Statistika

Comments Posted By Jānis Saulītis

Displaying 1 To 6 Of 6 Comments

Latvijas vēstures mīti - 1

vai Jūs no tiesas ticat daudzu dievu eksistencei, pielūdzat un kalpojat tiem? Diezin vai.
—————–
Mēs “nakriškāni” “nekalpojam” Dievam kristiešu izpratnē. Mēs vienkārši dzīvojam saskaņā ar Dievu un tā likumiem.
Pēc Senkēviča: Krustneši, uzsverot savu tuvību Dievam, augstprātīgi paziņoja Lietuvas Dižkunigaitim un Polijas karalim Jagailim: “Mēs nēsājam krustu uz apmetņa…”, uz ko Jagaiļa padomnieks atbildēja: “Bet vajag to nēsāt sirdī”. Tāpat arī Jums novēlu - necensties pierādīt, ka esat “tuvāk” Dievam un “pareizāk” tam kalpojat…

» Posted By Jānis Saulītis On 2010. gada 9. decembris @ 14:48

Tātad, apgalvojat, ka “pasaules vēsturi kontrolē Dievs, un Sātans ir ierobežots”. Palūkosim, vai tā ir?

Ružmons savai grāmatai devis nosaukumu “Sātana daļa”. Kas ir šī “daļa”? Filozofi - teologi saka, ka “Dievs valda Debesīs, bet Sātans - šeit, uz Zemes.” Jaunībā filozofs materiālists, dialektiķis, sešās paaudzēs rabīnu talmudistu pēctecis, kristīts ebrejs un reizē rasists - antisemīts Kārlis Markss bija sātanists un slepenas sātanistu sektas loceklis. Kā zināms, šis Markss radīja mācību, kuras dialektiskā attīstība materializējās kā marksisma sekotāju lielvalsts PSRS. Tad, lūk - šī sātanisma lielvalsts formēšanās un pastāvēšanas laikā ir atbildīga un līdzdalīga apmēram 100 000 000 cilvēku varmācīgā nāvē (lokāli kari, divas revolūcijas, pilsoņu karš, Pasaules karš, bads, represijas u.t.t.). Ja Jūs apgalvojat, ka “Dievs šo kontrolē”, tad varu Jums atbildēt - slikti kontrolē. Ja gribat apgalvot, ka šie fakti ir “nenozīmīgi” un “pārspīlēti”, tad esat melis.

Ar to gribu teikt, ka noliedzot Sātana ietekmi, Jūs noliedzat viņa pastāvēšanu - netieši, bet noliedzat. Iesaku palasīt “Rituale Romanum” jeb kristīgās baznīcas priekšrakstu exorcium veikšanai. Tur arī pateikts skaidri - kāds ir Sātans un ko viņš pārvalda.
—————————

“ka mūsu diskusijas objekts patiesībā nav kristietība vai pagānisms, bet uzskats, ka kristīgā ticība nav latviešu ticība, ka tā ir kaut kas svešs un ar varu uztiepts.”

Jā - tā arī ir. Sveša un ar varu uzstiepta. No savas loģikas viedokļa teikšu - “kas ir labs žīdam, nevar būt labs latvietim”. Ar to domāju mentālās atšķirības, kurām neko “universālu” piemērot nevar. Pēc būtības - kristietība ir tas pats jaunjūdisms un vērsts uz ebreju piesaisti jaunai reliģijai. Tas nekādi nav saistāms ar latvisko dievziņu. Izņemot dažas Bībelē ietvertas, no senākām mācībām aizgūtas teikas (par Lota sievu, ar formulu “neskaties atpakaļ”). Ja neticat man, citēšu Bībeli: “Veseliem ārsta nevajaga, vajag neveseliem. Es neesmu nācis aicināt taisnus [atgriezties no grēkiem], bet grēciniekus” (Marka ev. 2:17). Vai Kristus Jūs nepārliecina? Jeb Jūs apgalvosit, ka mūsu senči, sapulcējuši saimi istabā un piesaucot latvisko Dievu, kurš “katrā zara galiņā”, ir “smagi apgrēkojušies”? Vai varbūt, tie ir “neveseli”, kuriem steidzīgi nepieciešama “kristīgā dziedināšana” - ar uguni un zobenu? Vai varbūt mums, latviešiem, ir ļoti tuva ķēniņa Dāvida karjera no aitu gana par ķēniņu? Bet varbūt “taisnākā no Sodomas” Lota seksuālās izklaides ar paša meitām?

Kā redzat - es nebūdams kristietis varu diskutēt kā līdzīgs par Bībeles tēmām. Un neļaušu, lai psihiski neveselu ļaužu mācības, sauktas par “monoteismu”, duļķotu prātu manas tautas piederīgiem, un neļaušu pārrakstīt manas tautas vēsturi kādas monoteistu sektas PR vārdā.

» Posted By Jānis Saulītis On 2010. gada 3. decembris @ 14:56

Nedomāju, ka man var pārmest, ka es ebreju profesoram Brondēram piekaru “žīdmasonu sazvērnieka” birku. Kas attiecas uz Jūsu skatījumu uz krustnešiem, tad jau poļu Senkēvičs un mūsu pašu Pumpurs vērtējot krustnešus arī ir “sazvērestības teoriju slimnieki”?

Atsaukšos uz autoritatīvu avotu: Rougemont Denis “Le parte du Diable” (The devil’s share), An Essay on the Diabolic in Modern Society, kurā Ružmons citē franču dekadentu Bodlēru: “Sātana pirmais triks ir pierādīt, ka viņa nav. Ka viņš ir Nekas un Neviens”.

Tagad to cenšaties pierādīt Jūs. Citēju: “dažādu slepeno biedrību loma un ietekme uz pasaules vēstures procesiem tiek krietni pārspīlēta. Tas arī ir viens no mītiem.” Pēc būtības, mani tas nesatrauktu, ja nebūtu viens apstāklis - noliedzot Sātana eksistenci, saskaņā ar zināmo loģikas likumu (nepastāvot antitēzei, nepastāv arī tēze), Jūs noliedzat arī Dieva eksistenci, bet saucat sevi par kristieti - tātad iznāk, ka mānat tautu. Tā, lūk…

» Posted By Jānis Saulītis On 2010. gada 3. decembris @ 12:04

“Jūs taču no tiesas negribēsiet apgalvot, ka Meinards atnesa Turaidas līviem neražu?”
————————
Kāpēc gan ne? Jūs taču arī neapšaubīsiet “šķīsto ieņemšanu”, kura varētu likties tikpat neticama? Kas attiecas uz “un tad no Rietumeiropas ieradās salašņas”, tad kā tāds, kas interesējas par socioloģiju, varu teikt, ka “misionāri” un “salašņas” iet viens otram pa pēdām kā viens vesels. Iesaku papētīt “Secret Societys” - rašanos, mērķus un būtību. Un tad šis mehānisms kļūst izprotams. Starp citu - tas atbildētu vēl uz vienu ārkārtīgi diskutablu tēzi Jūsu rakstā - “senlatviešiem nebija priesteru kārtas”.

Atgriezīšos vēlreiz pie Holokausta. Uzdrošināšos apgalvot, ka ne jau Arāja komandas eksistence ir mīts, bet gan Holokausts, kādu mums to mēģina pasniegt. Nenoliedzu - bija krāsnis, masu kapi un matrači no cilvēku matiem. Jautājums ir - kas to organizēja, kādu mērķu vadīti, kādas ideoloģijas, kas izpildīja. Tad nu jāsaka, ka Arāja komanda ir nenozīmīga izpildītāju brigāde. Juridiski Latvija par to neatbild, jo Arājs bija PSRS pilsonis. Turklāt, pēc manā rīcībā esošas informācijas - lojāls PSRS pilsonis. Un Arāja komandas paveiktais ir samērā neliels uz kopējā fona. Toties ideologi un iedvesmotāji ir visai ineresanta galerija. Bet tā būtu diskusija ne par tēmu, tāpēc iesaku šai jautājumā pastudēt Austrijas nevalstisko organizāciju apvienības priekšsēža, ebreju profesora Brondēra savāktos materiālus - Dietrich Bronder’s “Before Hitler came” un H. Kardela grāmatu “Hitler, Founder of Israel”.

» Posted By Jānis Saulītis On 2010. gada 2. decembris @ 12:15

Dīvaini, bet Jūs mani izaicinat, lai es uz Jūsu 1. atbildētu ar Jūsu 2. T.i. - uz “nedrīkstam lepoties ne ar līvu nodevīgo rīcību un kristiešu slepkavībām 12.gs., kad te vēl nebija neviena bruņinieka, bet tikai miermīlīgi misionāri, ne arī ar mūsu tautiešu piedalīšano holokaustā 20.gs. ”

Es varētu atbildēt, ieliekot attiecīgus jēdzienus: “Neviens necenšas attaisnot noziegumus, tikai jautājums, vai tos var saukt par “latviešu noziegumiem”? Daudz kas pasaules vēsturē ir sastrādāts it kā latvietības vārdā, bet pietiek tikai tuvāk iepazīties ar latvietību, lai saprastu, ka ar latviešiem tam nav nekāda sakara. Katrs saņems samaksu par saviem noziegumiem pēc nopelniem, lai arī kā viņš sevi nosauktu…”

Taču es to nedarīšu - tā ir demagoģija. Mēs pat nevaram apgalvot, ko līvi veikuši - hronikas bieži rakstīja tumsonīgu aizspriedumu pilni mūki (fanātiķi un nenormālie), turklāt par labu saviem saimniekiem. Un viņiem nebija nekādas sajēgas par seno baltu dievziņu. Un gadījums patiesi vietā - dzīvoja kā dzīvojuši, bet te atnāk kristiešu misionāri un aiz viņiem - bads un neraža. Vai nav simboliski? Noteikti! Ko ar tādiem darīt, kas atnes nelaimi? Un ne tikai nelaimi - šie kristieši šeit ievazāja arī saviem tikumiem atbilstošas sērgas - sifilisu, mēri, u.t.t. Nemaz nerunājot par “kristīgajiem tikumiem” - naudaskāri, zvērestu laušanu.

Vēl piebildīšu par “tautiešu piedalīšanos” holokaustā. Varbūt ir vērts šeit piemērot šī raksta sākuma tēzi: “Vai tik tas nav mīts?”

» Posted By Jānis Saulītis On 2010. gada 1. decembris @ 21:43

Es lepojos ar mūsu (latviešu) senču slaveno vēsturi, lai kāda tā arī nebūtu svešinieku uzskatā. Mūsu vēsturi cenšas pārrakstīt visi, kam ir vēlme attaisnot savas šeit pastrādātās šmuces - kristiešiem, komunistiem un tamlīdzīgu liekuļu un cilvēknīdēju kopām. Latvijā, bezgalīgo pedofilijas, merkantīlisma un liekulības skandālu pārņemtajai kristiešu sektai ir vajadzīgs pacelt savu PR, attaisnot šeit pastrādātos noziegumus un apelēt pie “kristiešu vienotības”, “mīlestības” un “piedošanas”.

Lai tas darbotos, iedarbina seno Vecās Derības (Toras) “gudrību”, kuras formula ir “sevi celt var pazeminot citus”. Tad nu parādās šādas “vēstures” interpretācijas - par “senām krievu zemēm”, “latvieši dzīvoja kokos un pārtika no sēnēm”. Kāds vācietis, ko aizvedu uz Turaidas pili, ieraudzījis dabiska lieluma līvu karavīra attēlu, zobus griezdams murmināja angliski: “Šitādi maniem senčiem dūra dunčus mugurā”. Bet “integrējamās” komunistu okupācijas atliekas ir pārliecībā, ka “Latvija ir sena krievu zeme, kurā mēs ieradāmies, kad latviešu vēl nebija”. Pat līdz tādam absurdam: “Mūs - krievu nepilsoņus šeit apspieda arī pirms 1940.gada Latvijas atbrīvošanas”.

Tad nu autors cenšas mūs pārliecināt, ka kristiešu ordeņa bruņinieki te ieradās mīlestības un pašuzupurēšanās dzīti no jaunavu pansionātiem, un neko līdz tam dzirdējuši, par karu, laupīšanām, drellību nebija. Tipisks projekcijas mēģinajums - “ķeriet zagli” šeit kristiešu pastrādāto zvērību attaisnošanai. Jā, par “miesas izgriešanu” raksta arī A.Grīns. (Pasaules Vēsture, 4.sēj.), bet - to darīja lietuvieši un prūši ar vācu bruņiniekiem. Un tā bija tiem pelnīta atmaksa. Vācu vēsturnieks “Vācu ordeņa vēsturē” raksta, ka Vācu ordenis Baltijā rīkoja cilvēku izpriecu medības - kaut ko līdzīgu safari. Būtība - ordenis saņem naudu no izklaidi alkstošiem viesiem bruņiniekiem, un tad viņi jāj uz Lietuvu, atrod arāju ciemu un sacenšas tā iedzīvotāju galvu ciršanā “kurš vairāk”, un tad to nodedzina, netaupot nevienu, saskaņā ar Vecās Derības kara “gudrībām”. Pirms spriedelēt, iesaku autoram pastudēt tā laika Eiropas kara paradumus, palasīt literatūru par slepeno biedrību būtību “Secret Societys”, par kristiešu sektu un bruņinieku ordeņu būtību.

» Posted By Jānis Saulītis On 2010. gada 1. decembris @ 11:27

«« Back To Stats Page