Statistika

Comments Posted By lotvis

Displaying 1 To 6 Of 6 Comments

Latvijas vēstures mīti - 1

1. Es redzu, ka jūs izprotat SIRDSAPZIŅU, vismaz rakstiski. Protams nav jābrīnās, ka cilvēkos SIRDSAPZIŅA mēdz skanēt izkropļoti. Vainojama šajā gadījumā būs uzspiestā, nepareizā pasaules uztvere. Šeit rodas jautājums, vai kristietība ir tā mācība, kas cilvēkam dod šo pareizo pasaules uztveri? Jūs atbildēsiet - protams. Es atbildēšu, protams NĒ. Kādi man ir pierādījumi? Ja kristietība būtu mācība, kas dotu PAREIZO PASAULES UZTVERI, tad kādēļ smagākie noziegumi, salīdzinoši ar “pagānu laikiem”, ir tikai pieauguši? Tai skaitā procentuāli nesalīdzināmi vairāk tieši starp kristiešu mācītājiem (pietiek atcerēties pēdējo pedofīlijas skandālu ar luterāņu baznīcas mācītāju Agri Pāvilu Lēvaldu). Kur tad ir kristietības dotā pareizā pasaules uztvere? Nav un tuvākā laikā nebūs!

2. Jā, Ervīn jūs pareizi saprotat mani - mūsdienu kristīgā reliģija tika radīta viduslaikos. Attiecībā uz kristietību man arī nav skaidris, kādēļ ir tādas pretrunas, kam tad īsti ir sūtīts Kristus, kādēļ nav vienota Kristus vārda dažādu baznīcu un konfesiju skaidrojumos, nav arī skaidrs, kādēļ šo mācību baznīca pirmkārt neizplata starp ēbrejiem un tā tālāk? Var saskaitīt bezgala daudz šādu nesakritību. Visas šīs neskaidrības - pretrunas norāda uz sasteigtību un “nesenumu” šīs reliģijas radīšanas ciklā. Secinājumus katrs izdara pats priekš sevis.

» Posted By lotvis On 2010. gada 11. decembris @ 12:58

Ervīnam Jākobsonam.

1. “Viens cilvēks sirdsapziņas dēļ nespēj nogalināt pat mušu, otrs bez sirdsapziņas pārmetumiem nokauj cilvēku.”
- Kādēļ jūs cilvēku ar sirdsapziņu salīdzināt ar cilvēku bez sirdsapziņas? Vai tad šeit ir strīds par to, ka SIRDSAPZIŅA ir DIEVA balss?

2. “Kristīti cilvēki tika jau kopš Jāņa Kristītāja laikiem, bet kristīgā izpratnē - no kristīgās draudzes pirmās dienas mūsu ēras trešajā gadu desmitā. Ar drukātu Bībeli tam nav nekāda sakara, jo pirms 4.gs. pirmoreiz noteica Bībeles kanonu, kristīgā vēsts tika izplatīta mutvārdu veidā un ar roku pārrakstītās atsevišķu Bībeles daļu kopijās.”
- Kur ir pierādījumi, ka eksistēja neviltotas, pirms 12.gadsimta sarakstītas bībeles daļas? Kur ir pierādījumi tam, ko “kristieši” sludināja mutvārdos? Kur ir pierādījumi tam, ka tie bija kristieši? Cik daudz bija ar roku sarakstīto bībeles daļu? Kas šīs daļas varēja iegūt lasīšanai, pirms nebija bībele nodrukāta? Kur ir pierādījumi tam, ka Teodorihs bija lasījis ar roku pārrakstītās bībeles daļas? Vai Latvijā ir ar roku pārrakstītās daļas? Kur ir norādītās kristīto līvu un gallu dzimtas?

3. Ko nozīmē citāts no Mateja Evaņģēlija (15:22-28) - “Un redzi, viena kānaniešu sieva, kas nāca no tām pašām robežām, brēca un sacīja: „Ak Kungs, tu Dāvida dēls, apžēlojies par mani! Manu meitu ļauns gars nežēlīgi moka.” Bet viņš tai neatbildēja neviena vārda. Tad viņa mācekļi pienāca, lūdza to un sacīja: „Atlaidi to, jo tā brēc mums pakaļ.” Bet viņš atbildēja un sacīja: „Es esmu sūtīts tikai pie Israēla cilts pazudušajām avīm.” Vai tas nozīmē, ka Jēzus nezina, kam viņš ir sūtīts, un ka baznīca labāk zina, kam viņš sūtīts?

4. Kā dēls tad īsti bija Kristus? Dāvida? Jāzepa? Dieva? Vai Svētā Gara? Kā īsti sauca Kristu? Īzus? Jēzus? Isus? Jošua?

5. Kādēļ kristieši DZĪVO DIEVU sauc “tas kungs”, ar norādi uz nedzīvu priekšmetu?

» Posted By lotvis On 2010. gada 4. decembris @ 21:16

Ervīn Jākobson, tev kā speciālistam kristīgās vēstures jomā, man ir jautājums - kā 12.gadsimtā varēja kristīt kristietības izpratnē Livonijas līvus, tai skaitā arī LAT-GALUS, ja kristiešu bībele Livonijai tika nodrukāta 17.gadsimtā, bet ģemāņiem-vāciem, ja atmiņa neviļ, 16.gadsimtā? Šeit rodas nākošais jautājums - ja bībeli nodrukāja pašās 16.gadsimta beigās (pēc pastāvošās vēstures versijas), tad, kad šo bībeli varēja saņemt Livonijas “kristieši”? Kurā gadsimtā - vai 19.gadsimta otrajā pusē? Varbūt, ka kristiešu mācītājam tikai likās, ka viņš “krista” līvus 12.gadsimtā? Un, vai līvi, kas runāja “pusigauņu mēlē”, maz varēja saprast, ko viņiem murmulēja latīniski, lai varētu to uzskatīt par “kristīšanu”?

» Posted By lotvis On 2010. gada 4. decembris @ 14:37

“Kāds cilvēks reiz jautāja: Kas ir patiesība?”

Lotvis šim cilvēkam atbildēja: “Patiesība ir SIRDSAPZIŅA!”.

» Posted By lotvis On 2010. gada 3. decembris @ 15:05

“Jā, Lotvi, semigalli (zemgaļi) arī, protams, ir galli un visi latvieši ir vieni vienīgi gallu - vendu (slāvu) pēcteči. ”
“Slāvu”? Jūs vēl aizmirsāt pieminēt prūšus, gotus, kas arī veido mūsdienu latviešu tautu. Jūsu izcelsmi es, protams, nezinu, spriežot pēc uzvārda - zviedru. Vendi - slāvi? Pēc kā to konstatēja, pēc divām saktām izrakumos? Par “slāviem” sauca baltos vergus Bizantijā. Krievijas impērijā viņi līdz jaunajiem laikiem bija dzimtcilvēki.

“Tad jau varbūt kā gallu pēctečiem mums jāapsver doma par pievienošanos Francijai?”
Francija - GALLU zeme? Tā bija senos laikos, tāpat kā daļa Itālijas. Itālijā joprojām 18.jūnijā ir traurs sakarā ar Obru (Obri ir tie paši GALATI) iebrukumu. Mūsdienu franči ir attiecināmi pie kaukāziešu antropoloģiskā tipa, semīti. Kāds sakars kaukāziešiem ar GALLIEM?

“Bet, nopietni runājot, Tavs vēstures redzējums un tēzes ir strīdīgas, lai neteiktu vairāk.”
Nu, ko TEV es varu uz šo atbildēt? Kristiešu baznīca un nacionālās pašapziņas atmoda ir nesavienojamas lietas, pat Izraēlā.

» Posted By lotvis On 2010. gada 2. decembris @ 12:43

Vācu jūgs Latvijā - bībeliešu izdomājums, lai slēptu patiesību.

1. Līdz pat jaunākajiem laikiem Doičlande (Vācija, Germānija) tika saukta par PRŪSIJU, ko zināja arī mūsu senči.

2. Otrs mīts - vācu Livonijas ordenis. Vai mēs zinām no pasaules vēstures kaut vienu gadījumu, kad iekarotājs būtu nosaucies pakļautās zemes vārdā? Vai Dienvidāfrikas republikas ģermāņi - vācieši ir nosaukušies par āfrikāņiem? Varbūt Amerikas iekarotāji nosaucās par indiāņiem?

3. Livonija ar Livonijas nosaukumu kā kuršu, līvu, sēļu, gallu, estu savienība (feodāla valsts) eksistēja pirms šeit ieradās ģemāņu - doiču tirgotāji un teftoniešu ordenis. Šī informācija ir pieejama interneta enciklopēdiskajos resursos.

4. Viduslaikos doičus - ģermāņus sauca par LATĪŅIEM. Atkal nekādu “vāciešu”.

5. Bīskaps Alberts, ja kāds nezina, ir kristiešu baznīcas amats, nevis feodālās valsts karaļa tituls, kā to pasniedz mūsu tradicionālās vēstures izklāstā. Rada patiesu izbrīnu, kur bija viduslaiku Vatikāna inkvizīcija, kas pieļāva Latvijas kristietības mācītājiem dievmātes Marijas vietā sludināt pagānu ticības Māru un baznīcas krustu uz torņa aizvietot ar GALLU varas simbolu - gaili.

6. Paskatīsimies pieejamos interneta enciklopēdijas resursos, ko nozīmē “vācieši” - “vāciešu” izcelsme nav zināma. Iespējams, ka tā tikusi saukta kāda ziemeļu vikingu cilts. Bet kur gan ir doiči - ģermāņi? Paskatīsamies, kā vāciešus sauc mūsu kaimiņi lietuvieši - vokiečiai. Apskatot “vokiečiai” tiešo tulkojumu, atklājam - vārda pirmā daļa sastāv no “voki”, savukārt otrā vārda daļa “ečiai” nozīmē - šķēpi. Bet, kas ir pirmā vārda daļa “voki” - dažādi atsavinājumi no šī vārda ir sastopami Latvijas Vidzemes - Igaunijas teritorijā (atkal nekādas Germānijas -Doičlandes). Un beidzot, par VOKIEM jeb BELOVOKIEM sauca GALLU ciltis. Atcerēsamies Indriķa hronikas, kurās tiek norādīts, ka mūsu senči visi kā viens viduslaikos ir svinējuši VAKUS.

7. Vai Latvija - Livonija ir GALLU zeme? Daudzi iesauksies - nē, kādi GALLI? LATi - GALI (LATi - GALLI), nav GALLI? Un beidzot - LATGAĻI nebūs tas pats, kas GALATI? Loģiski, ka tas ir viens un tas pats. Ko gan varētu nozīmēt šis vārdu salikums? Paskatīsamies vienkārši vārdnīcā, kā tulkosies “LAT-i”. Izrādās, ka daudzu Eiropas tautu valodās “LATI” tulkojas kā “vene”. VENDI. Tātad LATIGALI, jeb GALATI nozīmēs VENDU - GALLU apvienību.

8. Varbūt laiks visiem sākt domāt ar savu galvu, nevis gremot un cildināt šīs samazgas.

» Posted By lotvis On 2010. gada 2. decembris @ 11:06

«« Back To Stats Page