoloģijā. Skola sadarbojas ar Eiropas Bībeles semināru Froudenštatē, Švarcvaldē, kas dod studentiem iespēju bakalaura un maģistra grādu iegūt Vācijā. Tomēr LKKS mērķis nav sagatavot teologus - zinātniekus, bet Svētā Gara spēka piepildītus kristīgos kalpotājus.

Skolas direktors Agris Ozolinkevičs stāsta: “Bībeles skolas uzdevums ir neļaut cilvēkiem “iesūnot” vietējās draudzēs, bet dot viņiem iespēju ieraudzīt plašāku apvārsni un panākt, ka viņi sāk jaunas kalpošanas, veido jaunas draudzes un tamlīdzīgi. Ja pēc skolas beigšanas studenti sāks nopietnu kalpošanu, es uzskatīšu, ka mūsu mērķis ir sasniegts. Man nepatiks, ja viņi sēdēs “laboratorijās” un eksperimentēs ar reliģiju. Būšu gandarīts, ja mūsu studenti savu dzīvi ziedos kalpošanai.”

LKKS atrodas ēkā, kur mājvietu radusi arī Jelgavas vasarsvētku draudze un Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības birojs. Stāstot par ēkas vēsturi, LVDA bīskaps Jānis Ozolinkevičs teic: “Kad sākām domāt par sava nama celtniecību, Dievs atklāja, ka tajā jābūt arī kristīgai skolai. Pirmais ēkas projekts joprojām atrodas uz mana plaukta, jo vieta būvei tika ierādīta pilsētas nomalē. Nams, kurā atrodamies pašreiz, atrodas pašā Jelgavas centrā. Savulaik pilsētas varasvīri man teica, ka mēs nemūžam to nedabūsim. Es atbildēju: mēs to dabūsim! Un Dievs ļāva tam piepildīties.”

Skolā mācās studenti no dažādiem Latvijas novadiem, dažādām draudzēm. Jau pirmajā gadā, kad skola oficiāli nemaz vēl nepastāvēja, mācības sāka 36 neklātienes studenti. Nākamajā gadā neklātienes pirmajā kursā pieteicās jau 92 studenti! Dievs iesēto sēklu trīskāršoja. Neklātienes studenti apgūst pamatzināšanas Vecajā un Jaunajā Derībā, Bībeles doktrīnas un kristīgās kalpošanas pamatprincipus. Tā ir pašmācības programma diviem gadiem, bet konsultācijas un eksāmeni notiek reģionālajos apmācību centros, sadarbojoties ar vietējām draudzēm.

Otra programma domāta tiem, kas jau pabeiguši vai daļēji pabeiguši neklātienes programmu. Tās ir klātienes studijas, kas notiek divas reizes mēnesī piektdienās un sestdienās. Šī tiek saukta par Integrēto mācību programmu un īstenota sadarbībā ar Eiropas Teoloģijas semināru Vācijā. Pabeidzot šo kursu studenti saņem sertifikātu, kas apliecina, ka viņi apguvuši Eiropas semināra bakalaura programmas pirmos divus gadus. Diemžēl Vācijas izglītības sistēma nepieļauj iegūt bakalaura diplomu pirmos divus gadus mācoties Latvijā, bet trešo - Vācijā, tāpēc tiem, kas vēlas iegūt akadēmisko grādu, jādodas studēt uz Vāciju. Bakalaura programmā tas iespējams tikai klātienē, maģistra programmā - neklātienē, eksāmenus kārtojot Vācijā.

Diemžēl skolai nav izdevies attīstīt pilna laika klātienes apmācību. Sākums bija daudzsološs, taču ekonomiskā situācija valstī ietekmēja arī studentu finansiālās iespējas studēt klātienē. Šādā situācijā turpināt attīstīt klātienes apmācību programmu varēja tad, ja mācības notiktu bez maksas, taču tas nebija iespējams, jo Kristīgās kalpošanas skolu uztur tikai draudžu ziedojumi un studentu iemaksas. Doma par klātienes studijām gan nav pilnīgi atmesta, taču tas nebūs tuvāko gadu jautājums. Šobrīd ir izdevies atrast optimālo risinājumu - mācoties LKKS, cilvēki var vienlaikus turpināt strādāt maizes darbu, mācīties kādā citā izglītības iestādē un kalpot savā draudzē.

Laiku pa laikam lekcijas LKKS lasa vieslektori no Eiropas Teoloģijas semināra un ASV, tomēr lielākā daļa skolotāju ir tepat no Latvijas. Arī skolotāji regulāri papildina savas zināšanas, reizēm pat vairāk nekā studenti. Viņiem šis darbs patīk, jo strādāt ar cilvēkiem ir interesanti un Dievs viņiem dod nopietnus, mācīties motivētus studentus. Kaut LKKS primāri domāta vasarsvētku kristiešiem, te var mācītos un to arī dara studenti no dažādām konfesijām. Dievs atsūta cilvēkus, kam ir dievišķs aicinājums un kuri šī aicinājuma dēļ gatavi nest upurus.

Lai gan LKKS ir izglītības iestāde, galvenais uzsvars nav likts uz izmantotajām mācību metodēm vai iegūstamo sertifikātu. Latvijas draudzēm ir vajadzīgi apmācīti, kalpošanai gatavi cilvēki, un ir dažādi veidi, kā šo mērķi sasniegt. Primārais nav akadēmiska institūcija, bet mērķis, kāpēc cilvēki tiek apmācīti. Jebkurai izglītības sistēmai jābūt tik elastīgai un gatavai uz pārmaiņām, lai vislabākajā veidā sasniegtu nosprausto mērķi. Latvijas Kristīgās kalpošanas skolu tās pastāvēšanas gados ir beiguši vairāki simti labi apmācītu un praktiski sagatavotu kristīgo kalpotāju.

LKKS neapšaubāmi ir nozīmīga loma vasarsvētku draudžu kalpošanā, bet vai tā ir nozīmīga arī visai Latvijas sabiedrībai? Bīskaps Jānis Ozolinkevičs teic: „Mēs mācām cilvēkiem būt patiesiem kristiešiem - godīgiem, strādīgiem, morāli tikumīgiem sabiedrības locekļiem un savas valsts pilsoņiem. Tās ir vērtības, kas atnes labumu visai sabiedrībai. Cilvēkiem, kas mācījušies Bībeles skolā, ir zināšanas, lai garīgajās lietās nepieļautu smagas kļūdas. Viņi savukārt ir spējīgi mācīt atkal citus, lai tie nekļūdītos, bet no sirds kalpotu Kristum. Šo cilvēku darbs palīdz arī samazināt alkoholismu, narkomāniju un citas sociālas problēmas, ar kurām mūsu sabiedrība cīnās. Tāpēc esmu pārliecināts, ka LKKS ir svētība Latvijai.”

Kā bāka tumšā pasaules okeānā Jelgavas centrā slejas baltā “Gaismas pils”. Tā ir kā pilsēta kalna galā, kā svece, kas likta lukturī, lai spīdētu visiem ļaudīm. Lai Dievs palīdz gan skolai, gan tās pasniedzējiem un studentiem vienmēr būt Latvijas kristīgās kustības priekšgalā, aizdedzot gaismu tur, kur valda tumsa. Varbūt arī tevi Dievs aicina kalpošanas darbā? Tad iespējams, ka tieši Latvijas Kristīgās kalpošanas skola var kļūt par vietu, kas palīdzēs piepildīt tavu aicinājumu.

Rakstā izmantotas publikācijas žurnāla „Tikšanās” 2000.gada decembra, 2006.gada jūnija un 2008.gada janvāra numuros.
© Ervīns Jākobsons. Pārpublicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz autoru un vietni www.laikmetazimes.lv obligāta.

Līdzīgie raksti:

    Nekas nav atrasts

Uzraksti komentāru