Par vietni

Interneta vietne “Laikmeta zīmes” nav kristīga lapa tradicionālajā izpratnē. Lai gan mūsu mērķis ir runāt ar cilvēkiem par Dievu un Viņa likumiem to dažādībā un izpausmēs, tomēr nevajadzētu šeit meklēt moralizējošus sprediķus, sarežģītus teoloģiskus apcerējumus vai didaktiskas pamācības. To, kāds Dievs patiesi ir, var iepazīt caur Viņa Vārdu - Bībeli. Šeit mēs piedāvājam iepazīties ar dažāda vecuma, tautību un sociālo grupu cilvēku pieredzi attiecībās ar Dievu un kā šī pieredze reāli palīdz ikdienas dzīvē. Runāsim arī par diskutablām vietām Svētajos Rakstos, par kristietības vēsturi, šodienu un nākotni, par mūsdienu kristīgo mūziku un citām kristīgo sabiedrību interesējošām lietām.

Tomēr kristietība nav tikai baznīca, sakramenti, dievkalpojumi. Tā ir pasaules uztvere, domāšana un dzīvesveids, kas atspoguļojas parastās ikdienas norisēs un situācijās. Tādēļ mūsu tēmu loks aptver arī šo ikdienu - tā ir politika, valsts, sabiedrība, nācija, patriotisms. Stāstīsim jums arī par tuvām un tālām zemēm, iepazīstināsim ar dažādiem vaļaspriekiem un hobijiem. Būs vēl arī daudz citu saistošu materiālu par notikumiem, lietām un cilvēkiem.

Kādēļ “Laikmeta zīmes”? Bībele māca mūs uzmanīgi vērot laikmeta zīmes, izprast laikmeta garu, norises un to kopsakarību. Laikmeta zīmes norāda, kādā ātrumā rit Dieva iegrieztais vēstures rats, cik tuvu esam pienākuši cilvēcei doto apsolījumu piepildīšanai un Kristus otrajai atnākšanai. Šādā kontekstā laikmeta zīmes ir viss, par ko runāts šajā vietnē - cilvēki, notikumi, norises, viss, kas raksturo šo laikmetu. Tāpēc vērosim laikmeta zīmes un izmantosim mums atvēlēto laiku lietderīgi.

Lai gan “Laikmeta zīmes” nav tradicionāli kristīga vietne, tās autori ir kristieši. Tas nenozīmē, ka vienmēr un visur tiks pausts tikai Baznīcas vai konkrētas konfesijas viedoklis - mēs respektējam arī rakstu autoru personīgās domas un sajūtas. Kaut arī viedokļus, kas itin nemaz nesaskan ar redakcijas uzskatiem un viedokli, mēs publicējam reti, tomēr zināms plurālisms tiek pieļauts, piemēram, komentāros. Tā mērķis ir veicināt diskusiju lasītāju starpā. Mēs publicējam visus iesūtītos komentārus, bloķējot vien atklāti Dievu zaimojošus un oponentus ķengājošus tekstus. Vēlamies, lai mūsu lasītāji ievērotu diskusiju kultūru un cienītu oponentus. Tas nenozīmē, ka netiek pieļauta skarbāka retorika, tomēr tai jāpaliek pieklājības un korektuma robežās.

“Laikmeta zīmes” savu darbību sāka 2008. gada janvārī. Jau pirmajā gadā piedzīvojām 49 000 unikālo apmeklējumu. Atklājot otro darba sezonu apmeklētājiem tika piedāvāta vietnes jaunā, uzlabotā versija, vēl pēc laika “Laikmeta zīmes” ieguva pašas savu domēna adresi. Mēs turpinām kalpot Jums, cienījamie vietnes apmeklētāji. Ceram, ka “Laikmeta zīmes” ar katru gadu kļūs kvalitatīvākas, saturīgākas un interesantākas. Jaunu rakstu publicējam ik nedēļu, parasti pirmdienās. Ja apmeklēsiet mūs regulāri, nepalaidīsiet garām nevienu jaunumu.

No sirds ceram, ka ikviens mūsu vietnē atradīs ko sev noderīgu! Laipni lūgti “Laikmeta zīmēs”!