Statistika

Comments Posted By Andris

Displaying 1 To 21 Of 21 Comments

Vadoņa sapnis par Rīgu. Kā “lielais sējējs” pusi Vecrīgas “nopļāva”

Mārtiņš Ķibilds nevis veicis pētniecību, bet gan izmanto vēsturiskus faktus, lai pamatotu savu subjektīvo riebumu pret Kārli Ulmani. Cienīt tādu tipu nav iespējams.

» Posted By Andris On 2018. gada 20. novembris @ 09:33

Kāpēc Dievs aiziet no mums?

Tātad Dievs aizgājis no mums, jo mēs esam lūguši, lai viņš aiziet. Lai tā būtu. Tikai “mēs”, kas to lūgumu ir izteikuši, ja gribētu saskaitīt precīzi, nemaz nav tik liels indivīdu skaits. Dievs tam laikam sevišķu vērību nepievērš, bet labi, lai tā būtu. Tikai no tā izriet, ka veidot individuālas attiecības ar Dievu būtībā ir nevērtīgi, jo Dievs tāpat mūs diez ko neizšķir kā individuālas vienības. Un, acīmredzot, mēs kā indivīdi šajā pasaulē varam darīt ko gribam, nopērkot Dieva žēlastību ar ziedojumiem organizācijām, kuras “strādā ar Dievu” mūsu vietā.

» Posted By Andris On 2018. gada 21. maijs @ 13:53

Vardes kurkst, pa grāvi atkal Ruben’s rūc… Pārdomas par kādu grāmatu - 2.daļa

Kā vietnes autoram derētu būt zinošākam. Vanags kopā ar Vairu piedalījās kādas tur Tikvinas kaut kāda tur dieva mātes bildes pasākumā un ar to lepojās, LV radio rīta svētbrīdī, kur stāstīja, ka esot saņēmis redzes dziedināšanu. Pēc brīža apgrēkojies un dziedināšana beigusies. Arī Austrumu meditācija Vanagam ir topā un māca arī citus. Publiski redzams Aglonas pastaigās, kur kāda māte kaut kur braukusi. Vanags pats apstiprina, ka maldu mācības un Dieva zaimošana ir OK LTV intervijā par to Tālberga ugunskuru. LELB galvenais esot kaut kāds tur vienots pamats un mācība. LELB strausa politika, galva smiltīs mūs neglābs. Nez par ko Ervīns brīnās, jo informācija ir publiski pieejama. Man skumji par manu Baznīcu, no kuras viņi iznākuši, bet viņi nav mūsējie (Jņ. vēstule). Rubenis būtu jāizslēdz no LELB par maldu sludināšanu. Bet tautai patīk kā viņš māk runāt un abi ar Cālīti tautā iemīļoti runas vīri, visiem dzīves gadījumiem un vanadziņš arī pievienojas. Kontrreformācija LELB turpinās un tas ir skumji.

» Posted By Andris On 2017. gada 19. februāris @ 01:50

NATO – agresors vai Eiropas kolektīvās drošības garants? 1.daļa

Iespaidīgs raksts. Knapi izlasīju līdz galam. Viela pārdomām …

» Posted By Andris On 2016. gada 18. jūlijs @ 17:12

Mūžīgais krievu jautājums

Autoram pašam jāmācas cienīt citus. Tik daudz naida es jau sen neesmu lasījis.

» Posted By Andris On 2016. gada 1. maijs @ 14:28

Seksuālā revolūcija boļševiku gaumē

“Krievijas boļševistisko…” Krievijā tika realizēts MARKSISMS, kas ne ģeogrāfiski ne etniski nav krievu. Eiropā joprojām klejo un uzvar MARKSISMA rēgs, nevis krievu boļševisms. Atļāvos piebilst, jo raksts kopumā izskatās ļoti objektīvs. Paldies.

Runājot par dzimuma jautājumu revolūcijās, tas nav sācies Krievijā pirms gadsimta. Tāpat kā koncentrācijas nometnes nesākās Gulagā. Jau Lielās Franču revolūcijas laika aprakstā redzam jēdzienu feminisms, karojošas feministes. Tādēļ, manuprāt, nav lietderīgi uzsvērt kaut kā pirmreizību, jo tas daļu auditorijas nedaudz zombē un tāpat spēkā vecais teiciens - viss jau ir bijis un atkal reiz būs.

» Posted By Andris On 2019. gada 20. novembris @ 19:30

Nātans Moriss: Latvija būs glābta!

Dievs nav solījis to, ko šie sludinātāji sola un dara. To apliecina Pāvils, kuram Dievs pateica: Es tevi nedziedināšu, tev pietiks ar Manu žēlastību. Pāvils nesolīja dziedināšanu, atmodu, zīmes, brīnumus, bet sludināja Dieva Vārdu, kurš nepavisam nesakrīt ar šo sludinātāju apsolījumiem, kurus viņi esot saņēmuši no Dieva. “Viņi sludina patīkamus melus Manā vārdā. ko Es neesu solījis.Es tos neesu sūtījis, neesu tiem pavēlējis, nedz uz tiem runājis. Tie sludina jums melu parādības, izdomātus viltus pravietojumus un pašizdomātus savas sirds maldus!”

Arī sātans var dziedināt, pravietot, darīt brīnumus un zīmes caur cilvēkiem, citējot vajadzīgās rakstu vietas, jo viņš perfekti pārzin Dieva Vārdu. Kad šī ilūziju pils sabruks, mēs redzēsim, ka esam pievilti. Lai Dievs mums Savā žēlastībā atver sirdis un acis, pirms esam nonākuši mūžībā, kad būs par vēlu. Lai nesanāk kā ir rakstīts: “Mēs visu esam darījuši Tavā Vārdā, bet Dievs atbild: ejat nost no Manis, Es jūs nepazīstu…” Un paliekam ar ‘’savu” lielo ticību pie aizslēgtas Valstības. ”Mums patīk Evanģēlijs un nepatīk Bauslība, kas apsūdz; Pašhūra evanģēlijs: ”Viss būs labi, tikai ticiet maniem vārdiem.” Garīgā aklība ir daudz briesmīgāka par fizisko. Tad jau labāk palikt miesīgi aklam un izglābt dvēseli, nekā saņemt šo Pašhūra dziedināšanu un aiziet pazušanā. Lai arī cik tas nežēlīgi skan. Mēs paļaujamies uz to, kas mūs pazudina, un mums pat neienāk prātā, ka mūs šmauc. Var jau piesaukt aputuļus, salīdzināt tos ar nātaniem, ošenicēm, un tad mēs labi redzam, cik ļoti tas nesaderas. Pāvilam “nepaveicās” satikt nātanus vai ošenieces, kuri viņu noteikti būtu dziedinājuši, bet viņš satika Kristu, Kurš viņu izrāva no sātana ķetnām.

Esmu luterānis un zinu arī to, ka mūsu konfesijā jau labu laiku nav svarīgs Pāvila, Lutera princips: ”Tā saka Tas Kungs un pie tā es palieku”, un par to, ja ir iespēja, arī runāju. Zinu, ka arī tas daudziem nepatīk. Andris

» Posted By andris On 2014. gada 31. augusts @ 11:46

Šie cilvēki nesludina Dieva Vārda patiesību, bet sludina melus, kas izklausās ļoti labi. Sātans vienmēr darīs visu, lai meli izklausītos pēc patiesības, jo maldi piesaista miesu un liek justies ļoti labi. Tā sātans panāk, ka cilvēki pamazām attālinās no patiesības, jo nevēlas pādomāt Dieva Vārdu pēc būtības. Sludiniet mums patīkamas lietas tā, ka ausis niez… Atmodas, dziedināšanas, evnģelizācijas, kristīgas valdības, protams, piemeklējot derīgās Rakstu vietas. Sātans Rakstus zina ļoti labi, pat Pestītāju kārdinādams ne ar pašizdomātām pasakām, bet precīzi citēdams Dieva Vārdu, piedāvādams miesai patīkamas lietas, ko Dievs nav solījis. Tas tika ļoti pārliecinoši darīts arī Ēdenē runājot ar Ievu. Dieva Gars pavisam pretēji mums māca Dieva ceļus, kas mūsu miesai nemaz nepatīk, bet tikai pa tiem ejot mēs varam saņemt patiesu Svētību, arī nereti paliekot uzticīgi Kristum slimībās, asarās, ciešanās šaurajā ceļā, jo, kā raksta Pāvils, tikai mūsu nespēkā Viņa spēks varens parādās. Pāvilam tā nebija teorija, bet prakse. Andris

» Posted By andris On 2014. gada 24. augusts @ 12:36

Ak šī naivā vientiesība, kurai nav ne gala ne malas, Kungs, glāb tos, kas ļauj sevi glābt! Dievs nevienam nav apsolijis dziedināšanu, bet ērkškainu un grūtu ceļu gan. To apstiprina visi pravieši un apustuļi. Dievs savam mīļajam bērnam Pāvilam teica: Es tevi nedziedināšu. Ne pravieši, ne apustuļi, neskrēja un nerīkoja dziedināšanas pasākumus, bet brīdināja no tādiem nātaniem un ošeniecēm gan. Dievs ir apsolījis tikai vienu - glābt mūs no grēka un nāves varas ticībā vienīgi caur Jēzu Kristu un neko citu. Visi šie pasākumi ved prom no Kristus, jo viņiem nav nekāda sakara ar Dieva Vārdu. Mūsu Pestītājs nelēkāja, neapplaudēja, nebļaustijās, bet lūdza Dievu uz ceļiem. Šīs izdarības - lēkšana, vicina rokas, murmina, krīt zemē - ir raksturīga sātaniskiem kultiem. Nātans trakoja pa skatuvi un es jutu velnu. Mani uzklausija, paklausija, bet vai tas bija Dievs, vai tur nestāvēja sātans? “Mazgājaties un šķīsties mīļie Kistus Golgātas asinīs un tad nāciet turēsim tiesu” - saka Dievs, “Lai jūsu grēki būtu sarkani kā asinis, Es tos darīšu baltus kā sniegs.” Andris

» Posted By andris On 2014. gada 23. augusts @ 22:29

Sakiet, kādās mērvienībās pie Jums šo svēto garu var dabūt? Es kādu tonnu labprāt iegādātos, ja vēl ir palicis. Esmu vērojis šos šovmeņus gan tieši, gan internetā, un viņu nereti dēmoniskās izdarības, kas izraisa krišanu, neadekvātu skaņu izdošanu, ko jūs saucat par runāšanu mēlēs. Tam nav nekāda sakara ar lūgšanu un Svēto Garu, par ko māca Bībele, bet ar garu, kas pazudina. Tiesāt nevienu netaisos, bet brīdināt par garīgajiem blēžiem ir mans pienākums. Izvēle jāizdara katram pašam.

Vislabāk izvairīties no atbildes ir uzdot pretjautājumu. Kā var nesolīt? Dziedināšanu, atmodu, kurš tad teiks “negribu” un par velti, tikai spainītī iemetiet, dabūsiet garu, dziedināšanu. Nu nesanāk tam Rožkalnam, nāciet tak brāļi palīgā no citas konfesijas, jo Jums tā lieta padodas. Vai tad Jums grūti mīlestībā un garā izpalīdzēt. Piedodiet brāļi, nu nav viņam tā svaidījuma un gara. Nav ne Evaņģēlija, ne ticības, nabadziņiem. Pamācīt jau mēs visi mākam, atnāciet un parādiet mums tiem ļaunajiem nejēgām no malas. Var jau daudz stāstīt par saviem ticības vadoņiem, vai nav prātīgāk aiziet un izdarīt, tad skeptiķus būsit izglābuši. Dievs taču priecājas par katru izglābtu grēcinieku. Citādi tāda miglas pūsšana acīs vien iznāk. Andris

» Posted By andris On 2014. gada 16. augusts @ 19:10

Cik daudzus cilvēkus pieviļ un sarūgtina šie ceļojošie aktieri. Viņi arī grib tapt dziedināti, bet pie viņiem šie ticības ”titāniki” ar traktoru nav atvelkami. Mācītājs Uldis Rožkalns vairākkārt publiski ir aicinājis šos ticības varoņus, lai atnāk līdzi uz pansionātu un dziedina cilvēkus ar patiesi smagām veselības problēmam. Nu nav neviena, kas atsauktos. Tikai masu pasākumi. Laikam viņu varenajam ”dievam” nav laika krāmēties ar tādiem sīkumiem, jo brauc tik vareni vīri un sievas un sola debesmannu Latvijai. Tikai ticiet mums un sametiet naudiņu. Kā Pāvils raksta: ”Tādi cilvēki nekalpo mūsu Kungam Kristum, bet savam vēderam un ar saviem saldajiem vārdiem un skaistajām runām pieviļ vientiesīgo sirdis.” Kāda atšķirība starp Kašpirovski, Grabavoju vai Nātanu, Ošineci? Visi sola un ir sekotāju pulki.

Vakar bija baznīcas lielais pasākums Aglonā, kur cilvēki tika vesti prom no Kristus un arī manas konfesijas divi bīskapi tur lepni soļoja - Alpe, Brūvers. Lasot Dieva Vārdu nav grūti saprast, kurš ir viņu dievs. Šiem bīskapiem Dieva Vārds Jņ.14:6: ”Es Esmu ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva,kā vien caur Mani…” ir svešs. Šie gani iet uz bezdibeni un ved savas avis pretī bojāejai. Dievs glābj tos, kuri ļauj sevi glābt. Pāvils precīzi ir noformulējis vienīgo mācītāja uzdevumu - pievest mūs Kristum un nekas cits! Nekļūstiet brāļi daudzi par mācītājiem, jūs nevarēsit attaisnoties… Kungs, vairo mums ticību! Andris

» Posted By andris On 2014. gada 16. augusts @ 11:14

Eiropas “vērtības”. Drīz arī Latvijā

Mosties tauta, celies Latvija, tas viss ir ļoti nopietni, pat nepaspēsim ar acīm nomirkšķināt, kad tas viss būs pie mums!!!

» Posted By Andris On 2014. gada 30. janvāris @ 15:15

Nātans Moriss. Evaņģēlijs ar spēku

Žēl, Pāvilam nesanāca apmeklēt šos dziedināšanas pasākumus, nebūtu jācieš. Laikam viņš nebija jaunpiedzimis un nebija saņēmis spēku no augšienes, tātad bija sātana apsēsts, jo jaunpiedzimušie tiek dziedināti, bet visas slimības esot no sātana. Lai saņemtu dziedināšanu, esot jāatslēdz prāts u.t.t.. Tie ir citāti no Ošenieces un no dziedināšanas pasākuma. Dieva vārds mūs brīdina: ”Daudzi nāks Manā vārdā, darīs brīnumus un zīmes, dziedinās, solīs atmodas, mirušie celsies…” Sargaties mīļie no šiem blēžiem, jo par visu jāatbild būs katram pašam, ne Morisam vai Ošiniecei. Bezmaksas siers ir tikai peļu slazdā. Andris

» Posted By andris On 2014. gada 12. augusts @ 22:30

Reiz vienam Latvijas harizmātu mācītājam, kuram arī patīk rīkot atmodas - evanģelizācijas - dziedināšanas pasākumus, pajautāja, kāpēc jūs neejat dziedināt daudzus gadus slimojošus cilvēkus onkoloģijā, pansionātos? Atbilde bija - ‘gars man to neliek darīt’. Spriediet paši, kāds gars.

» Posted By Andris On 2013. gada 24. septembris @ 12:27

Dieva Gars un Dieva Vārds ir nešķirami un nevar būt katrs par sevi. Baidos, ka mēs pārprotam Dieva doto brīvību un mēģinām ar miesas izdarībām imitēt garīgumu. Ja cilvēkam nav stingra pamata, Dieva Vārds, ar viņu ir viegli manipulēt, ievedot garīgo ilūziju pilīs. Kad pils sabruks, būs vilšanās, jo visi šie atmodas, evanģelizācijas, dziedināšanas “dievkalpojumi” izrādīsies tikai iespaidīga fikcija. Nekur Bībelē neatradīsim šādu “dievkalpojumu” aprakstus. Dieva Gars nāk caur Dieva Vārdu un ticību. Viņam nevajag cilvēka palīdzību. Ja mēs paši sākam Viņu atdarināt, tad dabūjam maldu garu, kurš spēj ļoti daudz, taču ne izglābt, bet pazudināt. Es nevados pēc cilvēcisko izjūtu vai konfesionālās piederības uzskatiem, bet saprotot Dieva Vārdu pēc būtības. Arī tad, ja manai miesai tas nepatīk vai es to nesaprotu, bet tā saka Dievs, tad āmen. Nevis manas ilūzijas, izdarības, izjūtas, jo es zinu, kur ir bauslība un kur Evaņģēlijs, dziedināšana.

“Nāc pie krusta savās bēdās, gurdais ceļiniek, Ejot Krustā Sistā pēdās miers tev tiek!”

» Posted By Andris On 2013. gada 20. septembris @ 13:38

Noskatījos ”dievkalpojuma” video. Var jau brēkt, pūst, stenēt, gāzt cilvēkus zemē un stāstīt, ka tas Svētā gara spēks un svaidījums. Skatoties no Dieva Vārda pozīcijām, sātanu pagodinošs šovs, un visi sajūsmā brēc, murmina, guļ, kratās, ko nu kurš. Pa vidu Dieva Vārds, gaismas un skaņas efekti, un Moriss brēc, ka esot Dieva svaidījums. Mīļie, Svēto Garu var pazīt tikai caur Dieva Vārdu, ne miesas izjūtām un izdarībām. NEPIEVIĻATIES!

» Posted By Andris On 2013. gada 18. septembris @ 05:39

Sātana mūzika 1: Mēs gribam tikai tavu dvēseli…

Es tomēr uzskatu, ka kristietim jābūt maksimāli godīgam, runājot par kādu/-iem cilvēkiem, jāoperē ar godīgiem faktiem. Sātans ir melu tēvs, neesam Gebelsi, ka mums ar propogandu būtu jānodarbojas. Atcerēsimies, ka mums būs jāatbild par katru vārdu. Pats ar šo esmu grēkojs un zinu kā sāp, kad izrādās, ka esmu teicis nepatiesību. Pat domājot, ka man ir taisnība. Mēs neesam Dieva advokāti, bet gan Viņa lielo darbu liecinieki. Jēzum tīkams darbs ir Viņu apliecināt! Bet o.k., atvaino, ka vispār te iekomentējos.

» Posted By Andris On 2015. gada 18. janvāris @ 05:14

Kā jau teicu, kristietim šīs grupas nav jāklausās. Es jaunībā klausījos, tai skaitā Led Zeppelin - Kāpnes uz debesīm. ARĪ OTRĀDĀK! NEKĀ TUR NAV! Pārējam nepieskaršos, tur sanāks mani vārdi pret Boimera, bet iepriekšminētais ir pašam pārbaudāms. Nevajag biedēt ar to, kas nav. Kāpēc daudzi kristiešu bērni aiziet pasaulē? Jo viņiem sastāsta visādus briesmu stāstus. Tad viņi pieķer mūs mazos melos vai pārspīlējumos un domā, ka mēs par daudz ko esam melojuši, un sāk mēģināt vairāk.

» Posted By Andris On 2015. gada 17. janvāris @ 03:25

Melot nav labi. Ja kalps nav uzticams mazās lietās, kas viņam uzticēs lielas? Liela daļa raksta ir izdomājumi, nezināšana, bet šis tas klaji meli. Protams, šīs grupas kristietim nav jāklausās, bet par tām nav arī jāmelo. Ja kāds ir zaglis, nevajag viņam piedēvēt slepkavību.

» Posted By Andris On 2014. gada 20. novembris @ 15:37

Seksuālā revolūcija Latvijā ir klāt!

Izskatās - labs pasākums beidzot Latvijā! Citādāk, vietējie par šīm tēmām nerunā un nerunā.

» Posted By Andris On 2011. gada 22. februāris @ 10:18

Aizraujošā kolekcionēšanas pasaule

Malacis, baigi patika.

» Posted By Andris On 2009. gada 25. marts @ 11:44

«« Back To Stats Page