Statistika

Comments Posted By Ingars

Displaying 1 To 26 Of 26 Comments

Mesiāniskais jūdaisms un kristietība

Kas attiecas uz Konstantīna laika reliģiskajām inovācijām un sekojošo inovāciju plejādi pēc tam – tur nu es tev pilnībā piekrītu, proti, ka Sabata “pārcelšana”, pagānisko svētku pārtaisīšana par kristīgiem svētkiem un daudz kas cits bija un ir cilvēku patvaļīga rīcība un patiesas ticības piesārņošana ar pagānisma elementiem.

BET tieši tāda pat patvaļība ir arī Tempļa ārējās, fiziskās kalpošanas turpināšana, kad mums jau sen ir piešķirta iekšējā, garīgā kalpošana caur Viņu, uz Kuru taču visa šī ārējā un fiziskā Tempļa kalpošana vienmēr norādīja. Citiem vārdiem sakot – bija laiks, kad Viņš runāja caur praviešiem, caur Likuma burtu un Tempļa kalpošanu. Tad nāca tā visa piepildījums – Viņš Pats personīgi, lai celtu Jaunu Templi, ne no akmeņiem, bet gan no dzīviem akmeņiem. Viņš nāca Sabatu nevis pārcelt, bet gan, lai cilvēku ievestu Sabatā pavisam, ne tikai vienu reizi nedēļā. Viņš nāca, lai izpildītu Augstā Priestera šķīstīšanu vienu reizi par visām. Ņem, kuru Toras aspektu gribi, Jēzus to visu ir piepildījis.

» Posted By Ingars On 2016. gada 4. aprīlis @ 09:04

Oskar,
tavas rūpes un bažas ir labi saprotamas. Tieši tāpat bija arī pirmā gadsimta Kristus mācekļiem – ko tad darīt ar Torā noteiktajām svētajām vietām, laikiem, darbībām, pavēlēm un aizliegumiem? Jēzus nebija atstājis konkrētas norādes par to, ka tas viss tagad ir jāpārtrauc un jāievēro kāda “jauna kārtība”. Tieši otrādi – Viņš nepārprotami apliecināja, ka nav nācis, lai Bauslību atmestu, bet gan, lai to piepildītu. Tas nozīmē, ka Sabats nekad nav ticis pārcelts uz nākamo dienu, nedz arī tika iedibināti “Jaunās Derības likumi” “Vecās Derības likumu vietā”. Likums bija, ir un vienmēr paliks nemainīgs. Tas nekad nav ticis nedz atcelts, nedz grozīts, bet gan PIEPILDĪTS.

Likums pats par sevi nav vienkārši “darīt to, kas pavēlēts un nedarīt to, kas aizliegts”. Likuma būtība ir sirds attieksme, tava iekšējā pozīcija attiecībā pret Dievu un visu, ko Viņš ir radījis. Likuma prasību ārējai pildīšanai nav absolūti nekādas nozīmes, ja tava sirds nav saskaņā ar to. Ja pareizi saprotam, ka Likuma ārējās prasības mums māca neredzamās garīgās realitātes dažādos aspektus, tad izriet, ka šķīstas barības nodalīšana no nešķīstas attiecas uz to, ko ielaižam savās sirdīs. Gluži kā Jēzus teica, ka ne tas ir nešķīsts, kas nonāk mutē, bet gan ļaunums, kas iziet no sirds. Taču, tā kā kopš cilvēka krišanas viņa sirds bija kļuvusi cieta, Dievs šo patiesību mācīja cilvēkam saprotamā formā – caur ēšanu, jo nekā citādi grēka nocietinātas sirdis nespēja šo garīgo patiesību saprast.

Tā, lūk, aizliegums ēst nešķīstu barību vienmēr ir bijis spēkā - tā ir tagad un tā būs vienmēr, tāpēc būsim uzmanīgi, ar ko mēs barojam savas sirdis.

» Posted By Ingars On 2016. gada 1. aprīlis @ 14:06

Vai tu pareizi esi sapratis tos pravietojumus? Vienam no apustuļiem Dievs reiz rādīja kādu izaicinošu parādību – no Debesīm nolaists palags ar “nešķīstiem” dzīvniekiem, par kuriem Dievs viņam teica, lai kauj un ēd. Ir pilnīgi skaidrs, ka nevis Dievs nonāca pretrunās ar Sevi, bet gan cilvēks nebija sapratis Likuma patieso nozīmi. Kāds cits apustulis apliecināja, ka barībai pašai par sevi nav nekādas nozīmes attiecībā uz garīgumu. Galu galā mēs varam noprast, ka visi šie likumi (ko ēst, ko neēst utt.) bija ar vienu vienīgu nolūku – mācīt par dažādiem Dieva un Viņa Valstības aspektiem. Tie bija laiki, kad Likums bija rakstīts uz akmens plāksnēm un tīstokļiem. Taču kopš Mesija visu ir piepildījis, Likums tiek rakstīts tieši cilvēku sirdīs.

Kas vēl svarīgi – Ēdenē nebija Toras. Tā tika dota cilvēka cietās sirds dēļ, kura bija aizmirsusi Ceļu pie Radītāja. Kad saikne starp cilvēku un Dievu ir atjaunota, tad Tora kā fiziski taustāma, redzama un dzirdama norāde kļūst nevajadzīga. Galu galā Viņš Pats ir Pilnība.

» Posted By Ingars On 2016. gada 31. marts @ 13:21

Pirmie apustuļi, jo īpaši Pēteris un Pāvils, tam jau gāja cauri, un rezultātā neuzlika neebreju kristiešiem par pienākumu ievērot neredzamās Patiesības redzamo atveidu, ko arī paši ebreji nekad nav spējuši ievērot. Tā vietā tika atzīts, ka Svaidītais Pats par Sevi ir Bauslības iemiesojums – arī Sabats. Viņš IR Bauslība. Viņš IR Sabats. Viss, kas tika uzlikts par pienākumu caur Mozu, bija tikai pravietiskas norādes par To, Kam jānāk. Viņš ir tā visa iemiesojums.

Galu galā, ja šī caur Mozu dotā kārtība vēl joprojām būtu spēkā, Dievs nebūtu pieļāvis Tempļa nopostīšanu un Derības Šķirsta pazušanu. Visu cieņu, bet Bauslība nav nekāds “zviedru galds”, no kā paņemt to, kas patīk, bet, kas ne, to atstāt. Visu vai neko – tāda ir Bauslības nemainīgā kategoriskā prasība. Ja tev nav Templis ar Vissvētāko vietu un Derības Šķirstu tajā vietā, kur tam jābūt pēc Dieva noteiktās kārtības, par kādu Tā Kunga Vārda ievērošanu var būt runa? Kur ir levīti, kur Ārona pēcteči, kuri vienīgie drīkst likumīgi izpildīt priesteru un augsto priesteru pienākumus?

» Posted By Ingars On 2016. gada 30. marts @ 12:39

Patiesībā viss ir ļoti vienkārši - Ješua PATS PAR SEVI ir Toras piepildījums. Viņš to Pats apliecināja sacīdams: “Viss piepildīts!” Visa caur Mozu dotā ārējā kārtība bija tikai ēna, kas tika dota līdz laikam, kad nāks Pats Oriģināls. Oriģināls ir nācis un visu piepildījis, tādējādi, kas vēl turas pie šīs ārējās kārtības, būtībā, apzināti vai neapzināti, noliedz Svaidīto, jo uzvedas tā, it kā VIŅŠ nebūtu Toras iemiesojums. Tādējādi izriet, ka, “mesiāniskie jūdaisti” patiesībā vēl joprojām nav atzinuši, ka Ješua ir Mashiah. Ja viņi to būtu atzinuši, tad arī atzītu, ka Viņš ir visa piepildījums un nekādi rituāli vairs nav jāpilda.

» Posted By Ingars On 2016. gada 29. marts @ 09:48

Pieticības un atturības tikums - vai mūsdienu draudzei tas ir aktuāli?

Cilvēka ķermenis pats par sevi nav apgrēcinošs, apgrēcinoša ir cilvēka samaitātā dvēsele, kura kopš apgrēcības ienākšanas nenosegtu cilvēka fizisko ķermeni uztver samaitāti un pataloģiski, ne tā, kā pirms grēka. Un tieši dēļ šīs pataloģiskās uztveres cilvēka ķermenis ir jānosedz, ne jau dēļ tā, ka ķermeņa ārējais skaistums pats par sevi būtu apgrēcība.

» Posted By Ingars On 2015. gada 16. aprīlis @ 11:55

“Rīgas sargi” - varoņfilma vai farss?

Ja nopietna, vēsturiski precīza filma nenoķertu auditoriju, neveicinātu patriotismu un liktos garlaicīga, tad rodas jautājums, vai tāds sekls patriotisms vispār kaut ko ir vērts? Ja mums patriotisma veicināšanai nepieciešams lēts emocionāls blasteris, tad kaut kas fundamentāli nav kārtībā ar mūsu garīgumu.

» Posted By Ingars On 2014. gada 14. novembris @ 10:36

Kremļa “troļļi”. Arī Latvijā

Brāļi un māsas - nevelciet svešu jūgu kopā ar pagāniem. Putina režīms vai Obamas režīms - nekādas būtiskas atšķirības. Spriediet paši, vai ir pareizi nostāties viena vai otra bandīta pusē, tā vietā, lai paceltu jautājumu - kāpēc mums vispār būtu jāizvēlas starp sātana labo vai kreiso ragu. Es negribu ne vienu, ne otru. Par Putina režīma grēkiem šeit pietiekami aprakstīts un es tam pilnībā piekrītu, tāpēc pakomentēšu par “Rietumu” režīmiem pāris vārdos. Pajautājiet tām izlaupītajām valstīm un tautām Āfrikā, Latīņamerikā un Tuvajos Austrumos, cik forša ir ASV, Rietumeiropas un Skandināvijas valstu, Rietumu banku un pārvalstisko korporāciju īstenotā ārpolitika un “uzņēmējdarbība”. Un tad ieskaties novārdzināta nēģerēna acīs un pēc tam es gribu redzēt, vai tu pēc tam spēsi ar tīru sirdsapsziņu man aģitēt, lai es balsoju par to slepkavu, pedofilu un visādu noziedznieku interešu pārstāvjiem Latvijā.

» Posted By Ingars On 2014. gada 2. oktobris @ 17:15

Saprotot laika zīmes. Izraēla un Gaza – kādēļ tas ir svarīgi

Viena piebilde, hmm, drīzāk gan brīdinājums - prātīgi ar simboliku (runa ir par “Dāvida zvaigzni”), par kuru nav īstas skaidrības, no kurienes tā nākusi. Kāds heksagrammai sakars ar Dāvidu un israēla tautu???

» Posted By Ingars On 2014. gada 2. septembris @ 17:14

Kā “Eirovīzija” par geju pasākumu kļuva

Es te tā pārdomāju pirmo komentāru un nonācu pie šādiem secinājumiem:

1. Aprobežoti un intelektuāli sekli ir tie cilvēki, kuri apmelo un sagroza cita teikto. Piemēram, šajā rakstā vispār ne miņas, ne ziņas par jebko, kas saistīts ar rasēm un tautībām.

2. “Seksualitātes daudzveidība” vienmēr visos laikos ir bijis aprobežotības, sekluma un atpalicības likumsakarīgs rezultāts.

3. Rakstā ir nosodītas netiklības izpausmes, nevis kurināts naids pret pašiem slimajiem un apsēstajiem. Jēzus arī ienīda grēku, bet mīlēja pašu grēcinieku. Viņš netiklo sievieti nepazudināja, bet pacēla viņu un atbrīvoja no netiklības grēka. Tāpat arī Viņa sekotāji ne ar naidu pret pašiem netikļiem vēršas, bet gan pret viņu bezkaunību.

» Posted By Ingars On 2014. gada 15. maijs @ 23:30

Putina “spēles” Ukrainā

Brāli, pirmkārt vēlos, lai tu saproti, ka man ne mazākā mērā nesimpatizē nedz Putina režīms, nedz vispār jebkas, kas saistās ar Krievijas (vai jebkuras citas lielvalsts) imperiālistiskajām interesēm.

Par Latvijas medijiem (ne tikai TV) - kas maksā, tas pasūta mūziku, turklāt, nav runa par tikai tiem medijiem, kuri pieder privātpersonām, bet ir jāsaprot, ka neatkarība un demokrātija ir tikai ilūzija. Reāla vara te pieder bankām, oligarhiem (ne tikai vietējiem), korporācijām. Tāpēc masu medijos pasniegtā informācija ir tendenciozs lobijs - arī attiecībā uz Ukrainu. Pirmkārt jau tas, ka, ja jau tiek melots attiecībā uz citām lietām, tad nekāda garantija nav, ka nemelo arī attiecībā uz Ukrainu, turklāt, tāpat, kā Krievijas, arī Rietumu un pašmāju rietumnieciski tendēto masu mediju sniegtās informācijas patiesīgums nav pārbaudāms, vai ir pārbaudāms riskējot ar savu un ģimenes locekļu dzīvībām - mēs esam tādā neizdevīgā stāvoklī šajā ziņā.

Protams, ka ģeopolitiskā realitāte, gluži tāpat kā pistole pie deniņiem, piespiež upuri pakļauties. Tikai žēl, ka mūsu masu mediji mums melo un atklāti nepasaka, ka Latvijas valsts nav un nespēj būt suverēna, jo mums nav reāla spēka sevi nosargāt. Visas dimpomātiskās muļķības ir tikai ilūzijas, mums, kristiešiem jau nu vajadzētu saprast, ka pasaulīgajām valdībām un organizācijām, lai kā arī viņi smaidītu un lai cik skaisti runātu, vienīgais respekts ir tikai pret brutālu militāru spēku un superūber specdienestu ļauno ģēniju nelietības pret parastiem neaizsargātiem iedzīvotājiem.

Es domāju, ka Krievijas, ASV pašreizējās valdības un ES birokrāti bāžami visi vienā maisā kopā arī ar Hitleru, Staļinu un visiem citiem neliešiem. Dumja ir latviešu ignorance pret mūsu “sabiedrotajiem”, par kuriem cilvēki Āfrikā varētu pastāstīt gan visvisādas šausminošas lietas, bet mēs ar TĀDIEM bandītiem vēl biedrojamies.

» Posted By Ingars On 2014. gada 14. marts @ 08:37

Vēl viena piebilde.

Pirmkārt - Janukoviča mafija (tāda bija viņa administrācija pēc būtības un visām raksturīgajām iezīmēm), kas patiešām bija mafija, tiktiešām bija nolaidusi Ukrainu līdz bankrotam - par to liecina cilvēki, kuru viedoklim es uzticos.

Otrkārt - Rietumi (ES un ASV) nav un nekad nav bijuši ieinteresēti dod kādu labumu ukraiņiem, bet nelietīgi izmantojot tautas neapmierinātību ar vietējās mafijas varu paši grib tieši tāpat kā vietējā mafija zagt un laupīt. Reāli Ukrainas tauta tiktiešām bija pret Janukoviča administrāciju, taču tas automātiski nenozīmē, ka viņi gribēja kaut ko kopīgu ar ES un ASV.

Treškārt - nav taisnība, ka Rietumu TV (jo īpaši Latvijas rietumnieciski orientētie kanāli) ir tikai “10%, kas neatbilst realitātei un arī tik tādēļ vien, ka nepārzin vietējo situāciju”. Es piekrītu, ka melošanas taktikas ir atšķirīgas, taču apzināti ļaunprātīga un tīša melošana ir redzama praktiski jebkurā ziņu izlaidumā Latvijas kanālos. Ne vienmēr tie ir sagrozīti fakti, bet attiecīgie uzsvari, ne līdz galam pateiktas lietas un tādā garā. Turklāt - nav tādas vienotas un secīgas analīzes, bet tikai kaleidoskopiski tendenciozi apgalvojumi un atslēgkadri, jebšu vienvārdsakot - smadzeņu skalošana un maldināšana.

» Posted By Ingars On 2014. gada 12. marts @ 21:25

Ir jāsaprot, ka vienādiņ melo gan Rietumi (ASV valdība un ES politiķi), gan Austrumi (Krievijas valdība). Mums vajadzētu būt gudriem un nepieslieties nevienam no abiem. Pasaulē noteik varas pārdalīšana un cīņa par dominanci. Tam nav nekāda sakara ar pareizi/nepareizi vai labie/sliktie, bet gan mafiozu grupējumu savstarpēju rēķinu kārtošanu.

Kas attiecas uz Ukrainu, tad ES un ASV nav ne ar ko labāki par Krieviju. Nez kāpēc neviens neidomājas par to, ka Ukraina varētu tīri labi iztikt gan bez Krievijas, gan ES un ASV.

Jā, Krievija uzvedas kā neprognozējams agresors, bet ES un ASV tieši tāpat. Pajautājiet Āfrikas un Latīņamerikas valstu iedzīvotājiem, pajautājiet paši sev, mīļie tautieši - kā mūs ņem priekšā un izmanto. Vai tiešām Latvijai ir tikai divi iespējamie ceļi - tikt ņemtiem priekšā no Rietumiem vai tikt sabrauktiem ar tankiem no Austrumiem?

» Posted By Ingars On 2014. gada 12. marts @ 20:47

Eiropas “vērtības”. Drīz arī Latvijā

Ar parakstīšanos tur vien būs par maz. TOTĀLS SISTĒMAS BOIKOTS visās sfērās kā minimums būtu vajadzīgs.

» Posted By Ingars On 2014. gada 29. janvāris @ 10:40

Dieva Asamblejas

Cik esmu sapratis, Dievs mums deva šīs atmodas ne vienkārši tāpēc, lai laiku pa laikam atsvaidzinātu kristietību, bet gan, lai atjaunotu Draudzes vienotību. Īstenībā, ja salīdzinām ar Apustuļu Darbu grāmatu, tad sanāk, ka atmoda nav nekas ekskluzīvs, bet gan normāla Draudzes ikdiena. Taču tas nevar tā būt sašķeltā Draudzē. Pārsvarā visu atmodu aprakstos redzams, ka nevienprātība attiecībā uz doktrīnām vai nu tiek nolīdzināta zem dievišķās autoritātes, vai samilzt un kļūst par iemeslu atmodas noslāpšanai. Brāļiem no pentakostālajām asamblejām jākļūst garīgi pieaugušiem un jāsaprot, ka viņi nevar novērsties no pārējiem (vecajās konfesijās ieslodzītajiem) un piesavināties visu Gara kalpošanu sev tikai tāpēc, ka pārējie to neatzīst. Protams, ir ļoti grūti kalpot un pat vienkārši būt sadraudzībā ar tiem, kuri neatzīst visai būtiskas un svarīgas patiesības (piemēram, Svētā Gara kristību), taču tas nedrīkst būt par iemeslu, lai nodalītos no viņiem. Tieši otrādi – Svētajā Garā pagremdētajiem būtu jābūt stiprākiem un izturīgākiem mīlestībā panest tos, kuri ticībā vēl vāji, jāsmeļas spēks no Svētā Gara, lai kalpotu pārdabiskā, dievišķā mīlestībā visiem brāļiem. Tas nav cilvēkam pa spēkam, bet Dievs mums var dot tādu pārdabisku mīlestību, kas spēj pārvarēt arī nepārvaramās konfesionālās barjeras. Svētā Gara harizmas nav domātas, lai uz to pamata celtu atsevišķas draudzes, bet gan, lai tās izmantotu kā darbarīkus Kristus Miesas celtniecībā. Tātad harizmas ir darba rīki, nevis pamatakmeņi.

» Posted By Ingars On 2012. gada 14. jūnijs @ 12:25

Izlasīju Frenka Bartlemena grāmatu par Azusa ielas atmodu. Viņš gan nebija īpašā sajūsmā par atmodas iekonservēšanu cilvēku radītās organizācijās.

» Posted By Ingars On 2012. gada 13. jūnijs @ 20:13

“Saskaņas Centra” neglītās grimases

Tas, ko redzu – speciāli radītas „labā” un „kreisā” spārna partijas ar mērķi „skaldi un valdi” politikas īstenošanai Latvijā. Žēl, ka kristieši uzķeras uz šī āķa. Atklāšu skarbo patiesību – visas pie varas esošās partijas apzināti vai neapzināti atrodas zem illuminātu - masonu slepenās valdības kontroles un katrs jauns politiskais spēks vai nu nonāk zem šīs kontroles, vai arī tiek iznīcināts. Gluži vienkārši ir cilvēki, kuri pabijuši tajā vidē un liecina, ka reāli viss ir savādāk, daudz savādāk, nekā mums izskatās.

» Posted By Ingars On 2011. gada 2. marts @ 14:06

“Laikmeta zīmes” - 4

Vai varētu būt kaut kad arī raksts par Jēzus otro atnākšanu, pēdējo laiku zīmēm, tūkstošgades valstību un tādā garā?

» Posted By Ingars On 2011. gada 12. janvāris @ 11:38

Cerības festivāla bilance

Ak, Roberto, vai tad Dievam vajadzīgi bioroboti? Vai tad ne mūsu brīvprātīga nodošanās ir tas vienīgais, ko Dievs mūsos meklē? Jā, Dieva priekšā mēs esam lūžņi, taču caur Jēzus asinīm mēs topam par vērtīgām pērlēm.

» Posted By Ingars On 2010. gada 1. decembris @ 08:56

Tie paši vēži…

Var jau būt, tad redzēsim, tikai manuprāt neiet īsti kopā ar kristietību nacionāls radikālisms, vairāk izskatās, ka VL grib šķelt sabiedrību, necenšoties ieklausīties, sadarboties. Tas pats protams sakāms arī par kreiso galu. Ir jāprot arī atšķirt gudrība no pielīšanas. Vismazāk mums tagad vajadzīgs starpetnisks konflikts ar asiņainu izrēķināšanos.

Par saistošām idejām runājot - tādas piedāvā arī tā sauktās “sīkpartijas”, turklāt ir arī profesionāli cilvēki, kuri tās spēj realizēt.

Par to, ka VL iekļuva Saeimā lielā mērā jāpateicas tam, ka viņi apvienojās ar TB/LNNK, ko iespējams vajadzēja darīt arī citām sīkpartijām - apvienoties savā starpā un domāju, ka to arī darīs.

Lai nu kā, pilnīgi noteikti man nav saprotama Vienotības popularitāte. Acīmredzot nemaz neesam tik gudri.

» Posted By Ingars On 2010. gada 14. oktobris @ 12:05

Parādi man, kas ir tavi draugi, un es pateikšu, kas esi tu pats. Draugs, tevi ir pievīlušas izteiksmīgās reklāmas un skaļās runas. Šajās vēlēšanās es principā biju apņēmies absolūti ignorēt reklāmas un lozungus, bet ņemt vērā tikai un vienīgi partiju programmas, vēsturi, kandidātu vēsturi un ar kādām organizācijām partijai ir saistība.

Turklāt man nav saprotams, ko dara kristieši partijā, kura atbalsta pagānisma kultu, tāpat arī nesaprotu, ko tu, brāl, esi tādu saskatījis šajos velna piekrāptajos cilvēkos? Te nav nozīmes tam vai partija ir mērena vai radikāla, nozīme ir tam, kas ir šīs partijas ideoloģijas pamatā. Sauksim lietas īstajos vārdos - latviešu tradicionālā reliģija (pagānisms) ir viens no sātanisma paveidiem. Kā zināms, ir vairāki sātanisma veidi un visradikālākais ir melnā maģija. Taču būtībā nav nozīmes, cik radikāls ir katrs veids, jo aiz tiem visiem stāv viens un tas pats garīgais spēks. Turklāt, runājot par ES, SVF, PB, NATO, ANO, UNESCO u.c. starptautiskajām organizācijām, kas patiesībā ir lielās piramīdas bloki, tās visas kopā arī ir tas Atklāsmes grāmatā minētais zvērs. Izejot no tā, jau daudz vieglāk ir saprast, kas ir kas - es ar pamatotu skepsi skatos uz dajebkādām partijām un organizācijām, kuras sadarbojas ar zvēru. Nesaprotu, kā viena daļa kristiešu to neredz?

Par naida kurināšanu - esmu to redzējis no “Visu Latvijai” - TB/LNNK gluži tāpat, kā no PCTVL un tam līdzīgu spēku puses. Da visi vienādi un tik paceļ līdz augstam svarīguma līmenim problēmas, kas nemaz nav patiesās mūsu problēmas. Mums kristiešiem jo īpaši vajadzētu zināt, ka patiesas pārmaiņas nāk caur sabiedrības domāšanas pārmaiņām, nevis caur ārējām administratīvām un strukturālām reformām.

Par sīkpartijām. Tur jau tā problēma, ka, manuprāt, tīšām izplatīts tika mīts par to, ka viņi tāpat nepārvarēs 5%, viņiem nav pieredzes, viņi sevi nav pierādījuši utt. Tā vietā, lai veicinātu vēlētāju loģisko domāšanu un stratēģisko spriestspēju, masu mediji mūs pārvērš par nesaprātīgu lopu baru, kas neko citu nespēj, kā vien atpazīt pazīstamas klišejas, stereotipus, pazīstamas sejas un tamlīdzīgi. Domājams, ka tautai būtu laiks saprast, ka ir vajadzīgs strādāt, kaut ko ražot, lai būtu mums tā kultūra, tā valoda un tas morāli garīgais briedums sabiedrībai kopumā. Taču šīs nacionālās partijas tāpat, kā diemžēl arī vairums kristiešu politikā - viņiem gan starp visādiem murgiem mēdz gadīties arī labas un svētīgas idejas, taču tās ir tikai vispārīgas klišejas, bez kopēja konteksta, bez konkrēta un vienota plāna vai stratēģijas, bez galvenās vīzijas. Tā vietā viņi piedāvā, ka būs mums tas un būs mums šitas, bet kāds labums no atsevišķām lietām, bez kopēja satura, bez jebkāda sistemātiska darba un virzības.

Konkrēti partijai “Ražotāja Latvija”, piemēram, ir skaidra vīzija un skaidra programma. Viņi netaisa mākslīgus “bubuļus”, kā to dara nacionālisti, kuru pastāvēšanas vienīgais iemesls ir cīņa pret krieviem par latvisku Latviju, kas balstās pagāniskās tradīcijās, nevis par latvisku Latviju, kur latvieši cieņu nopelna ar darbiem un ir labēlīgi noskaņoti pret citu tautu pārstāvjiem. Mums nav jācīnās pret krieviem, bet gan pret sliktām ideoloģijām, ne pret miesu un asinīm, bet pret tumsības varām. Nevis konkurence, bet sadarbība. Tā, lūk, šai jaunajai partijai ir skaidra programma un stratēģija, profesionāli cilvēki ar vadītāja pieredzi, kuri paši ir ekonomiski aktīvajā apritē, kuri labāk par politiķiem zina, kas vajadzīgs un kā to realizēt. Starp citu, bija arī tāda partija “Par prezidentālu republiku”, kura tieši piedāvāja mainīt iepriekšējo vēlēšanu sistēmu uz efektīvāku - tādu, kas ļautu tautai vairāk kontrolēt politiķus.

Secinājums - ja mēs paši nekultivēsim masu mediju iedvestos lozungus, tad tie neatbalsosies sabiedrībā, nepārvērtīs mūs par pūli, bet katrs cilvēks individuāli izvērtēs atsevišķu partiju programmas. Tad vēlēšanu rezultāti būtu krasi atšķirīgi. Nu kas tā vispār par runāšanu, ka vienus jau it kā iepriekš nolemj, ka tie pat nemaz 5% nepārvarēs? Vai tā ir demokrātija? Nekādas loģikas tur nav. Patiesībā vajadzētu būt otrādi – tām partijām, kuras sabojājušas savu reputāciju, kuras nespēj piedāvāt neko vairāk kā lozungus, cīņu pret bubuļiem, nevis skaidru attīstības programmu, tieši par tādām partijām vajadzētu secināt, ka ar tik nenopietnu attieksmi Saeimā iekļūt nevar. Taču šo vēlēšanu rezultāti vispār parādīja tautas totālo neizglītotību un verdzisko garu.

» Posted By Ingars On 2010. gada 11. oktobris @ 15:01

Ciktāl runa ir par vecajām varas partijām – piekrītu, ka šiem cilvēkiem jāpazūd no politikas, turklāt jo ātrāk, jo labāk. Konkrēti runa ir par visiem politiskajiem spēkiem, kuri saistīti ar sekojošām apvienībām un partijām – „Par labu Latviju”, „Vienotība”, „ZZS” , „TB/LNNK” un „PCTVL”. Kaut arī šajās partijās un apvienībās ir daži patiešām labi cilvēki, taču viņiem, kā redzams, nav reālas teikšanas.

Par partiju „Visu Latvijai!” es arī savulaik esmu domājis, taču man kā kristietim nav pieņemama viņu vienpusējība un nacionālā naida kurināšana, kā arī latviešu pagānisko kultu popularizēšana, tāpat arī ES un NATO atbalstīšana, kas ir „jaunās pasaules kārtības” jebšu Antikrista valstības iedīgļi. Sorry, bet patiesība diemžēl runā pati par sevi. „Visu Latvijai!” būtībā ir tas pats, kas „PCTVL” un tamlīdzīgas partijas, tikai orientēti uz latviešiem. Vai mums jānolaižas līdz tādam līmenim?

Es tomēr iesaku apdomāt gudri un raudzīties uz jaunākajām partijām, kā „Tautas kontrole”, „Ražotāja Latvija”, „Par prezidentālu republiku” vai „Pēdējā partija”, kas, atšķirībā no iepriekš minētajām, ir vairāk vai mazāk kustības no apakšas – no tautas izauguši politiskie spēki, nevis no oligarhu aprindām. Turklāt šīm partijām ir reālas programmas nevis vispārējas frāzes. Man personīgi visvairāk simpatizē „Tautas kontroles” nostāja daudzos jautājumos, kā arī saskatu daudzas lietas, kas aizstāv kristīgās vērtības – nost ar globālistu invāziju (ASV, ES un Rietumeiropa, NATO utt.). Šeit jāuzsver, ka mānīga ir Rietumvalstu „labestība” un Krievijas uzpūstais „naidīgums” pret Latviju. Ja godīgi, es tikai saskatu to, ka pašlaik valdošie spēki Krievijā ir tie paši Rietumu ielikteņi un visas briesmas nāk no turienes, nevis no pašas Krievijas kā tādas, kuras pašreizējā valdīšana nedarbojas pat savas tautas interesēs, kaut arī to mānīgi propagandē.

Nākamais, par ko „Tautas kontrole” iestājas, ir nacionālā naida izbeigšana, tad arī azartspēļu biznesa aizliegšana. Apdomā labi – kādās rokās VL un PCTVL ir spēcīgi ieroči tautas šķelšanai? „Skaldi un valdi” princips, ko pielietoja jau Romas impērijā, tiek lietots arī šodien. Mēs tiekam mākslīgi sanaidoti un sašķelti, lai Antikrists varētu brīvi īstenot savu liberālpolitiku un uzcelt savu vispasaules valdību. Bībelē par to ir pravietots un mēs, protams, neko neiespējam pret to, ko Dievs pareģojis, taču mums ir jāzina, ar kuriem spēkiem sadarbojoties un atbalstot, mēs atbalstām Dievam naidīgas varas.

» Posted By Ingars On 2010. gada 27. septembris @ 10:23

Latvijas vēstures mīti - 1

Cilvēkam ir tieksme aizbildināties. Nu, piemēram, ja no kāda prasa atbildību par noziedzīgu rīcību, ko grūti noslēpt, tad visticamāk šis cilvēks teiks, ka citi jau arī tāpat dara. Taču gudru cilvēku šādi māņu manevri nesamulsinās – nu un, ka citi tā dara - tas tevi nepadara mazāk vainīgu.

Taču aplūkosim tuvāk tā saucamās „baznīcas zvērības”. Tik tiešām – atradās arī tādi, turklāt ne mazums, kuri pēc Bībeles standartiem saucami par liekuļiem un atkritējiem, par tādiem, kuri gan sauc sevi par kristiešiem, bet dzīvo kā PAGĀNI un NETICĪGIE, tātad automātiski visas zvērības uzskatāmas par nekristiešu parašām, jo kristietība tādas lietas neatzīst, turpretim visvisādas nelietības, kuras pat kauns vārdā saukt, kuplā skaitā piekoptas visās pagāniskajās reliģijās. Tāpēc arī šeit jāizšķir, kad Dievs lietoja vienus cilvēkus, lai sodītu citus cilvēkus par viņu grēkiem, un, kad cilvēki paši pēc sava prāta viens otru slepkavoja un apkaroja. Dievs šo pasauli radījis un Viņš arī deva likumus, par kuru neievērošanu Dievam ir tiesības sodīt.

» Posted By Ingars On 2010. gada 15. novembris @ 12:51

Vasarsvētku kustība - sekta vai Dieva draudze?

Ar Svētā Gara manifestācijām nav problēmu - tik tiešām arī manā (luterāņu) konfesijā ir viena daļa, kurus varētu nosaukt par atjaunotnes kustību, kas to visu atzīst un māca. Problēma sākas tad, kad ir runa par konkrētām doktrīnām, un šajā jomā diemžēl no pentakostālo un evaņģēlisko draudžu puses tiek mesti nepelnīti akmeņi liturģisko draudžu dārziņā. Nu, piemēram - mēs atzīstam kristību Svētajā Garā, bet vai tiešām Dievs iedalījis kristiešus divās šķirās - tajos, kuri runā mēlēs un tajos, kuri mēlēs nerunā? Vai tiešām luterāņi ir nepareizi kristīti, jo nav pagremdēti? Vai tiešām zīdaiņu kristīšana ir nebibliska? It kā tiek runāts par vienotību, par to, ka nost ar doktrīnām, bet kad sākam runāt par konkrētām lietām, kā, piemēram, tā pati kristība, tad arī visa vienotība beidzas. Es tikai gribu pateikt, ka, kamēr nebūs vienotības pamatdoktrīnās, tikmēr pilnvērtīgas vienotības nebūs vispār, jo kā gan mēs plecu pie pleca varēsim sludināt evaņģēliju, ja tiklīdz nonākam pie kristības, sākas šķelšanās un strīdi - kādu liecību tādējādi rādīsim jaunatgrieztajiem?

» Posted By Ingars On 2010. gada 18. marts @ 11:41

Svētā Gara dāvanas: teoloģiskie un praktiskie aspekti

Jā, bet daudzi par šādiem garīgiem piedzīvojumiem saka, ka tā nav Svētā Gara kristība, un tas mani mulsina. Ja pamatojamies uz to, ka visos gadījumos Apustuļu darbos bija klāt mēlēs runāšana, tad es iedomājos vienu lietu - Joēla un arī Jēzus pravietojumos tika minētas ne tikai mēles, bet daudzas citas zīmes, piemēram, parādības, un paturot šo domu prātā, pārceļamies uz Vasarsvētku notikumu - kāda tad bija pirmā zīme?

1. Kad Vasaras svētku diena bija atnākusi, visi bija sapulcējušies vienā vietā;
2. un piepeši no debesīm nāca rūkoņa, it kā stiprs vējš pūstu, un piepildīja visu namu, kur tie sēdēja,
3. un viņiem parādījās it kā uguns mēles, kas sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem,
4. un visi tika piepildīti ar Svēto Garu un sāka runāt citās mēlēs, kā Gars tiem deva izrunāt.

Redzam, ka pirms mēlēs runāšanas ir rūkoņa un uguns mēles, kas nolaižas uz katru.

» Posted By Ingars On 2010. gada 18. marts @ 16:43

Tātad es pareizi sapratu – mēles nav obligāta zīme Svētā Gara kristībai, bet var būt jebkura cita veida manifestācija arī bez mēļu klātbūtnes? Jo daudzi saka, ka, ja nav bijusi mēlēs runāšana, tad vēl neskaitās kristība Svētajā Garā.

» Posted By Ingars On 2010. gada 17. marts @ 16:56

«« Back To Stats Page